TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.Mimar -Mühendis Prof.Dr. M. ılmaz Önge
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde Restorasyon Konusunda Büyük Hizmetler Yapan, Vakıf Mimarı,
Prof.Dr. Yılmaz Önge

Bu makale, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan Restorasyon Dergisi, İstanbul 2015, Sayı 11, Ahde Vefâ Özel sayısı, sayfa.94-104. Sayfaları arasında yayımlanmış olup, web sitesinde yer darlığı sebebiyle resimleri konmamıştır.
Sadi BAYRAM
Mehmet Yılmaz Önge, anne tarafından Çerkeşi-zâdelere mensuptur. Çerkeş'de medfun Halvetiyye Şeyhi Pir-i sani Mustafa Çerkeşi'nin torunudur. Annesinin babası 1873-1952 yıllarında yaşamış Mehmed Bahâeddin Efendidir. Annesi Ayşe Hanım, Saffet Tanman'ın ablasıdır . Ayşe Hanım, Teyzesi Ayşe Necdet Hanım'nin oğlu Dr. Ahmet Kemâletttin Bey ile evlenmiş bu evlilikten ablası Lâle Önge ve 01.01.1935'de İstanbul Bakırköy'de Mehmet Yılmaz Önge doğmuştur.
M.Yılmaz Önge, babasının görevi münasebetiyle İlk ve orta tahslini Ankara'da , Cumhuriyetin ilk yıllarında Vakıflar Umum Müdürlüğü mimarı, Mimar Kemâlettin'in inşa ettirdiği Mimar Kemâl ilk okulunda yapmış, vakıf şerbetini burada içerek kendini vakıf eski eser ve abidelerine adamıştır. Liseyi Atatürk Lisesinde okumuş, İstanbul Teknik Üniversitesinden 1959 yılında mezun olmuş, 1959-1961 yılında vatani görevini ifâ etmiştir.
1961 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide ve Yapı İşleri Dairesine restoratör olarak girmiş, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Sanat Tarihi Öğretim üyeliği de yapan Y.Müh. Ali Saim Ülgen ( 1913-1963) ile çalışma imkânı bulmuş, Ali Saim Bey'in ebediyete intikal etmesiyle birlikte O'nun yerini alarak Mütehassıs Müşavir olarak görevini sürdürmüş, bu arada Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde o tarihte Doç.Dr. Oluş Arık'ın yanında, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ndeki işlerini aksatmadan, özveri ile doktora çalışmalarına da başlamıştır.
1971 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Türk-İslâm Sanatları Tarihi Kürsüsü'ne, o tarihte rahmetli Doç.Dr.Halûk Karamağaralı yanına asistan olarak girmiş, " Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Camilderinde Sebil ve Şadırvanlar " konulu doktora tezini 1972 yılında tamamlamıştır.
"Anadolu'da XII-XIII. Yüzyıl Türk Hamamları " konulu tezi ile de 1978 yılında doçent olmuştur.
Boş Doçent kadrosu o tarihte yeni kurulan Selçuk Üniversitesi'nde olduğundan 1979'da Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümünde göreve başlamış, 1985 yılında Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Başkanlığına getirilmiş, 1987'de Profesör olmuştur.
Lisans ve lisans üstü çalışmalarını yönetme dışında , kazı ve restorasyon çalışmalarındaki heyecanını kaybetmemiş, üstelik daha da hızlandırmıştır.
Selçuk Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanlıkları, Selçuklu Araştırma Merkezi Başkanlığı, Kültür bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Konya Kurulu Başkanlığı, Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Koruma Kurulu ICOMOS üyeliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün restorasyon konusunda fahri danışmanı görevlerinde bulunmuştur. Prof.Dr.Halûk Karamağaralı ile birlikte Ahlat'ta Kazılara iştirak etmiş, Prof.Dr.Semavi Eyice ile Silifke Çevresi Yüzey araştırmalarında da bulunmuştur. Prof.Aptullah Kur'an'ın Anadolu Medreseleri kitabına ve rahmetli Ali Saim Ülgen'in çizdirdiği, Türk Tarih Kurumu'na sattığı Mimar Sinan Eserleri Çizimleri üzerinde çalışan Aptullah Kuran'a da yardımcı olduğunu hatırlıyorum.
Bunların dışında da meslektaşlarının problemlerine yardımcı olmaya gayret etmiş, hepimize yardımcı olmuştur.
Aziz dostum, Yılmaz Önge'den hatıralar :
Yıl 1967, aylardan Ocak, soğuk bir kış günüydü... Vakıflar Genel Müdürü Sayın Feramuz Berkol'u ziyarete gitmiştim. Karşılıklı sohbetimizden sonra, konu benim çıkardığın Önasya Mecmuası'na geldi, Feramuz Bey, bizde çalışkan ve Anadolu'yu çok gezen bir mimar arkadaş var, görüşmeni faydalı bulurum dedi. Birkaç gün sonra, Küçük Tiyatro'nun olduğu bina, yanı II. Vakıf Han'ın III. katında benim gibi genç, orta boylu, sıcak ve cana yakın bir dostla karşılaştım. Bir eski eserin önemli bir sorunu için aniden seyyahate çıkacağını belirtmesi dolayısıyla çok kısa bir görüşme yaparak ayrıldık...
1967 yılının Ağustos ayında, öğleden sonra telefonum çaldı, nazik ve kibar bir sesle rahmetli dostum Önge; kendisini tanıtarak, saat 18 civarında ziyaretime geleceğini, başka bir randevum olup-olmadığını sordu. Memnuniyetle beklediğimi söyledim. Dakik bir insan olan Yılmaz Önge, saat 18.00 de büronun zilini çalarak teşrif ettiler. Fermuarlı çantasından " Türk Su Mimarisinden Örnekler, Anadolu'da Bilinen En Büyük Selçuklu Havuzu " makalesi ile resim ve planını vererek, mümkünse Önasya Mecmuası'nda yayınlamamı rica ettiler. Telif ücretimizin o tarihlerde 25.Tl. olduğunu belirterek, yazı kurulunca uygun bulunduğunda yayınlanır gibi klâsik bir ifade ile cevaplandırdığımı hatırladıkça utanıyorum !..

Makaleyi okuyunca bir hazineyi keşfettiğimizi anlayarak, iki gün sonra kendisini aradım ve her pazartesi- perşembe günleri saat 17'de büroda yaptığımız sohbet toplantılarına kendisini de davet ettim. Mutlak müdavimlerden olan rahmetle andığım Enver Behnan Şapolyo, Hâmit Zübeyr Koşay, bir İtalyan profesöründen bir gün çok bahsettiği için kendi aramızda profesör " Konbibi" adıyla adlandırdığımız, yine rahmetli Bekir Sıtkı Oransay, her zaman olmasa da arada bir gelen Sayın İsmet Binark, Nejat Sefercioğlu, Nazım Dündar Saylan, Mete Göktan, Muzaffer Özkan. Erdoğan Tan, ağabeyim Şadi Bayramoğlu, Nazan Orhan Cezmi Tunçer, diğer yazar ve dostlarımız, büro personeli bu toplantılara katılır ve takribi saat 20.00'ye kadar sürerdi.

İlk sohbet toplantımıza katılan Y.Mimar Müh.Yılmaz Önge'den bütün müşterek dostlarımız hoşnut kaldılar, bilhassa Enver Behnan Şapolyo üstadımızın makalelerine geniş bir fotoğraf ve bilgi arşivi bulunduğu için hepimiz memnun ve mütebessim idik. Artık sayın Önge de Önasya ailesine katılmış, Ankara'da oldukça bu sohbet toplantılarının müdavimi olmuştu... Dergimize de her ay bir makaleyi mutlaka yetiştiriyordu. Seyahatten gelse de, gece sabahlıyor, ertesi sabah makalem hazır, akşama bürodayım müjdesini veriyordu. Enver Behnan Şapolyo ona " İstanbul Efendisi", " Modern Evliya Çelebi " lakâbını vermişti.
Bazı akşamlar, sohbet kesilmıyor, hep beraber akşam yemeklerine, buroya yakın olan Yüksel Caddesi'nin başındaki o devrin bahçeli restoranı " Rüyyam Restoran "'a gidiyor ve orada rahle-i tedrise devam ediyorduk.
Bir gün, aziz ve muhterem dostumuz Önge, Annesinin Ankara'ya gelmesi üzerine ailece büroya ziyarete gelmişlerdi. Hoş-beşten sonra, muhterem valideleri, Mehmet diye seslendi. Gayri ihtiyari etrafıma bakındım , şaşırdım. Hemen rahmetli Önge, atıldı, bana evde Mehmet derler, iş hayatında ise Yılmaz, " Mim"i dışarıda kullanmam, dediği dün gibi kulaklarımda...

Sayın Önge, sohbet toplantılarına gelirken bir alışkanlık daha getirdi. Kızılay'daki Sergen Pastahanesi'ne akşamları uğrayarak bir kek paketi elinde büroya girer, çayla beraber iyi gider, kusura bakmayın derdi...
Makalelerini verirken daima sorar, bu ay hangi konu işleniyor, özel birşey var mı ? diye sorar, diğer yazarların konularını sorar, onlara uygun bir konuyu işlemeye çalışırdı. Tavizi hep kendinden veren bir kişiydi. Ayrıca diğer yazarların konusuna uygun resimler teminine bizden çok çalışır, gayret eder, gerekirse, diğer dostlarından istemekten çekinmez, kendi çalıştığı konuları hep söylerdi. Enver Hoca ise karşı çıkar, konularını biraz saklamasını öğren, bilğileri senden alır ve işlerler, sen de açıkta kalırsın, dediğinde:
- Hocam, Türk sanatında işlenmemiş, ele alınmamış binlerce konu var, varsın işlesinler, bizde konu mu yok, konu bakımından, bilgi bakımından hasis olmayalım, ben herkese elimdeki malzemelerimle yardım için daima hazırım, derdi. Ve yapardı rahmetli...Hepimize yapmıştır da... Kafasındaki bilgi ve yıllarca biriktirdiği arşivini başkaları ile paylaşmaktan sevinç ve zevk duyardı...
Yılmaz Önge, dinine inanan, orucunu tutan, namazını kılamayan, ancak, çalışmakta ibadettir diyen, öğle yemeklerini yemeyen, tahminen 1970'lere kadar filtresiz Yeni Harman sigarasını günde iki paket içen dostumuz, Yeni Harman'ın piyasadan kalkması üzerine Samsun Sigarası içmeye başlamış, kalp spazmı geçirmesi üzerine sigarayı tamamen terk etmiş, eksikliğini de her yemekten sonra daima duymuş bir kardeşimizdi. Bize de bırakmayı, biraz az iç, demeyi de ihmal etmezdi.
Rahmetli Yılmaz Önge ile birlikte bazı seyahatlere de katıldık. Milletlerarası V.Türk Sanatları Kongresi münasebetiyle Prof.Dr. Nurhan Atasoy'un tertiplediği 1975 yılı Eylül ayında 20 günlük Orta Avrupa turunda birlikteydik. 1978 yılında, Divriği Ulu Camii ve Dar'üşşifası'nın Yapılışının 750. Yıldönümü Kitabı için birlikte Divriği'ye giderek müşterek çalışmalarda bulunduk. Divriği Kale Camii'ne birlikte çıktık, acıklı durumunu görerek, daha sonraki Kale Camii hakkında birlikte bir yayın yapmayı arzuladık. Ama bu satırların yazarı Divriği kitabının kötü baskısı sebebiyle bu yayından vazgeçmek zorunda kaldı, zira moralı bozulmuştu. Milletlerarası IX. Türk Sanatları Kongresine birlikte Mısır'a gittik, Giza'da Pramitlere girerken, havanın çok sıcak olması dolayısıyla, Sayın Prof.Dr. Halûk Karamağaralı Kral mezar odasına girmedi. Rehberimiz de kalp rahatsızlığı olan girmesin diye açıkça bildirdi. Zira Ağustos ayı en sıcak zamandı. Önge dostumuza da girmemesini rica ettik. Bize peki demekle yetindi. Ancak, mezar odasına girdiğimizde, havanın çok az ve sıcak olması, kalabalığın oldukça fazla olması dolayısıyla yüzümüzden ve vücudumuzdan terler damlıyordu. Mezar odasına güçlükle varıp, kısa sürede incelememizi yapıp dönüşe geçerken, bir de ne görelim, Önge dostumuz, arkamızdan gelmiş ve mezar odasına kadar girmiş.. Niye geldin dediğimizde," Bir şey olmaz, acı patlıcanı kırağı çalmaz, meraklanmayın, ben iyiyim", sözleri kulağımızda çınlıyor şimdi..
Rahmetli dostumuz Önge, eğer boş zamanı varsa, kendini fazla yorulmuş hissederse, hemen başka bir işle dinlenmeğe çalışırdı. Eğer zihin isyan ederse, bu seferde ağaç oymacılığı yapardı. İyi bir hakkaktı. Türk motifleri üzerinde çalışırdı. Rahmetli Ord.Prof.Dr.Ahmed Süheyl Ünver'den tezip, süsleme, kalem işi dersleri de almıştı. Mimari ile sanat tarihini bütünleştirmiş, istisnai kişilerden biri idi. Süheyl Hoca'yı kendine rehber edinmişti. Rehberi gibi kendiside iyi kalpli, yardımsever, dürüst, çalışkan, vatanına, milletine gönülden bağlı, Osmanlı kültürünün bütün inceliklerine vakıf, eski İstanbul Efendisi tarzında kendisini yetiştirmiş ender ilim adamlarımızdan belki de sonuncusuydu. Kedisini tanımak, yakın dostluğunu kazanmak, şahsen bizim için iftihar edilecek bir olaydı.
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü adına tertip ettiğimiz Vakıf Haftaları'nın müdavimi olan Prof.Dr.M. Yılmaz Önge,"Bizleri bır kenara bırakın, gençlere sarılın, gençlere de bu imkânı verin ki onlarda yetişsin ", diyebilen müstesna insanlardan biriydi.
Kendisinin müstakil kitabı olmaması dolayısıyla, rahmetli Önge'yi çok sıkıştırmıştım. Her defasında , daha hazır değilim, idarecilik beni yoruyor, bir emekli olayım, ondan sonra gelecek kitaplar, diyordu. Doktora ve doçentlik tezinin yayınlayalım dediğimde ise, ben tezlerimi yayınlayacak kadar, bilgisiz miyim, tezler ayrı bir konu, kitaplar ayrı. Ben katalog kitapları yayınlayamam, senteze giderim. Türk sanatının artık kataloglara değil, sentezlere ihtiyacı var, diyordu .

Konya Selçuk Üniversitesi'nde idarecilikten yakınıyor, makale yazmaya fırsat kalmıyor diyordu. Konya Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu Başkanı olarak; Konya toplu taşım, raylı sistem kendisini çok yormuş, mücadele etmiş, sorumluları mahkemeye sevk etmesine rağmen sonuç alamamanın verdiği psikolojik durum içinde, kendi kendini yiyor, Alâaddin Tepesi etrafında raylı sistemin meydana getireceği rezonansın, Alâaddin Camii'ne zarar vereceğini, Belediye ve Valiliğin duruma seyirci kaldığını esefle belirtiyordu. Belki de vefatına sebep olan kalp krizi, bu konudan kaynaklanıyordu. Konyalılar, hiç bir zaman Sayın Yılmaz Önge'nin hakkını yiyemezler, vebal altındadırlar.
Rahmetli Önge, vefatından bir gün önce, eşi Ergül Önge'nin doktora yeterlik imtihanına, Prof..Dr. Hatice Örcün Barışta, Prof.Dr.Ömür Bakırer ile birlikte girmiş, daha sonra, Sahip Ata Farrüddin Ali'nin türbe ve camisini aynı heyetle birlikte gezerek ilmi tartışmalara girmiş, Ramazan'da aynı gün cuma namazını edâ etmiş, asistanlarına ve meslektaşlarına 50 kişilik iftar yemeği vererek, o akşam bütün masaları dolaşarak, meslektaşlarıyla bir nev'i vedalaşmış, o akşam yatarak ertesi günü olan 28 Mart 1992 Cumartesi sabahı saat 9.00 'da ebediyete intikal etmiştir. Ruhu şad olsun !... O'nun gibi bir insan, Vakıflar Genel Müdürlüğüne, Türk Sanatı ile uğraşan müesseselere hiç bir zaman gelmeyecek, bıraktığı boşluk, hiç bir zaman doldurulmayacaktır. Bize kalan bu bâki kubbede hoş bir sedâ ile Türk sanatının çeşitli konularına ait yüzlerce makale ile tek oğlu Mustafa ...
Yüksek Mühendis-Mimar, Prof.Dr.M.Yılmaz Önge'nin Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Mütehassıs Müşaviri olarak hizmet görürken fiilen restorasyonlarına katıldığı vakıf abide ve eski eserden, Vakıflar Genel Müdürlüğü Abide Arşivi'nden tespit edebildiğimiz, bizim rahmetliden duyduğumuz, üzerine emek verdiği eserlerin listesi aşağıdadır Söz konusu eserleri ya bizzat yada rahmetli Erol Yurdakul, rahmetli restoratör Ruhi Aydın, Rahmetli Bektaşi Yusuf ..: ,rahmetli Mehmet Oflaz eliyle yürütmüştür). Proje Bürosu başında şimdi Prof.Dr. olan dostumuz Orhan Cezmi Tunçer, Mimar Filiz Oğuz-Aydın, Mimar ( Doç.Dr.)Emre Madran, Mimar Ömer Özbek, rahmetli Sanat Tarihçi Erol Yurdakul bulunuyordu.

Afyon, İshaklı Kervansarayı,
Afyon- Bolvadin, Burmalı Minare,
Afyon -Bolvadin, Sinan Paşa Camii,
Amasya, Bedesteni ( Rahmetli Restoratör, Sanat Tarihçi Erol Yurdakul ile birlikte )
Amasya, Pirler Türbesi,
Amasya, Bayezıd Paşa Camii,
Amasya, Sultan II.Bayezıd Külliyesi ( İmâret ve Medrese onarımı ),
Amasya, Çilehane,
Amasya Mehmed Paşa Camii,
,Amasya Tokmakçı Hamamı,
Ankara Sulu Han (Erol Yurdakul ile birlikte )
Ankara-Ayaş, Killik Camii,
Antalya, Bali Bey Camii,
Antalya-Alanya,Akşebe Sultan Camii,
Antalya- Alanya şarapsa Han,
Antalya- Elmalı, Ömer paşa Camii,
Antalya Elmalı-Tekke, Abdal Musa Külliyesi ( Yusuf ),
Eskişehir, Kurşunlu Kervansarayı,
Eskişehir-Seyyitgazi Külliyesi,
Erzurum, Rüstem Paşa Bedesteni ( Proje+ Onarım)
Erzurum Ulu Camii,
Isparta Dalboyun Hamamı, (?)
Kırşehir, Ahi Evran Külliyesi ( Erol Yurdakul İle birlikte ),
Karaman Hafsa Sultan Medresesi,
Karaman İbrahim Bey İmâreti,
Karaman Pir Ahmed Bey Camii ( Kazı+Onarım),
Karaman Yollarbaşı ( İlistra ) Ulu Camii,
Karaman, Maderi Mevlâna Camii Medresesi ( Mevlevihâne- Müşterek Proje+ Onarım ),
Karaman Alâattin Ali Bey Türbesi,
Karaman, Ermenek Ulu Camii,
Karaman-Ermenek, Tol Medrese ( Proje+Onarım),
Karaman- Ermenek, Sipas Camii ( Proje+Onarım),
Karaman-Ermenek, Meydan Camii,
Kayseri, Külük Camii ( Erol Yurdakul ile birlikte)
Kayseri, Hunat Hamamı ( Erol Yurdakul ile birlikte )
Kayseri, Sahabiye,
Kayseri, Lâle Camii,
Konya, Alâeddin Camii,
Konya, Beyhekim Mescidi,
Konya, Hasbey Dar'ül-Huffazı,
Konya, Mevlâna Selsebili,
Konya- Meram Hamamı,
Konya-Ilgın, Lala Mustafa Paşa Külliyesi,
Konya-Akşehir, Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi,
Konya-Doğanhisar Deşdiğin Camii,
Konya-Akşehir,Taş Medrese ( Türbeli kısım ),
Konya-Karapınar, Selimiye Külliyesi (Kazı ve komple proje Selçuk Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Döner sermaye adına ),
Konya Mahkeme Hamamı,
Konya Dokuzun Han ( Proje Başkanlığı, daha sonra Prof.Dr. Haşim Karpuz tarafından devam edilmiştir.),
Konya- Beyşehir Eşrefoğlu Camii,
Konya-Seydişehir, Seyyid Harun Veli Hamamı,
Konya-Ereğli, Şifa ( Rüstem Paşa ) Hamamı,
Malatya Ulu Camii,
Sivas, Gökmedrese,
Sivas, Güdükminare ( Proje+Onarım),
Sivas, Keykâvus Dnar'üşşifası, ( Onarım ),
Tokat Ulu Camii
,Tokat Takvacılar Camii,
Tkat Ali Paşa Hamamı,
Tokat Niksar Ulu Camii,
İzmit, İGDAŞ Camii, yeniden düzenlen mihrap ve minber projesi.

Prof.Dr. M.Yılmaz Önge Bibliyografyası
-Mader-i Mevlâna Camii, Selamet, S.4, 1962.
-Karaman'da Alaattin Ali Bey ( Kızlar ) Türbesi, Selâmet, S.8, 1962,
-Çankırı Dar'üşşifası, Vakıflar Dergisi, S. V, 1962, s. 251-255.,
-Ramazan Gecelerinde Türk Zevkinin Dahiyane Yenilik:Mahya, Selâmet, S.11, 1963.Yayınlandığı Yer: Restorasyon Dergisi S. 11. Ahde Vefa sayısı 2015.s.94-104. ,2015
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •