www.sadibayram.com
www.sadibayram.com yayın hayatına başladı.

Sadi Bayram, Amasya ili Merzifon ilçesinde 10 Mart 1943’de doğdu. İlk ve orta tahsilini Merzifon’da yapan Sadi Bayram; Amasya, Kütahya ve Kayseri Liselerinde okuduktan sonra, 1963’de Kayseri Lisesinini bitirdi. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümüne girdi, 1968’de mezun oldu.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
MAKALELER
?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim el-Amasî Sülâlesi ve Eserleri
?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim el-Amasî Sülâlesi ve Eserleri
Family Tree and Books of ?Îdî-zâde Abdurrahim Amasî ( 1763-1832)
?Amasya Üniversitesi tarafından 21-22 Nisan 2017?de tertiplenen Uluslar arası Amasya Alimleri Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur?
Sadi BAYRAM
Özet
Kitâbü?l-Mecmû Fi?l-Meşhudi ve?l Mesmu yazarı ...

BİLİYOR MUYDUNUZ?