TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
SEVGİ ve YARDIMLAŞMADA YARIŞALIM

Sevgi ve Yardımlaşmada Yarışalım?


Sadi BAYRAMTâ-Hâ Suresi 26-28. Âyetler meâlen şöyle demektedir :? İşimi bana kolaylaştır." ,"Dilimden düğümü çöz?, ?Ki sözümü iyi anlasınlar?.


Konuya bir hikâye ile başlayalım. Zira, konferanslar bazen çok sıkıcı oluyor?. Havayı yumuşatmak gerekir?
Manisa?dan Konya?ya gelen kervancı; Kervansarayın kapısını açan görevliye altın sarısı, inci gibi taneleri olan güzel bir sepet salkım üzümü uzatır. Bu senin hakkın. Kervansaraya her geldiğimde sen güler yüzle kapıyı açar bizleri misafir edersin demiş. Kapıcı almak istememiş,
-Ben burada görevliyim, Şeyhimize verin, demiş. Kervancı ısrar etmiş, kapıcı almak zorunda kalmış.
-Kapıcı öyle ise ben bu nadide Manisa üzümünü Kervansarayımızın başkanı olan Şeyhimize takdim edeyim, demiş, Şeyhin huzuruna çıkmış.
-Manisa?dan gelen bir kervancı bu nadide üzümleri bana getirdi, ben burada sizin izninizle bir kenarda bir görevliyim. Bu sizin hakkınızdır, demiş. Kervansaray Şeyhi kapıcıya teşekkür ettikten sonra bir salkım alıp, o güzel üzümleri, misafirlerine leziz yemek pişiren Aşcıbaşına vermiş. Aşcıbaşı da bir salkım alıp, bize dini ibadetlerimizi yerine getirmemizde yardımcı olan imam efendiye götürmüş o güzelim üzümleri.
İmam efendi de cemaati namaza çağıran, sesine iyi geleceğini sandığı yanık sesli müezzinine vermiş. Müezzin ise namaza Kervansarayda yeni başlayan bir gence takdim etmiş. Genç delikanlı ise, soğuk ve fırtınalı gecede kapıyı kendisine güleryüzle açan kervansaray kapıcısına yönelmiş. Kapıcı da bir salkım alıp, gerisini kervansaraya gelen konuklara dağıtmış?
Görülüyor ki; altın sarısı, inci gibi parlayan birkaç salkım Manisa üzümü, sevgi ve saygı çemberi içinde dönüp- dolaşıyor ve yine ilk sahibini bulabiliyor !....

 
Biz de sevgi ve yardımlaşmada atalarız gibi olmalıyız?.
?Veren el, alan elden üstündür? hadis-i şerifi bizlere rehber olmalıdır.
Mal-mülk, para geçicidir. Bizler bir tren istasyonu gibiyiz. Çalışıp, kazanıp mal-mülk alırız, bir depremde veya yangında bakarsınız bir ömür boyu birikiminiz bir anda hepsi elden uçmuş?
Mülk-mülk Allah?ındır. Bizler bu dünyada birer misafir olup gelip-geçiciyiz? Ancak hepimiz maişetimizi kazanmak, ailemizin geçimizi sağlamak için çalışmalı, zamanımızı iyi kullanmalı, yani zamanın müdürü olmalı, ona hükmetmeli, ömrümüzü iki dünya nimetlerini müsrif veya cimri gibi değil de insanlığa yararlı ve verimli halde kullanmanın yollarını aramalıyız.
Madem ki mülk Allah?ındır, bunu hepimiz kabul ediyoruz, elimizdeki mülkün bir nev?i kiracısı olan bizler; Bilmem kaç katlı olan Hacı Efendi, eşi hasta yatalak olan, kocası da çalıştığı fabrikanın kapanması dolayısıyla işsiz kalan kiracısını üç ay kira ödemediği için, evden atma, eşyasını sokağa dökme yerine, onun sebeplerini araştırarak yardımcı olmamız gerekmez mi?

 Balık verme yerine balık tutmayı öğreterek de topluma yardımcı olmak da bir zekâttır. Mukaddes kitabımız Kur?an-ı Kerim?de infak ve zekat konusunda değişik âyetler bulunmaktadır. Bunları sayarak kıymetli vaktinizi almak istemiyorum.
Bakara Suresi 274.âyette ;?Mallarını; gece ve gündüz, gizli ve açık infak edenler var ya, işte onlar için Rableri katında kendilerine özgü ödüller vardır. Korku yoktur onlar için; tasalanmayacaklardır onlar?.

20.Tâ-Hâ Suresi 15-16.âyetlerde; ? Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye, nerdeyse onu gizleyecektim. Buna inanmayan ve nefsin arzusuna uyan kimseler, seni ondan ( ona hazırlanmaktan) sakın alıkoymasın, sonra helâk olursun?

55.Rahman Suresi 22-28 âyetler ; ?Çıkıyor onlardan inci ile mercan?. ?Peki Rabbinizin nimetlerinden hangisini sayarsınız yalan? ?,?Denizde koca dağlar gibi akıp giden o görkemli gemiler de O'nundur?. ?Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? ?,?Yer üzerinde bulunan herkes yok olacaktır?. ? Sadece o bağış ve celâl sahibi Rabbinin yüzü kalacaktır?. ?Peki, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz? ?

64.Tegabün Suresi 15-18 âyetler : ?Şu da bir gerçek ki, mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince, onun katında büyük bir ödül vardır ?. ? O halde, gücünüz ölçüsünde Allah'tan sakının, dinleyin, itaat edin. Ve benlikleriniz için bir hayır olarak infakta bulunun. Nefsinin cimrilik ve doymazlığından korunanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir?. ?Eğer Allah'a gönül hoşluğuyla bir şey borç verirseniz O, onu sizin için katlayarak artırır ve sizin hatalarınızı bağışlar. Allah Şekûr'dur, şükredenlere karşılık verir; Halîm'dir, yumuşak ve merhametli davranır?. Görünmeyen ve görünen âlemleri bilendir O; Azîz'dir, Hakîm'dir?.

19.Şu?arâ Suresi 87-88.âyetler : "Herkesin diriltileceği gün beni utandırma." "Bir gündür ki o, ne mal fayda verir ne oğullar."

63.Münâfikûn suresi 9-11.âyetler : ?Ey iman edenler! Mallarınız ve çocuklarınız, sizi, Allah'ı anmaktan/Allah'ın zikri olan Kur'an'dan alıkoymasın! Böyle bir şey yapanlar, hüsrana uğramışların ta kendileridir?. ? Sizden birine ölüm gelip de, "Ey Rabbim, yakın bir süreye kadar beni geciktirseydin de içtenliğimi belgelemek için bir şeyler vererek iyilik ve barış sevenler olsaydım!" demesinden önce, size rızık olarak verdiklerimizden dağıtın?. ? Allah, süresi gelmiş olan bir canı geriye asla bırakmaz! Ve Allah, yapıp etmekte olduklarınızı çok iyi haber almaktadır?.

57. Hadîd Suresi 10 ve 18.âyetler : ?0 Allah yolunda harcama yapmanıza engel ne var ki?.. Göklerin ve yerin mirası zaten Allah'ındır. Sizin, Fetih'ten önce infakta bulunan ve çarpışmaya gireniniz, bunu yapmayanlarla aynı değildir. Onlar, derece yönünden Fetih'ten sonra infakta bulunup çarpışmaya girenlerden çok daha üstündür. Allah hepsine güzellik vaat etmiştir. Allah, işleyip ürettiklerinizi en iyi biçimde haber almaktadır.?, ? Şu bir gerçek: Sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, bir de Allah'a güzelce borç verenler için karşılıklar kat kat yapılır. Onlar için, onur verici bir ödül de vardır ?.

28.Kasas suresi 77.âyette : ? Allah'ın sana verdikleri içinde âhiret yurdunu ara, dünyadan da nasibini unutma. Allah'ın sana güzel davrandığı gibi sen de güzel davran/Allah'ın sana lütufta bulunduğu gibi sen de lütufta bulun. Yeryüzünde fesat isteyip durma, çünkü Allah fesat peşinde koşanları sevmez.?

18. Kehf Suresi 46-47.âyette : ?Mal ve oğullar, şu iğreti dünya hayatının süsüdür. Barışa ve hayra yönelik kalıcı eylemlerse, Rabbin katında sevapça da üstündür, beklenti bakımından da.?, ? Gün olur, dağları yürütürüz de yeryüzünü çırılçıplak görürsün. İnsanları huzurumuzda toplamış, içlerinden hiçbirisini hesap dışı bırakmamışızdır?, demektedir.

Günümüz Türkiye?sinde madde ön plânda olup, kazanç hırsıyla hepimiz sabah erken saatte kalkıp, trafik sıkışıklığı altında işimize gider, akşama kadar, stres içinde, elden geldiği kadar çalışıp nafakamızı çıkarmaya gayret ederiz. Bunun yanında yaşlı insanlarımızı telefon yoluyla terörden bahsederek, polis veya savcı gibi davranıp onları dolandıran insanlara da rastlamamız mümkün? Aslında bankanızdan para çekildi veya bir yanlışlık var diyenlere, ben bankama kendim uğrar bizzat görüşürüm cevabını vermeleri ve polise bildirmeleri gerekir. Bunların cezası iki dünyada da ızdırap olduğu bilinmelidir?
Her yıl nüfusumuz hızla artıyor. 25 milyona yakın öğrencimiz var. Onun için eğitime de önem vermemiz, gelecek nesilleri iyi yetiştirmek için, onları iyi eğitmek, iyi öğretim elemanı kadrosu ve düzgün okullar gereklidir. Okul inşa etme konusunda da yarışalım lütfen? Devletimizin ve milletimizin ihtiyacı var?
Ülkemizde enflasyon canavarı yıllardır var? Bunun sebebi ise tüketim toplumuyuz. Üretime dönük, ihracata dönük işler yapmaya gayret edelim ki, ekonomimiz güçlenip, dış devletlere de muhtaç olmayalım. İthal edilen malları da müsrif biçimde kullanıp, yurt dışına döviz akıtmamamız gerekir. Müsrifleri Allah da sevmez, kulu da?
Kefenin cebi yok? En zengin veya en fakir de üç metrelik kefenle ebedî istirahatgâhına tevdi ediliyor.
Birbirimiz ile, komşularımızla, yoksullarla, yardımlaşmada yarışalım ki, ahret gününde, huzura çıktığımızda yüzümüz kara, başımız eğri, boynumuz bükük kalmasın. Dünyada kalan mallarımız ise çocuklarımızın miras kavgalarıyla birbirine girmesine de fırsat vermeyelim. Ölüm hak, miras helâl?
?Ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz, şahsın görünür rütbe-i aklın eserinde? , diyor şair.

Şimdi Sayın Ahmet Durul?un derlediği Çobanın Yaşam Sanatından Notları sizlere arz edeceğim:
Sev kendini, herkesi ve her şeyi,
Anı yaşa. Şimdi, bu anda, burada?
Bir bebek gibi bak hayata.
? Biliyorum ?deme.
Dinle.
Anla. Anlat. Anlaş?
Paylaş.
Eksik, hatalı bilgilerle yargılama?
Zanla hareket etme.
Senin hayatını yönlendirmelerine izin verme.
Unutma. Yariş kendinle?
Hayâl et, cesaret, gayret, ısrar et.
Sevgi, sezgi, saygı göster, sabret.
Kabul et, şükret.
İste, arzula,
Yeniden başla.
Olumluyu vurgula.
Var olanı arttır, yok olana aldırma.
Çaba harca, zaman ve enerjini boşa harcama.
Hedefin ne ?
Ne yapıyorsun?
Nasıl yapıyorsun ?
Niçin yapıyorsun?
Nerede, ne zaman, kim, kime karşı ,kiminle,
Adım adım ilerle,
Çabuk ol. Acele etme.
Her şeyini kaybet, güvenirliğini kaybetme.
Dene. Hata yaparsan özür dile ve yeniden dene.
Hırs, istek, tutku, heyecan, coşku,
Az. Basit Kısa, Sade.
Denge..
Arada dur, nefes al ,kendini yenile,
Gülümse?
Vazgeçme, şikâyet etme.
Engelleme, erteleme.
Mazeret arama.
Hazırlıksız yakalanma,
Başarınca takımını alkışla.
Başaramazsan, sen varsın ya, sorumlu arama.
Düşersen düş ama kalk, yerinde kalma!
Önce gayretli ol, sonra sahip ol.
Farkında ola.
Efendi kim ? Sen mi, düşüncelerin mi?
Kim kime sahip? Sen mi mala, mal mı sana ?
Değer üret. Alarak değil, vererek zengin ol.
Geçmişe değil, geleceğe tepkili ol.
Dürüst ol. Kendine ve herkese.
Ve yüzüne söyleyemeyeceğini, arkasından söyleme.
Kurtarmak istersen dünyayı ? daha?yı bırak, ? yeter? de !
Farklı düşün, Farklı ol.
Farklılığının farkında ol!
Fazla yük taşıma. Affet, bırak, unut ve git.
Bir işe girişince balıklama dal, kararsız olma.
Yüreginde sevgi olmayan kişilerle çalışma.
Şiddeti nezaketle karşıla.
Esnek ol. Kırılma.Ve man gönül kırma.
Bütün ol dağılma.
Kuvvetini bir noktada topla.
Bir çatışma olacaksa, il vuran sen ol, ama sen başlatma.
? Bir olanlar çok olanlardan çoktur? Unutma!
Kiraz gibi ol.
İçin sert olsun, dışın yumaşak ve tatlı.
Su gibi ol.
Bulunduğun kabın rengi ol, şekli ol.
Bazan ak, bazen çağlayarak,
Tahmin edilir olma.
Kendini tekrarlama.
Ayna gibi ol.
Olunca ol, olmayınca iz bırakmadan yok ol.
Ne oluyorsan onu ol, senaryo yazma.
Kazanmak için oyna.
Tekrar tekrar tekrarla.
Sahneye çıkınca rolünü ödüllük oyna.
Arada gül, arada ağla,
Laf aramızda çok da ciddiye alma.
Altı üstü kukla gösterisi, ve ipler sende değil ona?


Saygılarımla, 30.10.2017

Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram web sitesi ,02.11.2017
Yazar : Derleyen:Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •