SİİRİMSİ BİR KİTAP - THE POETRY BOOK
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE
AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

Sadi BAYRAM

Avrupa Birliği Komisyonu raporunu nihayet Altı Ekim 2004'de yayınladı,
Başkanların müzakere toplantısı 17 Aralıkta,
İki ay önce Kıbrıs Rum kesimi ve Atina veto haklarını kullanmayacaklarını ifade etmişti,
Komisyon raporunun menfi çıkacağını hesaplıyorlardı,
Rapor da müzakerelerin başlaması önerilince,
Önce Kıbrıs Rum Kesimi Başkanı veto haklarının saklı olduğunu açıklaması,
Ardından Atina'nın Kıbrıs Rum kesimi tanınmazsa veto haklarını açıklaması,
Bay Gunter Vanheugen'in verdiği garantilerinin boş olduğunun gözlenmesi,
Fransa'nın referandumdan bahsetmesi,
Bugün Fransız Parlementosu'nda konunun oylamasız müzakeresi,
Dansöz kıvırmalarının başladığının belirtileridir.
Ayrıca; Heybeli Ada Ruhban okulunun açılması,
Rum Vakıflarının emlak edinme şekilleri de aba altından sopa gösterimine dönüştü.
Amerikan Başkanlarının Türkiye'yi ziyaretlerinde,
Veya Türk yetkililerinin Amerikan Başkanlarını ziyaretinin hemen hemen tamamında
Gündeme gelen çorbayı yine ısıtıp önümüze koydular¦
Daha kim bilir hangi şartları önümüze koyacaklar¦
Rum, Ermeni ve Musevi vakıflarının kanun gereği 1935 yılında verdikleri beyannamede,
Vakıf olmadıklarını bizzat imzaları altında kendileri açıklamakta, tevil yolları aramaktadırlar.,
Müzakereciler bunları hiç görmüyor mu¦
Demokrası kanunlara tabi olmayı emreder,
Heybeli ada Ruhban okulu bir üniversite ile anlaşır,
Patrikhanenin kontrolünde değil, üniversitelerin kontrolünde eğitimini yapar,
Kimse de buna ses çıkaramaz.
Amaç üzüm yemek değil, bağcının dövülmesi
Amerikada idam cezasına hiçbir ulus ses çıkarmazken,
Avrupa Birliğinin Türkiye'de idam cezalarının kaldırılması,
Leyla Zana ve diğer arkadaşlarının mahkemeleri devam ederken tahliyeleri
Hep Avrupa Birliği talepleri değil miydi ?
Mahkemelerin duruşmaları devamlı Avrupa Birliği tarafından takip edilmedi mi ?
Ancak Tayip Erdoğan'ın mahkemelerine, susurluğa kimse heyet göndermedi.
Bu da taraflılığının bir nişanesi değil mi ?


Yunanistan'da Batı Gümülçine'de bulunan halklar, kendi din adamlarını seçebiliyorlar mı ?
Fener Ortodoks Patrikhanesi malum kapıyı asırlardır açtı mı ?,
Ki, siz bizden ekümenliği tanımamızı istiyorsunuz !...
Ekümenliğinizi gidin Vatikan'da ilân edin ve orada ikamet edin.
Bakalım Papa ile beraber aynı koltuğa oturup yetkilerinizi paylaşabilecek misiniz ?
Siyaseti bırakın beyler, dinin özüne girin.
Hazreti İsa'nın çocukları var mıydı, eşi var mıydı,
Roma putperestliği Hristiyanlığa ne kattı, paganizmin rolü nedir?
İznik Konsülünde alınan kararlar doğru mudur ? katkı nedir ?
Hakiki İncil hangisidir,
Bunlarla uğraşın., Devlet Başkanlarına yalvarmayı da bırakın¦
Her geçen gün sizlerin iki değişik yüzü ortaya çıkmaktadır,
Referendum öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne verilen sözler nerede kaldı ?
Kuzey Kıbrıs'a ambargo kalktı mı ?

Avrupa Birliği yolunda, humanizm için yapılanlara elbette olumlu yaklaşıyoruz.
Baskılara değil¦
Bugün televizyonlarda, yeşil pasaportla yurt dışına çıkan Leyla Hanımefendi'nin
Brüksel'de yaptığı basın toplantısından pasajlar verildi,
Halkların özgürlüğünden bahsediliyor,
Biz büyük önder Atatürk'ün fikir babası Ziya Gökalp'i 80 yıldır baş tacı yapmadık mı ?
Vanlı rahmetli Ferit Melen'i Başbakan yapmadık mı ?
Bazı yayın organlarınca yarı Kürt olduğu söylenen rahmetli Turgut Özal'ı
Devlet Planlama Müşteşarı, Parti Başkanı, başbakan,
Ardından Cumhurbaşkanı yapmadık mı ?
Yüzlerce Kürt asıllı milletvekilleri 80 yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmedi mi?
İlkokul mezunu, zor okuyan bir milletvekilini Bakan hatta, geçici Meclis Başkanı yapmadık mı ?
Anarşiye bulaşmamış her Kürt vatandaşımız devletin bürokratik kadrolarında yer almıyor mu ?
Peki Avrupa Birliği bizden ne istiyor, hangi azınlıkları ortaya koymak istiyor,
Karşılığında da bize ne veriyor,
Kırk yıldan beri Avrupa Birliği, Gümrük Birliği deyip duruyoruz,
Kazandığımız ne, kaybettiğimiz egemenlik hakları nerede ?
Gümrük Birliğinden senelerdir ettiğimiz zararı bir yetkili acaba açıklıyabilir mi ?
En az on yıl veya daha fazla sene sonra şayet bizi alacaklarsa,
Türkiye ne kazanacak, ben onu görebilecek miyim ?
Gözlerim açık mı gidecek ?
Şayet almazlarsa ben neler kaybedeceğim.
Bunların politikacılarca hesaplanması ve kamu oyuna açıklanması gerekli değil mi ?
Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Atatürk,
Anıttepe'den bak başkente,
Cumhuriyet Köprüsünün altından geçen bulanık sulara,
Avrupa'nın Sevr'den, Lozan'dan koparamadığı yaprakları
Avrupa Birliği fırtınası savuruyor,
Türk gençliği ve ordusu da sarsılmaz zırhı ile karşısına dikiliyor,
Tavizlerle Avrupa Birliğine girilmesine karşıyız diyor..
Yanılmayı çok isterdim ama, maalesef ileriki yıllarda tarih bizi haklı çıkarıyor !..
Kıbrıs referandumunda bunu bir kere daha Türk gençliği görmüştür ve görüyor..

Ankara, 13 Ekim 2004

Yayınlandığı Yer: Sadi Bayram Web Com.Ankara ,13.10.2004
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Talih Ve Tarih
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Benim De Hayallerim Vardı !
 • Hoş Geldin Sayın Hussein Barack Obama,
 • Kendini Bil Oğul 1
 • Canım Merzifon
 • Bush Ve Kerry Mücadelsinde ırak
 • Hayat Bu Kardeşim
 • Tarih Ve Günümüz Türkiyesi'nden Damlalar
 • O'nun Ardından ( Kayseri )
 • Tarihten Gereken Dersleri Aldık Mı ?
 • Aziz Ve Muhterem Dostum Yolun Nereye ?
 • Bektaşi Nutku ( Kendini Bil Ki Tanrıyı Bilesin ! )
 • Vefa Arıyorum Gözlerim Kapalı !
 • Milenyum RüyÂsı:
 •