TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
978 Özbekistan-Tim Arap Ata Türbesi
1006 Gurgan Künbeti Kâbus
1020 Gazne Ribat-ı Mahi
1027 Abarkuh Pir Alemdar Kümbeti
1056 Isfahan-Abarkuh Kümbetü-i Âli Türbesi
1056 Damgan Duhteran ( K?rkk?zlar ) Türbesi
1061 Save Mescid-i Meydan
1066 I.İbrahimin Karahanlı Medresesi
1068 Herrekan Doğudaki Kümbet
1068 Talas Ayşe Bibi Türbesi
1072 Isfahan Melîkşahın yaptırdığı Mescid-i Cuma
1073 Keşan Mescid-i Cuma
1078 Buhara-Semerkand Yolu üzerinde Ribat-ı Melîk ( Nasır bin İbrahim tarafından yaptırılmıştır)
1088 Diyarbakır Surların tamiri ( Tutuşun tamiri)
1091 Diyarbakır Ulu Cami
1093 Herrakan Batıdaki Kümbet
1097 Damgan, Mihmandust Türbe
1097 Isfahan, Barsian Mescid-i Cuma
1112 Car Menar Minaresi
1115 Kazvin Mescid-i Cuma
1116 Hasankehf Dicle Köprüsü
1118 Gulpayegân Camisi
1127 Buhara Kalan Minaresi
1128 Siirt Ulu Camisi ( minaredeki kitâbeye göre tamir görmüştür)
1131 Isfahan Sin Minaresi
1135 Zevvare Ulu Cami ( Mescid-i Cuma)
1136 Basra Gümüştekin Medresesi
1139 Rey ( Merv ) Anonim - Tu?rul Bey Kümbeti
1145 Amasya Halifet Gazi Künbeti
1145 Tokat-Niksar Ulu Cami
1147 Azerbaycan-Meraga Kümbet-i Surh(Kümbeti Kırmızı)
1147 Diyarbakır-Silvan Malabadi Köprüsü
1150 Bitlis Ulu Cami
1152 Tokat Yaşıbasan Medresesi ( Danişment )
1152 Özkent Celâleddin Hüseyin Türbesi ( Karahanlı )
1155 Konya Ulu Cami (Alâeddin Camisi )
1157 Silvan Ulu Cami ( Artuklu Necmeddin Alpi tarafından tamamlanmıştır)
1157 Silvan Ulu Cami
1157 Merv Sultan Sencer Türbesi
1157 Elazığ- Harput Ulu Cami ( Artuklu Fahreddin Karaarslan tarafından yaptırılmıştır)
1157 Diyarbakır -Silvan Ulu Cami
1157 Tokat-Niksar Yaşıbasan Medresesi
1158 Tokat-Niksar Yaşıbasan Medresesi ( Danişment )
1160 Konya Kılıç Arslan Sarayı
1160 Tokat-Niksar Cin Camisi
1162 Nahcivan Yusuf bin Kuseyr Kümbeti
1164 Mardin-Cizre Dicle Köprüsü
1167 Merega Tuğla Kümbet ( Yuvarlak Kümbet )
1173 Diyarbakır Surlar? ( Artuklu Kulesi )
1176 Mardin Ulu Cami (Minare Kitâbesi 1176,Doğu Cephesi kitabesi Yavlak Arslana ait olup 1186 tarihini taşır. Minberi 1367-1376)
1178 Ankara Alâeattin Camisi
1179 Erzurum Ulu Cami
1181 Sivas-Divriği Kale Camisi ( Mimar? Meragal? üstad Hasan bin Firuz)
1183 Diyarbakır Surlar ( Urfa Kapısı son şekli )
1184 R?zaiye ( Urmiye) Se Kümbeti
1186 Nahcivan Mümine Hatun Kümbeti
1191 Musul Camii Kebir
1191 Diyarbakır Ulu Cami ( Sultan Melik Şah )
1191 Şanlı Urfa Ulu Cami
1193 Sivas-Divriği Sitte Melik Kümbeti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »