SİİRİMSİ BİR KİTAP - THE POETRY BOOK
HOŞ GELDİN SAYIN HUSSEİN BARACK OBAMA,
HOŞ GELDİN SAYIN HUSSEİN BARACK OBAMA,

Kabahat Kimin ?

Sadi BAYRAM
Kenya bozkırlarından Amerika Birleşik Devletlerine gelen
Siyahi aygır, birkaç gün sonra Beyaz Saray'ın ev sahipliğine soyunmuş,
Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine daha 48 saat var,
Anketlere göre hoş geldin Hussein Barack Obama¦
Amerikan tarihinde ilk defa siyahi veya diğer deyimle Zenci bir Başkan,
Kuzey-Güney savaşlarını filmlerden, tarih kitaplarından hatırlıyorum da¦
Köprünün altından çok sular, dereler, ırmaklar geçmiş¦
Demokrasi ve kültür evrimi¦
Türk kültür ve medeniyetinde Barak adı sıkça geçer,
Anadolu Selçukluları Döneminde,
Barak Baba veli mertebesinde tarihi bir şahsiyet olup, kutsaldır,
Bir müddet Amasya'da da yaşamıştır,
Anadolu'da Barak adlı köy isimleri bile mevcuttur,
Eski Orta Asya Türkçesinde Barak ,
Uzun tüylü- kıllı köpek-at, av köpeği anlamına gelmektedir,
Peygamberimiz Hz. Muhammed'i Mekke'den Küdüs'e götüren
Burakla barağı da birbirine karıştırmayalım lütfen,
Amerika'nın siyahilere, yani zencilere bakış açısını hatırlıyorum da,
O'nun için tekrar tekrar diyorum,
Tekrar Hoş geldin evine Afrika'dan siyahi aygır, Barak Efendi,
Evin asıl yerli sahibi İndianlar yani Kızılderililer, yani Mogollar,
Yani Türk halkları,
Her halde bütün gücüyle seni de desteklerler,
Sayın Başkan Hussein Barack Obama¦
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı,
Sayın Başkan Hussein Barack Obama¦

Ancak; nereye geldin, kimin koltuğundasın, ona bak.
Arkanda milyonlarca masum Iraklı, katil diye bağırıyor,
Arkadaşım Bush, yani Baba ve junior Bush yüzünden,
Onların günahını sen mi çekeceksin ?
Yoksa yine katiller katili,
Koltuk, makam, mevki sevdalısı Barzani ve Talabani
Günahlarının üzerine bağdaş kurup huzursuz oturmaya mı niyetlisin ?
Osmanlı'yı arkadan ve içeriden hançerleyen
Sözde Ermenilere soykırımın günahı kimin ?
Acaba onları kışkırtan, arkadan destekleyen,
Para, eğitim, silah ve moral, diplomatik yardım sınırsız açan,
İngiltere, Fransa, Rusya, Amerika Devleti'nin mi ?
Yoksa, onları savaş suçlusu olarak,
Kurşuna dizip idam etmeyen,
Onları sadece ülkenin başka bir şehrine,
Hazinesi tam takır- kuru bakır olmasına rağmen,
Yol giderlerini, yani ,harcirahlarını bile ödeyerek gönderen,
Sizden daha çok hoşgörü ve tolerans sahibi,
İnsan Hakları Beyannamesini kabul ettiğini
Sizin gibi 1948 de değil de,
1453'de İstanbul Fethinde gösteren,
Osmanlı Devletinin mi ?
Bunları hiç araştırdın mı ?
Yoksa kağıt üzerinden, oy bezirgânlığından mı
Amerika'daki Ermeniler'e söz verdin !
O zaman ya sahtekârsın,
Ya da başkalarının sözlerine kanan,
Zır cahil¦,
Fıstıkçı, Clinton, Baba Bush ve oğul,
Daha önce niceleri her seçimde böyle söz verdiler de
Ne oldu ?
Belki de pek meraklı olduğun koltuğun bir sırrı vardır,
Üç ay sonra Koltuğa oturunca sırın sırrına erersin,
De saçmalıklardan da vazgeçersin¦

Yine de Hazreti Mevlânâ'nın 800 sene önce dediği gibi,
Hoş geldin, ne iyi ettin de geldin,
Ne olursan ol, yine de gel,
Bizim kapımız herkese açık,
Fransa, İngiltere, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya,
Rusya, Macaristan, eski Yogoslavya, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan,
Irak, Lübnan, Ürdün, Katar, daha nicelerini yıllardan beri hep affettik¦
Yine de affederiz¦.
Hatalarını anlayarak, bilerek gelirsen, bu dergâh affedicidir.
Ancak, hatalara devam edersen,
Ulu yaradan Kahhardır¦
Ne diyor Kafirûn Suresi sonuncu âyeti,
Senin dinin sana, benim dinim bana¦
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sevgili
Torunu olan Hüseyin'in adını taşıyorsun,
İki Baban da Müslüman, belki bilirsin diye söyledim¦
Yanıldım, affedersiniz siz annenizin hegemonyasında Hıristiyansınız¦
Ama biz, üç kitaplı dine de sevgi ve saygılıyız¦
Hz. Adem, Hz. İbrahim, Hz.Musa, Hz.Süleyman, Hz. Yahya, Hz.İsa,
Hz. Muhammd ve ara gelmiş 128.000 peygamber dahil¦

Vietnam'dan ders almadın, şamarı yedin,
Kıbrıs'ta ambargo koydun, Jhonson mektubunu yayınladın,
İsmet Paşa'dan da, Ecevit'den de bu konuda tarihi cevabını aldın,
Saddam Hüseyin'i İran'a karşı doldurdun,
İran'la İrak birbirine girdi,
Aynı mezhepten binlerce insan hiç yoluna kırıldı,
Sen iki tarafa da gizlice savaş malzemesi sattın,
Petrolden gelen dolarları hazinene akıttın,
İdam ettiğin Saddam'ı Kuveyt'e karşı kışkırttın,
Saddam Kuveyt'e girdi, çıkarmak için uğraştın,
Kuveyt'in paha biçilmez hazinelerini tarumar etti Saddam,
Getirdi Irak'a, sen girdin, hepsini kaçak yollarla koleksiyonculara sattın,
Petrole el koydun, Musul ve Kerkük'i Barzani'ye peşkeş çektin,
Barzani, Talabani ve PKK ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini,
Yedin bitirdin, 24 yıldır,
Sanayiye- kalkınmaya akacak tirilyon dolarlar, silah ve cephaneye gitti,
Otuz bin şehit verdik, bu gidişle vermeye devam edeceğiz,
Sen müstakbel koltuğunda,
Bush Teksas'daki Çiftliğinde mışıl mışıl uyurken,
İngiliz Entelajansının meşhur Orta- Doğu uzmanı,
Akdeniz kıyılarını, Güney- Doğu Anadolu'yu,
Yirminci yüzyıl başlarında karış karış gezen
Fotograflarla da 1910-17 yıllarında belgeleyen,
Bayan Getreut Bell tarafından masa başında sınır çizilirken,
Lozan'da verilen sözler unutulurken,
Avrupa Birliği girişimleri sırasında,
Bazı Başbakanlar tarafından,
Uyut ve Unut politikaları devamlı izlenirken,
Teröre karşı işbirliği andlaşmasını imzalayan ülkelerden müteşekkil,
Soğuk savaşa karşı kurulmuş Kuzey Atlantik İttifakı,
Meşhur Nato mışıl-mışıl derin uykudayken,
Sabancı katillerini Belçika Devleti beslerken,
İsviçre Hükûmeti kanunları düşünce hürriyetini kelepçelerken,
Afganistan'da yetişen afyonla Batı Avrupa ülkeleri zehirlenip uyutulurken,
Avrupa ve Amerika'da eroin ticaretinden kazanılan dövizler PKK'ya akıtılırken,
Guantanamo üssünde insanlık dışı işkence ile yıllarca sorgulama yapan,
Ancak suçluları hakim karşısına bir türlü çıkarmayan,
Stratejik ortak deyip, ortağını aldatarak , teröristlerle işbirliği yapan,
Kuzey-Irak'ta Amerikan Albayı tarafından
Mehmetciğin başına çuval geçirilirken,
Sebebi sorulduğunda dört günlük ulusal tatildeyiz diye cevap verebilen,
Mehmetcik karlı dağlarda, nöbette silah başında iken,
Senin ve yandaşlarının 70 yıl önce ektiğin tohumları
Tarih sahnesinden silmekle meşgul¦

Hem Hüseyin'sin, hem Barak, hem siyahisin, hem Afrikalı'sın,
Peygamberimiz Hz. Muhammed'in sevgili torununun adını taşıyorsun,
İkimizin de Peygamberi farklı veya aynı,
Kalbinizi bilemem çünkü,
Ancak Allah'ı yani Tanrısı aynıyken,
Şimdi soruyorum,
Tarafsızca, erkekçe cevap istiyorum,
Allah , Peygamberler aşkına,
Kabahat kimin ?


2 Kasım 2008, Türkiye-Ankara, Çukuranbar,
Sadi BAYRAM

DİPNOT :
Barak kelimesi için bakınız: Uzun tüylü, uzun kıllı= kepe, Av köpeği, At, Şemseddin Sami, Kamus-u Türki, Dersaadet ( İstanbul ) , İkdam Matbaası , 1317 , s. 261.; Köylerimiz 1981; İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Yayınları, No: 327, Ankara 1982, s. 77, 626. Ayrıca barak benzer olur BURAK ile, Hz.Peygamber'in Miraca çıktığı masalımsı hayvan.-binek hayvanı. Manda yavrusuna da Anadolu'da Balak denir. Uzun kalın kıllı bir hayvandır. Yağlı sütü vardır. Silifke yoğurdu eskiden onun için meşhur olmuş. Osmanlı kültürünün Güney Afrika'daki uzantısı olabilir Barac baile adı¦

Sayın Başkan, 5 Kasım 2008 sabahı, yani bugün seçildiniz, Chicago'da zafer konuşması yaptınız. ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 44. Başkanı Oldunuz. Amerika ve bütün dünyaya barış, huzur, güven getirmesi dileği ile hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Sadi Bayram
Ethel G.Stewart; Dene ve Na-Dene Kızılderilileri-Cengiz Han'dan Amerika'ya Kaçan Türkler M.S. 1233, ( Çeviren Eşref Bengi Özbilen ), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 2000. Aynı konu, Bayan Ethel G. Stewart tarafından daha önce 1980'li yıllarda Türk Tarih Kurumunda Konferans olarak verdi dinledim. 1988'de Amerika'da Minnesota Üniversitesinde yapılan Pre Ottomann and Otomann Seymposium'da bir bildiri sundu, onu da dinleme fırsatını bulmuştum.. Yaşlıydı,vefat ettiyse toprağı bol olsun¦
Yayınlandığı Yer: Sadibayram.com ,3.11.2008
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Talih Ve Tarih
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Benim De Hayallerim Vardı !
 • Kendini Bil Oğul 1
 • Canım Merzifon
 • Bush Ve Kerry Mücadelsinde ırak
 • Avrupa Birliği Ve Türkiye
 • Hayat Bu Kardeşim
 • Tarih Ve Günümüz Türkiyesi'nden Damlalar
 • O'nun Ardından ( Kayseri )
 • Tarihten Gereken Dersleri Aldık Mı ?
 • Aziz Ve Muhterem Dostum Yolun Nereye ?
 • Bektaşi Nutku ( Kendini Bil Ki Tanrıyı Bilesin ! )
 • Vefa Arıyorum Gözlerim Kapalı !
 • Milenyum RüyÂsı:
 •