ÖNASYA DERGİSİ HAKKINDA
Ankara'da yayımlanan Aylık Türkoloji Mecmuası, Önasya Dergisi

(Önasya Dergisi 09.09.1965-01.03.1972.)

Sadi BAYRAM

Günümüzde dergiler, bir sponsorun destekleriyle neşriyata başlar ve devam eder. Ancak bizim yayımladığımız "Önasya Dergisi" ne başta, ne de sonda herhangi bir sponsor veya mali, fikri destek aldığımız, dayandığımız bir kimse veya kuruluş yoktur. Sadece arkeolojiden sınıf arkadaşım Arkeolog Erdoğan Tan ve Muzaffer Özkan, kardeşim Şadi Bayramoğlu'ndan destek ve yardımı, derginin yayınına ara verinceye kadar gördüm ve aradan 51 yıl geçmesine rağmen, bugüne kadar da görüyorum.

Önasya Mecmuası'nın kuruluş dilekçesini 26 Haziran 1965 tarihinde Ankara Vilâyetine sunmuştum. İlk neşriyatı, güzel İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül'dür. Zaten ilk sayı da, özel bir sayı olup, İzmir Enternasyonal Fuarı'na aittir.

İkinci sayısı da memleketim olan, Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu, Çelebi Mehmed'in doğduğu Merzifon Özel sayısı olarak hazırlandı. Ve Ekim 1965'de yayımlandı.

Önasya Dergisi ilk 15 sayısı; kendini arama, halkı yoklama, yazarlarının yavaş yavaş oturmaya başlamasıdır. Bu vesile ile çok büyük bir bölümü ebediyete intikal eden yazarlarımızı, rahmet ve minnet duygularıyla anarak, Yazı Ailemizi sıralayalım: Ankara Üniversitesi DTC Fakültesi'nden Prof.Kenan Akyüz, Kıbrıslı Halit Fikret Alasya, Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Genel Müdürlüğü uzmanlarından Necip Alpan, Cahit Beğenç, Ferit Ragıp Tuncor, Mustafa Yazıcıoğlu, DTC Fakültesinden Prof.Dr. Emin Bilgiç, İsmet Binark (Milli Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü, Cumhuriyet Arşivini kurdu, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yaptı), Milli Kütüphane Başkanı Dr. Müjgân Cunbur, DTC Fakültesinden Etnolog Prof.Dr. Nermin Erdentuğ, Devlet Tiyatrolarından Fikret Büyükağaoğlu, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Hikmet Arkeolog Gürçay, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinden Türk Sanatları Bölümünden Doç. Dr.Halûk Karamağaralı, Dr.Beyhan Karamağaralı, Harp Tarihinden Fazıl Karlıdağ, 1925'de Maarif Vekâleti'ne Hars Müdür olarak giren, 1949 yılına kadar Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü yapan, Etnografya Müzesi'nin kurucusu Phil.Dr. Hâmit Zübeyr Koşay, DTC Fakültesinden Prof.Dr. Mehmet Altay Köymen, Bekir Sıtkı Oransay, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Y.Mimar-Müh. M. Yılmaz Önge, Kültür Müsteşarı Adnan Ötüken, Eski Eserler Genel Müdürü, Kültür Müsteşar Yardımcısı, Kültür Müsteşarı, Müzeci Mehmet Önder, Sanat Tarihçi Birsen Peköz, Milli Kütüphane'den Nejdet Sançar, M.Zeki Sofuoğlu, Tarihçi-Gazeteci Enver Behnan Şapolyo, Erdoğan Tan, Senato Grup Başkan Vekili Dr.Fethi Tevetoğlu, yine Vakıflardan Mimar Orhan Cezmi Tunçer, DTC Fakültesi İngiliz Filolojisi ve Hacettepe İngiliz Filolojisi Kurucusu, Dekan Prof.Dr. Ahmet Edip Uysal'dan ibaretti.

Sahibi olarak, bendeniz Sadi Bayram, ilk üç sayıda Umumi Neşriyat Müdürü arkadaşımız Ziraat Fakültesi son sınıf Öğrencisi Seyhan Niyazi Bilgin, daha sonra Ankara'ya gelen kardeşim Şadi Bayramoğlu, Yazı İşleri Müdürü olarak Arkeoloji'den sınıf Arkadaşım Erdoğan Tan, Teknik Sekreter olarak da arkadaşım Muzaffer Özkan görevliydi.

26. sayı hariç, ilk 28 sayının kapağı tipo usulünde basıldı. 29-70. sayıların kapakları, o tarihlerde Ankara matbaacılığında yeni yayılmaya başlayan ofset usulü, renkli basılarak devam etti. Ofset kapaklar İstanbul'da eski Boks Federasyonu Asbaşkanlarından, Milletlerarası Boks Hakemlerimizden Ahmet Cömert'in " Cömert İş " matbaasında basılırdı. 71-78. Sayılarının kapağı yine tipo usulüne döndü. Derginin içi, Ajans-Türk, Şark, San, Şafak, Ayyıldız, Şenyuva gibi çeşitli matbaalarda basılırdı.

29. sayıdan itibaren vilâyetlerimizin Milli Eğitim Müdürlerine bir yazı göndererek, tarihe meraklı öğretmenlerden her vilâyetlerde birer muhabir edindik. Şehirlerdeki önemli kültürel etkinlikleri yayımlayacak, bu vesile ile, aynı zamanda abone temin edecektik. Ancak istediğimiz, beklediğimiz sonucu alamadık.

1.000 trajla başladık, bir ara 2.500'ne kadar çıkmaya çalıştık. Ancak 750-800'ü elimizde kaldı. Tekrar bin küsürlara düştük¦.

Bayilerde satılma durumuna bir türlü geçemedik. Bir çok defa ücretsiz olarak bayilere dergi bıraksak da, ne tahsilat yapabildik, ne de satışı arttırabildik.

Genelde akşamları bir araya gelerek çalışırdık. Gündüzleri yazarları ziyaret eder, reklam işleri, matbaa ve mali işler ile meşgul olurdum. Yazarlarımıza 29. sayıdan itibaren makale başına 25 Tl. gibi sembolik bir telif ücreti ödüyorduk. Yazarlarımızın büyük bir kısmı idealistti. Bizi yormazlardı. Enver Behnan Şapolyo el yazısı ile makalesini getirir, Kızılay-Konur sokak 10 / 1 numaradaki büromuzda daktilo edilirdi. Harp tarihi yazarı Fazıl Karlıdağ da el yazısı ile makalesini gönderirdi.

Önasya Mecmuası, genelde türkoloji konularını işler, üç tarafı denizlerle çevrili, dört iklimin sürdüğü Anadolu'nun kaçınılmaz son kale olduğunu vurgulardı. Önasya Dergisi'nde yayımlanan makalelerinde kalıcı ve belgesel olması hedeflenmiş, Türkoloji alanında yeni bilgi ve belgeler bulununcaya kadar geçerli olması, okunduktan sonra atılmaması sağlanmaya gayret edilmiştir. Zannederim bunda muvaffak olduk¦

Önasya Dergisi'nde sayfa numarası yoktur. Zira, bir makale arayan okuyucu, o makaleyi bulmak için sayfa numarası olmadığından diğer sayfaları karıştırması gerekecektir. Bu durumda diğer makalelerin bazı resim ve başlıklarını da görme durumunda kalacaktır. Birçok dostum bu konuda beni tenkit etti, ama ben direndim. Doğru veya yanlış, ama, sayfa numarası olmamasının gerçek sebebi bu¦

1968 yılında Enver Behnan Şapolyo'nun yazdığı "Peygamberler Tarihi" konulu kitabını Önasya Yayınevi olarak basmıştık. Genel Dağıtım için Bateş Bayilik Teşkilatı'nın İstanbul merkezi Cağaloğlu'na gittim. Hayat Tarih Dergisi'nin Genel Yayın Müdürü tarihçi Yılmaz Öztuna'da o anda orada imiş.. Kitabın genel dağıtım konusunu karara bağladıktan sonra, sıra Önasya Dergisi'ne geldi. Sayın Öztuna bana hitaben " Boynumu kesseler ben o dergiyi çıkaramazdım", dediği hâlen kulaklarımda. Sayın Öztuna ile o tarihten sonra dostluğumuz devam etti.

Önasya Mecmuası'nda makale yayımlayan yazarlara, konularına kaba bir tasnif ve istatistik yapacak olursak :

Enver Bahnan Şapolyo'nun, 63 makale.( Hepsi de Türk kültür ve medeniyetine ait; köprüler, medreseler, dar'üşşifalar, bimarhaneler, tâbhaneler, sıbyan mektepleri, muvakkithaneleri kaleler, bedestenler, çeşmeler, saraylar, tophaneler, rasathaneler, tekkeler, alemler, nakkaşhaneler, saat kuleleri, tersaneler, kuş köşkler, orta-oyunu, karagöz, vb.ni ihtiva ediyordu.)
M.Yılmaz Önge'nin, 50, ( Mimarlık eserlerimiz, vakıf abide ve eski eserlerin restorasyonu )
Hikmet Gürçay'ın, 33, ( Şehirlerdeki arkeoloji müzelerinin kısa tanıtımı)
Önasya rumuzu ile 33 başyazı,
İsmet Binark'ın, 31, ( Edebiyatımız ve kültür )
Süheyl Ünver 26, ( Kültür tarihi)
Ferit Rağıp Tuncor'un, 25 ( Sultan kadınlarımız ve hayatları )
Erdoğan Tan, 23, ( Arkeoloji, Siyasi, Ekonomik )
Bekir Sıtkı Oransay, 19 (ön-tarih, Önasya arkeolojisi ),
Nejdet Sançar, 19 ( Milliyetçilik)
Phil.Dr. Hâmit Zübeyr Koşay, 19 ( Müzecilik ve Arkeoloji, Türkoloji ),
Necip Alpan, 14 (Balkanlar, Kıbrıs ),
Nazım Dündar Saylan 12, ( Çalışma hayatımız )
Géza Feher'in, 11, ( Macaristan'daki kültürel kalıntılarımız )
Orhan Cezmi Tunçer, 11, ( Restorasyon yapılacak vakıf abidelerimiz )
Mehmet Önder'in, 9 ( Kültür tarihi )
Cevdet Gökalp, 8, ( Kültürümüz )
Zeki Sofuoğlu , 8
Mustafa Yazıcı 7,
Fethi Tevetoğlu, 7
Fazıl Karlıdağ, 7 ( Askeri tarih )
Emre Madran 7, ( Sanat tarihi- mimarlık )
Mehmet Altay Köymen, 6 ( Selçuklu tarihi )
Müjgân Cunbur, 6 ( Kültürümüz )
Ahmet Edip Uysal, 5 ( Kültürümüzün batıya tanıtılması )
Nermin Erdentuğ 5, ( Etnografya )
Adnan Ötüken 4, ( Dil, ve açık hava halk müzeleri )
Halûk Karamağaralı, 4, ( Sanat açısından Selatin Camilerimiz )
Beyhan Karamağaralı, 4,( Sanat açısından Ahlat Mezarlığı, mezartaşları )
Sabih Erken,4, ( Sanat Tarihi)
Mahmut Akok 4, ( geleceğin el sanatçısına öğütler )
K.Zafer Akal, 4, ( Arkeoloji)
Cemal Gökçe 4, ( Tarih )
Cevdet Gökalp 4, ( türkçülük )
Birsen Peköz 4, ( Sanat Tarihi )
Oluş Arık, 3, ( Kubadabad )
M.Şakir Ülkütaşır,3
H.Fikret Alasya, 3,
Fikri Alkan 3,
Bilgây Esemenli 3,
Mehmet Güneş Koryurt 3,
Aziz Taşan 3,( Tarih )
Emin Bilgiç, 2 ( Tarih )
Erol Yurdakul 2, ( Sanat Tarihi )
Hasan Duman, 2, ( Kütüphanecilik )
M.Zekâi Bayer 2, ( Milli parklar- Açık Hava halk Müzeleri )
Danyal Bediz 1,
İbrahim Hakkı Konyalı, 1 8 Tarih )
Semavi Eyice,1 ( Biyografi )
Rüçhan Arık, 1 ( Sanat Tarihi)
Tahsin Banguoğlu 1, ( Dil)
Tuncer Baykara 1,( Tarih )
Oğuz Alpözen 1, ( Sualtı Arkeolojisi )
Mehmet Sadık Aran 1,
Orhan F. Köprülü 1,
Fikret Büyükağaoğlu,1 ( Tiyatro )
Nihâl Bilge, 1, ( Edebiyat )
Coşkun Ertepınar 1
Tuncer Gülensoy, 1,
Necmettin Esin 1,
Selâhattn Çetintürk 1,
Salih Özbaran 1,
Fikret Eşber 1,
Şinasi Hakkı Çoruh 1,
Abdulkâdir İnan, 1 ( Tarih )
Feridun Nafiz Uzluk, 1 ( Tarih )
Cengiz Uluçay 1

Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan İlhami Ertem bir araştırma yaptırmış, en fazla makale yazan Ord.Prof.Dr. Ahmed Süheyl Ünver çıkmış, en iyi dergi de Önasya¦
O devirde, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Dergisi, Başbakanlık Müsteşarı Şair Munis Faik Ozansoy'un desteklediği, Ermenekli Sayıştay Üyesi Mehmet Çınarlı'nın çıkardığı Hisar Dergisi ( 30 yıl aralıksız yayımlanmıştır), Dar'ül-Fünun eski rektörlerinden İsmayıl Baltacıoğlu'nun Yeni Adam'ı, ressam Nüzhet İslimyeli'nin Ankara Sanat Dergisi, Gazeteci Altan Öymen'in babası, DTC Fakültesi'nde Pedagoji Öğretmenim Hıfzırahman Raşit Öymen'in çıkardığı Eğitim Hareketleri isim yapmış dergiler arsındaydı.

1-24. sayıya kadar kullandığım kapak ile 25-29.sayıların kapak kompozisyonlarını Devlet Tiyatroları grafiker ve tasarımcısı Hüseyin Mumcu'ya yaptırdım. Gerçi kapaklar yine renkli ve desenli ise de tipo usulünde klişe ile basılıyordu. Daha sonra trikromi kapağa geçtik.

Hürriyet'in kurucusu Sayın Sedat Simavi 7 dergi batırmıştır. Daha sonra gazeteye geçmiştir. Cumhuriyet Türkiyesi'nde kimse dergicilikten para kazanamamış, ancak bir kısmı dergiyi anahtar olarak kullanabilmiş veya siyasete bulaşmıştır. Çirkin politikaya bulaşsaydık belki bugün dergi devam edebilirdi, ancak bir çok ilmi yayının dipnotlarında yaşayamazdı. Belki bugün burada bile olamazdım.

İlk iki ciltte, yani 25. Sayıya kadar amblemimiz Türkiye Haritası içinde ÖA., yani Önasya idi. 3. Cildin başlangıcı olan 25 sayıda Türkçülükten esinlenerek, o tarihte Milli Eğitim Bakanlığı fuayesindeki Bozkurt tablosu, Anıtkabir mozole altındaki esas kabir yanındaki bozkurttan esinlenerek, Bozkurt amblemini üç sayı kullandım. Bir ara, 28. Sayı yayınlandığında, Sayın Alparslan Türkeş'in yayın organı diye kulaktan bir laf, dedikodu duydum, ertesi ay hemen kurt amblemini değiştirerek, 29. Sayıda, Türkiye haritası içine Ankara Kalesi'nden bütün Türkiye'yi Türkoloji alanında, kendi çapımızda nurlandırmaya, güneş gibi aydınlatılmasına gayret etmeye çalıştım
.
Enver Behnan Şapolyo, haftanın Pazartesi ve Perşembe günleri saat 17 'de Mülkiyeliler Lokalinin bulunduğu Konur Sokak'taki büroya gelir sohbet toplantıları yapardık. Bu toplantılara hemen hemen her gün saat 17 'de Bekir Sıtkı Oransay da katılır, 19 haber ajansını dinlemek için Karanfil Sokak'taki evine gitmek üzere 18.50'da mutlaka kalkardı. Sohbet toplantılarımıza zaman zaman Şadi Bayramoğlu, Milli Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Şubesi Müdürü, İsmet Binark, M.Yılmaz Önge, Orhan Cezmi Tunçer, Phil.Dr.Hâmit Zübeyr Koşay, Milli Kütüphane Okuyucu Hizmetleri Şefi Nejat Sefercioğlu, Devlet Demir Yolları Halkla İlişkiler Şubesinden Boks Hakemi Mete Göktan, Arkeolog Erdoğan Tan, Muzaffer Özkan katılır, rahle-i tedris yapardık. Nadiren Prof.Dr.Mehmet Altay Köymen, İbrahim Hakkı Konyalı da teşrif etmişlerdi.

Ord.Prof.Dr. A.Süheyl Ünver Ankara'ya her geldiğinde, bir gün mutlaka büroya teşrif eder ve sohbet toplantıları yapardı. Ancak mutlaka not tutmamızı isterdi. "Söz ağızdan çıktığı gibi atmosfere uçup gider, yazı asırlarca kalır, sizlerin anılmasına vesile olur " derdi.

70'li ve 71'li yıllar kriz dönemi idi. 1971 Eylül'ünde vatani görev için Polatlı Topçu ve Füze okuluna gittim. Sağ olsun samimi arkadaşlarım altı ay idare ettiler. Ben de Cumartesi-Pazar izinli geliyordum. Yedek Subay kurrasında Erzurum'u çekince, yayına mecburi ara verme zorunda kaldık. Elimizde büyük bir kapital yoktu. Destekleyecek herhangi bir kurum veya kuruluşta yoktu. Dolayısıyla bir daha da Donkişotluk yapmaya kalkmadık. Zevkimizi devlet yayınlarında tatmin etmeye çalıştık.

Yedeksubay dönüşü, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün resmi yayınlarını idare etmeye başladık. 1973'den itibaren "Vakıflar Dergisi", "Rölöve ve Restorasyon Dergisi", Kültür Bakanlığı adına 1977'de "Milli Kültür", "Dünya Edebiyatından Seçmeler Dergisi", 1978 başlarında tekrar "Vakıflar Dergisi", "Vakıf ve Kültür" Dergileri yayımlamaya başladım. 30 Temmuz 2002'de emekli oluncaya kadar devam ettim. Şimdi de yazı hayatıma çeşitli dergilerde devam etttirmeye gayret ediyorum.
Önasya Dergisi makaleleri tarandıkça web sayfasına konacaktır
1965- 1972 yılları arasında aylık olarak 78 sayı yayımlanan Önasya mecmuası tarandıkça makale makale web sayfasına konmaya çalışılacaktır. 24i5x34 cm boyutlarında olduğu için A4 scanere girmemektedir.
Önasya Dergisi Makaleler fihristi
AKAL, Zafer K. Atattürk'e Ankara'da yapılan Cenaze Töreni I 3
AKAL, Zafer K. Side I 4
AKAL, Zafer K. Miletos I 5
AKAL, Zafer K. Arkeoloji ve Arkeolog I 5
AKOK, Mahmut Farklı Toplumların Dünya Görüşü II 16
AKOK, Mahmut Atatürk En Büyük Adam II 24
AKOK, Mahmut Unutulan Türk Tarihi,Türk Sanatı ve Geleceğin Sanâtkâtı İçin Ağıt VI 65
AKOK, Mahmut Tarihi Türk Süsleme Sanatının Ana Kaynaklarını Tanım Bakımından Geleceğin Türk Sanatcısıyla Bir Konuşma, 67-73
ALASYA, H.Fikret Hatıralarım III 31,32,33
ALASYA, H.Fikret Komünistlere 18 Maddelik Talimat III 35
ALASYA, H.Fikret İnsanlık Tarihinde Bir Kara Sayfa Daha IV 37
ALKAN,FİKRİ Komünizm'in Gelişmesine Kisa bir Bakış IV 41
ALKAN,FİKRİ Kıbrıs Faciası,Paneleniznm Marifetlerindendir II 16
ALKAN,FİKRİ Yurt Dışındaki Soydaşlarımızın Kültür ve Yayın İhtiyaçları II 18-19
ALPAN, Necip Rumeli'deki Soydaşlarımızın Perişan Halleri II 20
ALPAN, Necip Şu Bizim Rumeli'yi Okurken ' II 21
ALPAN, Necip Türkçü ve Türkçeci Şemseddin Sami'yi Unutmayalım II 22
ALPAN, Necip Türkçülük Bakımından Zararlı OlanYayınları Ayıklıyabiliyor muyuz? II 23
ALPAN, Necip Milliyetçi Kimdir, Kim Değildir ? II 24
ALPAN, Necip Türkçülük Açısından, Mesleki Dernekler Dini Doktrinler Mezhepler Haline Gelmemelidir26 26
ALPAN, Necip Balkan Birliği ve Atatürk'ün Barış İdeali III 27
ALPAN, Necip And İçmişiz IV 41
ALPAN, Necip Şemseddin Sami IV 42
ALPAN, Necip Tarih Boyunca Türk-Yunan İlişkileri ve Etniki Eteria IV 44
ALPAN, Necip Türk Arşiv Kaynakları ve Balkan Milletleri IV 46
ALPAN, Necip Demokratik Hayat Geliştikçe, Aşırı Uçlar Eğeleniyor mu ? V 57
ALPÖZEN, Oğuz Batık Gemiler IV 41
ARAN, Mehmet Sadık Milletlerin Hakkı ve Tutsak Türkler Dâvası II 16
ARIK, M.Oluş Kubâdâbad Sarayı IV 38,39,40
ARIK, M.Oluş Anadolu Mimari Tezyinatımızda Arkaik Karakterler VI 72
ARIK, Rüçhan Yozgat Çapanoğlu Camii VII 74
AYVERDİ, Samiha Önasya 5. Yayın Yılına Girerken V 50
BANGUOĞLU, Tahsin Türk Dili Üzerine II 18-19
BAYBURTLUOĞLU, M.Zafer Niğde, Aksaray,Selime Köyü Türbesi VI 65
BAYER, M.Zekâi Tarım Müzeleri I 08-09.
BAYER, M.Zekâi Açık Hava Halk Müzeleri II 21
BAYKARA, Tuncer Türkiye ve İdil Boyu IV 42
BAYKURT, Şerif Açık Hava Halk Müzeleri II 21
BAYRAM, Sadi Yahya Kemâl Beyatlı III 27
BAYRAM, Sadi Kendi Aramızda IV 37
BAYRAM, Sadi Ziya Gökalp'i 44 yıl Önce Kaybetmiştik IV 38
BAYRAM, Sadi Açık Mektup IV 40
BAYRAM, Sadi Ömer Seyfettin V 53-54
BAYRAM, Sadi II.Milletlerarası Güney-Doğu Avrupa Tetkikleri Kongresi Münasebetiyle Kurum Asbaşkanı Prof.H.İnalcık İle Bir Mülâkât,V, 56
BAYRAM, Sadi Sanat, Şair ve Şiir VI 63
BAYRAM, Sadi Türk Eğitim Vakfı,Türk Sanatı ve Türkoloji VI 65
BAYRAM, Sadi Yine Türk Sanatı VI 66
BAYRAM, Sadi Reform Kabinesi,Kültür Bakanlığı ve Türk Tarihi VI 67-68
BAYRAM, Sadi Bir Çınarın Ardından VI 69
BAYRAM, Sadi Nihayet Kültür Bakanlığı Kuruldu VI 70-71
BAYRAM, Şadi TBMM'nin 50.Yıldönümü Münasebetiyle O Günleri Yaşayan Tarihçimiz Diyar ki, V, 56
BEDİZ, Danyal Osmanlı Türklerinde Denizcilik I 11
BEĞENÇ, Cahit Amerika'daki Ermenilerin Hezeyanı II 20
BEĞENÇ, Cahit Türk Karasularında Yunan Korsanları II 21
BEĞENÇ, Cahit Haçlılar Kudüs'ü Zaptetti II 22
BEĞENÇ, Cahit Milliyetcilik II 23
BİLGE, Nihâl Saadet Veren Bilgi-Kudatgu Bilig IV 44
BİLGİÇ, Emin Tarihi Anıtlarımız ve Turizm I 6
BİLGİÇ, Emin Açık Hava Müzeleri II 21
BİLGİÇ, Emin Tarihimizde Dünya Çapında Dönüm Noktaları IV 48
BİNARK, İsmet Mevlâna Celâleddin-i Rumi'nin Mesnevisinde Akıl VI 61
BİNARK, İsmet İmparatorluk Devri Türkiyesi'nde Esnaf Teşkilâtı VI 64
BİNARK, İsmet Mehmet Akif'in Fikri Cephesi ve Gayesi III 28
BİNARK, İsmet M.Emin Yurdakul III 29
BİNARK, İsmet Ömer Seyfettin III 30
BİNARK, İsmet Midhat Cemal Kuntay III 31
BİNARK, İsmet Çanakkale Zaferi III 31
BİNARK, İsmet Prof.Remzi Oğuz Arık III 32
BİNARK, İsmet Milli Eğitim ve Kültür Politikamız Üzerine Bazı Düşünceler IIII 32
BİNARK, İsmet Kutlu Fetih ve Fatih Sultan Mehmed Han III 33
BİNARK, İsmet Prof.Fuat Köprülü'nün Ardından III 33
BİNARK, İsmet İslâmiyette Resim San'atının Yeri III 35
BİNARK, İsmet Osmanlı-Türk Ordusuna Ait Savaş Tasvirleri III 36
BİNARK, İsmet Preveze Deniz Zaferi IV 37
BİNARK, İsmet Enis Behiç Koryürek IV 38
BİNARK, İsmet Yahya Kemâl Beyatlı IV 39
BİNARK, İsmet Mevlâna Celâleddin-i Rumi IV 40
BİNARK, İsmet Ali Şir Nevâi IV 41
BİNARK, İsmet Türk Hat Sanatı IV 42
BİNARK, İsmet Sıbyan Mektepleri IV 43
BİNARK, İsmet Ölümsüz Yunus Emre IV 44
BİNARK, İsmet İstanbul'un Fethi IV 45
BİNARK, İsmet Milli Eğitim Meselelerimiz ve Türkiye'de Gençlik Buhranı IV 46
BİNARK, İsmet Osmanlı Türklerinde Medrese Teşkilâtı IV 47
BİNARK, İsmet Malazgirt Meydan Muharebesi IV 48
BİNARK, İsmet Basının İçtimai Önemi ve İlk Türkçe Gazeteler V 49
BİNARK, İsmet Osmanlı Padişahlarının Mühür ve Tuğraları V 50
BİNARK, İsmet Eski Türk Fazilet ve Ahlâkı V 52
BİNARK, İsmet Osmanlı İmparatorluk Sarayının Enderun-u Hümayûn Teşkilatı V 53-54
BİNARK, İsmet Gençlik Buhranı ve Milli Eğitim Politikamız V 55
BİNARK, İsmet Söz Eri, Gönüller Sultanı, Ölümsüz Yunus Emre V 57
BOBULA, İda Ala-Geyik Efsanesi ( Çeviren.Bekir Sıtkı Oransay) IV 43
BÜYÜKAĞAOĞLU, Fikret Eski Türklerde Tiyatro III 29,30,31
CUNBUR, Müjgân Çorumlu Pir Oğlu II 16
CUNBUR, Müjgân Mehmed Akif'in Şiirlerini Okurken II 17
CUNBUR, Müjgân Karamemi II 23
CUNBUR, Müjgân Milli Kütüphane 19 Yıldır Kültür Hizmetinde II 24
CUNBUR, Müjgân Fatih'in Kurduğu Kütüphaneler IV 45
CUNBUR, Müjgân Ömer Seyfettin'in Milliyetçiliği,Milli Kültür Anlayışı ve Dilciliği V 55
ÇAKIR, Sabri Kültür İncelemelerinin Gereği VII 77-78
ÇETİNTÜRK, Selâhattin Açık Hava Halk Müzeleri II 21
ÇORUH, Hakkı Şinasi Son Çağ Karşısında Türk II 17
DUMAN, Hasan Okunacak Dergi ve Gazetelerin Değerlendirilmesi III 35
DUMAN, Hasan Kütüphane:Eğitim ve Öğretim Münasebetleri III 36
ERBİL, Cemâl Ata Ömer Hayyam'a Dair I 11
ERBİL, Cemâl Ata Varoluşculuk, Kişilik ve Psikoloji I 08.Eyl
ERDENTUĞ, Nermin Acık Hava Halk Müzeleri II 21
ERDENTUĞ, Nermin Türkiye Etnoloji Çalışmaları III 29
ERDENTUĞ, Nermin Etnolojinin Araştırma Alanı ve Gayesi III 30
ERDENTUĞ, Nermin Niçin Kültür Değerlerimizi Tanıtmak Zorundayız III 31
ERDENTUĞ, Nermin Maddi Kültür Değerleri III 32-35
ERDİM, M.Murat Side Tiyatrosu Onarımı VII 77-78
ERGÜN, Yusuf Biz ve 19 Mayıs V 57
ERKEN, Sabih Kurtkulağı Köyü Camii- Kervansarayı ( Adana-Ceyhan) VI 66
ERKEN, Sabih Türk Çinicişiğinde Kâbe Tasvirleri V 58
ERKEN, Sabih Burdur'da Eski Bir Türk Evi VII 74
ERKEN, Sabih Eski Türk Halıları VII 76
ERMAN, Kurt Selçuklu Kervansarayları ( Çeviren.Fügen Tunçdağ ) II 13-14
ERTEM, İlhami Açık Hava Müzeleri II 21
ERTEM, İlhami Önasya 5. Yayın Yılına Girerken V 50
ERTEPINAR, Coşkun Ankara'nın Ortasında Kızılay II 15
ESEMENLİ, Bilgây Köye Doğru ve Remzi Oğuz Arık III 29
ESEMENLİ, Bilgây Milliyetçiliğin Zaferi IV 37
ESEMENLİ, Bilgây Atatürk ve Realist Milliyetçiliği IV 42
ESİN, Necmettin Birinci Cihan savaşında Osmanlı İmğaratorluğunun Son Yıllarında Atatürk'ün Görüşleri 27
EŞBER, Fikret Milliyetçilik ve Milliyetçi II 20
EYİCE, Semavi Celâl Esat Arseven 1875-1971 VII 75
FEHER, Geza Macar Tarihine Ait XVI. Asır Türk Minyatürleri VI 61-62
FEHER, Geza Macar Sanatına Türk Etkisi IV 41-42
FEHER, Geza Macaristan'ın XVI-XVII.yy.daki Türk Zanaatları ve Bunların Tesiri IV 43-44
FEHER, Geza Macaristan'da XVI-XVII.yy.dan Kalma Türk Mimari Anıtları IV 45
FEHER, Geza Kanuni'nin Macaristanla İlgili İki Yazıtı V 50
FEHER, Geza Macaristan'da Türk Devri Arkeoloji Araştırmalarının Dilcilik ve Etnografya ile Olan İlgisi, 52
FEHER, Geza Balkanlardaki Kuyumculuğa Türk Tesiri V 53-54
FEHER, Geza Osmanlı Türk Kuyumculuğunun Balkanlara Tesiri V 56
FEHER, Geza XVI.yy. Başından Kalma Türk Deri Kaftanı V 57
FEHER, Geza Macar Milli Müzesinde ve Bulgar Arkeoloji Müzesinde Bulunan Türk Bezeme Karakteri Taşıyan Gümüş Taslar,59-60
FENERCİOĞLU, Azmi İnsangücünün Önemi III 28
FENERCİOĞLU, Azmi Toplumdaki Manevi Bunalımve Okullarımız III 29
FENERCİOĞLU, Azmi Milliyetci Türk Gençliği III 31
FINDIKOĞLU,Ziyaeddin Fahri Türklük ve Türkçülik Etrafında Tarih Görüşleri II 17
GENCEL, İlhan Türk Olmanın Mutluluğu I 4
GENCEL, İlhan Eğitim I 5
GÖKALP, Cevdet İslâmiyettten Önce Türk Kültür Tarihi III 28
GÖKALP, Cevdet Türk,Tarihte Kaç Devlet Kurmuştur III 35
GÖKALP, Cevdet Oğuz Türkleri mi, Yoksa Türk Oğuzları mı ? IV 41-42
GÖKALP, Cevdet Birleşik Kaplar Kanunu ve Kanunun Türk Tarihine Tatbiki IV 47
GÖKALP, Cevdet Oğuzlar ' Türkmenler ' IV 48
GÖKALP, Cevdet Devlet Deyimi ve Bu Deyimin Türk Tarihine Tatbiki IV 49
GÖKALP, Cevdet Tarihte Türk Yayılması V 50-51
GÖKÇE, Cemal İstiklâl İçin II 15
GÖKÇE, Cemal Milliyetçilik ve Milli Siyaset Anlayışı III 28
GÖKÇE, Cemal Atatürk ve Akıl Yolu IV 39
GÖKÇE, Cemal Atatürk İlkeleri V 51
GÖKTAN, Turan Koca Ragıp Paşa VI 64
GÜLENSOY, Tuncer Ziya Gökalp ve Gençlik II 15
GÜNTÜRKÜN, Nâzan Türk Halk Edebiyatından Çizgiler VI 70
GÜRÇAY, Hikmet Kütahya Müzesi VI 61-62
GÜRÇAY, Hikmet Çorum Müzesi VI 63
GÜRÇAY, Hikmet Urfa Müzesi VI 64
GÜRÇAY, Hikmet Sinop Müzesi VI 65
GÜRÇAY, Hikmet Antalya Müzesi VI 66
GÜRÇAY, Hikmet Tire Müzesi VI 68
GÜRÇAY, Hikmet Malatya Müzesi VI 69
GÜRÇAY, Hikmet Edirne Müzesi VI 70-71
GÜRÇAY, Hikmet Ahlat Müzesi VI 72
GÜRÇAY, Hikmet Priene I 6
GÜRÇAY, Hikmet Asos I 7
GÜRÇAY, Hikmet Ankara Arkeoloji Müzesi I, IV 8-9,38
GÜRÇAY, Hikmet Didyma I 08.Eyl
GÜRÇAY, Hikmet Aphrodisias I 11
GÜRÇAY, Hikmet Sardes II 13
GÜRÇAY, Hikmet Açık Hava Halk Müzeleri II 21
GÜRÇAY, Hikmet Türkiye Müzeleri III 32
GÜRÇAY, Hikmet Müze Çeşitleri III 35
GÜRÇAY, Hikmet Türkiye Büyük Millet Meclisi Müzesi III 36
GÜRÇAY, Hikmet Ankara Etnografya Müzesi IV 37
GÜRÇAY, Hikmet Anıt-Kabir Müzesi IV 39
GÜRÇAY, Hikmet Gaziantep Müzesi V 52
GÜRÇAY, Hikmet Kayseri Müzesi V 53-54
GÜRÇAY, Hikmet Kültepe Müzesi V 55
GÜRÇAY, Hikmet Burdur Müzesi V 56
GÜRÇAY, Hikmet Samsun 19 Mayıs Atatürk Müzesi V 57
GÜRÇAY, Hikmet Niğde Müzesi V 58
GÜRÇAY, Hikmet Erzurum Müzesi V 59-60
GÜRÇAY, Hikmet Sivas Müzesi VII 73
GÜRÇAY, Hikmet Kastamonu Müzesi VII 74
GÜRÇAY, Hikmet Hatay Müzesi VII 75
GÜRÇAY, Hikmet Bodrum Müzesi VII 76
GÜRÇAY, Hikmet Afyon Müzesi VII 77-78
GÜVEN, Hüseyin Kıbrıs Adasının Jeopolitik Değeri II 15
HAKMAN, Vasıf Önasya 5. Yılına Girerken V 50
HASAN, Şerif-el Mevlâna Celâleddin-i Rumi'ye ve İkbâl'e Göre İblis Mefhumu II 13
HASAN, Şerif-el Pakistan'da Atatürk Sevgisi II 14
İNAN, Abdulkadir Rus Mekteplerinde Edebiyat Dersleri II 17
KARAMAĞARALI, Beyhan Ahlatlı Sanatkârlar VI 72
KARAMAĞARALI, Beyhan İslâm'da Tasvir Meselesi VII 76
KARAMAĞARALI, Halûk Anadolu Selçuklu Kervansarayları Vı 61-62
KARAMAĞARALI, Halûk Selimiye Camii II 20
KARAMAĞARALI,Beyhan Açık Hava Halk Müzeleri II 21
KARAMAĞARALI,Beyhan Ahlat Mezartaşları V 59-60
KARAMAĞARALI,Halûk Süleymaniye Camii II 21
KARAMAĞARALI,Halûk Ahlat'ta Bulunan tümülüs Tarzındaki Türk Mezarları V 59-60
KARAMANLIOĞLU, Ali F. Köy Enstitüleri Yerine İmam Hatip Öğretmen Enstitüleri II 21
KARLIDAĞ, M. Fazıl Öansya Mecmuası Yayımının Esindirdikleri I 6
KARLIDAĞ, M. Fazıl Osmanlı İmparatorluğu Yıkılışının Nedenleri ve Bu Yıkılmayı Geciktiren Tedbirler, I-II, 7-15
KARLIDAĞ, M. Fazıl Türk Dış İlişkilerinin Yönetilme ve Yürütülmesi II 15
KARLIDAĞ, M. Fazıl Makedonya Cephesinde Türkler II 22-23
KARLIDAĞ, M. Fazıl Harpte Zaferi Sağlayan Faktörler II 24
KARLIDAĞ, M. Fazıl Deniz Savaşlarında Maneviyatın Değeri III 26
KARLIDAĞ, M. Fazıl Türklerde Tarih ve Harp Tarihi III 27
KILIÇ, Hüseyin Rahmi Büyük Bir Eğitim Örneği VI 61-62
KILIÇ, Hüseyin Rahmi İnsangücü ve İdareci V 53-54
KONYALI, İbrahim Hakkı Sultan Ahmed, Sultan Ahmed Türbesi ve Kıymetli Sorguçları IV 47
KORYURT, Mehmet Güneş Kızıl Çin Emperyalizmi ve Türk Soyunun Sesi III 28
KORYURT, Mehmet Güneş Gençlik Nereye Gidiyor ? III 30
KORYURT, Mehmet Güneş Gençlik ve İdeâli III 31
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Dünyada Bir Bask Dâvâsı Var VI 64
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Türk Runik Yazılarını Tarihi Daha Eskiye Gidiyor VI 65
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Etnoloji ve Folklor Atalasları II 14
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Halk Kültürü ve Halk Müzesi II 18-19
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Halk Oyunları Festivali İntibaları II 20
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Açık Hava Halk Müzeleri II 21
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Atatürk'ün Tarih Görüşü Hakkında Düşünceler II 23
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Türkiye'de İlimler Müzesi Kurulmalıdır II 24
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Bu Toprakların Altında Kiblilşr Neler Vardur ? III 28
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Dil Dâvâsının Gerçek Yönü III 34
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Bulgaristan'ın Plovdiv Şehrinde Uluslararası İlmi Bir Toplantı IV 46
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Malazgirt Meydan Muharebesinin 900. Yıldönümü IV 46
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Türkiye'de Etnografya ve Folklor Araştırmaları IV 47
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Avarlar'ın San'atı V 53-54
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Devlet Arşivi,Arşivler ve Arşiv Kanunu V 55
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Cumhuriyet Devri Türk Arkeolojisii Atatürk ve Doğu Anadolu'nın Ön Tarihi V 58
KOŞAY, Hâmit Zübeyr Öğüt ( Tamyanlı İmzası ile ) VI 64
KÖPRÜLÜ, Orhan Zavallı Türkçemiz ve Kendilerini İlerici Sanan Gericiler IV 47
KÖYMEN, Mehmet Altay Türk Göçleri ve Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluşu II 16
KÖYMEN, Mehmet Altay Türk Tarihinin Kültür Mücadelesi II 18-19
KÖYMEN, Mehmet Altay Atatürk'ün Kültür Siyaseti II 20
KÖYMEN, Mehmet Altay İsmail Hâmi Danişmend'in Ölüşü ve Düşündürdükleri II 21
KÖYMEN, Mehmet Altay Üniversitelerimiz Nasıl Islâh Edilebilir ? II 22
KÖYMEN, Mehmet Altay Üniversite Meseleleri II 23
KURAN, Aydın Kütüphaneler, Gençlerin Boş Zamanlarının Değerlendirilmesinde Neler Yapabilir V 49
MADRAN, Emre Tire'de Üç Lüleli Cami Bahçesindeki Türbe VI 61-62
MADRAN, Emre Kuzey-Doğu Anadolu'da İki Bedesten ( Bayburt- Trabzon ) VI 63
MADRAN, Emre Gayrimenkul Rski Eser Onarımında Onarımcının Rolü VI 66
MADRAN, Emre Divriği'de Bir Yapı VII 73
MADRAN, Emre Anadolu Mezarlıklarında Nakışlı ve Tavirli Sandukalardan Örnekler VII 74
MADRAN, Emre Anıtların Onarımı İçin Etüdü ve Onarımın Programlanması VII 76
MADRAN, Emre Âriflerin Menkıbelerinde İsmi Geçen Yapılar VII 77-78
MOLNAR, Josef Sigetvar'da Sultan Süleyman Türbesi ( Çeviri H.Koşay) VI 69
MOLNAR, Josef XV-XVII.Yüzyılda Budin Şehrinde Gemili Köprü ( Çeviri H. Koşay ) VI 70-71
MOLNAR, Josef Mimar Sinan'ın Macaristan'daki Eserleri İzinde Araştırmalar(Çeviren.H.Koşay)VII 77-78
ONK,Nizametttin Iğdır ve Halk Türküleri III 30
ORANSAY, Bekir Sıtkı İnsanın Yaradılışında Tanrısallık Payı IV 40
ORANSAY, Bekir Sıtkı Eski Anadolu'ya Genel Bir Bakış V 49
ORANSAY, Bekir Sıtkı Eski Anadulu :Samuha ve Kuşşar V 50
ORANSAY, Bekir Sıtkı Eski Anadolu : Puruşhanda V 51
ORANSAY, Bekir Sıtkı Anadolu'nun Bilinen En Eski Adı V 53-54
ORANSAY, Bekir Sıtkı Sümerli, Çin ve Türk İlişkileri V 55
ORANSAY, Bekir Sıtkı İdeler,İdeolojiler ve İdeologlar V 56
ORANSAY, Bekir Sıtkı Küçük Bir Eser ve Esindirdiği Büyük Bir Çağ V 58
ORANSAY, Bekir Sıtkı Nuh'un Oğulları I, II, III V 59-62
ORANSAY, Bekir Sıtkı Prof.Marr Ne Diyordu ? VI 63
ORANSAY, Bekir Sıtkı Teknik ve Kültürün Beşiği I, II, III VI 64-66
ORANSAY, Bekir Sıtkı Anılar İzlenimler ve Düşünceler VI 67-68
ORANSAY, Bekir Sıtkı Vambery ve Biz I, II, III,IV VII 73-76
ORANSAY, Bekir Sıtkı EbulGazi Bahadır Han ve Biz VII 77-78
ÖNALP, Türkân İstanbul'daki Barok Türbeler I,II,III,IV II-III 24-27
ÖNASYA Merzifon'a Hoş Geldiniz I 2
ÖNASYA Welcome to Merzifon I 2
ÖNASYA Atatürk ve Kara Mustafa Paşa ( Enver Behnan Şapolyo'dan naklen ) I 2
ÖNASYA Yahya Kemal I 3
ÖNASYA Türk Halk Hükâyeleri Milletlerarası Alanda Türkiye'nin Tatıtılmasına Yardım Ediyor 13
ÖNASYA The Folk Tale:Key to International Understanding of Turks and Türkey II 13
ÖNASYA Tevfik Fikret'i Anarken... II 24
ÖNASYA Dr.Rıza Nur III 25
ÖNASYA Icom ( Uluslararası Müzeler Konseyi ) III 28
ÖNASYA Dost ve Kardeş Pakistan'ın Milli Şairi İkbâl III 29
ÖNASYA Afganistan'ın Milli Şairi Prof.Habibullah Halili III 30
ÖNASYA Türk Dil Bayramı III 34
ÖNASYA Lozan Zaferi'nin 45. Yıldönümü III 35
ÖNASYA S.Demirel'e Açık Mektup IV 41
ÖNASYA Açıklama IV 42
ÖNASYA Güney-Doğu Avrupa araştırmaları II.Beynelmilel Kongresine Katılacağız IV 43
ÖNASYA Koca Sinan'ı Anarken IV 44
ÖNASYA Fatih'i Anarken IV 45
ÖNASYA Geçmişi Anarken IV 47
ÖNASYA 5. Yayın Yılına Girerken V 49
ÖNASYA Ölümünün 45.Yılında Gökalp'i Anarken V 50
ÖNASYA Mevlânâ'yı Anarken V 52
ÖNASYA Bize Göre Kültür Bakanlığı V 53-54
ÖNASYA Selçuklu Tarih ve Medeniyetini Araştırma Enstitüsü ve Malazgirt Zafer Anıtı V 55
ÖNASYA Yunus Emre'nin Ardından V 57
ÖNASYA Malazgirt Zaferi, Anıtı ve Düşündürdükleri V 58
ÖNASYA Malazgirt Zaferinin 899. Yıldönümü Münasebetiyle V 59-60
ÖNASYA Önasya 6. Yılına Girerken VI 61-62
ÖNASYA Olaylar, İnsanlar ve Neticeler VI 63
ÖNASYA Türk Süslemesini Yaşatan Eller VI 66
ÖNASYA Türklükle İlgili Macar Kitapları VI 67-68
ÖNASYA Bir Zaferin Ardından VI 72
ÖNASYA Gerçekleşmesi Arzulanan Hâyâller VII 73
ÖNASYA İki Törenin Düşündürdükleri VII 74
ÖNASYA IV.Milletlerarası Türk Sanatları Kongresinden İzlenimler VII 74
ÖNASYA Bir Sergi Münasebetiyle Düşündüklerimiz ( Anadolu Çini Tezyinatı-Ahlat Mezartaşları) 75
ÖNASYA Yayınımıza Ara Verirken VII 77-78
ÖNDER, Mehmet Kıbrıs'ta Türk Müzesi I 4
ÖNDER, Mehmet The Turkish Museum in Cyprus I 4
ÖNDER, Mehmet Türk Müzeciliği I 5
ÖNDER, Mehmet Milli Giyimlerimiz Üzerine I sekiz
ÖNDER, Mehmet Konya Mezartaşlarında Süsleme Unusurları II 13
ÖNDER, Mehmet Mevlâna,Gül ve Ona Hayran Bir Alman Şairi II 14
ÖNDER, Mehmet Mevlâna'ya Saygı II 15
ÖNDER, Mehmet Anadolu'nun 900. Fetih Yıldönümü Yaklaşırken II 17
ÖNDER, Mehmet Mevlâna ve Almanca Bir Güldeste III 28
ÖNGE, M.Yılmaz Anadolu'da Bilinen En Büyük Selçuklu Havuzu III 25
ÖNGE, M.Yılmaz Figürlü İki Selçuklu Çinisi III 26
ÖNGE, M.Yılmaz Emir Mubarezeddin Ertokuş'un Kümbeti ve Çinili Sandukası III 27
ÖNGE, M.Yılmaz Bilinmeyen Bir Selçuklu Medresesi :Konya Ali Gav Zaviyesi ve Türbesi III 28
ÖNGE, M.Yılmaz Konya'da Beyhekim Mescidi III 29
ÖNGE, M.Yılmaz Sultanahmed Camii III 30
ÖNGE, M.Yılmaz Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Saâdet Dairesi III 31
ÖNGE, M.Yılmaz Mimar Koca Sinan III 32
ÖNGE, M.Yılmaz İstanbul-Fatih Külliyesi Çorba Kapısı III 33
ÖNGE, M.Yılmaz Konya-Ermeneki, Balkusan Köyü'nde Karaman Bey'in Zaviyesi III 34
ÖNGE, M.Yılmaz Trabzon Ayasofya Camii III 35
ÖNGE, M.Yılmaz Anamur Mamuriye Kalesi III 36
ÖNGE, M.Yılmaz Anadolu Mimari San'atında Ahşap Stalâktitli Sütun Başlıkları IV 37
ÖNGE, M.Yılmaz Anadolu San'atında Cami Motifi IV 38
ÖNGE, M.Yılmaz Anıt-Kabir IV 39
ÖNGE, M.Yılmaz İstanbul Camilerinde Hünkâr Köşkleri IV 40
ÖNGE, M.Yılmaz Konya Alâettin Camii'nin Çinili Mihrabı IV 41
ÖNGE, M.Yılmaz İşlemelerde Türk Mimari San'atı IV 42
ÖNGE, M.Yılmaz XIII-XIV.yy.'da Anadolu Mimari eserlerini Süsleyen Boyalı Nakışlar IV 43
ÖNGE, M.Yılmaz Edirne'de Mimar Sinan'ın eseri: Namazgâh IV 44
ÖNGE, M.Yılmaz Fatih Sultan Mehmed'in Üç Mimarı IV 45
ÖNGE, M.Yılmaz Karaman Kalesi IV 46
ÖNGE, M.Yılmaz Kayseri Huand(Mahperi Hatun)Külliyesinin Hamamı ve Yeni Bulunan Çini Tezyinatı IV 47
ÖNGE, M.Yılmaz Malazgirt'ten Hatıralar IV 48
ÖNGE, M.Yılmaz Divriği Ulu Camii Hünkâr Mahfeli V 49
ÖNGE, M.Yılmaz Çift Şerefeli Selçuklu Minareleri V 50
ÖNGE, M.Yılmaz Ermenekte Katramanoğlu Emir Musa ( Tol Medrese) V 51
ÖNGE, M.Yılmaz Anadolu Türk Mimarisinde Köşk Mescid Geleneği V 52
ÖNGE, M.Yılmaz Klâsik Osmanlı Mimarisine Şekil Veren Kurşun Örtü ve Kurşunculuk V 53-54
ÖNGE, M.Yılmaz Iğdır'ın Amarat Köyü'ndeki Kümbet V 55
ÖNGE, M.Yılmaz Yogoslavya'daki Eski türk Mimarisinden Hatıralar V 56
ÖNGE, M.Yılmaz Seyyit Battal Gazi Külliyesinde Sultan Ümmühan Hatun Türbesi V 57
ÖNGE, M.Yılmaz Selçuklu Ahşap İşciliğinin Yeni Bulunan Bir Örneği:Niğde Alaâttin Camii'nin Kapı Kanatları V 58
ÖNGE, M.Yılmaz Ahlat-Emir Bayındır Kümbeti ve Mescidi V 59-60
ÖNGE, M.Yılmaz Antalya Limanındaki Bir Harabe Hakkında VI 61-62
ÖNGE, M.Yılmaz Türk Çarşılarında Duâ Kubbeleri VI 63
ÖNGE, M.Yılmaz Anadolu Türk Mimarisinde Üstte Tabii Aydınlatma, Aydınlık Feneri VI 64
ÖNGE, M.Yılmaz Bozkırda bir Köy Camii VI 65
ÖNGE, M.Yılmaz Resimli Belgelerin Eski Eser Restorasyonundaki Önemi VI 66
ÖNGE, M.Yılmaz Osmanlı Mimarisinde Boyalı Taş Eserler VI 67-68
ÖNGE, M.Yılmaz Malatya Ulu Camisinde Bulunan Alçı Tezyinat VI 69
ÖNGE, M.Yılmaz Anadolu selçuklu Devrinde Bazı Bina Tamirleri Hakkında IV 70-71
ÖNGE, M.Yılmaz Ahlat'ta XIII.yy ? Nakışlarıyla Süslü Bir eser, Boğatay Aka-Şirin Hatun Kümbeti IV 72
ÖNGE, M.Yılmaz Anadolu Türk Mimarisinde Tabii Işıklandırma VII 73
ÖNGE, M.Yılmaz Külliyelerimizin Yıkılan Hamamları VII 74
ÖNGE, M.Yılmaz Türkiye'de Yapılan İlk Atatürk Heykelleri VII 75
ÖNGE, M.Yılmaz Konya'da Bir Selsebil VII 76
ÖNGE, M.Yılmaz Eski Yapıların İnşa ve Onarım Kitâbeleri Hakkında VII 77-78
ÖTÜKEN, Adnan Açık Hava Halk Müzeleri II 21
ÖTÜKEN, Adnan Uydurma Dile Ait Şikâyetnâme IV 46
ÖTÜKEN, Adnan Milli Kültür Değiştirilemez,Geliştiriler veya Bizde Olduğu Gibi Soysuzlaştırılmaya Çalışılır 49
ÖTÜKEN, Adnan Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Neler Yazacak V 51
ÖZAKTAŞ, Adnan Açık Hava Halk Müzeleri II 21
ÖZBARAN, Salih İngiltere'de Türk Tarihi Araştırmalarında Son Gelişmeler III 25
ÖZORAN, Beria Remzi Komünizm'in Karşısında Kıbrıs Türk'ü II 21
ÖZORAN, Beria Remzi Osmanlı esirleri ve Kıbrıs Türk'ü III 26
PEKÖZ, Birsen Türk Camilerinde Mekân Gelişimi II 16
PEKÖZ, Birsen Türk Mimarisinde Göçebelikten Medeniyete Geçiş:Kümbetler II 17
PEKÖZ, Birsen British Museum'da Türk Seramikleri III 29-30
PEKÖZ, Birsen Victoria-Albert Museum'da Türk Eserleri III 31
PEKÖZ, Nevzat Tarihte Türk Toplumu ve Din III 26
POYRAZ, Tevfik Halkın Moral Gücü III 35
REINHARD, Kurt Almanya'da Türk Muziği Çalışmaları IV 48
SANÇAR, Nejdet Türk Milliyetçiliği Hakkında II 15
SANÇAR, Nejdet Namık Kemâl ve Gökalp Düşmanlığı II 16
SANÇAR, Nejdet Vietnam ve Tutsak Türk İlleri II 17
SANÇAR, Nejdet Türk Milleti mi, Türkiye Hakı mı ? II 18-19
SANÇAR, Nejdet Çeyrek Aydınlar II 20
SANÇAR, Nejdet Herşey Türklük İçin II 21
SANÇAR, Nejdet Sosyalizm Yalanına İnananlar II 22
SANÇAR, Nejdet Türkçülük Cephesi ve Karşısındakiler II 23
SANÇAR, Nejdet Yalan Makinaları II 24
SANÇAR, Nejdet Türklük ve Bozkurt III 25
SANÇAR, Nejdet İstiklâl Sırasında Dr.Rıza Nur'un Siyasi Hizmetleri III 25
SANÇAR, Nejdet Ziya Gökalp ve Nazım Yolu İle Telkin III 26
SANÇAR, Nejdet Atatürk'ün Fikir Cephasi III 27
SANÇAR, Nejdet Namık Kemâl ve Vatan Fikri III 28
SANÇAR, Nejdet Ömer Seyfettin ve Dil III 30
SANÇAR, Nejdet Türkiye Büyük Devlettir III 31
SANÇAR, Nejdet Abdulhak Hamid'de Vatanseverlik III 32
SANÇAR, Nejdet Müftüoğlu Ahmed Hikmet ve Tütkçülük III 33
SANÇAR, Nejdet Peyami Sefâ ve Kızıllar III 34
SAYLAN, Nâzım Dündar İşgücünün Bağlanması I 3
SAYLAN, Nâzım Dündar İnsan Gücü I 4
SAYLAN, Nâzım Dündar Yeni Bir Çalışma Düzeni Yaratabiliriz I 5
SAYLAN, Nâzım Dündar Çalışma Hayatımız I 6
SAYLAN, Nâzım Dündar 18 Mart 1915, İki Yüzbaşı I 7
SAYLAN, Nâzım Dündar Ağaç ve Orman I sekiz
SAYLAN, Nâzım Dündar Memurların Eğitimi ve Hizmet İçi Eğitimin Amaçları I 11
SAYLAN, Nâzım Dündar İnsangücü Eğitimi II 20
SAYLAN, Nâzım Dündar Genel Eğitim II 21
SAYLAN, Nâzım Dündar Yayğın Eğitim II 22-23
SAYLAN, Nâzım Dündar Hizmet İçi Eğitim II 24
SAYLAN, Nâzım Dündar Mektupla Öğretim III 25
SEFERCİOĞLU, Nejat Ahmet Vefik Paşa IV 44
SEFERCİOĞLU, Nejat Şair Avni '( Fatih Sultan Mehmed Han) IV 45
SEFERCİOĞLU, Nejat Malazgirt,Ziya Gökalp ve Türk Zaferlerinin Ruhu IV 48
SEYHAN, Özcan Tahtacılar III 29
SOFUOĞLU, M. Zeki Hayâlden Hakikâte III 29
SOFUOĞLU, M. Zeki Bizi Dışarıda Temsil edenler II 16
SOFUOĞLU, M. Zeki Dünyaya Kısa Bir Bakış II 17
SOFUOĞLU, M. Zeki Devrimizin İzâhı II 18-19
SOFUOĞLU, M. Zeki Tarihte Türk-Leh Münasebetleri II 21
SOFUOĞLU, M. Zeki Siyonizm'in Hayâlleri II 23
SOFUOĞLU, M. Zeki Ülkücü Öğretmenin Kişiliği III 25
SOFUOĞLU, M. Zeki Yabancı Sermaye ve Atatürk III 27
SÖNMEZ, Emel Characteristic Nature of Modern Fiction I 7
ŞAPOLYO, Enver Behnan II.Viyana Muhasarasının Bahtsız Kahramanı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa I 2
ŞAPOLYO, Enver Behnan Merzifonlu'nun Saray Hayatı I 6
ŞAPOLYO, Enver Behnan Selçuklu Tarihine Ait Eserler Üzerine II 15
ŞAPOLYO, Enver Behnan Milletleri Yıkma ve Yükseltme Metotları II 17
ŞAPOLYO, Enver Behnan Eski Türklerde Aile II 18-19
ŞAPOLYO, Enver Behnan Ahiliğin Tarihçesi ve Ahi Evran-ı Veli II 20
ŞAPOLYO, Enver Behnan Atatürk'ün Doğum Günü II 21
ŞAPOLYO, Enver Behnan Hayme Ana II 22
ŞAPOLYO, Enver Behnan Medeniyet Tarihimizde Su Sarnıçları II 23
ŞAPOLYO, Enver Behnan Türk Kervansarayları II 24
ŞAPOLYO, Enver Behnan İmârethaneler III 25
ŞAPOLYO, Enver Behnan Türkler'de Vakıf III 26
ŞAPOLYO, Enver Behnan Türk Çeşmeleri III 27
ŞAPOLYO, Enver Behnan Türk Hamamları III 28
ŞAPOLYO, Enver Behnan Medreseler III 29
ŞAPOLYO, Enver Behnan Sebiller III 30
ŞAPOLYO, Enver Behnan Şadırvanlar III 31
ŞAPOLYO, Enver Behnan Bedestenler III 32
ŞAPOLYO, Enver Behnan Mustafa Kemal Paşa Anadolu'da III 33
ŞAPOLYO, Enver Behnan Camilerimiz III 33
ŞAPOLYO, Enver Behnan Kütüphaneler III 34
ŞAPOLYO, Enver Behnan Dar'üşşifalar III 35
ŞAPOLYO, Enver Behnan Bendler III 36
ŞAPOLYO, Enver Behnan Kaleler IV 37
ŞAPOLYO, Enver Behnan Kuş Köşkleri IV 38
ŞAPOLYO, Enver Behnan Atatürk ve Bir Aşk Efsanesi IV 39
ŞAPOLYO, Enver Behnan Türbe ve Kümbetler IV 39
ŞAPOLYO, Enver Behnan Saraylar IV 40
ŞAPOLYO, Enver Behnan Kapılar IV 41
ŞAPOLYO, Enver Behnan Minareler IV 42
ŞAPOLYO, Enver Behnan Muvakkithâneler IV 43
ŞAPOLYO, Enver Behnan Çanakkale Zaferi IV 43
ŞAPOLYO, Enver Behnan Saat Kuleleri IV 44
ŞAPOLYO, Enver Behnan Fatih'in Amannâmesi IV 45
ŞAPOLYO, Enver Behnan Tab ve Bâlâhâneler IV 46
ŞAPOLYO, Enver Behnan Nakkaşhaneler IV 45
ŞAPOLYO, Enver Behnan Dil Bayramı ve Mehmed Bey Fermanı IV 46
ŞAPOLYO, Enver Behnan Türk Hat Sanatı IV 47
ŞAPOLYO, Enver Behnan Kuleler IV 48
ŞAPOLYO, Enver Behnan Rasathaneler V 49
ŞAPOLYO, Enver Behnan Tophaneler V 50
ŞAPOLYO, Enver Behnan Ata'nın Yatağı Başında Bir Kitap V 51
ŞAPOLYO, Enver Behnan Tekke ve Zaviyeler V 51
ŞAPOLYO, Enver Behnan Darphaneler V 52
ŞAPOLYO, Enver Behnan Âlemler V 53-54
ŞAPOLYO, Enver Behnan Köprüler V 55
ŞAPOLYO, Enver Behnan Kapı Tokmakları V 56
ŞAPOLYO, Enver Behnan Türk Mezar Taşları V 57
ŞAPOLYO, Enver Behnan Yunus Emre Ahi midir ? V 58
ŞAPOLYO, Enver Behnan Çinicilik V 58
ŞAPOLYO, Enver Behnan Tersaneler V 59-60
ŞAPOLYO, Enver Behnan Ata Spolarımız, Kemankeşlik ve Ok Meydanı VI 61-62
ŞAPOLYO, Enver Behnan İshane ve Mürekkepcilik VI 64
ŞAPOLYO, Enver Behnan İstinat Kulewleri,Ağırlık Kuleleri, Akustik VI 65
ŞAPOLYO, Enver Behnan Kağıthaneler VI 66
ŞAPOLYO, Enver Behnan Medreset'ül Hattatin'e Ait Bir Anı VI 67-68
ŞAPOLYO, Enver Behnan Kışlalar IV 67-68
ŞAPOLYO, Enver Behnan Mehterhane VI 70-71
ŞAPOLYO, Enver Behnan Malazgirt Zaferi VI 72
ŞAPOLYO, Enver Behnan Orta Oyunu VII 73
ŞAPOLYO, Enver Behnan Hayâl Perdesi Karagöz VII 74
ŞEKERCİOĞLU, Hüseyin Gelendost Meydan Muharebesi VI 61-62
TAN, Erdoğan Anadolu'da Araştırmalar I 3
TAN, Erdoğan Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs'ı Kaybetmenin Düşündürdükleri I 4
TAN, Erdoğan Enflasyon I 5
TAN, Erdoğan Alacahöyük I 5
TAN, Erdoğan İki Yönü ile İstanbul I 6
TAN, Erdoğan Milli Birlik, Milli Beraberlik I 7
TAN, Erdoğan Arkeoloji Bilimi I sekiz
TAN, Erdoğan Türkiye'de Açık Hava halk Müzeleri Kurulması ve Koşulları I sekiz
TAN, Erdoğan CENTO I sekiz
TAN, Erdoğan Mimar Koca Sinan Ağa I sekiz
TAN, Erdoğan Milliyetçiliğin Gerçek Yönü ve Türk Milliyetçiliği I 11
TAN, Erdoğan Toria I 11
TAN, Erdoğan Atatürkçülük II 13
TAN, Erdoğan Medeniyet Beşiği Anadolu II 13
TAN, Erdoğan 18 Mart ve 9 Ocak II 18-19
TAN, Erdoğan Atatürk Sevgisi ve Gerçek Atatürkçülük II 20
TAN, Erdoğan Üsküdâr'ın Gördükleri II 21
TAN, Erdoğan İshak Paşa Sarayı II 23
TAN, Erdoğan Kültür Hayatı, Dergiler ve Önasya'nın Kültür Hayatındaki Yeri II 24
TAN, Erdoğan Son Türkler III 26
TAN, Erdoğan Dünden Bugüne Vakıf Müessesesi VI 69
TAN, Erdoğan Eski Türkler'de Spor Ruhu -Okçuluk Sporu VII 73
TAN, Erdoğan Yaşayan Lider VII 75
TAN, Erdoğan 1971 Yılı Sonunda Malazgirt Abidesi'nin Durumu ve Geleceği Hakkında VII 76
TAN, Erdoğan Türk Tarihi, Kültür ve San'atı Üzerine Kısa Bir İnceleme, Önasya'nın Hizmeti VII 77-78
TANIR, Vedat Açık Hava Halk Müzeleri II 21
TAŞAN, Aziz Tarih Açısından Merzifon'a Bir Bakış I 2
TAŞAN, Aziz A Glimpse at Merzifon in History I 2
TAŞAN, Aziz Merzifon Şairleri I 2
TEVETOĞLU, Fethi Atatürk'ün Sovyet Politikası I 3
TEVETOĞLU, Fethi Komünizm Açısından Kıbrıs I 5
TEVETOĞLU, Fethi Türk-Arap Dostluğu Üzerine Atatürk'ün Önemli Bir Mektubu I 6
TEVETOĞLU, Fethi An Important to Letter of Atatürk On Turkish-arab Friendship I 6
TEVETOĞLU, Fethi Milli Eğitimde Kızıl Faaliyet I 7
TEVETOĞLU, Fethi Rejimlerin Teminatı Gençlik ve Atatürk II 14
TEVETOĞLU, Fethi İstiklâl Marşımız II 18-19
TOTH, İmre Büyük Devlet Adamı Atatürk ve Türk-Macar Kardeşliği IV 38
TUNCOR, Ferit Ragıp Türkân Hatun III 26
TUNCOR, Ferit Ragıp Turhan Sultan III 27
TUNCOR, Ferit Ragıp Kösem Sultan III 29
TUNCOR, Ferit Ragıp Hürrem Sultan III 30
TUNCOR, Ferit Ragıp Nurbânu Sultan III 31
TUNCOR, Ferit Ragıp Safiye Sultan III 32
TUNCOR, Ferit Ragıp Hatice Halime Hüma Hatun III 33
TUNCOR, Ferit Ragıp Atatürk ve Kitap V 51
TUNCOR, Ferit Ragıp Fatma Sultan III 34
TUNCOR, Ferit Ragıp Fatma Sultan III 35
TUNCOR, Ferit Ragıp Sancağın Tarihçesi III 36
TUNCOR, Ferit Ragıp Nigâr Binti Osman IV 37
TUNCOR, Ferit Ragıp Fatma Aliye IV 38
TUNCOR, Ferit Ragıp Atatürk'ün Annesi Zübeyde Hanım IV 39
TUNCOR, Ferit Ragıp Nezihe Muhiddin IV 40
TUNCOR, Ferit Ragıp Emine Semiye IV 41
TUNCOR, Ferit Ragıp Fatma Fahrünisa IV 42
TUNCOR, Ferit Ragıp Meddah IV 43
TUNCOR, Ferit Ragıp Bekri Mustafa Ağa IV 44
TUNCOR, Ferit Ragıp İstanbul Fethine ve Fatih Sultan Mehmed'e Ait Fıkralar IV 45
TUNCOR, Ferit Ragıp Karamanoğlu Kasım Bey ve Cem Sultan IV 46
TUNCOR, Ferit Ragıp Orta Oyunu ve Kavuklu Hamdi IV 47
TUNCOR, Ferit Ragıp Zafer Türküleri ve Fıkraları IV 48
TUNCOR, Ferit Ragıp Barbaros Hayreddin Paşa ve Preveze Zaferi V 49
TUNCOR, Ferit Ragıp Osmanlı Devrinde Sahneye Çıkan İlk Türk Kızı: Afife V 50
TUNÇER, Orhan Cezmi Tunceli, Çemişgezek'de Bir Türbe VI 63
TUNÇER, Orhan Cezmi Bir Gezinin Düşündürdükleri VI 64
TUNÇER, Orhan Cezmi Diyarbakır Evleri VI 65
TUNÇER, Orhan Cezmi Diyarbakır Ali Paşa Medresesi IV 66
TUNÇER, Orhan Cezmi Diyarbakır Ali Paşa Camii VI 67-68
TUNÇER, Orhan Cezmi Bitlis-Adilcevaz Paşa Camii VI 69
TUNÇER, Orhan Cezmi Niğde, Aksaray Sultan Hanı'nda Bazı İzlerin Değerlendirilmesi VI 72
TUNÇER, Orhan Cezmi Tunceli, Mazgirt Elti Hatun Camii VII 75
TUNÇER, Orhan Cezmi Diyarbakır, Sultan Şücaeddin Türbesi VII 76
TUNÇER, Orhan Cezmi Akçayuva Köyü Yakınında Bulunan Yeni Bir Kümbet ve Yöresindekilerle Karşolaştırılması, VII, 77-78 ılaştırılması,VII, 77-78
ULUÇAY, Cengiz Üniversite Dâvâsı II 22
UYSAL, Ahmet Edip Europe:5 Avrupa İle Asyayı Bağlayan Büyük Yol I 3
UYSAL, Ahmet Edip Gordion ve Midas Mezarı I 4
UYSAL, Ahmet Edip Türk Gençliğinin Daha İyi Yetişmesi İçin Bazı Düşünceler I sekiz
UYSAL, Ahmet Edip Amerika ve Türkiye'de Yüksek Öğrenim IV 38-40
UYSAL, Ahmet Edip Üniversitelerde İdareci Buhranı V 52
UZLUK, Feridun Nafiz Hz.Mevlâna ve Yunus Emre V 57
ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir Dil Konusunda Atatürk'den Birkaç Anı V 52
ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir Fatih Devrine Ait Üç eser V 53-54
ÜLKÜTAŞIR, M. Şakir Fatih Sultan Mehmed Yunanca ve Lâtince Biliyor muydu? V 57
ÜNVER, Ahmed Süheyl En Büyük Kaybımız Rumeli'nin Ne Kadar Türk Olduğuna Dair Vesikalar II 16
ÜNVER, Ahmed Süheyl Bayezıd'da Asakir-iMansure-iMuhammediye'nin Seraskeri Dairesi Kapısı III 33
ÜNVER, Ahmed Süheyl Hollanda Leiden Askeri Müzesi'nde Birkaç Hatıramız IV 37
ÜNVER, Ahmed Süheyl Köprülü Abdullah Paşa'nın İnceliklerinden Birkaç Misal IV 38
ÜNVER, Ahmed Süheyl Ahmed Vefik Paşa Kütüphanesi'nin İç Resmi IV 39
ÜNVER, Ahmed Süheyl Londra'da Koca Ragıp Paşa IV 43
ÜNVER, Ahmed Süheyl Ebussuud Efendi IV 40-42
ÜNVER, Ahmed Süheyl Hollanda'daki Sanat Eserlerimiz IV 44
ÜNVER, Ahmed Süheyl Cennet mi, Cehennem mi ? IV 45
ÜNVER, Ahmed Süheyl Üç Asır Önce Bir Narh Defteri IV 46
ÜNVER, Ahmed Süheyl İstanbul'dan Adana'ya Yürüyüşlerden Biri V 49
ÜNVER, Ahmed Süheyl Aya Gidenler Hakkında Hocamız İle Bir Mülâkat V 50
ÜNVER, Ahmed Süheyl Fenerbahçesi Viyana'da V 51
ÜNVER, Ahmed Süheyl Mevlâna Yolunda V 52
ÜNVER, Ahmed Süheyl Edirne Medeniyetinde Sümbül V 53-54
ÜNVER, Ahmed Süheyl Ali Suavi ve Türklere Dair Üzerinde Durulmaya Değer Fikirler V 56
ÜNVER, Ahmed Süheyl Yunus Emre'ye Diar V 57
ÜNVER, Ahmed Süheyl Tarih ve İstanbul Bahçeleri V 58
ÜNVER, Ahmed Süheyl Boğaziçi ve Haliç Deniz Kenarı Çeşmeleri VI 61-62
ÜNVER, Ahmed Süheyl Ruhlu Sözlere Dair VI 63
ÜNVER, Ahmed Süheyl J.von Hammer Kütüphanesi'nde 'Revnak'ül Mecalis ' VI 64
ÜNVER, Ahmed Süheyl 150 Sene Önce Beyoğlu Civarı VI 66
ÜNVER, Ahmed Süheyl Türk Süslemesinin Dünü ve Bugünü VI 67-68
ÜNVER, Ahmed Süheyl Artık Kalemli Kağıtlı Millet Olalım VI 69
ÜNVER, Ahmed Süheyl Hekimoğlu Ali Paşa Şadırvanı ve Türbesinin Ahşap Kısmı VII 75
ÜNVER, Ahmed Süheyl Fatih, Bursa'da Bir Mahalle Evinde Doğmadı VII 76
YAZICI, Mustafa Tanzimattan Önce Kütüphanelerin İdaresi III 26
YAZICI, Mustafa Irak'ta Kütüphanecilik Hareketleri III 27
YAZICI, Mustafa Ragıp Paşa Kütüphanesi ve Vakfiyesi III 28
YAZICI, Mustafa Tanzimattan Sonra Maarif Nezareti Zamanında Kütüphanelerin İdaresi III 31
YAZICI, Mustafa 1908 Meşrutiyet'inde Kütüphanelerin İdaresi III 32
YAZICI, Mustafa Cumhuriyet Devrinde Kütüphanelerin İdaresi III 33
YAZICI, Mustafa Kütüphane ve Halk Eğitimi Kavramı III 34
YURDAKUL, Erol Tokat Vilâyetinde Bilinmeyen Bir Selçuklu Hankâhı V 59-60
YURDAKUL, Erol Konya, Alâettin Camii 1971 Yılı Avlu Kazısında Yeni Buluntular VI 69
YURTSEVER, Fikri Nereye Gidiyoruz II 36
YÜZBAŞIOĞULLARI, Nejat Açık Hava Halk Müzeleri II 21