TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Sultan II. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı Şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i ve Bir Hâtıra
Sultan II. Bayezıd?ın Hattatı,
Amasyalı Şeyh Hamdullah Kur?an-ı Kerim?i ve bir hâtıra?

?Külliye Dergisi, Yıl.3, S.10. Mayıs 2017, S. 33-36.?da yayımlanmıştır.?

Sadi BAYRAM

Edip Ahmet Ceylan?ın yazdığı ? Amasyalı Şeyh Hamdullah Hattı Mushaf-ı Şerf?in Tıpkı baskısı Yapıldı? konulu yazıyı Amasya Külliye Dergisi, Şubat 2017 tarihli 9 sayı, 42-43. sayfada gördüm. Bu kış günü, yine kışa ait neticesi iyi olmayan bir hatıram canlandı gözümde?

Şeyh Hamdullah, Buharalı Şeyh Mustafa Efendi?nin oğlu olarak bazı tarihlere göre 833 H./ 1426; bazılarına göre 840 H./ 1429 yılları arasında Amasya?da dünyaya gelmiştir. Şehzâde Bayazıd?ın da hocalığını yapan Hatip Kasım Efendi?den ilk derslerini alarak Arapça da öğrenmiş, Sufî Yahya Çelebi-zâde Ali Çelebi?den ilk hat derslerini almış, Hayrettin Halil Çelebi eğitiminden geçerek, Yakut Mutasım?ın Osmanlı topraklarında temsilcisi olarak ? Kıbletü?l-Küttab? ünvanına sahip olmuştur. Ayrıca Ok atıcılığında da ustadır.
Şehzâde Bayazıd?ın ( 1457-1481) yılları arasında hocalığını da yapmış, iyi bir dost olmuşlardır. Fatih Sultan Mehmed vefat ettiğinde İstanbul?da tahta geçen Sultan II. Bayazıd, Şeyh Hamdullah?ı İstanbul?a davet ederek yanına almış, Mahmud ve Hamza Efendiden sonra ? İstanbul Ok Meydanı Atıcılık Tekkesi Şeyhliği??ne memur edilmiştir.
İstanbul Firuz Ağa Camii, Davud Paşa Camii, Amasya Bayezıd Külliyesi, İstanbul Bayezıd Külliyesi, Edirne Bayezıd Külliyesi kitâbeleri o?nun eseridir. Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman?ın ilk dönemlerinde de hayatta olan Şeyh Hamdullah, İstanbul Karacaahmed Mezarlığı?nda bulunan kabrindeki mezartaşında şu ibare bulunmaktadır ? Reisü?l-hattatin Hamdullah bi-ibn-i maaruf şeyhrahmetullahi aleyh 927? H./ 1521 M.
Hayatı boyunca göz nuru, el mahareti ile 30 Kur?an-ı Kerim, 50 En?am, 121 Murakkâ, 6 dûa mecmuasını el yazısı ile bizlere kültür mirası olarak bırakmıştır.
Gelelim Şeyh Hamdullah ile ilgili hatıralara?
Yıl 1978, Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Dergiler Şube Müdür Vekiliyim. Millî Kültür Dergisini, Dünya Edebiyatından Seçmeler Dergilerini yayınlıyorum. Rahmetli Ecevit, Hükûmet?in başına geçerek yeni Başbakan olmuş, henüz güven oyu almamışken, bendenizi Kültür Müsteşarı rahmetli Prof.Dr. Emin Bilgiç?in sağ kolu diye Kültür Bakanı Alev Kışlalı 19.01.1978?de Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi?ne memur olarak ışınladı. 45 gün sonra eskiden Eski Eser Tescil Uzmanı ve Yayın Şefi olarak görev yaptığım Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü?ne Arşiv ve Yayın Dairesi Başkan Yardımcısı olarak 19.03.1978?de tekrar göreve döndüm.
1978 yılı Kasım ayı başlarındayız?Rahmetli Bülent Ecevit?e brifing veriyoruz. Brifing heyetinde bu satırların yazarı da vardır. Sayın Ecevit, Vakıfların mallarına ve hizmetlerine büyük değer veriyor. Bizler eski eserlerimizi, yaptığımız restorasyon faaliyetlerini,emlâk sayısını, kira gelirlerini projeksiyonla arz ediyor, gösterilen rakamlara Sayın Başbakan çeşitli suallerle daha geniş açıklama istiyordu. Vakıflar Genel Müdürlüğünün kira gelirimiz oluğu halde Maliye Bakanlığı, diğer kamu kurumları taleplerine uygun olarak, enflasyonu arttıracağı zannı ile bizlere yeterince tahsisat vermediğini, gerekli yayın ödeneğimiz olmadığından, Türk sanat tarihi konularındaki yayınları yapamadığımızı zikrederek, eldeki tezhipli bazı Kur?an-ı Kerimleri, başta Fatih Sultan Mehmed olmak üzere orijinal vakfiyeleri, bizzat göstermek istedik. Memnuniyetle kabul etti ve bizlere tahsis edilen brifing saatini aşmamıza müsaade ettiğini, zira vakıfların önemini müdrik olduğunu söyledi. Tezyinatlı kur?anları göstermeye başladık. Çok memnun oldu. Elimizde 300?e yakın var dedik . Söz konusu eserlerin arşivimizde muhafaza edildiğini belirterek halkımıza hitaben birini basabilir miyiz, dedik, neden olmasın dedi. Ama tahsisatımız yok dedik. Devlet Bakanı Enver Akova yanımızda. Başbakan Devlet Bakanı Enver Akova?ya hitaben, Enver Bey, siz Bütçe Plan Komisyonunda hemen bir önerge veriniz. Genç arkadaşlarım ne kadar istiyorsa ona göre bütçeye para koyun, talimatını verdi. Zamanın Genel Müdürü rahmetli Şener Yılmaz, hadi bakalım, söylediniz, gereğini yapın dedi.
Yayın sorumlusu olarak ilk önce traji tesbit edelim, ona göre ofset kağıt siparişini Devlet Malzeme Ofisi kanalı ile SEKA?ya verelim, diye düşündüm. 5 milyon lira kağıt bedeli hesap ettik. Baskı parasını da gelecek sene bütçesine koyarız. Çünki hazırlık meselesi var. Kur?an-ı Kerim Basımı ve satışı Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları Tetkik Kurulu onayı ve mühürlemesinden sonra ancak fiiliyata geçebiliriz. Diyanetle aynı Bakanlığa bağlı olduğumuzdan, kısa sürede haledeceğimizden eminiz.
Kaldı şimdi basacağımız Kur?an-ı Kerim?i seçmek? Eldekiler güzel? Ancak daha güzelleri İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ile Türk İslâm Eserleri Müzesi?ne. Madem bir iş yapıyoruz en güzeli olsun. Konuyu Başkan ve Genel Müdüre açtık.. bakın bakalım dediler.. demir tavında iken dövülür atasözüne uygun olarak biz hemen harekere geçelim dedik ve karlı bir gece Arşiv Şefi rahmetli Dursun Kaya ile yola düştük. Gece yarısı sabaha kadar Bolu yolu kapandığı için sabahladık sabah otobüs yola devam etti. Ertesi gün öğleden sonra İstanbul?a varabildik. Topkapı Sarayı Müzesi?nde Kütüphane sorumlusu meslektaşım Dr.Filiz Çağman yardımcı oldu. Ahmed Karahisarî Kur?an?ına baktık. Gözüm almadı. Fevkalâde güzel ama, ofset baskıda daha yeniyiz, acaba basabilir, baskıda muvaffak olabilir miyiz diye tereddüt ettim. Hemşehrim, Amasyalı Şeyh Hamdullah?ın yazdığı Kur?an-ı Kerim?i beğendik, hemen evet dedik. Bu arada Türk İslam Eserleri Müzesi?ne de baktık.. Dr. Filiz Çağman bize yardımcı oldu. O devirdi ithal olduğu için mikro-film bulunmuyordu . Filiz Çağman Şeyh Hammdullah hattı Kur?an-ı Kerim?inin mikro-filmlerini 15 gün içnde hazırlatarak gönderdi. Akarada hemen fotoğraf baskısı yapıldı. Bir Kopya hemen Diyanet İşleri Başkanlığına elden götürdük, durumu da anlattık.
15 gün sonra bir telefon.. Diyanet İşleri Başkanlığına geliniz. Gittik. Süleymanları çift lam ile yazınız. Daha kolay okunur. Biz san?at eseri basıyoruz. Meşhur XV. Yüzyıl hattatı, Şeyh Hamdullah?ın hattına el sürebilir miyiz !... olmaz olamaz? Onlarda illâ lamlar çift olacak dedi. İşler sarpa sardı. Biz inat, onlar inat, aylar, seneler geçti. Ecevit iktidardan düştü, Aldığımız kağıtları, başka işlerde kullanmaya başladık. Genel Müdürler değişti? işi başaramadık.
1971?de Kültür Müsteşarı rahmetli Mehmet Önder?in tanıştırdığı, Kültür Müsteşarlığında Kültür ve San?at Dergisini yayınlamakla görevlendirdiği, benim de yardımcı olmasını istediği Mehmet Özel , 29 yıl Güzel Sanatlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.
Zannedersem yıl 1999 veya 2000 idi. Bir gün Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü?ne beni çağırdı. Gitttim, bir forma prova Ahmed Karahisarî Kur?anı basılmış. Şuna bir bak. Bu işi iyi anlarsın dedi. Baskı fevkâkade idi. Başarılı dedim. O halde basalım dedi. İyi olur dedim. Emekli oldum. söz konusu Karahisarî?nin Kurân?ının basıldığını öğrendim. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığından tanıdığım Prof.Dr. Mustafa İsen Kültür Müsteşarı idi. Sanat tarihçilerin bir problemi ve Akkoyunlu Uzun Hasan tarafından Hacıbayram?a gönderilen ve müzayedeye çıkan David Samlung Müzesi?ndeki şamdanın durumunu sormak için yanına 2004 yılı sonların da gittiğimde, Güzel sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan Karahisari?nin Kur?an-ı Kerimden bir adet istedim. Konu, mahkemeye intikal etti, veremem dedi.


-


.
Yayınlandığı Yer: Külliye, s10, s.33-36. ,Mayıs 2017
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •