TÜRK-İSLAM KÜLTÜR VE MEDENİYETİ - TURK'S AND ISLAMİC CİVİLİZATİOAN, FOUNDATİONS, ART,HİSTORİCAL ART, HİSTORY
TÜRK-İSLAM YAPILARINDA KRONOLOJİ DENEMESİ
BÜYÜK TÜRKİSTAN (ORTAASYA)-ANADOLU TURK - ISLAM SANATINDA BAZI YAPILAR VE KRONOLOJIYE AIT KATALOG DENEMESI...

Sadi B A Y R A M
0978 Ozbekistan- Tim, Arap Ata Turbesi.
1006 Gurgan, Kunbeti Kabus.
1020 Gazneliler'in Ribat-i Mahi'si.

1027 Abarkuh,Pir Alemdar Kumbeti.
1056 Isfahan-Abarkuh,Kumbat-i Ali Turbesi.
1056 Damgan, Cihil Duhteran ( 40 Kizlar Turbesi ). 1058 Damgan, Mescidi Cum'a .

1061 Save, Mescid-i Meydan.
1066 I. Ibrahim'in Karahanli Medresesi.
1068 Herrekan,Dogudaki Kunbet.

1068 Talas,Ayse Bibi Turbesi.
1072 -1092 Melik Sah'in Isfahan'da yaptirdigi Mescid-i Cuma. 1073 Kesan,Mescidi Cuma.
1078 Ribat-i Melik (Nasir bin Ibrahim'in yaptirmistir. Buhara-Semerkand
Yolundadir.).
1088 Diyarbakir Surlari(Tutus'un Tamirleri).
1093 Herrekan,Batidaki Kunbet.

1097 Damgan,Mihmandust, Turbe. 1097 Isfahan,Barsian Mescidi Cuma. 1112 Car Menar Ninaresi.
1115 Kazvin, Mescid-i Cum'a.
1118 Gulpayegan Camisi
1127 Buhara, Kalan Minaresi.
1128 Siirt, Ulu Camisi (Minaredeki kitabeye gore tamir gormustur). 1131 Isfahan, Sin Minaresi.
1135 Zevvare, Ulu Camisi ( Mescid-i Cum'a).
1136 Bosra,Gumustekin Medresesi.
1139 Rey(Merv), Ananom( Tugrul Bey ?) Kunbeti.
1145 Amasya, Halifet Gazi Kunbeti.
1145 Tokat-Niksar Ulu camisi.
1147 Azerbeycan-Meraga, Kumbeti Surh(Kumbeti Kirmizi).
1150 Bitlis, Ulu Cami( Ebul Muzaffer Mehmed)..

1152 Tokat,Yagibasan ( Danismend) Medresesi .
1152 Ozkent,Celaleddin Huseyin Turbesi(Karahanli).
1155 Konya, Alaeddin Camisi ( Ulu Cami ).
1157 Silvan Ulu Camisi.( Artuklu Necmeddin Alpi tamamlamistir). 1157 Merv, Sultan Sencer Turbesi.
1158 Tokat-Niksar,Yagibasan (Danismend) Medresesi.
1157 Silvan, Ulu Cami.
1157 Merv, Sultan Sencer Turbesi.
1157 Harput Ulu Camisi(Artuklu Fahreddin Karaarslan yaptirmistir). 1160 Konya Kilic Arslan Sarayi.
1162 Nahcivan,Yusuf bin Kuseyr Kumbeti.
1167 Merega, Tugla Kumbet ( Yuvarlak Kunbet)..


1173 Diyarbakir Surlari( Artuklu Kulesi).
1176 Mardin Ulu Camisi(Minarew kitabesi 1176, Dogu cephesi kitabesi Yavlak Arslan'a ait olup 1186 tarihi tasir.Minberi 1367-1376).
1178 Ankara,Alaeddin Camii.

1179 Erzurum, Ulu Cami.
1180 Sivas-Divrigi,Kale Camisi(Mimari,Meraga'li ustad Hasan bin Firuz).
1183 Diyarbakir, Surlar,Urfa Kapisi(Son sekli).
1184 Rizaiye(Urmiye),Se Kunbeti.
1186 Nahcivan,Mu'mine Hatun Kumbeti.
1191 Musul, Camii Kebir.
1191 Diyarbakir Ulu Camisi ((Sultan Melik Sah).
1193 Sivas-Divrigi,Sitte Melik Kumbeti.
1196 Sivas-Divrigi, Emir Ksameruddin Turbesi.
1196 Merega,Kumbeti Kabut.
1197 Sivas,Ulu Camisi(Kizil Arslan tarafindan yaptirilmis-Bulunan ikinci kitabeye gore 1213,Kaykavus bin keyhusrev ve Yusua adi okunmakta ve kitabenin bas kismi eksik bulunmaktadir).
1198 Diyarbakir, Zinciriye Medresesi.

1198-1223 Diyarbakir, Mesudiye Medresesi.
1201 Konya-Beysehir yolunda Altun Apa Han ( Semseddin Altun Apa). 1202 Kayseri,Hasan Medrese ve Turbesi ( Altun Apa ).
1203 Meyyafarikin, Keykavus Medresesi.
1204 Mardin-Kiziltepe,Dunaysir Ulu Cami(Artuk Arslan tamamlatmistir).
1205 Kayseri Ulu Camisi(Yagibasan oglu Muzafferuddin Mahmud).
1205 Kayseri,Sifaiye Medresesi ( Cifte Medrese ).
1205 Radkan,Mili Radkan Kunbeti.
1206 Kayseri, Gevher Nesibe Sultan Turbesi.
1208 Diyarbakir , Surlar, Ulu Beden-Yedi Burclar.
1208 Diyarbakir,Sultan Sucaeddin Turbesi.
1210 Afyon-Sincanli_Boyalikoy Medresesi ( Iki katli).
1210 Antalya- Burdur, Evdir Hani.
1210 Kayseri ,Kuluk Camisi(Yagibasan kizi Atsiz Elti'nin tamiri). 1210 Kayseri,Kale, Yogun Burc(1210-1220).
1210 Konya, Kilic Arslan Turbesi.

1210 Konya- Afyon, Dokuzun Hani.
1210 Kohneurgenc, Fahreddin Razi Kunbeti.
1211 Mardin Kochisar,Harzem Medresesi.
1213 Konya, Besare Bey Mescidi.
1215 Konya, Haci Ferruh Tas Mescidi.
1216 Aksehir,Tas Medrese .
1218 Sivas,Sifaiye Medresesi ( Keykavus Darussifasi).
1219 Aksaray-Nevsehir, Agzi Kara Hani.
1219 Aksaray- Nevsehir, Alay Hani ( 1219-1236).
1219 Kayseri-Malatya, Karatay Hani.
1219 Konya, Yarim Kunbet.
1220 Sivas, I. Izzeddin Keykavus Sifahane Kunbeti. 1220 Konya Alaeddin Camii.
1220 Tokat-Niksar, Kirkkizlar Turbesi.


1222 Antalya- Alanya, Alara Han.
1222 Bitlis-Ahlat,Seyh Necmeddin Havai Baba Kunbeti.
1223 Afyon-Konya, Kadin Hani.
1223 Beysehir-Egridir, Ertokus Han.

1223 Isparta-Atabey, Ertokus Kumbeti.
1223 Nigde, Alaeddin Camisi.
1224 Kayseri, Kale, Sultan Alaeddin I. Keykubad Burcu. 1224 Kayseri,Keykubadiye Yazlik Sarayi.

1224 Konya, Seyyid Muhiddin Turbesi.
1224 Malatya , Ulu Cami (Alaeddin Keykubat yaptirmisir). 1224 Isparta-Atabey, Ertokus Medresesi.
1225 Amasya, Halifet Gazi Kunbeti.
1228 Sivas- Divrigi,Divrigi Ulu Camii ve Daru'ssifasi .
1228 Sivas-Divrigi, Melik Turhan Kunbeti( Darussifa Icinde). 1228 Konya-Aksaray, Sultan Han.

1229 Mazgirt, Elti Hatun Camisi.
1229 Denizli-Aksehir, Cardak Han.
1230 Antalya-Alanya Aksebe Sultan Turbesi.
1231 Antalya- Alanya, Kale Camisi.
1231 Antalya, Alara Han.
1232 Kayseri-Sivas, Sultan Han.
1234 Tokat, Ebul Kasim Ali Tusi Turbesi.
1235 Konya-Aksaray, Zazadin Han.
1235 Konya, Kubadabad Sarayi, Bedreddin Sutas Camisi.
1235 Cankiri, Darulhadis.
1236 Amasya, Burmali Minare Camisi ( 1236-1246).
1236 Amasya, Burmali Minare Kunbeti.
1236 Antalya, Yivli Minare Kulliyesi.
1236 Antalya - Alanya, Sarapsa Hani Mescidi.
1236 Burdur-Antalya, Kirikgoz Han.
1236 Konya- Kubadabad Sarayi.
1236 Sivas-Divrigi,Divrigi Kalesi(Bir Kapisi 1236, diger kapisi 1242).
1237 Amasya Burmali Minare Camii.
1238 Antalya, Seyh Sucaeddin Turbesi.
1238 Kayseri, Huand Hatun Kulliyesi (Cami,Medrese, Kumbet,Hamam). 1238 Amasya-Tokat,Hatun Han.

1238 Burdur-Antalya, Incir Han.
1238 Kayseri , Huand Hatun'un olumu(Alaeddin Keykubad I,'in Hanimi,Keyhusrev II.'nin annesi ).
1239 Antalya, Atabey Armagan Medresesi.
1239 Antalya, Keyhusrev Medresesi.

1239 Mardin, $ehidiye Medresesi .
1239 Musul, Meshedi Imam Avnuddin Turbesi.
1240 Nevsehir-Aksaray, Agzikara Han.
1241 Kayseri-Erkilet, Erkilet Hizir Ilyas Kosku. 1241 Sivas-Divrigi,Kemankes Nureddin Salih Kunbeti. 1241 Tokat, Sefer Pasa Kunbeti.
1242 Konya, Sircali Medrese.
1243 Egerdir Medresesi.??????????
1246 Konya- Ankara,Horozlu Han.

1246 Kirsehir, Alaeddin Camisi. 1246 Kirsehir, Melik Gazi Kunbeti.
1247 Kayseri, Cifte Kunbet( Keykubad I. Esi,Eyyubilerden Melikul Adil Ebubekir'in kizi,Melike Adiliye).
1247 Malatya, Ulu Camisi ( Eski Malatya ).
1248 Kirsehir-Aksaray, Kesekkopru Hani.
1248 Kucuk Karatay Mescidi.
1249 Antalya, Ahi Yusuf Mescidi ve Turbesi.
1249 Konya-Afyon, Sahip Ata Hani.
1250 Antalya, Karatay Medresesi ( Daru's suleha ).
1250 Aksehir Tas Medrese'nin tamamlanmasi.
1250 Konya,Ak Han.
1250 Kayseri, Huand Hatun Kunbeti ( 1255 ? ).

1250 Kirsehir, Melik Gazi Kunbeti ( 1250-1260).
1251 Konya,Karatay Medresesi.

1252 Sivas-Divrigi, Ic Kale.
1252 Tunceli- Mazgirt, Elti Hatun Kunbeti.
1253 Denizli-Aksehir,Ak Han.
1256 Kayser-Bunyan Ulu Cami
1257 Amasya-Taşova-Alparslan, Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufai Zaviyesi inşaatı bitimi, vakfiyesinin yazılması.
1258 Konya, Ince Minareli Medrese.
1259 Konya,Sahib Ata Camii, Turbesi ve Sebili.
1260 Aksaray, Kilic Arslan Kunbeti.

1261 Konya, Ulas Bana Kunbeti.
1262 Sinop, Muiniddin Suluyman Pervane Medresesi.
1263 Konya- Ilgin,Seyh Bedreddin Kunbeti.
1264 Merzifon,Ulu Cami ( Muiniddin Suleyman Pervane Kulliyesi). 1266 Amasya, Gokmedrese (Torumtay ).
1266 Amasya,Seyfeddin Torumtay Kunbeti ( Gokmedrese icinde).
1266 Sinop-Boyabat-Duragan,Durak Han (Muiniddin Pervane Suleyman).
1267 Kayseri, Sahibiye Medresesi ( Sahip Ata Fahruddin Ali'nin). 1267 Sinop, Ulu Cami ( Muiniddin Pervane Suleyman ).
1268 Konya,Ince Minareli Medrese'nin tamamlanmasi.
1268 Aksehir,Seyyid Mahmud Hayrani Turbesi(1409'da son seklini aldi).
1271 Sivas,Cifte Minareli Medrese.

1271 Sivas, Buriciye Medresesi.
1271 Sivas, Gok Medrese(Sahip Ata Fahruddin Ali ). 1271 Sivas, Gok Medrese Cesmesi.
1271 Tokat,Gok Medrese (Muiniddin Pervane ).
1271? Erzurum, Cifte Minareli Medrese.
1272 Afyon, Ulu Cami.
1272 Kirsehir, Cacabey Medresesi.

1272 Kirsehir, Caca Bey Kunbeti.
1272 Kastamonu, Yilanli Darussifa. ??????
1273 Konya,Celaleddin Camii.

1273 Bitlis-Ahlat, Usta Sagirt ( Ulu ) Kunbet.
1275 Bitlis-Ahlat,Ulu Kunbet( Hasan Padisah Kunbeti). 1275 Amasya, Gok Medrese.
1275 Eskisehir-Sivrihisar, Ulu Cami.

1275 Kayseri, Haci Kilic Camisi. 1275 Kayseri, Haci Kilic Medresesi. 1275 Sivas, Buruciye Medresesi. 1275 Tokat, Gok Medrese.
1276 Kayseri, Doner ( Sahcihan Hatun) Kunbet. 1276 Konya, Doner Kumbet.

1278 Afyon_Cay, Medrese.
1278 Afyon-Aksehir yolunda, Cay Han.
1278 Amasya, Torumtay Turbesi.
1279
1279 Bitlis-Ahlat, Cifte Kunbet (Bogatay Aka'nin oglu Huseyin Timur-Husameddin Huseyin Aka' nin kizi Esen Tekin).
1279 Harput, Alaca Mescit.
1280 Kayseri ,Avgunlu Medresesi Kunbeti.
1281 Kayseri-Develi, Ulu Cami.
1281 Bitlis-Ahlat,Bugatay Aga Kunbeti.
1281 Bitlis-Ahlat, Sirin Hatun-Bogatay Aka Kunbeti.
1283 Konya, Sahip Ata Camii, Hankahi, Turbesi.
1285 Konya, Atesbaz Yusuf Kunbeti.
1288 Kirsehir,Ilhani Kunbeti.
1290 Ankara,Ahi Serafeddin, diger adiyla Arslanhane Camii. 1290 Bitlis- Norsen( Guroymak),Kalender Baba Kunbeti.
1291 Tokat, Sunbul Baba Zaviyesi.
1292
1295 Sivas Gok Medrese.
1297 Beysehir, Esrefoglu Camisi.

1300 Tokat, Coregi Buyuk Tekkesi.
1301 Isparta-Egridir, Tas Medrese (Dundar Bey ).
1307 Izmir-Odamis, Guduk Minare Camisi.
1308 Erzurum, Karanlik Kumbet ( Sadreddin Turk Bey ).
1309 Amasya, Bimarehane (Sultan Olcayto Yildiz Hatun ).
1310 Erzurum, Yakutiye Medresesi (Sultan Olcayto ve Bulgan Hatun adina Hoca Yakut tarafindan yaptirilmistir).
1310 Izmir-Odemis-Birgi,Sultansah Turbesi ( Hatuniye).
1312 Izmir-Odemis-Birgi, Ulu Camii.
1312 Mardin, Savurkapu Camisi.
1312 Nigde, Hudavend Hatun Kunbeti.

1314 Erzurum, Ahmediye Medresesi.
1314 Kutahya, Vacidiye Medresesi(rasathane,Umur bin Savci Bey). 1314 Tokat, Nureddin Ibn Sentimur Kunbeti.
1318 Bilecik-Golpazari,Mihal GaziCamisi,Hani,Hamami

1319 Antalya-Korkuteli,Sinaneddin Medresesi( Emir Sinaneddin Calis bin Yunus).
1322 Kirsehir, Asik Pasa Turbesi.
1324 Erzurum-Pasinler,Miyadin-Ferruh Hatun Kumbeti.
1325 Bursa-Iznik-Yenisehir,Orhan Gazi Mescidi(Temel izleri var). 1325 Kastamonu-Kure,Muzaffereddin Yavlak Aslan Medresesi.
1325 Kastamonu-Kure, Muzaffereddin Hamami.
1326 Bursa,Hisar Camisi(Sultan Orhan Bey'in oglu Alaaddin Bey- Pasa ).
1326 Amasya, Gumuslu Cami ( Taceddin Mahmud Celebi).
1327 Eskisehir-Sivrihisar,Alamsah Kumbeti ( Melik Sah Bey ).
1327 Kayseri-Pinarbasi,Acem Turbesi. ????
1329 Kayseri- Yesilhisar, Ulu Cami ( Sultan Eretna ).
1330 Afyon,Kubbeli Mescid.
1330 Aydin-Milas, Haci Ilyas Camisi.

1332 Kirsehir, Asikpasa Kunbeti.
1332 Kocaeli-Izmit, Orhan Gazi Camisi. 1333 Bursa-Iznik,Haci Ozbek Camisi.
1333 Izmir-Odemis-Birgi, Aydinogullari Turbesi.
1334 Bursa, Iznik,Haci Ozbek Camisi.

1335 Bursa, Orhan Bey Camii. ??????? 1335 Bursa, Alaeddin Pasa Camisi ???? 1335 Afyon.Arasta Mescidi.
1335 Bolu - Goynuk, Gazi Suleyman Pasa Camisi ve Hamami. 1335 Van-Gevas, Celma Hatun Kunbeti.
1336 Nigde, Sungurbey Camisi.
1336 Aksaray, Zinciriye Medresesi.
1337 Afyon-Sandikli-Emirhisar Koyu Camisi .
1338 Izmir-Tire, Canakci Mescidi.
1339 Amasya - Suluova,Genegi Mescidi.
1339 Bursa, Sultan Orhan Kulliyesi, Cami, Imaret- Tabhane. 1339 Kayseri, Kosk Medrese( Emir Ertena Hanimi Suli Pasa ).. 1339 Kayseri, Kosk Medrese Kunbeti.
1340 Bursa-Iznik,Suleyman Pasa Medresesi.
1340 Bursa, Orhan Kulliyesi, Emir Hani,Cifte Hamam.
1345 Bursa,Lala Sahin Pasa Medresesi.

1345 Izmir-Odemis,Suleyman Sah Turbesi.
1345 Kayseri-Pinarbasi, Emirzade MehmedTurbesi.
1347 Erzincan, Ulu Camisi ( Gulabi Bey ).
1347 Sivas, Guduk Minare Turbesi(Eredna oglu Seyh Hasan Turbesi). 1348 Bursa - Mustafa Kemal Pasa,Lala Sahin Pasa Camisi.
1348 Eskisehir- Sivrihisar,Mahmud Suzani Zaviyesi.

1349 Bursa-Iznik,Haci Hamza Turbesi(Mimari Haci Ali). 1349 Izmir - Tire,Aydinoglu Suleyman Sah Turbesi. 1349 Kayseri, Ali Cafer Turbesi.
1349 Kayseri-Pinarbasi, Sircali Kumbet.
1349 Kayseri, Ali Cafer Kunbeti.

1349 Kayseri, Sircali Kunbet.
1350 Ankara, Ahi Serafeddin Turbesi. 1350 Kayseri,Emir Ali( Kunbeti) Turbesi.
1352 Corum-Mecitozu, Elvan Celebi Tekkesi.
1353 Kastamonu, Ibni Neccar ( Eliguzel ) Camisi. 1354 Bursa, Orhan Bey Turbesi.
1354 Canakkale-Ezine,Kemalli Koyu Hamami.

1354 Izmir-Tire, Ulu Cami Medresesi ( Haci Ali Bin Mehmed).
1356 Icel- Mut, Lal Aga Camisi.

1356 Karaman, Hacibeyler Camisi.
1357 Bursa. I.Murad Sarayi insaasi.
1358 Izmir-Menemen,Ulu Cami.
1358 Van-Gevas,Halime Hatun Kunbeti.
1360 Gumushane,Sinur Kutluk Bey Turbesi ( Fahreddin Kutluk Bey). 1362 Amasya- Merzifon, Yolpinar Seyyid Yahya Turbesi.
1364 Isparta-Sarkikaraagac, Eski Hamam (Zeyneddin Subasi).
1364 Icel-Mut , Hocentioglu Osman Turbesi.
1364 Filibe,Gazi Murad-i Hudavendigar Camisi( Cuma Camisi).
1365 Bursa, Hudavendigar Camii (I. Murad).

1365 Bursa, Sehadet Camisi ( I.Murad).
1366 Kastamonu, Kasaba Koyu Mahmud Bey Camisi. 1366 Kastamonu,Kuzkaya Adil Bey Turbesi.

1366 Bursa, Murad-i Hudavendigar Mektebi.
1366 Bursa,Cekirge,I.Murad Camisive Medresesi(Insaatinin baslangici). 1366 Bursa, Sehaded Camisi( I.Murad ,1369 tarihinideverenler var).
1366 Edirne, Eski Saray insaasi.
1366 Manisa, Ulu Camisi.
1369 Eskisehir,Inonu Alaaddin Camisi ( Hoca Yadigar bin Ali ). 1368 Afyon-Suhut, Kubbeli Mescid ( Hizir oglu Mugiseddin Ibrahim). 1368 Beysehir, Tas Medrese.
1371 Mardin, Abdullatif Camisi.
1372 Amasya, Sarachane Camisi ( Sadgeldi Pasa ).
1373 Antalya, Yivli Minare ( Mehmed bin Mahmud bin Yunus).
1373 Antalya-Alanya,Gulefsan Camisi(Bedreddin Mahmud Bey bin Alaeddin).
1373 Antalya-Alanya,Obakoyu Medresesi.
1373 Antalya-Alanya,Gulefsan Alaeddin Bey Turbesi
1374 Izmir-Selcuk, Isa Bey Camisi.
1374 Kastamonu-Arac, Koturum Beyazid Camisi.
1375 Aydin-Milas-Becin(Pecin),Ahmed Gazi Medresesi.
1375 Isparta-Egridir,Barla Cesnigir Camisi.
1376 Manisa, Ulu Cami Kulliyesi ( Cami,Medrese,Turbe ).
1377 Antalya, Zincirkiran Mehmed Bey Turbesi (Mehmed bin Mahmud). 1377 Kutahya, Kursunlu Cami.
1378 Bursa-Iznik Yesil Cami insaatina baslanilmasi(Mimari Haci
Musa). 1378 Afyon-Sandikli, Ulu Cami (Abdullah oglu Bahaeddin Omer ).
1378 Aydin-Milas,Milas Ulu Camisi(Ahmed Gazi).
1379 Bursa Ulu Camii.
1382 Bursa, Mudurnu,Yildirim Camisi.
1382 Amasya, Sadgeldi Pasa Turbesi ( Fahreddin Ahmed Bey ).

1382 Balikesir-Bandirma, Edincik Ulu Camisi ( Abdullah Bey). 1382 Bolu-Mudurnu,Yildiri Beyazid Camisi, Hamami.
1382 Canakkale-Ezine,Kamalli Koyu,Asilhanbey Camisi.
1382 Karaman, Hatuniye ( Nefise Hatun ) Medresesi.
1385 Bursa,Cekirge,I. Murad Camisi ve Medresesi'nin tamamlanmasi. 1385 Bursa, Eski Kaplica ( Sultan I. Murad).
1385 Canakkale-Gelibolu,Ulu Cami ( Candarli Halil Hayreddin Pasa ). 1385 Izmir-Brgama,Koyun Koprusu (Felekeddinoglu Eynebay).

1385 Mardin, Sultan Isa Medresesi.
1386 Kayseri-Pinarbasi- Melik GaziKoyu, Halil Bey Turbesi.
1387 Bursa-Iznik,Candarli Kara Halil Hayreddin Pasa Turbesi. 1388 Balikesir, Yildirim ( Eski) Cami( Yildirim Beyazid Camisi),
Misafirhane, Imaret.
1388 Bursa-Iznik,Nilufer Hatun Imareti.

1388 Karaman, Alaeddin Bey Kunbeti. 1389 Bursa, Nilufer Carsili Koprusu. 1389 Bursa, Murad-i Hudavendigar Camii. 1389 Afyon, Suleyman Sah Turbesi.
1389 Bolu, Orta Hamami( Yildirim Beyazid).
1389 Bayburt, Cami.
1390.Bursa.Yildirim Bayazid Camisi insaasi.
1391 Bursa, Iznik, Yesil Camisi ( Hayreddin Pasa) insaatinin tamamlanmasi.
1392 Ankara, Yesil Ahi Mescidi.

1392 Semerkand ,Sah Zinde Camii
1392 Iznik Yesil Camii.
1394 Aydin- Milas,Firuz Bey Camisi.
1394 Bursa,Yildirim Bayazid Darussifasi. 1394 Bursa,Candaroglu Ali Pasa Camisi.
1394 Bursa- Karacabey, Issiz Han ( Eyne Subasi).
1395 Bursa, Yildirim Beyazid Camisi,Medresesi. 1395 Istanbul, Anadolu Hisari (Yildirim Beyazid).

1396 Bitlis Ahlat,Erzen Hatun Turbesi(Kasim ibni Sinan Ali). 1397 Bitlis-Ahlat,Emir Ali Turbesi.
1397 Edirne Yildirim Bayazid Camii.
1397 Afyon, Kabe Mescidi ( Haci Mehmed bin Haci Yusuf).
1397 Afyon, Ak Mescid ( Haci Hasan Kettani oglu Haci Hamza). 1397 Cankiri, Imaret Camisi( Kasim bin Isfendiyar).
1398 Izmir-Bergama. Yildirim Beyazid Ulu Camisi.

1400 Bursa, Ulu Camisi ( Yildirim Beyazid 1396-1400 ).
1401 Balikesir, Taspinar ( Eyne Bey) Hamami.

1401 Bingol-Kigi, Kigi ( Pir Ali Bey ) Camisi.
1402 Edirne, Sari Cami ( Sofu Beyazid).
1402 Elazig- Harput, Kale Camisi.
1402 Erzincan- Kemah,Togay Hatun Kumbeti ( Imaret). ???.
1403 Aydin-Soke-Balat( Milet),Ilyas Bey Camisi,Hankahi,Kervansarayi, Medresesi ( Sucaeddin Ilyas bin Muhammed).
1403 Tebriz, Camii Cuma.
1404 Edirne Eski Cami.
1405 Semerkand Timur Turbesi.
1406 Bursa, Yildirim Beyazid Turbesi(Emir Suleyman Celebi yaptirmistir.
1414'de Karamanlilar'in tahribi,1855 depreminde zarar gormustur).
1406 Izmir _ Menemen, Kasim Pasa Turbesi.

1407 Canakkale- Gelibolu, Azepler Namazgahi.
1409 Nigde, Ak Medrese.
1412 Bursa,Devlet Sah Hatun Turbesi(Celebi Mehmed'in annesi). 1412 Konya, Hasmey Daru'l Huffazi.

1412 Balikesir, Umur Bey Mescidi.
1412 Semerkand, Kadizadei Rumi Turbesi. 1413 Balikesir-Bandirma,Kizdede Turbesi. 1413 Amasya-Merzifon, Celebi Mehmed Hamami.
1413 Amasya, Cilehane Camisi.(Ankara Beylerbeyi Pazaroglu Yakup Pasa).
1413 Ankara, Ahi Elvan Camisi.
1414 Amasya, Beyazid Pasa Camii (Beyazid Pasa )..
1414 Amasya-Merzifon, Celebi Mehmed Medresesi insaasi..
1414 Bursa,Devlet Hatun Turbesi( Celebi Mehmed'in Esi,Sultan Murad'in Annesi).
1414 Edirne,Eski Cami ( Celebi Sultan Mehmed)
1415 Bursa Ulu Camisinin tamamlanmasi.
1415 Bursa, Yesil Camii insaasi.
1415 Amasya-Gumushacikoy-Gumus,Haci Halil Pasa Medresesi.
1415 Edirne,Celebi Mehmed Bedesteni.
1417 Amasya-Merzifon, Celebi Mehmed Medresesi tamamlanmasi( tamiri?).
1417 Edirne, Timurtas Camisi.
1419 Bursa, Celebi Sultan Mehmed,Yesil Kulliyesi,Cami,imaret,Medrese.
1419 Corum, Abdal Ata Tekkesi ( Tekkekoy).
1420 Semerkand , Ulug Bey Camisi.

1421 Bursa Yesil Camiin tamamlanmasi.
1421 Bursa. Yesil Turbe ( Celebi Sultan Mehmed,Meshur ciniler ile sandukayi, Nakkas Ilyas Ali hazirlamis, Muhammed Mecnun yapmistir.Ceviz,geometrik gecmeli kapi Tebrizli Ahmed oglu Haci Ali'nin eseridir.Kulliye ve turbenin mimari Haci Ivaz Pasa'dir).
1421 Bursa, Ishak Sah Mescidi.
1421 Ankara, Mahmud Pasa Kervansara ( Kursunlu Han ) .
1421 Ankara, Haci Musa Camisi.
1421 Isparta-Egridir,Seyh Berdai Zaviyesi.
1421 Konya, Hasbeg Darulhuffazi.
1422 Edirne, Gazi Mihal Bey Camisi.
1424 Bursa, II.Murad Camii, Medresesi, Turbesi.
1424 Bursa, Yesil Cami.
1424 Aksaray, Zinciriye Medresesi.
1425 Ankara, Hacibayram Camii.
1426 Bursa, Muradiye Kulliyesi, Cami,Medrese, imaret,Hamam. 1426(?) Bursa, Geyve Hani.
1427 Izmir-Bergama, Kuplu Hamam.
1428 Amasya-Merzifon, Medrese Onu veya Camii Cedid.
1428? Ankara, Karacabey Turbesi.

1428? Ankara, Karacabey Camisi. 1428 Corum-Osmancik, Imaret Camisi. 1428 Edirne, Hizir Aga Camisi.
1428 Kutahya, II. Yakub Bey Kulliyesi(Medrese,Mescid,Imaret,Turbe).
1429 Isparta, Kutluk Bey Camisi.

1429 Amasya_Gumushacikoy-Gumus, Yorguc Pasa Camisi.
1429 Ankara, Hacibayram Turbesi.
1429 Amasya-Havza,Mustafa Bey Imareti.
1429 Bursa,Celebi Sultan Mehmed oglu Sehzade Ahmed Turbesi. 1429 Edirne,Beylerbeyi Camisi(Yusuf Sinaneddin Pasa Camisi ). 1430 Amasya, Yorguc Pasa Camisi( Atabek Yorguc Pasa ).
1430 Edirne, Tahtakale Hamami.
1430 Bursa, Muradiye, Sehzade Ahmed Turbesi.

1430 Kastamonu-Taskopru,Rey Koyu Camisi.
1431 Icel-Mut, Kucuk Turbe.

1431 Izmir-Bergama,Tas Han. 1431 Aksaray, Ulu Cami.
1432 Kayseri, Hatuniye Medresesi ( Nasireddin Mehmed).
1433 Kutahya, Ishak Fakih Camisi.
1433 Karaman,Ibrahim Bey Imareti, Mescidi, Medresesi, Darulkurra, Tabhane.
1433 Karaman, Ibrahim Bey Kunbeti.
1434 Edirne, Mezit Bey Camisi.
1435 Ankara-Sulakyurt, $eyh $ami Camisi ve Turbesi.
1435 Edirne,Darulhadis Camisi ( II. Murad- Muradiye Camisi ). 1435 Edirne, Sehzadeler Turbesi.
1435 Edirne, Tahtakale Hamami ( II. Murad).
1435 Izmir - Bergama,Kursunlu Cami.
1435 Mardin,Kara Yavlak Arslan oglu Sultan Hamza Turbesi.
1436 Amasya, Mustafa Bey Hamami ( Yorguc Pasa oglu Mustafa Bey ). 1436 Bursa, Imaretli Isa Bey Mescidi.
1436 Canakkale-Gelibolu, Saruca Pasa Hamami.

1436 Edirne, Muradiye Camisi( II. Murad).
1436 Edirne, Kirazli Mescid(Haci sehabeddin Pasa ).
1436 Kastamonu, Hatun Sultan Turbesi.
1437 Edirne, Uc Serefeli Cami insaatina baslanmasi(bitimi 1447).
1438 Kayseri- Pinarbasi, Oksuz Turbe( Suluyman bin Dulkadir). 1439 Bursa, Seyh Pasa Mescidi.

1439 Bursa, Hoca Ali Camisi.
1439 Kastamonu-Kure, Muderris Hizir Bey Hamami. 1440 Ankara, Karacabey Camisi,Hamami.? ????? 1440 Bursa, Veledi Yinanc Mescidi.
1440 Edirne, Imaret Mezit Bey ( Yesil) Camii.
1443 Bursa, Bedruddin Mescidi.

1443 Bursa-Iznik,Ibrahim Pasa oglu Mahmud Celebi Camisi. 1443 Edirne-Uzunkopru,Sultan Murad Hamami.
1443 Edirne- Uzunkopru,Sultan Murad Koprusu.
1444 Ankara, Karacabey Turbesi.? ?????
1444 Bitlis,Haci Begiye Mescidi.
1444 Kirklareli-Vize,Hamza Bey Camisi.
1445 Bursa, Pars Bey Turbesi.
1445 Edirne, Uc Serefeli Cami( II.Murad Camisi).
1446 Izmir-Tire,Yesil Imaret Camisi(II.Murad'in Kumandani Yahsi Bey).
1447 Edirne, Uc Serefeli Camii'n tamamlanmasi (II.Murad, minaresi 67.75 m.).

1449 Bursa, Hatuniye Turbesi. 1449 Bursa, Umur Bey Camisi
1450 Ankara, Mukaddem Camisi.
1450 Bursa, Abdal Mehmed Pasa Turbesi
1450 Bursa, Selcuk Hatun Camisi( Celebi Mehmed'in Kizi). 1450 Kirsehir, Ahi Evran-i Veli Camii( Ihyasi ).
1451 Istanbul, Rumeli Hisari.
1451 Kastamonu- Arac,Kurei Hadid Ismail Bey Camisi.

1452 Edirne, Sarachane Koprusu ( Sehabeddin Pasa).
1453 Istanbul, Eski Sarayin insasi.

1453 Istanbul, Yedikule Hisari.
1453 Ankara-Beypazari-Tekke Koyu,Kara Davud Turbesi.
1454(?) Bursa, Tuz Hani.
1454 Kastamonu, Candaroglu Ismail Bey Kulliyesi ( cami,turbe,imaret, hamam,han).
1455 Kastamonu-Kure, Aksemseddin Camisi.
1457 Bursa-Karacabey, Karacabey Camisi.
1458 Istanbul, Yedikule (Fatih Sultan Mehmed).
1458 Van-Ercis, Kadem Pasa Hatun Kunbeti.
1459 Istanbul, Eyup Sultan Camisi (Gunumuze gelmemistir).
1460 Istanbul-Egrikapi, Yatagan Mescidi.
1460 Ankara,Mahmud Pasa Bedesteni ( Anadolu Medeniyetleri Muzesi). 1460 Kastamonu,Ismail Bey Turbesi.

1460 Sofya, Mahmud Pasa Camisi.
1462 Istanbul, Mahmud Pasa Camisi,Kulliyesi..
1462 Istanbul, Fatih Camisinin ilk insaati(1470'de tamamlanmis,1765'de deprem sonucu yikilmis ve 1771'de yeniden
yapilmistir. Kubbe capi 20 m. dir.Kulliye;16 medrese,Imarethane,Tabhane,Darussifa, Kervansaray, hamam ve Turbelerden meydana gelmektedir.Temellerinde galeriler ve su sarniclari bulunmaktadir. ).
1463 Istanbul, Fatih Hamami,Imarethanesi.

1465 Bursa- Inegol, Ishak Pasa Camisi. 1466 Istanbul, Mahmud Pasa Hamami. 1466 Istanbul,Cinili Kosk .
1466 Istanbul, Murad Pasa Camisi .
1466 Kayseri, Kale ici Fatih Camisi (Fatih Sultan Mehmed). 1468 Bursa-Inegol,Ishak Pasa Camisi.
1470 Istanbul, Buyuk Bedesten ( Fatih'in).
1471 Istanbul, Murad Pasa Camisi.
1471 Istanbul-Uskudar, Rum Mehmed Pasa Camisi, Turbesi. 1472 Afyon, Gedik Ahmed Pasa Camisi.
1472 Istanbul - Uskudar, Rum Mehmed Pasa Camisi.
1472 Istanbul, Topkapi Sarayi(1472-1479).

1472 Istanbul,Topkapi Sarayi, Cinili Kosk.
1474 Istanbul, Mahmud Pasa Turbesi.
1474 Manisa, Cesnigir Camisi.
1475 Istanbul, Sandal Bedesteni ( Fatih'in).
1475 Uskup, Isa Bey Camisi.


1476 Istanbul , Vefa Camisi.
1479 Bursa, Muradiye, Sehzade Mustafa Turbesi ( Cem Turbesi adi ile de anilir. Cem Sultan da burada yatmaktadir).
1480 Alasehir,Seyh Sinan Camisi.
1482 Bursa- Inegol, Ishak Pasa Medresesi.
1483 Amasya, Kapiagasi Bedesteni.
1484 Selanik, Ishak Pasa Camisi.
1484 Ankara, Karacabey ( Imaret ) Camii ve kulliyesi.
1484 Edirne, II. Beyazid Kulliyesi insaatina baslanmasi(Cami kubbe capi 21 m.).
1485 Istanbul,Davud Pasa Camisi, Medresesi, Turbesive Cesmesi.
1485 Amasya, Abdullah Pasa Darulhadisi.
1485 Semerkand, Timur Camisi.
1486 Amasya, II. Beyazid Camisi , Medresesi,Imareti,Kervansarayi ve Kulliyesi.(Amasya Valisi Sehzade Ahmed, babasi adina yaptirdi).
1487 Kutahya, Hisarbeyoglu Mustafa Bey Camisi.
1488 Edirne, II. Beyazid Camisi,Medresesi,Imareti,Kervansaray,Hamam ve Mutfak, erzak deposundan olusan Kulliye insaatinin tamamlanmasi..
1489 Amasya, Kapiagasi Medresesi.

1489 Diyarbakir, Ayni Minare Camisi.
1491 Bursa, Koza Hani.
1491 Istanbul, Firuz Aga Camisi.
1491 Van-Ahlat, Emir Bayindir Kunbeti.
1493 Karaman, Arapzade Camisi.
1495 Inecik, Huseyin Bey Camisi.
1495 Istanbul,Candarli Ibrahim Pasa Camisi. 1497 Istanbul-Cembelitas, Atik Ali Pasa Camisi. 1497 Bursa, Ahmed Pasa Medresesi.

1498 Istanbul, Zincirlikuyu Camisi.
1498 Istanbul, Atik Ali Pasa Camisi.
1498 Maras-Elbistan,Ulu Camisi.
1501 Istanbul_ Beyazid, Beyazit Kulliyesi insaati baslangici.
1504 Istanbul, Bali Pasa Camisi.
1505 Istanbul, II. Beyazid Camisi,Kulliyesi ( Cami Kubbe capi 18 m.; Cumle kapisi Kitabesi Seyh Hamdullah hattidir.).
1505 Istanbul, Bayazid Hamami.
1506 Sehzade Mahmud Turbesi(Sultan II.Beyazid'in Manisa'da olen oglu icin annesi Ali bin Abdullah adli mimara yaptirdigi turbe).
1507 Istanbul, Beyazid Medresesi.
1507 KLASIK USLUBUN BASLANGICI.
1508 Bursa, Pirinc Hani.
1512 Istanbul-Beyazid, II. Beyazid Turbesi(Yavuz Sultan Selim tarafindan Beyazid Camisi'nin guneyine kulliye icine yaptirilmistir .Mimar Hayreddin'in eseri olmalidir.)..

1513 Mustafa-i Cedid Turbesi(Yavuz Sultan Selim'in kardesleri Ahmed, Sahinsah ve Korkud icin yapilmissa da,sonradan Kanuninin oglu Sehzade Mustafa 1552'de buraya gomulunce onun adii almis,Fatih'in oglu Sehzade Mustafa'dan ayird etmek icin ona atik, buna cedid denilmistir.Cinileri ile meshurdur.).
1516 Atina, Fatih Camisi.
1516 Diyarbakir, Fatih(Biyikli Mehmed Pasa)Camisi(Tamamlanmasi
1520).
1518 Sam, Seyh Muhiddin Arabi Tekkesi ve Imareti.
1522 Istanbul, Yavuz Sultan Selim Camisi, imareti ve Kulliyesi(Kanuni tarafindan tamamlatilan caminin kubbe capi 24,50 m.dir).
1523 Manisa, Sultan Camisi.
1523 Kocaeli-Gebze, Coban Mustafa Pasa Camisi ve Kulliyesi (
Medrese, imaret, kervansaray, darussifa).
1523 Istanbul-Yavuz Selim, Yavuz Sultan Selim Turbesi (Kanuni tarafindan, babasinin kulliyesinde camisinin arkasina yaptirimistir.).
1524 Sincanli, Sinan Pasa Camisi, Imareti,Kervansarayi, Kulliyesi.. 1525 Eskisehir, Kursunlu Kervansarayi.
1527 Istanbul-Samatya,Hamam^i Hatun Camisi.
1527 Diyarbakir, Husrev Pasa Deliller Kervansarayi.
1528 Izmir-Cesme,Kanuni Sultan Suleyman Kervansarayi.
1528 Bilecik-Bozuyuk, Kasim Pasa Camisi, Imareti,Kervansarayi
Kulliyesi.
1528 Sivilingrad-Cisri ( Coban ) Mustafa Pasa Koprusu.
1529 Kocaeli-Gebze, Coban Mustafa Pasa Turbesi.
1530 Istanbul-Silivri, Piri Mehmed Pasa Camisi, Imareti, Kervansarayi ve Kulliyesi.
1530 Istanbul-Edirnekapidisi,Emir Buhari Camisi.
1530 Edirne- Haseki Hurrem Sultan Camisi, imareti, Taslimusellem Su Tesisleri.
1532 Istanbul-Karagumruk/Ziuncirlikuyu,Ucbas Nureddin Hamza
Medresesi.
1532 Istanbul-Kumkapi,Ibrahim Pasa Zevcesi Mescidi.
1536 Sam, Husrev Pasa Kulliyesi.
1537 Diyarbakir, Hadim Ali Pasa Camisi ve Medresesi.

1539 Mimar Koca Sinan'in Mimarbasiliga getirilmesi.
1539 Istanbul, Haseki Camisi ve Kulliyesi(.Medrese,Imaret,Darussifa)
1539 Istanbul, Pertev Pasa Kervansarayi.
1540 Istanbul-Siilivrikapi disi, Merkez Efendi Camisi.
1541 Istanbul-Fatih-Diraman, Yunus Bey Medresesi.

1543 Istanbul, Sehzade, Sehzade Mehmed Turbesi.
1544 Istanbul Sehzade Camii ve Kulliyesi insaati baslangici. 1544 Istanbul-Fatih-Carsamba,Defterdar Ibrahim Pasa Medresesi. 1544 Edirne-Ipsala,Husrev Pasa Kervansarayi.
1545 Istanbul, Husrev Pasa ( Sam'da Kulliyesi olan) Turbesi

1546 Istanbul-Selimiye, Yavuz Sultan Selim Mektebi(Kulliye icinde). 1546 Istanbul-Eminonu,Kepenkci Hoca Sinan Medresesi.
1547 Istanbul, Sehzade Kulliyesi, medrese insaatinin tamamlanmasi. 1547 Halep, Husrev Pasa ( Husreviye ) Camisi.
1548 Istanbul-Uskudar, Mihrimah Camii ve kulliyesi.

1548 Istanbul-Uskudar,Mihrimah Kulliyesi Medresesi.
1548 Istanbul, Sehzade Camii,medresesi,Imareti,kervansarayi, mektebi. (Kulliye).
1550 Istanbul-Halicilar, Yavuz Sultan Selim Medresesi.
1550 Istanbul, Cagaloglu, Rustem Pasa Medresesi.
1550 Istanbul-Galata, Rustem Pasa ( Kursunlu) Kervansarayi. 1550 Istanbul, Rustem Pasa Medresesi.
1550 Istanbul- Edirnekapi,Mihrimah Camii insaati baslangici. 1550 Hatay-Belen,Kanuni Sultan Suleyman Kervansarayi.
1550 Edirne- Sarayici Koprusu.
1551 Istanbul- Ibrahim Pasa Kervansarayi.
1551 Istanbul-Silivrikapi, Hadim Ibrahim Pasa Camisi.

1552 Istanbul-Suleymaniye, Evvel ve Sani Medreseleri.
1552 Istanbul-Suleymaniye,Suleymaniye Mektebi.
1552 Gozleve,Kirim Hani icin Sinan tarafindan yapilan cami.
1552 Bursa, Yeni Kaplica ( Cini kitabeye gore Rustem Pasa ). 1553 Istanbul-Sultan Ahmed, Haseki Hurrem Sultan Cifte Hamami. 1553 Tekirdag- Rustem Pasa Camisi , Medresesi, Kervansarayi . 1553 Konya- Eregli, Rustem Pasa Kervansarayi.

1554 Istanbul-Suleymaniye Kulliyesi Imareti. 1554 Edirne,Rustem Pasa Kervansarayi.
1555 Istanbul_ Edirnekapi,Mihrimah Camii.
1555 Istanbul-Eyup-Bahariye, Sah Sultan Camisi.
1555 Sam, Kanuni Sultan Suleyman Kulliyesi.
1556 Istanbul-Besiktas, Sinan Pasa Camisi.

1557 Istanbul-Besiktas, Sinan Pasa Medresesi.
1557 Istanbul- Suleymaniye Kulluyesi Su Tesisleri.
1557 Istanbul, Suleymaniye Kulliyesi(Cami kubbe capi 26.50 m.;kubbe yuksekligi 53 m.;kulliye 18 ayri binadan meydana gelmektedir).
1557 Istanbul-Suleymaniye, Darulhadis Medresesi.
1557 Istanbul- Suleymaniye, Hurrem Sultan Turbesi.
1557 Istanbul-Edirnekapi,Mihrimah Sultan Camisi ve Kulliyesi.
1558 Istanbul-Suleymaniye, Salis ve Rabi Medreseleri.

1558 Istanbul- Topkapi, Gazi Kara Ahmed Pasa Camisi. 1558 Istanbul_Suleymaniye, Haseki Hurrem Sultan Turbesi.
1558 Istanbul-Fatih-Zincirlikuyu,Cedit(Semiz) Ali Pasa Medresesi.
1558 Mostar,Karagozbey Haci Mehmed Pasa Camisi.
1560 Istanbul-Esekapisi,Hadim Ibrahim Pasa Medresesi.
1560 Istanbul-Sogukkuyu, Cafer Aga Medresesi.
1560 Istanbul- Eminonu, Rustem Pasa Camii, Kervansarayi ve kulliyesi.
1560 Babaeski, Semiz Ali Pasa Camisi.
1560 Erzurum, Rustem Pasa Kervansarayi.
1561 Isparta, Firdevs Bey Camisi.
1561 Istanbul- Eminonu,Sadriazam Rustem Pasa Camisi.

1562 Erzurum, Lala Mustafa Pasa Camisi( Sinan eseri ).
1562 Istanbul-Balat, Ferruh Kethuda Camisi.
1562 Istanbul-Yenibahce,Yavuz Sultan Selim Kulliyesi(Kanuni tarafindan
yaptirilmistir.).
1563 Istanbul-Altimermer,Nisanci Mehmed Bey Medresesi.
1563 Istanbul, Kirkcesme Tesisleri.
1564 Edirne-Babaeski Ali Pasa Kervansarayi.

1564 Diyarbakir,Behram Pasa Camii(1572 ?).
1565 Edirne. Selimiye Camii ve kulliyesi insaati baslamasi. 1565 Istanbul-Topkapi, Gazi Vezir Kara Ahmed Pasa Medresesi. 1565 Sam,Sultan Suleyman Han Medresesi(Selimiye de denir).
1565? Sakarya-Sapanca, Rustem Pasa Kervansarayi, Camisi, Hamami .
1565 Kirklareli-Luleburgaz,Sokollu Mehmed Pasa Koprusu.
1566 Ankara, Cenab-i Ahmed Pasa Camisi ve Turbesi.
1566 Kutahya, Lala Huseyin Pasa Cmisi.
1566 Halep Adliye Camisi ( Dukakinzade Gazi Mehmed Pasa'nin). 1566 Istanbul, Suleymaniye,Kanuni Sultan Suleyman Turbesi.

1566 Budin, Rudds Hamami ( Sokollu Mustafa Pasa yaptirmistir ) .
1567 Istanbul-Buyukcekmece,Kanuni Sultan Suleyman Kervansarayi. 1567 Istanbul - Buyukcekmece,Buyukcekmece Koprusu.
1567 Edirne, Yalnizgoz Koprusu.
1567 Van,Husrev Pasa Camisi ve Medresesi.
1568 Istanbul-Eyup,Sokollu Mehmed Pasa Medresesi ve Turbesi. 1568 Istanbul-Edirnekapi,Mihrimah Sultan Medresesi.
1568 Istanbul-Eyup, Sokollu Mehmed Pasa'nin, esi Ismi-Han Sultan icin yaptirmis oldugu Medrese, Darulkurra ve Turbe.
1568 Istanbul- Silivri Sokollu Mehmed Pasa Koprusu.
1568 Edirne, Ali Pasa Kervansarayi.
1569 Edirne-Havsa, Kasim Bey(Sokollu'nun oglu) Kervansarayi. 1569 Kirklareli-Luleburgaz, Sokollu Mehmed Pasa Camii, Darulkurrasi,Medresesi,Kervansarayi,Hamami ve Kulliyesi.
1569 Bolu,Mehmed Pasa Kervansarayi (Tarih supheli).
1570 Istanbul Besiktas,Sair ve mutasavvif Yahya Efendi Turbesi ( II. Selim yaptirmistir).
1570 Konya-Karapinar II.Selim Kulliyesi Kervansarayi, camisi, hamami. 1570 Edirne, Selimiye Kulliyesi,Darulhadis Medresesi. 1570-1580 Istanbul, Ayasofya, Sehzadeler Turbesi.
1570 Istanbul-Kadirga, Sokollu Mehmed Pasa Medresesi(Kulliye seklinde insa edilen eser,Sokollu'nun esi, II. Selim'in kizi
Ismihan Sultan adina yaptirilmistir).
1571 Istanbul- Kadirga, Sokollu Mehmed Pasa Camisi,Tekkesi ve Kulliyesi(Esi,Sultan II. Selim'in kizi Esma Sultan Han icin yaptirilmistir.).
1571 Istanbul-Azapkapi, Sokollu Mehmed Pasa Camisi.
1571 Istanbul, Siyavus Pasa Kasri.
1572 Istanbul, Uskudar, Semsi Ahmed Pasa (Darulhadis) Medresesi.
1572 Bitlis,El-Aman Kervansarayi.
1572 Diyarbakir, Behram Pasa Camisi.
1572 Konya-Karapinar, Sultan II.Selim Kulliyesi (Menzil Sitesi).
1573 Istanbul-Kasimpasa. Piyale Pasa Camisi.
1574 Hatay, Payas,Sokollu Mehmed Pasa Camii,Kervansarayi ve

Bedesteni. 1575 Istanbul-Findikli, Arap Ahmed Pasa Turbesi. 1575 Istanbul-Yedikule,Haci Evhad Camisi.
1575 Edirne, Selimiye Camii ve Kulliyesi( Cami minaresi 70.89 m.,kubbe capi 31.50 m.,kubbe yuksekligi 43.28 m.).

1575 Diyarbakir,Hasan Pasa Krvansarayi.
1577 Istanbul-Ayasofya, II. Selim Turbesi( 44 kisi gomulmustur). 1577 Ilgin, Lala Mustafa Pasa Camisi.
1577 Edirne-Havsa, Sokollu Mehmed Pasa Camisi,Kervansarayi, Hamami ve Imareti .( Kendisinden once olen oglu Kasim Bey - Pasa ¬
icin babasi Sokollu tarafindan Kulliye seklinde yaptirilmistir ).
1577 Istanbul-Azapkapi, Sokollu Mehmed Pasa Camisi.
1577 Visigrad-Sokollu Mehmed Pasa Dirina Koprusu.
1577 Gozleve, Tatar Han Camisi( Kirim Hani I.Devlet Giray Han'in).
1578 Istanbul_Topkapi, Sultan III.Murad Dairesi.
1579 Izmit, Pertev Pasa Camisi ve Kervansarayi.
1580 Istanbul-Eyup, Zal Mahmud Pasa ve esi Sah Sultan Turbesi.
1580 Istanbul- Uskudar, Semsi Ahmed Pasa Camisive Kulliyesi ( Mimar Sinan'in Imzasi sayilir.Darulhadis 1572'de yapilmistir ).
1580 Istanbul-Uskudar-Toptasi,Atik Valde Nurbanu Sultan Medresesi.
1580 Istanbul-Tophane, Kilic Ali Pasa Camisi ve kulliyesi.
1580 Edirne, Selimiye Kulliyesi, Sibyan Mektebi.
1580 Istanbul- Eyup, Zal Mahmud Pasa Tahtani(Alt) Medresesi.

1580 Istanbul- Eyup, Zal Mahmud Pasa Fevkani (Ust) Medresesi. 1581 Istanbul- Eyup, Zal Mahmud Pasa Camisi ve Kulliyesi.
1581 Istanbul-Divanyolu, Mehmed Aga Medresesi, mektebi ve sebili. 1582 Istanbul, Cinili Kosk'un tamiri.
1582 Istanbul-Fatih,Malulzade Medresesi.
1582 Istanbul Uskudar,Atik Valde(Nurbanu Sultan)Tekkesi.
1583 Istanbul-Uskudar,Atik Valde(Nurbanu Sultan) Camisi,Darulkurrasi, Darulhadisi,Darussifasi,Kervansarayi, Imareti,( Kulliye )
1583 Manisa, Kursunlu Kervansarayi.
1583 Manisa, Muradiye Camisi ( Sultan III.Murad,1585'de bitti). 1583 Van, Husrev Pasa Kumbeti.
1584 Istanbul-Karagumruk, Nisanci Mehmed Pasa Camisi ( 1588'de tamamlandi).
1584 Konya-Ilgin,Lala Mustafa Pasa menzil Kulliyesi, Kervansaray, imareti.
1585 Istanbul-Egrikapi,Kazasker Ivaz Efendi Camii.
1585 Istanbul- Yedikule, Haci Evhad Camisi.
1585 Istanbul-Fatih,Sadrazam Hadim Mesih Pasa Camisi.
1585 Manisa, Muradiye Camisi ( III. Murad),Imaret ve Medresesi.
1585 Istanbul-Carsamba, Habesi Mehmed Pasa Camisi ( Mimar Davud Aga'nin).
1585 Kayseri, Kursunlu ( Haci Ahmed Pasa ) Camisi.
1586 Istanbul- Kocamustafa Pasa, Ramazan Efendi ( Hoca Husrev) Camisi. 1587 Diyarbakir, Melek Ahmed Pasa Camisi(1591 ?).

1587 Istanbul-Tophane, Kaptan-i Derya Kilic Ali Pasa Turbesi.
1588 MIMAR KOCA SINAN'in V E F A T I.(Turbesi Suleymaniye Kulliyesi kosesindedir, Kulliyenin bir imzasi niteligindedir).

1588 Istanbul, Nisanci Mehmed Pasa Camisi. 1588 Istanbul-Cerrahpasa, Cerrahpasa camisi.
1591 Istanbul, Sepetciler Kosku ( Kasr-i Ali- Sultan Beyazid Kosku).
1594 Istanbul,Koca Sinan Pasa Sebili.
1597 Istanbul- Catalca, Damat Ferhad Pasa Camisi.
1598 Istanbul-Eminonu, Yeni Cami'nin insaatina baslanmasi( 1660'a kadar metruk kalmis olup, 1663'de tamamlanmistir).
1599 Istanbul-Ayasofya, Sultan III. Murad Turbesi ( Mimari Davud Aga. Turbede 6 buyuk,43 kucuk lahid olmak uzere 49 kisi gomulmustur ).
1606 Istanbul-Vezneciler,Kuyucu Murad Pasa Sebili.
1608 Istanbul_Ayasofya,Sultan III.Mehmed Turbesi(Mimar Dalgic Ahmed Aga
baslamis,Sedefkar Mehmed Aga tamamlamistir.).
1609 Istanbul, Sultanahmed Camisi ve kulliyesi insaasi baslangici.
1609 Bursa, Kaygan Hamami(Koca Mehmed Pasa ).
1613 Istanbul-Sarachane,Gazanfer Aga Medresesi ve Sebili.
1617 Istanbul,Sultan I.Ahmed Camii ve Kulliyesi( Caminin ebadi 64x72 m. kubbe capi 23.50 m.,yuksekligi 43 m.dir.Mimari Sedefkar
Mehmed Aga'dir. Cinici Hasan tarafindan temin edilen 21.043 adet cini kullanilmistir.).
1619 Istanbul-Sultan Ahmed,Sultan I.Ahmed Turbesi(Sultan Ahmed Kulliyesi icinde. Turbede;I.Ahmed,Haseki Kosem Sultan,Sultan II.Osman ,Sultan IV. Murad olmak uzere uc Osmanli Sultani ce bunlarin cocuklari ile 36 kisi yatmaktadir.Mermer kapli turbe, Mimar Mehmed Aga'nin eseridir.).
1635 Istanbul- Haseki, Bayrampasa Kulliyesi, Sebili.
1636 Istanbul,Topkapi Sarayi, Revan Kosku ( Sultan IV. Murad).
1638 Istanbul, Topkapi Sarayi, Bagdad Kosku ( Sultan IV Murad ). 1640 Istanbul,Topkapi Sarayi, Iftariye Kameriyesi(Sultan Ibrahim). 1641 Istanbul,Topkapi Sarayi, Sunnet Odasi ( Sultan Ibrahim ).
1644 Istanbul-Dolmabahce,Haci Emni Aga Sebili .
1648 Istanbul-Ayasofya,Sultan Ibrahim Sebili(Turbelerin kosesinde).
1653 Istanbul-Koca Sinan Pasa Sebil ve Turbesi.
1660 Istanbul-Eminonu, Rustem Pasa Camii,son cemaat mahallinde bulunan
Kabe tasvirli ciniler yangindan sonra konulmustur.
1661 Istanbul- Cemberlitas, Koprulu Kutuphanesi.
1663 Istanbul-Eminonu Yeni Camii'n Valide Turhan Sultan emri ile Mimarbasi Mustafa Aga tarafindan tamamlanmasi.Buyuk olcude son kulliyeKubbe capi 17.50 m.,yuksekligi 36 m.).
1663 Istanbul- Uskudar, Cinili Cami.
1682 Istanbul-Eminonu,Yeni Cami (Valide Turhan Sultan) Turbesi (Turbede; Turhan Hatice Sultan ile birlikte,Sultan IV.Mehmed,Sultan II.Mustafa,Sultan III. Ahmed,Sultan I. Mahmud,Sultan III.Osman olmak uzere bes Osmanli Padisahi yatmaktadir.Bu turbeye bitisik iki turbe daha yapilmis olup. V.Murad, yandaki kapidan gecilen Turbeye defnedilmistir.).
1684 Istanbul-Carsikapi,Merzifonlu Kara Mustafa Pasa Sebili.
1703 LALE USLUBUNU BASLAMASI.
1708 Istanbul, Corlulu Ali Pasa Camisi.
1708 Istanbul_Uskudar, Yeni Valde Csamisi insaatina baslanmasi. 1710 Istanbul-Uskudar, Yeni Valde Camisi(Sultan III.Ahmed'in annesi Gulnus Emetullah Sultan adina yapilmistir).
1718 Istanbul- Halic, Aynali Kavak Kasri.
1719 Istanbul-Topkapi Sarayi, III. Ahmed Kutuphanesi.
1720 Istanbul-Sehhzadebasi,Nevsehirli Damad Ibrahim Pasa Sebili.
1728 Istanbul-Ayasofya, Sultan III. Ahmed Cesmesi. Istanbul-Uskudar Iskelesi,Sultan III.Ahmed Cesmesi.
1730 BAROK USLUBUNUN BASLANGICI.
1732 Istanbul-Tophane Iskelese, Sultan I. Mahmud Cesmesi.
1732 Istanbul-Galata,Berekatzade Cesmesi(Defterdar Mehmed Efendi).
1733 Istanbul,Azapkapi, Azapkapi Cesmesi(Saliha Sultan yaptirmistir). 1734 Istanbul-Vefa, Hekimoglu Ali Pasa Camisi ,Kutuphanesive Turbesi. 1748 Istanbul,Nuruosmaniye Camisi insaati baslangici(Sultan I. Mahmud).
1755 Istanbul, Nuruosmaniye Camisi, Kulliyesi (Sultan I. Mahmud tarafindan baslanan eseri Sultan III.Osman tamamlatmistir.Kubbe capi 25,75 m.dir. Medrese, imaret ve 142 dukkani bulunmaktadir ).
1755 Istanbul-Nuruosmaniye,Sehsuvar Sultan Turbesi(Turbe,camiyi yaptiran I.Mahmud ve tamamlatan III.Osman icin dusunulmus;ancak onlar Yeni Cami Turbesi'ne gomuldukleri icin,Sultan III.Osman'in annesi Sehsuvar Sultan yatmaktadir.).
1759 Istanbul-Laleli, Laleli Camisi ve kulliyesi(Sultan III.Mustafa'nin emri ile Mimar Tahir Aga tarafindan insa edilmistir.1763 de tamamlammistir.1765 depreminde Sultan I.Abdulhamid zamaninda,1783'de Seyyid Mustafa Aga tamir etmistir.).
1760 Istanbul-Uskudar, Ayazma Camisi ve Kulliyesi( Sultan III.Mustafa annesi Mihrisah Valkde icin yaptirmistir,).
1762 Istanbul-Laleli, Koca Ragip Pasa Kutuphanesi ve Turbesi.
1763 Istanbul-Laleli, Laleli Camisi'nin tamamlanmasi.
1765 Istanbul depremi
1767 Istanbul-Fatih Camii'nin 1765 depreminde cokmesi sonucu yeniden Mimar Tahir Aga'ya yaptirilmasi(Barok uslupta).
1769 Istanbul, Zeynep Sultan Camisi.
1771 Istanbul-Fatih, Fatih Camiinin Ikinci insaatinin tamamlanmasi.
1773 Istanbul-Laleli,Sultan III.Mustafa Turbesi (Laleli Camii

bitisigi. Sonra, Sultan III. Selim'de babasinin yanina buraya gomulmustur,).
1774 Istanbul-Uskudar, Beylerbeyi Camisi.
1774 Istanbul- Eminonu, Yeni Cami .
1774 Istanbul-Fatih, Yeni Fatih Camisi.
1778 Istanbul-Beylerbeyi, Beylerbeyi Camisi ( Sultan I. Abdulhamid annesi Rabia Sultan icin yapturmistir,).
1783 Istanbul-Laleli, Laleli Camisi tamiri.
1784 Agri-Dogubeyazid, Ishak Pasa Sarayi
1787 Istanbul-Kabatas,Koca Yusuf Pasa Sebili(Yeri birkac defa degisti).
1789 Istanbul-Bahcekapi,I.Abdulhamid Turbesi(Bircok kismi yikilan Kulliyesinin kosesinde olup,Sultan IV.Mustafa'da babasinin yanina gomulmustur.Turbenin mimari Mehmed Aga'dir.).
1792 Istanbul-Eyup,Mihrisah Valde( Sultan III. Selim'in
annesi) Kulliyesi. Kulliye; Medrese ,Cesme,Sebil,Kutuphane ve Turbeden meydana gelmektedir.).
1800 Istanbul-Eyup,Sah Sultan(Sultan III.Selim'in kizkardesi)Turbesi, Mektebi ve Sebili.
1804 Bursa'da Emir Sultan Camisi'nin ikinci insaati.
1805 Istanbul-Uskudar, Selimiye Camisi (Sultan III.Selim).
1808 AMPIR ve RONESANS USLUBUNUN GIRMESI.
1809 Istanbul-Fatih, Naksidil Valde Sultan Sebili.
1810 Istanbul-Eyup, Eyup Camisi yenilenmesi.
1817 Istanbul-Fatih,Fatih Camii haziresi,Naksidil Valde Sultan Turbesi ve Cesme(Sultan I. Abdulhamid'in esi, Sultan II.Mahmud'un annesi. Turbede,Naksidilab Sultan'dan baska,Sultan ii.Mahmud'un hayatini kurtaran Cevri Kalfa,Mihrimah,Adile,Munire,Fatma sultanlar, sehzadeler ve gozdeler gomulmustur.).
1826 Istanbul- Tophane, Nusretiye Camii ( II. Mahmud Camisi ).
1839 Istanbul,TopkapiSarayi,Mecidiye Kasri(Sultan Abdulmecit 1839-1861)
1840 Istanbul-Divanyolu,Sultan II. Mahmud Turbesi( Turbede Sultan Abdulaziz ile Sultan II.Abdulhamid de yatmaktadir.).
1852 Istanbul-Ortakoy, Ortakoy Camisi( 1854 bitimi).
1853 Istanbul- Dolmabahce, Dolmabahce Sarayi (Sultan Abdulmecit. Mimari , Haci Emin Pasa ve Serkis Balyan Usta).
1854 Istanbul-Dolmabahce, Dolmabahce Camisi ( Bezm-i Alem Valide Sultan adina Sultan Abdulmecid tarafindan yaptirilmistir. ).

1861 Istanbul-Yavuz Selim, Yavuz Selim Haziresi,Sultan Abdulmecid Turbesi 1865 Istanbul,Beylerbeyi, Beylerbeyi Sarayi(Yazlik Saray Sultan Abduaziz yaptirmistir.).
1869 Istanbul-Sultan Ahmed, Fuad Pasa Turbesi
1871 Istanbul-Besiktas, Ciragan Sarayi(II.Mahmud'dan yarim kalan Sarayi tamamlatmis 1910'da yanmistir).
1871 Istanbul-Aksaray, Valide Camisi(Pertevniyal Valde Sultan Camisi).
1874 Istanbul, Besiktas, Ciragan Sarayi'nin yeniden insaasi.
1886 Istanbul-Yildiz,Hamidiye Camisi( Sultan II.Abdulhamid).
1890 Istanbul- Dolmabahce Camisi yenilenmesi,
1890 Istanbul- Cihangir,Cihangir ( II. Mahmud) Camisi yenilenmesi. 1909 Istanbul-Taksim,Hurriyet Tepesi,Mahmud Sevket Pasa Turbesi
(Mimar Kemaleddin Bey'in eseridir).
1915? Istanbul-Eyup,Sultan V.Mehmed Resad Turbesi (Mimar Kemaleddin Bey'in eseridir).
1925 YENI KLASIK USLUBUN DOGUSU, MIMAR VEDAD ve KEMALEDDIN BEYLER.
Yayınlandığı Yer: Sad Bayram Web Sitesi ,1990
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • ?Îdî-zâde -Âkif-zâde Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Türk Kültüründe Icâzetnâmeler
 • Sabık Sultan ıı. Abdulhâmid'ın Selânik'den Istanbul'a Göçü
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Kur'an Ve ılım
 • Kaynaklara Göre Güney-doğu Anadolu'da Ptoto- ön Türkler
 • Osmanlıda Resi Ilk Müze Adı Ne Zaman Ortaya çıktı?
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Türk Kültüründe ölüm
 • Sevgi Ve Yardımlaşmada Yarışalım
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında Işlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Deft
 • Kur'an Ve Bilgisayar-computer Ilişkisi
 • Sultan ıı. Bayezıd?ın Hattatı, Amasyalı şeyh Hamdullah Kur'an-ı Kerim'i Ve Bir Hâtıra
 • ?Îdî-zâde (- âkif-zâde) Abdurrahim El-amasî Sülâlesi Ve Eserleri
 • Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş çalışmaları
 • Mühr-ü Süleyman Ve Türk Kültürü
 • Izgü Mescid
 • Taceddin Sultan Ve Evradı
 • çift Başlı Kartal
 • Bâki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedâdır
 • Ayasofya Camii, Müze Olması Ve Ardındaki Gerçekler
 • Bosna- Hersek Ve Balkanlarda Vakıf Kültür Izleri
  (seminer Konu?mas? )
 • Ahlat Vakıfları
 • Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Açılması
 • Hasan Paşa'nın Vakfı, şeyhülislÂm Ankaravi Mehmed Emin Efendi Vakfiyesi, Ve Ankara Sulu Han HikÂyesi
 • Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa Vakfiyeleri, Tezyinatı Ve Türk Süsleme Sanatındaki Yeri
 • Yakın Tarihimizde Merzifon, Merzifon Anatolian Koleji
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilgili
 • Vakıflar Dergisi Makaleler Fihristi ( 27. Sayıya Kadar )
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Sultan ıı. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat
 • Maniheizm Doğuşu, Gelişimi Ve Tesirleri
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Türk'ün Yolu Nereye Gidiyor
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Osmanlı Devleti Hakkında Bir Kronoloji Denemesi
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 • Cumhuriyetin 75. Yılında Vakıflar
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphrodosıas'ı ( Tisan )
 • Anadolu Turk - ıslam Sanatında Bazı Yapılar Ve Kronolojıye Aıt Katalog Denemesı...
 • Türk Kültüründe ölüm !
 • Büyük Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli Ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği H
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Anadolu'da Ilk RufÂiler Ve Hz.zeynel Abidin Ali Er-rufÂi El-abdali El-kayserani Soyuna Ait Bir Deneme Anad
 • Osmanlı Döneminde 1899 -1920 Yıllarında Istanbul Camilerinden çalınan çiniler
 • Peygamberler şehri Tarsus Ve Tarsus'da Bir özbek Vakfı
 • Başkent Ankara'nın Ihtiyacı Olan Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak ?
 • Ankara Ulus Semtinde Türk Vakıf Araştırma Merkezi'nde 15.11.1998 Tarihinde Hali Sergisi Açılış Konuşması
 • Prof.dr. Albert Gabriel'e Ait Bazı Belgeler
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Cumhuriyet'in Ilk Yıllarında Ankara'da Imâr Faaliyetlerinde
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ahilik Ve çıraklık Eğitim Ve öğretim Vakfı
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : Eski Ankaralılardan Dostum Sayın Nurettin Daş Ile
 • Medeniyetlerin Beşiği Anadolu Ve Kılikya Aphorodisias'ı ( Tisan Yapı Kooperatifi )-anatolıan : The Cradle Of Cı
 • Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve
 • Bektaşi Nutku (kendini Bil Ki, Tanrıyı Bilesin)
 • Kültürümüzde Hoşgörü
 • Fatih Sultan Mehmed'in Eyüp Sultan Külliyesi Vakfiyesi
 • Hicaz Demiryolları Ve Vakıflar
 • Mostar Köprüsü Restorasyonu Hakkında Ilk ön Rapor
 • Atatürkün Vakıflar Hakkındaki Konuşmalrı
 • Selçuk-name
 • Xıv-xıx. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezhip Sanatınının Gelişimi, Batı Tesirleri Ve Günümüzde Yorumlayanlar
 • Konyadaki Esk; Eserler Hakkında Atatürkün Başbakan Ismet Inönüye Telgrafı
 • Atatürkcülük Ve 2001'li Yılların Türkiyesi üzerine
 • Ord.prof.dr. Ahmed Süheyl ünver
 • Türk Kültürü Ve Yoksulluğu Ortadan Kaldırmak Için
 • Istanbul'un Fethine Kadar Beylik Dönemi Vakfiyeleri
 • Kıbrıs, Gürcistan, şirvan Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın 1563 Tarihli Vakfiyesi
 • Vakıf Arazilere Ve Gayrimenkullerine Tecavüz Ve Düşündürdükleri
 • Günümüzde Sosyal Devlet Anlayışı Ve Imaretler
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Tekke Ve Zaviyelerin Kapatılmasından Sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması Ile
 • Türk Kültürünün Temeli Vakıflardır
 • Kültür Bakanlığı Tarihçesi Ve Milli Kültürümüz
 • Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi Ve Muasır Medeniyetler Seviyesi
 • Eyüp Sultan Türbesi'nde 1919-1920 Tarihlerinde Yapılan
 • Merzifonlu Hacıbayramoğlu Maden Mühendisi Mehmed Akif Efendi
 • Selçuklu Tarihi, Selçuk Adı
 • Cumhuriyet Dönemi Kültür çınarlarından : Mahmut Akok
 • Mardin Vakıfları,imam Zeynel Abidin'in 1158 M. Tarihli, Ve
 • Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya çıktı ?
 • Sahib Ata Fahrü'd-din Ali'nin Konya Imaret Ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri
 • Phil.dr.hamit Zübeyr Koşay
 • Bulgarlar'ın Antik Başkenti Bulgar şehrindeki Islam Dönemi Mimari Eserlere Ait Panorama
 • Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması Ve Yasa Dışı Trafiğinin önlenmesi
 • Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Yılları Sibirya Ve Türkistan
 • Istanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı Iki Gömlek Ve Kültürümüzdeki Yeri
 • Niksar Vakıflarına Genel Bir Bakış
 • Gazi Yahya Paşa'nın 1506 Tarihli Vakfiyesi
 • Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde Bulunan 12 Zilkâde 1262 H./ 21 Ekim 1846 Tarihli TeberrukÂt Eşyası
 • Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu şehzade Mehmed'in 1548 Tarihli Vakfiyesi, Hududnamesi Ve Türk Sanatındaki Yeri
 • Merzifon Ulu Camisinin Yeri Ve Merzifon'da Türk Islam Eserleri
 • Merzifon, çelebi Sultan Mehmed Vakfı üzerine Bazı Belgeler
 • Hayat Ağacı, Kültürümüzdeki Yeri, önemi Ve Mitlerin Ardındaki Gerçek
 • Türk Kültürünün Izleri üzerinde Araştırmalar: Etrüskler'in Ilk Vatanı Anadolu Mu? : Truva Savaşı Ve Etrüskler
 • Yıldız çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika
 • Selçuklu Vakfiyeleri üzerine Bazı Düşünceler
 • Xıv. Asırda Tezhiblenmiş Beylik Dönemine Ait üç Kur'an Cüzü
 • Baki Kalan Bu Kubbede Hoş Bir Sedadır
 • Osmanlı Devletinin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle: Sultan ı.mahmud'un Orjinal Iki Vakfiyesi
 • ııı. Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat Ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Tesirleri
 • Osmanlı Dönemi Bazı Vakfiyelerin Hayır şartlarından Damlalar !
 • Bektaşilik Ve Masonluk
 • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
 • çelebi Mehmed Vakfı Arazisi üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji Ve Hastaneye Ait Bilgiler
 • Eski Eser Kaçakcılığı, Koleksiyonculuk Ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış
 • Safranbolulu Izzet Mehmet Paşa Vakfiyesi Ve Kütüphanesine Ait Tezyinatlı Iki Kur'an-ı Kerim
 • Istanbul Depremleri Ve Mimar Koca Sinan'ın Bilinmeyen Bazı Teknikleri
 • Merzifon'da Bilinmeyen Br Türbe '' Künbet Hatun ''
 • özel Müzeler Ve Denetimleri Hakkındaki Yönetmelik
 • Bitlis Vakıfları Ve Vakıf Eski Eserleri
 • Vakıf Eski Eserlerin Yeni Koruma Politikası
 • Sultan ııı.osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı Ve Türk Kültüründeki Yeri
 • The Deed Of Foundatıon Of Sultan Osman The Thırd, ıts Embellıshments, Bındıng And ıts Place ın Turkısh Culture
 • Hacı Bektaş-ı Veli, Merzifon'da Piri Baba, Budapeşte'de Gül Baba Ve Bazı Bektaşi Vakıfları
 • Nurbanu ( Atik ) Valide Sultan'ın Istanbul-üsküdar'da 1582 Tarihinde Tesis Ettirdiği Vakfiyesi
 • Girit Defterdarı Rıdvanzade Hacı Mehmed Efendi Oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi Ve Tezyinatı
 • Bir çınarın Ardından... Yılmaz önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar...
 • Beyhan Sultan Vakfiyeleri Ve Tezyinatları
 • Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış Ve Beypazarı Sadr-ı Azam Nasuh Paşa Hanı
 • Türk Kültürü Ve Biz
 • Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarıdan Bir Demet
 • Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap
 • Ladik Ve Seyyid Ahmed-i Kebir Er-rıfai Hazretleri
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde
 • Bektaşi Nutku
 • Balkanlar Ve Kosova Facıası
 • Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
 • Istanbul Fethinin 555. Ayasofya'nın Müze Olmasının 74. Yıldönümü Vesilesiyle:
 • Atatürk'ün Vakıflarla Ilgili Sözleri
 • 893 H / 1488 M. Tarihli Akkoyunlu Yakub Han Vakfiyesi
 • Komünizmin Sembolü Lenin Yıkıldı, Sıra Bizans'ı Dize Getiren Fatih Sultan Mehmed'e Mi Geldi ?
 • Afganistan Tarihine Kısa Bir Bakış Ve Türk Subaylar Eskden Olduğu Gibi Milenyumda Da Afganistan Ordusunun EğitimÄ
 • Ayaş Vakfiyeleri üzerine Bir Deneme
 • Hacı Bayram-ı Veli Ve Tarıhe Bağlılık
 • Amasya-taşova- Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin Alparslan Er- Rufâi'nin 655 H./1257 Tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi Ve
 • Birgi Ulu Camii Içşn 1327 M. Tarihinde Yazılan Kur'an
 • Ankara'da Roma Anıtı- Res Gestae
 • A N " Akhi " Genealogical Tree
 • Milenyum Ruyası: Osmanlı Devleti'nin 700 Kuruluş Yıldönümü Ve Düşündürdükleri üzerine Bir Deneme
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli üzeri Yazılı Iki Kumaş
 • Kur'anda Yol Gösterici Ayetler
 • Amasya Vakıflarına Toplu Bakış
 • Izmir Bahri Baba Eski Musevi Mezarlığı
 • Anadolu'da Xııı. Yüzyıl Başlarında Bir Rufâi Zaviyesi
 • Glazed Tles Stolen From ıstanbul Mosques Between 1899-1920 Ottoman Period
 • Sultan ıı. Abdulhamid'in 1888 Tarihli Vakfiyesi Tezyinatı Ve Osmanlı Imparatorluğunda Ilk Toplu Konut Projesi
 • Tokat Vakıfları
 • şehirciliğe Katkısı Olan Kadınlar: Istanbul _üsküdar- Toptaşı, Nûrbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi
 • Türk Hâkimiyeti Döneminde Merzifon Mezarlıkları
 • Anadolu'da Xııı.y�zyıl B�r Rufa� Zav�yes�
 • Hayatını Vakıflara Vakfeden Y.mimar -mühendis Prof.dr. M. ılmaz önge
 • Başbakan Ismet Inönü'nün Cami,mescit Ve Diğer Vakıf Eski Eserlerin Korunmasıyla Ilgii Bütün Bakanlıklara Ve Genel Müdürlüklere G
 • EvkÂf-ı IslÂmiye Müzesi'nin Kuruluşu Ve Yönetmeliği
 • Giresun Ili Vakıflarına Toplu Bir Bakış
 • Merzifon Tarihinden Yapraklar
 • Momumentum Ancyranum-res Gestae- Ankara Yazıtı-augustus'un Yaptı?ı ??ler
 • Bayramlu Beyliği (hacıemiroğulları )
 • Osmanlı Devletinde Vakıflar Ve Sultan ıı. Bayezıd'ın Vakfiyeleri
 • Kur'anda Yol Gosterici Ayetler
 • Kur'an'ı Kerimdeki Cinle Ilgili Ayetlerin Tamamı
 • Kur'an-ı Kerim'ın Arapca ındırılmesı ıle ılgılı Ayetler
 • Xıı-xııı.yüzyıl Türk Hamamları
 • Tanrı Ve Yazğı
 • Balkanlar Ve Kosova Faciası
 • Amasyalı Meşhur Eski Devirdeki Tarihçiler
 • Başkent Ankaranın Kongre Merkezi Ne Zaman Yapılacak
 • Anadolunun Gobegınde 1229 Tarıhlı Tascı Ustalarının Dantel Gıbı ısledıgı Dıvrıgı Ulu Camı Ve Darussıfası
 • Merkez Efendının Mursıdı Merzıfonlu Sunbul Sınan
 • Merzıfonlu Tarıhcı ısmaıl Hamı Danısment
 • Amasyalı Tarıh Ve Cografyacılar
 • Milli Kütüphane'nin Dire?i Dr. Müjgan Cunbur 85 Ya??nda
 • Bektasılık Ve Tasavvuf
 • Alev?lerde Nas?p Alma Tören?
 • Asker? Kat?p Hafız ?brah?m Ethem Efend?’nin Eyüp Sultan Türbes?ne A?t Nukut Vakf?yeler? - Türkiye Vak?flar Bank.özelle?tir
 • Tar?kat-ı Rufaî ( Anonim )
 • Türk Tezh?p San'atına Genel B?r Bakı?
 • Sultanahmet Halı Müzes? Ve Vakıflar
 • Tokat Vakıfları
 • Toplumumuzda Kadın Ve Vakıf Kuran Kadınlarımız
 •