GENEL KONULAR - GENERAL ISSUES
TÜRK KÜLTÜRÜ VE BİZ ( Kültür Envanteri )
TÜRK KÜLTÜRÜ VE BİZ ( Kültür Envanteri )
Sadi BAYRAM

Son yıllarda Türk'ün ilk ve son kalesi olan Anadolu'yu etnik gruplara bölerek ancak bu şekilde parçalamayı düşünen Batılı bir grup bulunmaktadır.

Bugün sayıları 300 milyonu bulan Türk nüfusun dünyaya egemen olacağını düşünenlerin hayallerini boşa çıkaracak kişiler yine bizleriz.

Dünya artık kılıç ve kalkanla fethedilmiyor. Ekonomi her şeye hakim. Krizde bulunan ülkemiz, IMF'nin kıskacı altında. O halde ilk iş ekonomik faaliyet diyemiyoruz. Ancak madenlerimiz, yer altı servetlerimiz hiç de küçümsenmeyecek durumda.

Artık ülkeler kültür politikası ile kazanılıyor. Kültürler dünyaya hakim oluyor...

Osmanlı İmparatorluğu külleri arasından bugün 40'a yakın devlet ortaya çıktı. Bu ülkelerde Osmanlı'nın tapu senetleri olan vakıf eski eser ve abideler söz konusu şehirlere ayrı bir renk veriyor, üç kıt'ada 600 yıl hüküm süren Osmanlı'yı her an hatırlatıyor. 40 devletin kapılarını ancak Osmanlı kültürü ile açabiliriz. Bunun için de Osmanlı eserlerinin envanterinin bir an önce çıkarılması gerekir. Dışişleri Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Kalkınma ve İşbirliği Ajansı, Türki Devletlerle ilgili Devlet Bakanlığı, üniversitelerin sanat tarihi ve tarih bölümleri ile koordineli bir çalışmaya girilmesi gereklidir.

Batı ve Orta Doğu ülkeleri Osmanlı'yı hep sömürgeci olarak tanır ve tanıtılır. 30 yıldır bu fikre karşı çıkıyorduk. Doğru... Ancak bugün gerçek olduğunu görebildik. Zira Osmanlı, 600 yıl boyunca hep Anadolu'yu sömürmüş ve Balkanlarla Orta Doğuyu imar ve ihya etmiştir. Yani Anadolu için Osmanlı sömürücü, Balkanlar ve Orta Doğu için yatırımcı bir politika.

Selçuklular ise, 200 yıl boyunva hep Anadulu'yu vakıf yolu ile imar ve ihya etmişlerdir. Konya, Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, eski Malatya, Erzurum, Ahlat, Bitlis gibi şehirler de cami, mektep, medrese, bedesten, kervansaray, han, hamam, darüşşifa, hanigah, zaviye, gibi eserleri bizlere kültür mirası olarak bırakmışlardır. Atalarımız, beden temizliği için hamam, beyin temizliği için medrese, ruh temizliği için camiler yaptırarak, mahşere kadar, ilelebet devamını bizlere emanet etmişlerdir.

Bizim İslâm Sanatı hocalarımız hep Batılıydı. 1930'larda Türkiyenin sanat eserlerini ve bunları hemen fransızca olarak yayınlayan Prof.Dr. Albert Gabriel, İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Kurt Erdmann, Emil Boş, Katherina Otto Dorn gibi. Ancak bu gün Avrupalılara, Türkler sanat dersi verdiğini gururla söylemek mümkün.

Bir başka konu ise; üç tarafı denizlerle çevrili olan Anadolu'nun bizim gerçek ilk vatanımız olduğunun bilincinde olmamız... Yani 1071 Malazgirt Meydan Muharebesinden önce Biz bu topraklardayız. 1071'de ikinci defa Anadolu'ya ebediyyen geldik.

Yani; Tufan'da biz Hz. Nuh'un gemisi ile Cizre'de karaya çıktık. Hz. Nuh, Türkler'in soyunun geldiği büyük oğlu Yafes'e Doğu'yu yurt olarak verdi. Kore kıyılarından Macar ovalarına kadar geniş bir kesim bize ait oldu. Musul, Kerkük, Bağdat, Zağaros Dağları yolu ile güney İran'dan bugünkü Afgan topraklarına ve daha doğrusu Uluğ Türkistan'a ulaştık. Burada çoğalarak, Ergenekon'u Orta Asya'da yaşadık, kuraklık sebebiyle Batının yollarına düştük, Bizans Döneminde Anadolu'ya çeşitli akınlar yaptık, bu arada 1048'de Erzurum'un Pasinler mevkiinde vakıf kurduk, 1071'de Alparslan'la ebediyyen Anadolu'ya ikinci defa geri döndük.

Şimdi ayağımızı daha çok sağlam yere basmamız gerekli. Üç tarafı denizlerle çevrili, dört mevsimi bir arada göreb ileceğimiz ülkemizden başka gidecek yerimiz yok... Bu sebeple bu ülkeye daha çok sarılmak, kültürel hareketlerle, üç kıtanın birleştiği bu güzel ülkeyi ekonominin en üst sıralarına taşımak Genç İş Adamları olan sizlere düşmektedir. Kültür envanteri projesine hemen başlayalım ve dünyaya numune olan kültürümüzle diğer milletlere örnek olalım ve ticaretin kapılarını ardına kadar açalım.
Yayınlandığı Yer: WWW.sadibayram.com ,1990
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Neden Referandumda Hayır Oyu Vereceğim !...
 • Ermeni Soykırım Ve Kızılderililer Kanun Teklifi Telin Mektubu
 • Taşınır Kültür Varlıklarınınyasa Dışı Trafiğinin önlenmesi , Korunması Ve Mevzuat Hazretleri
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için Yapılan Faaliyetler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor ?
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Osmanlı Imparatorluğu Ve Türkiye Cumhuriyeti çağlarında Türk Kazı Tarihi ı-v. Cilt
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Tarihte Merzifon
 • Anatolıan .the Cradle Of Cıvılızatıons And Aphrodısısas ın Cılıccıa
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Vakıflar Derg?s??nde Yayınlanan Makaleler
 • Amer?kalılar’ın Osmanlı Devlet?’ndek? E??t?m Faal?yetler? Merz?fon Anatol?an Kolej? Tar?hçes? Ve Merzifon’da
 • Türk-tatar Kültür ?l??k?ler? Sem?ner?
 • Tar?h?n Der?nl?kler?nde Merz?fon
 •