TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
Sadi BAYRAM

Özet : Merzifon'un Türk Dönemi en eski mezarlıkları nerede diye soracak olursak, Merzifon şehir merkezinin güneyi Selçuklu ve Erken Osmanlı, batısı, Osmanlı, Doğusu da geç Osmanlı, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Mezarlıktı. Bilindiği gibi Selçuklu ve Osmanlı mezarlıkları vakıftı. Cumhuriyet kurulduğunda mahalli mezarlıklar belediyelere devredildiğinden, mali durumu yetersiz belediyeler, şehirlerin gelişmesine parelel olarak arsa sıkıntısı çektiğinden; eski mezarlıklar parsellenerek, şehir içindeki bir kısmı park yapılmış, şehir kenarındaki mezarlıkların büyük bölümü de 1930'lu ve 1945'li yıllarda halka satılmış, satılamayanlarda temizlenerek Belediye adına tapulanmış, milli kültürmüze ait bir tarih böylece yok olmuştur. Genç nesillerin yaşı dolayısıyla konulardan bihaberdir.
Anahtar kelimeler: Selçuklu, Osmanlı, Mezarlık, Künbet Hatun, Şeyh Abdurrahim Rumi, Belediye.
Key word: Selçuklu, Osmanlı, Mezarlık, Künbet Hatun, Şeyh Abdurrahim Rumi, Belediye.

Merzifon; Hitit, Pontus, Roma, Bizans, Anadolu Selçukluları, Danişmend Döneminde de önemli bir şehir olan ve Karadeniz limanlarını iç Anadolu'ya bağlayan önemli yol güzergâhındadır. Sinop-Merzifon; Samsun-Merzifon karayolu üzerinde önemli bir kültür şehri olarak tarihteki yerini bugün de korumaktadır. Bunun yanında İstanbul-Erzurum-Tebriz, Ordu ulak yolu yolu üzerindedir.
Yazın öğleden sonra esen kuzey rüzgârlarıyla şehzadeler şehri olan Amasya'nın yazlık sayfiye yeri Merzifon'dur. İlhanılılar Döneminde şimdiki askeri ve sivil Hava Alanı ( eski Zuğu Köyü) ve eski Çorum yolu üzerindeki Saray Köyü yakınlarında Noyan adına yazlık saraylarını yaptırmışlar, Anadolu Selçuklularının ünlü Veziri Muniniddin Pervane Süleyman tarafından 1264/65 tarihli Ulu Cami ve külliyesi inşa edilmiş, Çelebi Sultan Mehmed bu şehirde doğmuş, Annesi Devlet Hatun burada imâret yaptırarak vakfetmiş, Çelebi Sultan Mehmed , cami ve medrese yaptırmış, II. Murad Cami ve Medeseyi tamamlatmış, çifte hamam yaptırmış, Fatih Sultan Mehmed de Çifte Hamam (Küçük hamam) yaptırmış, Taceddin İbrahim Bey Kapan Hanı, Mescit yaptırmış, II. Viyana kuşatmasına yapan Sadrazam Merzifonlu Karamustafa Paşa Cami, Kervansaray, Bedesten, Tuzpazarı Hamamı ve Paşa Hamamını, Marınca Köyü'nde annesi adına Abide hatun Camii'ni inşa ettirmiştir. Merzifon'lu ecdadımız, bizlere yurdumuzun tapu senetleri hüviyetindeki abidevi eski eserleri bırakmışlar, medreseleri ve ilim adamlarıyla ünlü olmuşlardır. 1865 de Amerikan Anatolian Koleji yine bu şehirde eğitim izni almadan öğretime başlamıştır. 1900'lü yıllarda 60.000 nüfuslu, üç günlük gazete çıkan tarihi bir şehirdir Merzifon. Merzifon'a çeşitli tarihlerde Kafkas muhacirleri ile Kırım Tatar muhacirleri de iskân edilmiştir.
Bir atasözümüz vardır " Mezar taşları ile övünülmez " Peki, eski Merzifon'un tarihi mezar taşları nerede? İstanbul'daki şehrin en merkezi yerlerindeki gayri müslüm vatandaşlarımızın mezarlıklarını kıskanıyorum. Zira hemen hemen hepsi dimdik ayakta¦ Zira vakıf¦ Vakıf hukuku korunuyor¦
Merzifon'un en eski mezarlıkları denince akla Eski Çağ gelir. Merzfon'nun dış suru, Bugünkü Cumhuriyet Caddesi, II. Murad'ın yaptırdığı Çifte Hamamı (Küçük Hamam), Paşa Camii kuzeyi, Eski Hamam, Cami-i Iyd (Eyüp Camii), Karamustafa Paşa Hamamı civarından dairemsi biçiminde geçer. Arkeolojik kazılar yapılmadığına göre, en eski mezarlıklar dış surun çevresinde olması gerekir. Bizim araştırdığımız konu, Bizans sonrası Türk-İslâm dönemdir.
Merzifon'un bugün Anadolu Selçuklu, Erken Osmanlı, Osmanlı mezarlıkları, mezartaşları olmadığı için, genç nesillerce maalesef bilinmemektedir. Sebep, eski mezarlıklar hep vakıftı. Vakıf malına kimse el süremezdi. Ne zaman ki Cumhuriyet Dönemi'nde mezarlıklar mahalli belediyelere kanunen devredildi. Şehirlerin üç tarafı mezarlıkla çevrili olunca da, şehrin genişleme çemberini kırmak uğruna, tarihi yok etmek yolunu seçti Belediye.... Belediyeler Selçuklu-Osmanlı hat san'atının örneklerini barındıran eski yazılı mezar taşlarını, sahibi olanlara haber verip ya kaldırılmalarını sağladılar, ya da kırdılar, araziyi de parselleyip, parselleyip ev yeri olarak sattılar. Şehrin genişlemesini sağladılar¦ Bir kısmını da fidanlık ve park yaptılar.
Eski mezarlıkarın bugün maalesef fotoğraflarını bulmak mümkün olmadı. Merzifon'un en eski hava fotoğrafını temin maksadıyla 23.03.2015'de Hava Kuvvetleri Komutanlığına yaptığımız müracaatta, 25.03.2015'de Harita Genel Komutanlığını bize tavsiye ettiler. Harita Genel Komutanlığı'nda yaptığımız araştırmada Merzifon'a ait en eski hava fotoğrafı 1955 tarihli olup, o fotoğraf da çok yüksekten çekilmiş dağ- tepeler görünüyor. Şehre ait genel görünümlü en eski fotoğraf 1957 tarihlidir. 1970'lere kadar çeşitli fotoğraflar varsa da bu fotoğraflarda mezarlıklar görülmemektedir. Harita Genel Komutanlığı'nda 5.000'lik bir haritada Merzifon'un güneyindeki Şehitlik kuzeyindeki mezarlık işaretlidir. 1968 tarihli hava fotoğrafında eski mezarlıkların yerini kırmızı renkle işaret ettik. 1960'lı yıllarda havadan çekilen bir fotoğrafı, 5.Hava Üs Komutanlığı'ndan temin edip, 1965 yılında sahibi olduğum Önasya Dergisi 2.sayısı olan, Merzifon Özel sayısının 3. Sayfasında, 50 yıl önce neşretmiştim.
Çocukluğumuz Mezifon'da geçtiği için, bağ ve bahçelerimize giderken, o çevrede olan 1948-1957 yılları arasında gördüğümüz kalıntılardan, hafızmızda kalanları burada zikredeceğiz.
Eski Amasya yolu, bugün yok olan Tavuslu Çeşmeden başlıyarak şimdiki Astsubay Gazinosu'nun biraz doğusundan Künbet Hatun Türbesi önünden geçerek Görköy yoluyla gidilirdi. Şimdiki Garajların doğusundan giden Cumhuriyet Caddesi ile birleşen çift yol 1935'lerde zannederim Belediye Başkanı Karabiber zamanında açıldı (?).
Merzifon'un erken Osmanlı Dönemi mezarlıkları, şimdiki garajlar (mezarlık kaldırılmış, 1935-1960'lı yıllara kadar, 23 Nisan, 30 Ağustos, Cumhuryet bayramlarının kutlama alanı idi. Ortada dört ayak üzerine oturan kare planlı, ortasına Atatürk büstü konulan beton bir platforma vardı. Garajların doğusu 1946'da Subay Gazinosu ( şimdiki Astsubay Gazinosu) ve güneyinde mezarlık yerinde park vardı, 1965 'li yılarda park da parsellendi daha sonra satıldı. Şimdiki garajların güneyindeki geniş alan- şimdiki Sanayi Çarşısı dahil, ( 1950 yılında kurulan Asri mezarlığa kadar olan bölge ) mezarlıklar kaldırılarak herhalde 1940'lı yıllarda Belediye fidanlığı yapılmış, Fidanlığın bir kısmı 1955'li yıllarda kaldırılarak Sanat Okulu yapılmıştır. 1954 yılında Künbet Hatun'un karşısına da Toprak Mahsülleri Ofisi buğday siloları inşa edilmiştir. Künbet Hatun civarı, Şehitlik de dahil Selçuklu ve erken dönem Osmanlı mezarlığıydı.. Bugün Belediyenin bazı inşaat birimlerinin kullandığı alanlar hep eski mezarlıktı. Şehitlik arazisi 1949 yılında Merzifon Belediyesince Hava Kuvvetlerine tahsis edilmiştir.
Geç Dönem Osmanlı Mezarlığı; Şeyh Abdurrahim Rumi Mezarlığı'nın batısı, ile Fotbol sahasına kadar olan alan hep mezarlıktı. Rahmetli büyükbabam 1927 de Osmanlı yazısının kaldırılıp, Latin alfabesi kullanılması esnasında, babamla birlikte iki katır dolusu eski arapça-farsça medrese kitaplarını buraya gömmüşler. 1940-1945 (?) lerde mezarlıklar kaldırılıp belediye parselledi, satıdı. Babam belediyede iken buradan arsa vermişler de, çoçukken rahmetli, babamdan, annemden çok duyduk, " Ben mezarlıktan ev yeri almam, almadım" derdi, rahmetli. Kuzeyi Kılıç Dede, şimdiki Kaymakamlık binası ( rahmetli resim öğretmenim) Hayri Engin Kültür evi, batısı Footbol sahasına kadar olan bölge de Osmanlı Mezarlığıydı. Spor sahasının kuzeyi Mahzen Mahallesi adıyla bilinir, Kafkas ve Gürcü göçmenler Çelebi Sultan Mehmed Vakfı arazisi olan bu mahalleye topluca yerleştirilmişlerdi.
Şeyh Abdurrahim Rumi Batısı ile bugün yol altında kalan Kara Mustafa Paşa'nın Su maksemi arasında kalan bölgede osmanlıca yazılı, mermer san'at eseri mezar taşları 1955'li yıllara kadar kendini korudu. Şeyh Abdurrahim Rumi' mezarının 50 m. batısındaki yüksek kısımda, şimdiki kaymakamlık binası yanından bahar aylarında, Taşan Dağın'dan gelen dere şehrin güneyine doğru akardı. Murad Dede'nin 50 m. batısında tabut koymak için musala taşı 1950 yılları başına kadar vardı. Amcam Ekrem Bayram, demirparmaklıkla çevrili Gani Kızı mezarı'nın biraz kuzeyinde, 12.05.1934 tarihinde trafik kazası sonucu buraya gömülmüştü. Bu da gösteriyor ki, ya Camicedid Mahallesi, Eren sokakta Şeyh Abdurrahim Rumi Türbesi iki bina doğusundaki, dedemin evine yakın olması sebebiyle oraya gömülmesi veya o tarihte o bölgedeki mezarlığa gömü yapıldığının bir örneği olabilir.
Geç Dönem Osmanlı'nın son dönem mezarlığı ise, Piri Baba'nı Doğusu ve Güney-doğusudur. 1949'a kadar burası mezarlık olarak kulanıldı. Büyükbabam Hacı Salim Bayram (01.07.1864-15.10.1948) 15.10.1948 tarihinde Kurban Bayramının ikinci günü vefat ederek buraya gömüldü. Gömü sahası bittiğinden, şimdiki havaalanı yolundaki Asri Mezarlık 1950'de açıldı. Babaannem de 1952 yılında oraya gömüldü. 1950'de Künbet Hatun'un 200 m. güneyinde Belediyece Hava Kuvvetlerine tahsis edilen arazide Hava Şehitliği tesis edildi ki yeri eski bir Osmanlı Mezarlığıydı.1960'lara kadar Künbet Hatun Türbesi Doğusu ile Güneyi'nde, İğdeli Dede'ye kadar erken Osmanlı Dönemi tabut şeklinde mezar taşları vardı.
Ermenilere ve Rumlara ait mezarlık yerini belirliyemedik . Kiliselerdeki apsisin doğu yönde olması dikkate alınarak, kanaatmize göre; Paşa Deresi'nin doğusunda, Merzifon'un Kuzey-doğusunda, geç Osmanlı ve Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Piri Baba Zaviyesi'nin kuzey tarafları olabilir (?). O bölgede Rum ve Ermenilere ait bahçeler bulunmaktaydı. Paşa Deresi'nin yazın sularının bu bahçelere akıtılması Osmanlı'nın son döneminde problem olmuştu.
Devlet Arşivi'nde bulduğumuz kayıtta " 01.01.1910 tarihinde Ermeniler, Rumlar'a verilen mezarlığa iki kişinin gömülmesi üzerine iki cemaat arasında gerginlik yaşanmış, Ermeni ve Rumlar'ın münakaşası üzerine iki kişi yaralanmış, konu telgrafla İstanbul'a bildirilmiştir ."

Yayınlandığı Yer: Amasya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu ,09.10.2015
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Türk-islam Yapılarında Kronoloji Denemesi
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •