TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
KOMÜNİZMİN SEMBOLÜ LENİN YIKILDI, SIRA BİZANS'I DİZE GETİREN FATİH SULTAN MEHMED'E Mİ GELDİ ?

KOMÜNİZMİN SEMBOLÜ LENİN YIKILDI, SIRA BİZANS'I DİZE GETİREN FATİH SULTAN MEHMED'E Mİ GELDİ ?


Sadi BAYRAM


Aktüel Dergisi'nin 24. sayısı olan ve 19-25 Aralık 1991 tarihlerinde piyasada satılan söz konusu derginin 7. sayfasında Mehmet Yılmaz imzalı Editörden başlıklı yazıda genç , harika gencimiz, çiçeği burnunda gazetecimiz Ahmet Özden'den bahsedilmekte ve Fatih Hıristiyan oldu mu ? cümlesi ile baş yazı devam etmekte ...20-26.sayfalarında ise, biraz önce sözünü ettiğimiz başlıkla " Tarihciler 500 yıldır bu sırrı çözemedi FATİH HIRİSTİYAN OLDU MU?" başlığı altında, genç nesillerin kafalarını bulandıran, herhangi bir belgeden yoksun, tarihcilerin görüşü alınmaksızın, fikir özgürlüğü !.. içinde yazılan bir araştırma.

Başlığı okuyunca ilğilendim, ciddi bir araştırma zannettim.. Ancak gerçek bir araştırma olmadığını hemen farketmem geç olmadı. Sansasyon yaratmak için yazılan bir yazı, bir Türk büyüğüne, Bizans'ı yıkan bir sembole iftira, insanlık hümanizminin yalan-yanlış değerlendirilmesi, islamiyeti bilmeme, Türk büyüklerinin bilhassa padişahların defin şeklini araştırmama, Türk-İslâm türbe mimarisini bilmeme, anlamama, bilene de sormama...

Cumhuriyetimizin kurucusu aziz Atatürk; " Biz daima hakikâti arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça ifedeye cür'et gösteren adamlar olmalıyız" demekte, diğer taraftan da " ... Milli şuûrun ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz. Türk çocuğu ecdadını tanıdıkca daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Türk kabiliyet ve kudretinin tarihteki başarıları meydana çıktıkca bütün Türk çocukları kendileri için lazım gelen hamle kaynağını o Tarihte bulacaklardır" sözleri ile bizlere istikamet vermektedir.

Sayın Ahmet Özden araştırmasının anonsunda şöyle diyor :

" İstanbul'un Fatihi, Osmanlı Sultanı II. Mehmed, Hıristiyanlığa duyduğu ve gizlemediği yakın ilğiyi bu dini benimseme noktasına kadar vardırdı mı? Kendisinden sonra tahta geçen oğlu II. Bayezid, babasının hiçbir zaman Muhammed'e inanmadığını, İslamiyeti benimsemediğini söylüyordu." ( Nerede ? ) "Bu tür görüşlere, Fatih'in son dönemini kendi odasında, mumlar ve haçlar arasında geçirdiği, öldükten sonra mumyalandığı gibi inanılması zor iddialar eşlik ediyor. Ama bir de tarihsel gerçekler var. Hıristiyanlığa duyulan basit bir "ilği"yle açıklanamayacak, belki ancak " inanç"la açıklanabilecek gerçekler ..."
Sayın Özden, 23. sayfada Prof.Dr. Halil İnalcık'ın " Fatih, İslam, Türk ve Roma'yı kendi kişiliğinde birleştirdiğine inanıyordu " diyor, elbet haklı, yazısının özü bu olmalıydı. Fatih Sultan Mehmed, günümüzdeki gibi, bir çeyrek aydın değil, aydın, tam anlamı ile laik, araştırma ve bilme önem veren, kendinden önceki devirlerde doğuda ve batıda yazılan eserlerin dilimize çevrilmesini isteyen, resmin yasak olduğuna inanmayan ( resmi yasaklıyan herhangi bir ayet yoktur, puta tapılmaması için suret yapmak, hadis olarak yasaklanmıştır) ve Hz.Muhammed'in taltifine mazhar olmuş bir devlet adamıdır. Birleşmiş Milletler'in 1948 yılında kabul ettiği İnsan Hakları Beyannamesi'ni daha o 1453 yılında kabul edip, icraatıyla bütün dünyaya ilân etmişti..
O'nun bu geniş insanlığı, hümanizmi ve toleransını , bugün bizlerin saptırması, hıristiyanlığı benimsemiş gibi gösterilmesi ne acı...
Eğer bizler, onun torunları olarak Fatih'i anlıyamazsak,
yabancıların anlamasını nasıl tahayyül ederiz...

Selcuklu sultanları ve Orta Asya Türk Hakanları, vefatlarından sonra genelde mumyalanmıştır. Amasya Gökmedrese'de Mogol prensleri mumyası, bugün müzelerimizdedir. Konya'da bulunan ve Cumhuriyetin ilk yıllarında bir vali tarafından türbelerinden çıkarılarak atılan Anadolu Selçukları mumyaları, yaşlı kuşağın hafızalarındadır zannederim.

Kanuni Sultan Süğleyman, Ziğervar'da vefat ettiğinde, iç organları, Ziğetvar'daki türbeye gömülmüş, ceset mumyalanarak İstanbul'a getirilmiştir. Bu da diğer bir örnektir. Ziğetvar'daki Türbe, Macarlar tarafından geçtiğimiz yıllarda restore edilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed, 2 Mayıs 1481 tarihinde Gekboze'de ( bugünkü Gebze ) vefat etmiş, ceset o tarihlerde bir günlük yol olan Gebze'den araba ile İstanbul'a getirilerek mumyalanmış, Bayezıd'da bulunan eski Saray'da 22 gün bekletilmiştir. Zira Amasya'da vali olan Şehzade II. Bayezıd'a, babasının vafatı bildirilerek İstanbul'a dönmesi için haber gönderilmiş ve Bayazıd 22 gün sonra ancak başkente gelebilmiştir. Ceset, Sultan II. Bayezıd İstanbul'a geldikten sonra, külliyesindeki türbesine gömülmüştür.

Selçuklu ve Osmanlı türbe geleneğinde kiripta adını verdiğimiz bir alt kat, mahzen katı vardır ki, asıl ceset buraya konur ve girişi defin işleminden sonra kapatılır. Fatih'in Türbesi'nin bulunduğu Fatih Külliyesi zemini, tonozlarla örülüdür. Canlı şahidi, Sayın Ferruh Bozbeyli'dir. Burada Osmanlı türbe mimarisi hakkında ders verecek değiliz, yeri ve zamanı da değil; ancak genç araştırıcıların bunları incelemesi veya bir bilene sorması icap ettiğini de belirtmeden geçemeyeceğim .

Müslümanlıkta dine davet zorla değil, gönül rızası ve sevgi iledir. İnsanı sevmeyen tanrıyı da sevemez. İnsan, tanrıdan bir parçadır. Enel Hakk diyen Hallac-ı Mansur'u unutmayalım. İslamiyette, yani müslüman dininde, Allah'la kul arasına hiç kimse giremez, hıristiyanlık gibi ruhban sınıfı da yoktur.

Fatih Sultan Mehmed'in fütühatı, silahtan sonra kültürdür, ekonomidir. Bu gerçeği daha 538 sene önce görmüştür, görebilmiştir.

Fatih, bir yobaz da değildir, bütün dinleri, bütün kültürleri öğrenmiş, milleti için en isabetli kararları vermiştir. Onun hümanistlği olmasaydı, Ortodoks Patrikliği İstanbul'da kalabilir miydi? Azınlıklar ticareti elinde tutabilir miydi ? Ahmet Özden'in araştırmasını süsleyen fotoğrafcı üstatlarımızdan Ara Güler, o resimleri çekebilir miydi? Bu sualler uzayıp gidebilir...

Ahmet Özden yazısında; " Fatih, Hıristiyanlığa olan ilğisini daha da ileri götürüp bu dini kabul etmişmiydi acaba ? Bazı tarihciler, onun bu dinsel arayışını köklerini çocukluğunda arıyorlar, Genç Padişah Hıristiyan kültürü ile, Mara adında bir Hıristiyan olan annesi aracılığıyla henüz küçük yaşlarda tanışmıştı" derken,Osmanlılar'da şehzadelerin yetişme tarzını unutmuş gibi görünüyor. Meşhur Lalalar, ve Akşemseddin hazretlerini unutuyor. Hanım Sultanların Osmanlı Kültürüne adapte olmaları ise, daha ayrı bir konu. zaman ve sayfa sınırı var... Hüma Hatun'un gerçek bir müslüman olduğunu unutuyorlar, yabancı tarihcilerin kaynağını daima doğru kabul ediyorlar. Padişahlar yabancılarla evlenmişlertdir, ama onları da terbiye etmişler, müşlüman yapmışlardır. Çocuklar ise, devrin en meşhur bilğinleri tarafından yetiştirilmişlerdir.
Papa'nın o tarihte cihanın en büyük İmparatoruna mektup yazması tabiidir, kendi tarafına çekmek istemiş olabilir, ancak Fatih6in ona verdiği cevaptan hiç bahsedilmemiştir.
Sultan II. Bayezıd-ı Veli'ye ithafen " Babam hiç bir zaman Hz. Muhammed'e inanmadı ve müslüman olmadı " iddiası hangi tarihcitarafından, hangi kaynakta bahsedildiğini sayın Ahmet Özden belirtmemektedir. Acaba kaynağı doğru mu ? Kaynaklarda daima tahkik edilir...Genç nesillere hitap eden Aktüel Dergisi'nin ; genç nesillerin zihnini bulandıracağı bir yazıyı yayınlamasındaki düşünceyi anlamak mümkün değildir. Kamuoyunun % 90'ı ve islam dünyasının tamamı tarafından büyük hürmet gören Fatih Sultan Mehmed'in dini duygularının istismarını , tel'in ediyoruz...

Aklımıza gelen, Lenin'in heykellerinin devrildiği, komünizm'in yok olduğu bir devirde, Avrupa ekonomik Topluluğuna girmeyi arzu ettiğimiz bir ortamda ; Bizans'ı tarih sahnesinden kaldıran, Hz. Muhammed'in övdüğü, bir Türk olarak her zaman iftihar ettiğimiz Fatih Sultan Mehmed'in geniş insanlık sevgisini istismar ederek, Fatih Hıristiyan oldu mu? başlığı atmasına mana verememekte, azınlıkların hissiyatına tercüman olduğunu zannetmemekteyiz. Amaç tarihe ışık tutmaksa, araştırma yetersizdir. o halde gaye nedir ? Fikir hürriyeti bu mudur ?

Yukarıda değindiğimiz hususlar, birkaç saatte akla gelebilen bilgiler. Halbuki, Yüce Atatürk, Türk tarihinin karanlıkta kalmış sayfalarını aydınlatmak, gerçekleri araştırmak üzere Türk Tarih Kurumu'nu, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'ni 55 yıl önce kurmuştur.Gönül isterdi ki, bu Kurumlardan bir görüş alınsın. Hiç olmazsa fikir teatisi yapılsın..

Gerçek bilgileri adı geçen kurumların sür'atle ortaya çıkarılmasını ve Fatih Sultan Mehmed'e dil uzatanlara, bir basın toplantısı ile gerçek cevaplar vermesinin, kuruluşların asli görevleri olduğunu hatırlayıp ferahlamak istiyoruz. Dileriz öyle olur !

Bizlerden önce , tarih otoritelerinin bu konuya derhal el atmasını beklerdik, kamu oyunun aydınlatılmasını, zihinlerde yanlış izler kalmasının önlenmesini arzulardık. Ancak telefonla konuştuğum bazı ilim adamlarının araştırmadan haberleri dahi olmadığını üzülerek müşahade ettim. İlğileneceklerini belirttiler.

Sayın Devlet Bakanımız Şerif Ercan'ın bu konu ile yakından ilğileneceğini ümit ediyoruz. Zira, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, kendilerine bağlıdır.
Saygılarımızla, 19.12.1991.
Sadi BAYRAMYayınlandığı Yer: Sadi Bayram Web Sitesi yayını 2003. ,19.12.1991
Yazar :
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •