www.sadibayram.com
www.sadibayram.com yayın hayatına başladı.

Sadi Bayram, Amasya ili Merzifon ilçesinde 10 Mart 1943’de doğdu. İlk ve orta tahsilini Merzifon’da yapan Sadi Bayram; Amasya, Kütahya ve Kayseri Liselerinde okuduktan sonra, 1963’de Kayseri Lisesinini bitirdi. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümüne girdi, 1968’de mezun oldu.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
MAKALELER
SAFRANBOLULU İZZET MEHMET PAŞA VAKFİYESİ ve KÜTÜPHANESİNE AİT TEZYİNATLI İKİ KUR'AN-I KERİM
SAFRANBOLULU İZZET MEHMET PAŞA VAKFİYESİ ve KÜTÜPHANESİNE AİT TEZYİNATLI İKİ KUR'AN-I KERİM

Bu tebliğ; 4-9 Mayıs 1999 Tarihinde Türk Tarih Kurumu, Karabük Valiliği, Restorasyon Yüksek Okulu, Safranbolu Kaymakamlığı tarafından müştereken düzenlenen sempozyumda bildiri olarak sunulmuş, ; İzzet Mehmet Paşa Vakfiyesi ve Kütüphanesi, Tarih İçinde Safr...

BİLİYOR MUYDUNUZ?