BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAPHY
VAKIFLAR DERGİSİ'NDE 27. SAYIYA KADAR YAYINLANAN MAKALELER
VAKIFLAR DERGİSİ'NDE 27.SAYIYA KAFAR YAYINLANAN MAKALELER

VAKIFLAR DERGİSİ I. SAYI
Cumhuriyet Matbaası
İstanbul 1938

KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakıf Müe...
Sadi BAYRAM CV- BİYOĞRAFİ ve BİBLİYOĞRAFYASI
Sadi BAYRAM CV- BİYOĞRAFİ ve BİBLİYOĞRAFYASI
Adı ve Soyadı : Sadi BAYRAM
Doğum Tarihi ve Yeri :10.03.1943, Merzifon
MİNYATÜRLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA
MİNYATÜRLE İLGİLİ SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA


Sadi BAYRAM

Vakıflar Dergisi Sayı.XXIII, Tisamat Matbaası, Ankara 1994, s.333-342'de yayımlanmıştır
TÜRK HAT, YAZI-RESİM, CİLT VE TEZHİP SANATI İLE İLĞİLİ

TÜRK HAT, YAZI-RESİM, CİLT VE TEZHİP SANATI İLE İLĞİLİ
SEÇİLMİŞ BİBLİYOGRAFYA

ABBOT, Nabia ; The Rice of the North Arabic Script and its Kur'anic Developm...
Prof.Dr.ZAFER BAYBURTLUOĞLU BİYOGRAFİSİ VE BİBLİYOGRAFYASI
Aziz Dostum Prof.Dr.Zafer Bayburtluoğlu'nun Biyografisi ve Bibliyografyası

Prof. Dr. Zafer Bayburtluoğlu 30 Ağustos 1945 tarihinde, ailenin birinci çocuğu olarak Şebinkarahisar'd...
Prof.Dr. Semavi Eyice
Sanata Aşık ,Hocalar Hocası Bir Galatasaraylı;
Rahmetli Prof.Dr. Semavi Eyice Bibliyografyasından Seçmeler :