SİİRİMSİ BİR KİTAP - THE POETRY BOOK
HAYAT BU KARDEŞİM

HAYAT BU KARDEŞİM,


Sadi BAYRAM


Fırtına, rüzgâr, kar ve yağmur, yüksek dağların zirvelerinde yuvalanır,
Karlar erir, su olur, dereler, çayları oluşturur,
Çaylar birleşir ırmak ve nehirleri meydana getirir,
Neticede denizlere ulaşır, buhar olur, nem olur, havaya karışır.


Dünya bu, bir devri daim olan dairenin içinde hayat boyu debeleniriz,
Rüzgâr olur, yeşil ovaların üzerinden bir kuş gibi uçarız,
Arı misali, güzel bir çiçek gördüğümüzde ona konar, özümleriz,
Peteklerde evlat besleriz, insanların dertlerine derman oluruz..


Hayat da böyle değil mi ? Doğar, büyür, ihtiyarlar ve tekrar toprağa döneriz.
İlk,orta, lise ve üniversitelerde aldığımız bilgiyi, hayata tatbikata adapte ederiz,
Kâinattan aldığımız bilgiyi, yine evrene, insanlara yöneltiriz,
Tanrı aşkı uğruna, ezelden aldığımız bir güçle, zorluklara rağmen çoğalırız.

Dünyada felsefe ve tasavvuf kültü olmasaydı, insanlar birbirini yer,
Dünü ve yarını düşünmeden yaşar, Gelişme olmazdı,
Ne Mevlâna, ne Yunus, ne Hacıbayram-ı Veli'yi tanıyamazdı,
Dün dündür, bu gün yeni bir gün diyen politikacılar bulunmazdı.


Hakikatı araştırırken,ilim âlemine arkeoloji ile başladım, 1963 yılında,
Sonra Sanat Tarihi beni cezbetti, Türk kültürü yolunda,
Kırk yıl bu uğurda bütün gençliğimi verdim, saçlarım ağardı yolun sonunda,
Emekli oldum, yılmadım, devam dedim, bu ince hayat yolunda.

Web sitemi açtım, insanlar kırk yılın bilgisinden yararlansın diye,
Para-pul istemem, yeter ki ilim mikrobu bulaşsın, bu aşk kütüğüne sarılsın diye,
Kütüphanede makaleleri bulamayanlar yararlansın, yeni filizler doğsun diye,
Bâki kalan bu kubbede hoş bir sedâ, bırakabildi desinler diye...


Merdivenlerden zirveye doğru yavaş yavaş çıkmaya çalıştım,
Üstadlarımdan bilgi dağarcığıma bir şeyler atmaya çalıştım,
Ham taştım, yontuldum, cilâlandım, daha iyi yuvarlanmaya çalıştım,
Aynaya baktım, kendimi gördüm, hendeseden geometriye ulaştım.

Cebirden matematiğe geçtim, estetiğin yolunu seçtim,
Ahlâk dediler, güzellik dediler, tasavvuf dediler, Tanrı aşkı dediler,
Dünyanın çekirdeği mağmadan, gökyüzüne ulaştım.
Felsefe, psikoloji, sosyoloji, astronomi, kimya, fizik, fizyoloji, botanik,

Adâlet, ismet,nezâket, iman, çalışma, sabır, basiret, bizim felsefemiz,
Gizli kalan marifet, ümit denizinde yelkensiz uçmak, bizim ufkumuz,
Madde ve mânâ, işte insanlığın en tehlikeli silahı ve en ufak parçası atom,
Yer ile gök arasında sıkışmış, en vahşi yaratıkları bile yenmiş insanoğlu ve mekânı...


Cezbe, billurlaşma, hayat ve şuûrdur bizim çalışma düzenimiz,
Yüzyıllardan beri hakikât pınarını arıyoruz biz,
Peşin fikirli değiliz, görmeden, duymadan karar vermeyiz,
Adaleti iyi bilen, Hallac-ı Mansur gibi enel Hak diyenlerdeniz,

Kılıç-kalkan, Orta Asya'dan beri elimizdeki gerçek silâh,
Hedefimiz küçüğe sevgi, kuvvetlinin karşısında, zayıfa şefkât,
Zamanın içinde, zamanın üstünde semboldür o ilâh,
Bütün hadiselerin sebebi ve sonucu o izafi varlıktır, hazreti Allah.

Bütün mevcudadı o yarattı, konuları birbirine en ince detaylarıyla bağladı,
Bilgisayarlar daha icat edilmedi ezelde, levhi mahfuzu O, bir anda bağladı,
Onbinlerce yıldır mevsimler birbirini takip etti, kuvvetli zayıfı mahvetti,
Bütün kâinat , evrenin sonsuzluğunda, dah ezelde O'na biat etti.

Mutlak ve gerçek o ilâhi yaradanın ardından giden yolcu,
Muhiddin-i Arabi, Farabi, el-Cabir, Ali Kuşcu,
Estetikten mühendisliğe giden uzun ve meşekkâtli bir yol,
Bu toprağın altında ne hazineler var, kimler asırlardır gül bahçelerinde yatıyor,

Bir gün sen de bir karış toprakta yatacaksın, kimler geldi geçti bu diyardan,
Sen de geleceğe birşeyler bırak, iyilikle anıl bu fani dünyadan,
Su buharı nasıl yağmur olup, gökyüzünden yeryüzüne indiğinde,
Dereler, yüce dağları aşıp, nehirler yoluyla denizlere ulaştığında,

Bitkiler güneşin etkisiyle yerden fışkırıp, meyvalar verdiğinde,
Yeşil, kırmızı, envai çeşit meyveler yenilip, sindirildiğinde,
Dönüp-dolaşıp tekrar toprağa geri dönüldüğünde,
İnsanoğluna sormazlar mı, bu dünyada sen ne yaptın diye...

Çalışmak, helâl para kazanmak, ilim ve irfan sahibi olmak bizim amacımız,
Alın teri daha kurumadan amelenin ücretini ödemek bizim şiarımız,
Sedir ağaçları arasında gezinirken, ağaçların kesilmeye elverişli olanları iyi biliriz,
Gün doğmadan çalışmaya başlar, gece yarısı zihin çalışmasına son veririz...

Dinlerin kıblesi Kâbe, Kudüs, mimarimizin zirvesi Selimiye, Süleymaniye,
Adını anamadığımız yüzbinlerce kutsal mekân,
Kültür miraslarımız gönül ister ki Mahşere kadar ayakta kalır,
Arkeoloji, sanat tarihi, etnografya ile ilgilenenler, incelemelerine fırsat bulur.


Zenginlik el kiridir, değerini bilmezsen çabuk kaybolur,
Yangın, sel, deprem gibi tabii afetler, alır götürür,
Bu dünyada iz bırakırsan eğer, ebediyete kadar sizinle anılır,
Yoksulun kalbi ise, hepimizden daha cömert ve zengin olur.

Şefkât, yeryüzündeki insanları birbirine bağlayan iyilik duygusudur,
İman ise Allah'a bağlanmanın en güzel ve hakiki yoludur,
Ümitsiz çalışılmaz bu dünyada, ticaret kazanç kapısı olup, bolluktur,
Hile ve entrikadan kaçınan insanların sonu daima mutluluktur.

Kendine yapılmasını istemediğin şeyleri, başkasına sakın yapma,
İyilik ve kötülük konularında hür iradenle serbestçe doğru karar ver,
Hürmüz ve ahuramazda seni hiç bir zaman kandıramaz,
Kalbin daima iyilerle birliktedir, kötülüğe, şeytana karşı Çin Seddi inşa eder.

Veren el alan elden daima üstündür, ihtiyacı olanın yardımına koş,
Hastalık bütün yaratıklara mahsustur, sağlık ve mutluluğa koş,
Çalışmak en büyük ibadettir, ailenin refahına, saadetine koş,
Dağların zirvesi yüksektir, yolları sarp ver dikenlidir, sabırla, azimle zirveye koş...

Servet ve şöhret seni hiç bir zaman yolundan çevirmesin,
Bütün güzellikler sarp ve dikenli yollarını süslesin,
Ülkende bayrağın ebediyyen şan ve şerefle dalgalansın.
Çalışma azminle birlikte mutluluğun bir ömür boyu sürsün,


Ankara, 05.02.2003
Yayınlandığı Yer: Sad, Bayram Web sitesi ,05.02.2003
Yazar : Sadi Bayram
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Talih Ve Tarih
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Benim De Hayallerim Vardı !
 • Hoş Geldin Sayın Hussein Barack Obama,
 • Kendini Bil Oğul 1
 • Canım Merzifon
 • Bush Ve Kerry Mücadelsinde ırak
 • Avrupa Birliği Ve Türkiye
 • Tarih Ve Günümüz Türkiyesi'nden Damlalar
 • O'nun Ardından ( Kayseri )
 • Tarihten Gereken Dersleri Aldık Mı ?
 • Aziz Ve Muhterem Dostum Yolun Nereye ?
 • Bektaşi Nutku ( Kendini Bil Ki Tanrıyı Bilesin ! )
 • Vefa Arıyorum Gözlerim Kapalı !
 • Milenyum RüyÂsı:
 •