BİBLİYOGRAFYA - BİBLİYOGRAPHY
Sadi BAYRAM CV- BİYOĞRAFİ ve BİBLİYOĞRAFYASI
Sadi BAYRAM CV- BİYOĞRAFİ ve BİBLİYOĞRAFYASI
Adı ve Soyadı : Sadi BAYRAM
Doğum Tarihi ve Yeri :10.03.1943, Merzifon
Mezun Olduğu Okul : Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Klasik Arkeoloji Bölümü,
Yardımcı Dersi : Sanat Tarihi

Konusu : Türk Sanatı, Türk Kültür Tarihi

Son Görevi : Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Dairesi Başkanı 01.08.2002'de Emekli

Öğretim Görevliliği :1.Gazi Üniversitesi Yaygın Eğitim Fakültesi Dekanlığı
( Türk El Sanatları- Estetik Dersleri 1992-1998-7 Yıl)
2. Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
( Türk Kültür Tarihi, Neo Klasik Dönem Mimarlık
Tarihi, Dersleri 2003)

Katıldığı Kongre ve seminerler: 77

Adres: 1429 Cadde , Kayın Apt. Nu. 9/28 Çukuranbar, Çankaya- ANKARA
Tel: 0 312- 285 88 16 “ GSM -Cep: 0532 396 73 89

İnternet Web Sitesi : www.sadibayram.com
email : sadi.bayram@gmail.com


Özgeçmişi : 241 makale

1943 yılında Merzifon'da doğdu. Merzifon Atatürk İlkokulu, Merzifon Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra Merzifon'da lise olmadığı için Amasya, Kütahya liselerinde tahsiline devam ettikten sonra 1963'te Kayseri Lisesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klâsik Arkeoloji Bölümüne girdi. 1968'de mezun oldu.

1957-58 yıllarında Amasya 12 Haziran, Merzifon'da , Merzifon'un Sesi gazetelerinde yaz aylarında muhabirlik yaptıktan sonra, Ankara'da kendi müessesesini, ÖNASYA Mecmuası'nı 26.06.1965 tarihinde kurdu, 09.09.1965 günü, yani İzmir'in kurtuluş gününde yayınladı. Sarı Basın Kartını 6 yıl taşıdı. Önasya Mecmuasını 78 sayı aylık olarak 7,5 yıl aralıksız yayınladı. 1968 yılında Önasya Yayınevi ile Önasya Ajansını kurdu. 1971 yılında vatani görevine başlaması münasebetiyle ÖNASYA Mecmuası Mart 1972'de yayın hayatına ara verdi.

1973 yılında daha önceleri fahri Basın Müşavirliğini yaptığı Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünde Eski Eser Tescil Uzmanı olarak göreve başladı ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün yayın işlerini yönetti. 1976 sonlarında Kültür Bakanlığı Dergiler Şube Müdürlüğüne vekaleten geldi ve Milli Kültür Dergisi'nin kuruluşunda bulundu ve ilk 11 sayısını bizzat yayınladı. Dünya Edebiyatından Seçmeler Dergisi'ni de burada Bakanlık adına yayınladı.

19.01.1978 tarihinde Kültür Bakanlığı Dergiler Şube Müdürlüğünden alınarak, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Memurluğuna tayin edildi. 17 Mart 1978'de Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Yayın Dairesi Başkan Yardımcılığına atandı. 1984 yılı sonlarına kadar bu görevde kaldı. Başkan Yardımcılıkları Kanun Hükmündeki Kararname ile kaldırıldığından, Kültür Şube Müdürlüğü görevine devam etti 22.04.1998 tarihinde Kültür ve Tescil Dairesi Başkanlığına atanmış, 31.07.2002 tarihinde kendi isteği ile emekli olmuştur.

1999 yılında Vakıf İnşaat ve Taahhüt, Restorasyon Ticaret A.Ş.de Denetim, 2002 yılında Vakıf Ekpertiz A.Ş.de Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulunmuştur.

Ayrıca 1992 yılından 1998 yılına kadar Gazi Üniversitesi Mesleki Öğrenim ve Yaygın Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak Estetik, Türk El Sanatları Tarihi derslerini, 2002-2003 Ders yılında Gazi Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde Türk Mitolojisi, Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı derslerini vermiştir.

İpekyolu Derneği (2015 ),ve Kültürel Miras Araştırma Derneği (2016) kurucu üyesi, Kültür Bakanlığı İlim ve Sanat Eserleri Meslek Birliği ( 2014) üyesidir. .

Sadi Bayram, Türk kültür tarihi, Sanat tarihi konularında konularında 241 civarında yayımlanmış makalesi mevcut olup 77 milli ve milletlerarası kongrede de bildiri
sunmuştur.

Sadi Bayram 11.06.1984 tarihinde Mimar Mutlu ( Alemdar ) Bayram ile evlenmiş olup, 11.07.1986 tarihinde Begüm adlı kızları olmuş olup, Begüm Bayram Gazi Üniversitesi İktisadi İdari İlimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Haziran 2008 tarihinde mezun olmuş, Kanada Vancouver şehrinde 2.5 ay iş İngilizcesi üzerinde lisan eğitimi almış, İstanbul Galatasaray Üniversitesinde 2013 yılında Pazarlama konusunda master yapmıştır.


Yayınlanmış Kitapları:

Sadi BAYRAM; Kaynaklara Göre Güney-Doğu Anadolu'da Proto-Türk İzleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, No.64, Pamuk Ofset Matbaası, İstanbul, 1990, 126 s.

Sadi BAYRAM; Güney-Doğu Anadolu'da Proto-Türk İzleri, "Mukaddes Kitaplara Göre Hz. Nuh'un Gemisi", Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları No.30, Yenigün Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1988, 48 s.

Yılmaz ÖNGE-İbrahim ATEŞ-Sadi BAYRAM; Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası 750. Yılı Hatıra Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Emel Matbaası Ankara, 1979, 449 s.

İbrahim ATEŞ-Sadi BAYRAM-Kerim ERDOĞAN;Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Kültür Ofset Matbaacılık, Ankara, 1978 215 s.

İsmail SELİMOĞLU-Sadi BAYRAM; İnsanlığın Yüzkarası: Bulgar Mezalimi ve Bulgaristan'daki Vakıf Eserler, Camilerimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Önder Matbaası, Ankara, 1989, 48 s.

İbrahim ATEŞ-Sadi BAYRAM-Ülkü ÖZSOY; Son On Yılda Vakıflar "1980-1990", Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Bora Reklamcılık, Ankara, 1990, 80 s.

Sadi BAYRAM; Medallioned Genealogies (Silsileame's), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1975, 8 s.

Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri Kitabı (2 Cilt), Editör: Sadi BAYRAM, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Dizergonca Matbaası, İstanbul 1988, 640+268 s.

Türk Vakıf Şaheserleri, Editör: Sadi BAYRAM-Mehmet NARİNCE, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Plaka TŞÖF Matbaası, Ankara 1999, 332 s.

Sadi BAYRAM; Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü ve Düşündürdükleri Üzerine Bir Deneme : Milenyum Rüyâsı -Türk Kültür ve Medeniyeti , Reyhan Basın Yayın Ltd.Şti., Ankara-2000, 20 s.

Sadi BAYRAM, Tarihte Merzifon, Önder Matbaası, Ankara 2012. 224 s.

Phil.Dr.Hâmit Zübeyr KOŞAY-M.E.Zarif ORGUN-Sadi BAYRAM-Erdoğan TAN; Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 5 cilt, 6 kitap,Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara 2013, 2975 s.

Sadi BAYRAM; İlk Türk Hafiri Phil.Dr.Hâmit Zübeyr Koşay'ın Belgelerle Biyografisi, Önder Matbaası, Ankara 2014.

Basılacak eserleri:

Sadi BAYRAM, Şeyh Ahi Şerafeddin, Belgesel Oyun, 1990 (Basılmadı- Ahi Kültürünü tanıtmak amacıyla hazırlanan eser de Şed bağlama törenleri dahil, ahi kültürü genç nesillere anlatılmaktadır.).

Sadi BAYRAM ; Vefâ Arıyorum, Gözlerim Kapalı, ( Eski bir Osmanlı geleneğinin devamı olarak Beyhan Sultan'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan orijinal K.57 numaralı vakfiyesini tasdik eden büyük dedelerim Amasyalı Âkif-zâde Abdurrahim'in de - 1765-1815- zamanında yaptığı gibi ; Etkilerinde kaldığım vefat eden Hocalarım ve bazı Yazarlarımın hakkında çok kısa monografisi şeklinde şiirimsi bir metin-basılmadı) 2002.

Sadi BAYRAM; Hasan Paşa Vakfı, Şeyhülüslam Ankaravi Mehmed Efendi Vakfiyesi ve Belgelerle Sulu Han, 125 s. ( Grafiker Ltd.Şti.Basılmadı),

Sadi Bayram;İrlanda-Dublin Cjhester Beauty Library'de Bulunan 1589 Tarihli Madalyonlu Minyatürlü Zübtetü't-Tevarih, ( Tıpkı basım) Grafiker Ltd.Şti. Basılmadı., 89 s.

Sadi BAYRAM;Ankara Etnografya Müzesi'nde Bulunan 1611 Tarihli Silsile-nâme , Tıpkıbasım, Grafiker Ltd.Şti. basılması), 73 s.

Sadi BAYRAM, Türk Tezhib ( Süsleme San'atı), 493 s. ( Grafiker Ltd.Şti., basılmadı.)

Sadi BAYRAM, Sultan V. Murad ve Masonluğuna Dair Belgeler, 456 s. ( basılmadı)

Sadi Bayram, Amasya- Merzifon Kültür Tarihinde idi-zâde-Hacıbayramlar Sülâlesi Hakkında Bir Araştırma, 105 s.


KATILDIĞI KONGRE VE SEMİNERLER: 77


Sadi BAYRAM; II. Yayın Kongresi (Ankara 24-27 Ocak 1975), Milletlerarası Türk Sanatı Kongresi (Budapeşte 1975, 1987 Kahire, 1991 İstanbul, Geneve 1995, Utrec 1999, Amman 2003), Milletlerarası Türk Tarih Kongresi VIII, IX, X,X,XI, XII. XIII, XIV.XV (Ankara 1976, 1981, 1986, 1990, 1994, 1999, 2003, 2006), Milletlerarası Türkoloji Kongreleri (İstanbul 1979, 1985), Milli Türkoloji Kongreleri (İstanbul, 1978, 1980, 1981), Suut Kemal Yetkin Sempozyumu (1982), Restorasyon Semineri (1983), Tarihi Çevre ve Sorunları Semineri (Ankara, 1983), Ahilik Semineri (Kırşehir 1986), Açık Hava Halk Müzeleri Sempozyumu (1985), Symposium The Commen Principles Forms And Themes Islamic Art (İstanbul, 1983), Devlet Esnaf ve Sanatkarı Koruyucu ve Destekleyici Tedbirler Alır Semineri (Bursa, 1985), Bulgaristan'daki Vakıflar ve Vakıf Eski Eserler Semineri (Ankara 1986), Vakıfların Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkileri Semineri (Ankara, 1986), I. Milli Kültür Şurası (Ankara, 1993), Comite İnternational D'etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes Symposium (Minnesota, 1988), I. Hacı Bayram-ı Veli Semineri, (Ankara 1990), Türkiye Birinci Esnaf ve Sanatkarlar ŞÃ»rası (3-5 Aralık 1990), Eski Eser Kaçakçılığının Önlenmesinde Müzayedeler, Koleksiyonculuk ve Yasalar (10-12 Ocak 1991 İstanbul), Hacettepe Üniversitesi tarafından tertiplenen Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar Semineri (Ankara, 8-10 Nisan 1991), Anadolu'da Türk Mührü: Ahlat (Ahlat, 20-23 Ağustos 1992), Tarihte ve Günümüzde Ayaş ve Bünyamin Ayaşi Sempozyumu (Ayaş, 2-4 Temmuz 1993), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi tarafından düzenlenen III. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi (25-29 Eylül Ankara 1993); Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenen IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri (Konya 25-26 Nisan 1994), IV. Ahlat Semineri (Bitlis-Ahlat 22 Ağustos 1994), Uluslararası Mimar Sinan Semineri (Kayseri 6-8 Nisan 1995); V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri (Konya 25-27 Nisan 1995), Türkiye'de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 22-24 Kasım 1995; Kayseri Tarihi Çevre Semineri (11-12 Nisan 1996), Tarih İçinde Eyüp Sultan ve Çevresi Semineri ( İstanbul 1997, 1998, 1999 2005 ), Hacettepe Üniversitesi tarafından tertiplenen Uluslararası "Sanatta Etkileşim" Sempozyumu/İnternational Symposıum "İnternations Art" 25-27 Kasım 1998, Ankara, Cumhuriyetimizin 75.Yıldönümü Münasebetiyle Gazi Üniversitesi ile Tarsus Belediyesi'nin Semineri 25-27 Aralık 1998, Beypazarı Sempozyumu, Beypazarı 22-23 Mayıs 1998, Müzecilik Semineri Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul, 16-18 Eylül 1998, I.Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu 22-24 Ekim 1998, Tarih İçinde Safranbolu, Türk Tarih Kurumu, Karabük Valiliği, Restorasyon Yüksek Okulu ve Safranbolu Kaymakamlığı işbirliği ile, 4-9 Mayıs 1999, Statute of the Private Museums and General Administration of Foundations, Yıldız Teknik Üniversitesi-Kültür Bakanlığı tarafından tertiplenen Cumhuriyetin 75.Yıldönümünde Müzeciliğimiz ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, 14-16 Mayıs 1999., Prof. Dr. Aynur Durukan'a Armağan Semineri, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü, Ankara Nisan 2002; Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 17-19 Mayıs 2000, Uluslararası Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Semineri, Merzifon 8-9 Haziran 2000, Şumnu- Bulgaristan, Orta Doğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Semineri / International Symposium on Ottoman Heritage in the Middle East, Hatay 25-28 Ekim 2000, Gönül Öney Semineri İzmir Ege Üniversitesi Ekim 2001, Ortaçağ Semineri, Erciyes Üniversitesi, 8-10 Nisan 2002 Kayseri, Amasya Tamimi'nin 84.Yıldönümü ve Amasya ili Kültür, Turizm ve Eğitim Bilgi Şöleni, 31 Mayıs 2003/ Ankara; Sakarya Üniversitesi Tarafından Tertiplenen VIII. Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya 26-28 Nisan 2004; İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'nün Kuruluşunun 80. Yılı Münasebetiyle İstanbul Üniversitesi Türkiyat Ensitüsü Tarafından Düzenlenen, Türkiyat Enstitüsü'ne Hizmeti Geçenler Sempozyumu 12 kasım 2004 ;IX.Orta Çağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Erzurum 19-23 Nisan 2005; Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi tarafından tertiplenen Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu , İstanbul, 25-26 Kasım 2004, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi tarafından tertiplenen Gizli Diller Sempozyumu 18-19 Nisan 2005, Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde Tataristan Akademisi tarafından tertiplenen Türk-Tatar Kültürel İlişkileri Sempozyumu, Kazan 9-10 Eylül 2005; Hacettepe Üniversitesi tarafından tertiplenen Prof.Dr. Günsel Renda'ya Armağan Semineri 16-20 Kasım 2005; Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından tertiplenen Orta Çağ Semineri- Prof.Dr. Örcün Barışta'ya Armağan , Atatürk Kültür Merkezi tarafından tertiplenen Uluslar arası VI. Türk Kültürü Kongresi, İCANAS 38 Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Ankara,10-15 Eylül 2007, Merzifon Araştırmaları Sempozyumu 10-12 Kasım 2010, 1.Uluslararası İstanbul Camilerinden Çalınan Kültür Varlıkları Sempozyumu 23-28 Mayıs 2011, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından tertiplenen Ankara'nın Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara 1923-2013: Ankara 07-08 Ekim 2013, Merzifon III. Sempozyumu, 8-10 Ekim 2015, Canik Belediyesi Şehir ve Kadın Sempozyumu, 8-10 Nisan 2016, Koç Üniversitesi Vekam tarafından tertiplenen 1923-2015 Yıllarında Ankara'da Yayımlanan Süreli Yayınlar, 01.12.2016 gibi kongre ve seminerlerde bildiri sunmuş, Ankara'da 1987 ve 1988 yıllarında Halıcılık semineri, 1983-2002 arası 19 yıldan beri de Vakıf Haftası, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası Restorasyon Problemleri, Ali Saim Ülgen Anma toplantısı düzenlenmiştir. Vakıflar Dergisi'nin 75 Yılı'nda yaptığı hizmetlerden dolayı 31.12.2013'de ödül almıştır.

Sadi BAYRAM'ın Türkoloji, Türk Sanat Tarihi, Türk Tarihi, Ahilik, Arkeoloji ve Felsefi konularda 241 civarında yayımlanmış makalesi bulunmaktadır.

MİMAR SİNAN FOTOĞRAF SERGİSİ:


Amatör fotoğraf sanatçısı olan Sadi BAYRAM, ayrıca "Mimar Koca Sinan Vakıf Eserleri" konulu 80 parça bir Fotoğraf Sergisi de hazırlamış ve 1998'de Ankara'da açılan serginin; beğeni toplaması üzerine 1989'da Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adana, Konya ve Aydın illerinde tekrarlanmıştır. 1990'da da aynı sergi; Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından Mimar Koca Sinan'ın 402. Yıldönümü vesilesi ile Altındağ Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde, 25.9.1993 tarihinde III. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi münasebetiyle Devlet Resim-Heykel Müzesi Fuayesinde (Eski Türk Ocağı) tekrar sergilenmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel tarafından gezilerek beğenilerini toplamış, XI. Vakıf Haftası münasebetiyle 5-12 Aralık 1993'de Balıkesir'de; 9-15 Nisan 1994'de Kayseri'de; Uluslararası Mimar Sinan Semineri dolayısıyla yine 3-9 Nisan 1995'te Kayseri'de , Ocak 1997'de Niğde Üniversitesi'de, 11 Temmuz 1999'da Edirne'de, 12 Ekim Gaziantep 'de Belediye Sergi Salonu ile Üniversite Kampusü'nde sergilenmiştir.

Ayrıca, Kültür Bakanlığınca yayınlanan, Mehmet ÖZEL tarafından hazırlanan Türkiye'nin Şaheserlerinden Örnekler, 1995, Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri 1988 , Türk Vakıf Şaheserleri 1999, Vakıf ve Kültür Dergisi'nde muhtelif diaları yayınlandı. Çektiği slaytlar bazı afiş ve kitaplarda yayınlandı.


SADİ BAYRAM'IN ESERLERİNİN BİBLİYOGRAFYASI:

KİTAPLARI:


Sadi BAYRAM; Kaynaklara Göre Güney-Doğu Anadolu'da Proto-Türk İzleri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları, No.64, Pamuk Ofset Matbaası, İstanbul, 1990, 126 s.

Sadi BAYRAM; Güney-Doğu Anadolu'da Proto-Türk İzleri, "Mukaddes Kitaplara Göre Hz. Nuh'un Gemisi", Azerbaycan Kültür Derneği Yayınları No.30, Yenigün Matbaacılık Sanayii, Ankara, 1988, 48 s.

Yılmaz ÖNGE-İbrahim ATEŞ-Sadi BAYRAM; Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifası 750. Yılı Hatıra Kitabı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Emel Matbaası Ankara, 1979, 449 s.

İbrahim ATEŞ-Sadi BAYRAM-Kerim ERDOĞAN;Vakıflar ve Vakıf Hizmetlerimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Kültür Ofset Matbaacılık, Ankara, 1978 215 s.

İsmail SELİMOĞLU-Sadi BAYRAM; İnsanlığın Yüzkarası: Bulgar Mezalimi ve Bulgaristan'daki Vakıf Eserler, Camilerimiz, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Önder Matbaası, Ankara, 1989, 48 s.

İbrahim ATEŞ-Sadi BAYRAM-Ülkü ÖZSOY; Son On Yılda Vakıflar "l980-1990", Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Bora Reklamcılık, Ankara, 1990, 80 s.

Sadi BAYRAM; Medallioned Genealogies (Silsileame's), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1975, 8 s.

Sadi BAYRAM, Şeyh Ahi Şerafeddin, Belgesel Oyun, 1990 (Basılmadı- Ahi Kültürünü tanıtmak amacıyla hazırlanan eser de Şed bağlama törenleri dahil ,ahi kültürü genç nesillere anlatılmaktadır.).

Ayrıca;

Mimarbaşı Koca Sinan Yaşadığı Çağ ve Eserleri Kitabı (2 Cilt), Editör: Sadi BAYRAM, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Dizergonca Matbaası, İstanbul 1988, 640+268 s.

Türk Vakıf Şaheserleri, Editör: Sadi BAYRAM-Mehmet NARİNCE, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Plaka TŞÖF Matbaası, Ankara 1999, 332 s.

Sadi BAYRAM; Osmanlı Devleti'nin 700. Kuruluş Yıldönümü ve Düşündürdükleri Üzerine Bir Deneme : Milenyum Rüyâsı -Türk Kültür ve Medeniyeti , Reyhan Basın Yayın Ltd.Şti., Ankara-2000, 20 s.

Sadi BAYRAM, Tarihte Merzifon, Önder Matbaası, Ankara 2012. 224 s.

Phil.Dr.Hâmit Zübeyr KOŞAY-M.E.Zarif ORGUN-Sadi BAYRAM-Erdoğan TAN; Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi, 5 cilt, 6 kitap,Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara 2013, 2975 s.

Sadi BAYRAM ; Vefâ Arıyorum, Gözlerim Kapalı, ( Eski bir Osmanlı geleneğinin devamı olarak Beyhan Sultan'ın Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde bulunan orijinal K.57 numaralı vakfiyesini tasdik eden büyük dedelerim Amasyalı Akifzade Abdurrahim'in de - 1765-1815- zamanında yaptığı gibi ; Etkilerinde kaldığım vefat eden Hocalarım ve bazı Yazarlarımın hakkında çok kısa monografisi şeklinde şiirimsi bir metin-basılmadı) 2002.

Sadi BAYRAM, Yakın Tarihte Merzifon, Önder Matbaası, Ankara 2012, 224 s.

Sadi BAYRAM; İlk Türk Hafiri Hâmit Zübeyr Koşay'ın Belgelerle Biyografisi, Önder Matbaası, Ankara 2014. 272 s.


MAKALELERİ:

Sadi BAYRAM; Beyhan Sultan Vakfiyeleri ve Süslemeleri, Kültür ve Sanat Dergisi, Türkiye İş Bankası Yayınları, Yıl 3, s.9, Ajans-Türk Matbaası, Ankara Mart 1991, s. 70-73; Beyhan Sultan Trust Deeds And Illuminations, s. 94.

Sadi BAYRAM; Beyhan Sultan Vakfiyeleri, Tezyinatları ve Türk Tezhip San'atımızdaki Yeri, XI.Türk Tarih Kongresi, Ankara 5-9 Eylül 1990, Bildiri özetleri Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1990, s.69-70.; C.III, Ankara 1994, s.1127-1139,Levha.301-336.

Sadi BAYRAM; III.Selim'in Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Türk Süsleme Sanatına Batı Sanatının Etkileri, Kültür ve Sanat, T.İş Bankası Yayınları, Yıl 1, S.2, Pan Matbaası, Ankara, 1989, s. 71-75; The Ornamention of Selim The Third's Deed of Trust And The Westerns Influences On Turkish Decorative Arts, s. 93-94.

Sadi BAYRAM; III. Selim Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Türk Süsleme Sanatına Batı San'atının Tesirleri, X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Bildiri özetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986, s.197-198.

Sadi BAYRAM; III. Selim Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Türk Süsleme Sanatına Batı San'atının Tesirleri, X. Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Bildirileri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994, s.2391-2397, Lev.529-548.


Sadi BAYRAM; Sultan I. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat, V. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 23-28 Eylül 1985.

Sadi BAYRAM; Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle Sultan I. Mahmud'un Vakfiyeleri, Vakıf ve Kültür Dergisi, S.5, Ağustos 1999, Ajans-Türk Matbaası, s.4-7.

Sadi BAYRAM; Sultan II. Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat, III. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul 6-10 Ekim 1980.

Sadi BAYRAM; Sultan II.Mahmud'un Vakfiyelerindeki Tezyinat, Vakıflar Dergisi, S.XVIII, Önder Matbaası, Ankara 1983, s.147-188.

Sadi BAYRAM; The Effects of European Art On The Ornamentation of "Deed of Trusts", The VIII. Th İnternational Congres Of Turkish Art, Kahire, 1987, s.126-127.

Sadi BAYRAM; Sultan II.Bayezıd'ın Vakfiyelerindeki ve Hududnamesi'ndeki Tezyinat ve Kültürümüzdeki Yeri, IX.Türk Sanatları Kongresi, İstanbul, 1991, Bildiri Özetleri, Grafikevi, Ankara, 1991, s.35.

Sadi BAYRAM; Sultan II.Bayezid'in Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Vakfiyelerindeki Tezyinat ve Kültürümüzdeki Yeri, IX.Türk Sanatları Kongresi, Kültür Bakanlığı Ankara 1995, Cilt 1, s.345-163.

Sadi BAYRAM; Beyhan Sultan'ın Vakfiyelerindeki Tezyinatları ve Türk Tezhip Sanatındaki Yeri, XI. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1994, C.5, s.1128-1139, Lev.301-336.

Sadi BAYRAM; XIV. Asırda Tezhiplenmiş Beylik Dönemine Ait Üç Kur'an Cüzü, Vakıflar Dergisi, S.XVI, Önder Matbaası, Ankara, 1982, s. 143-154. (20 res.)

Sadi BAYRAM; Sağlık Hizmetlerimiz ve Vakıf Gureba Hastahanesi, Vakıflar Dergisi, S.XIV, Önder Matbaası, Ankara, 1982, s. 101-118.

Sadi BAYRAM; The Kaaba Cloth, İstanbul Shereton Magazin, s.6, Nisan 1983, Ünitek Matbaası, İstanbul, s.13-15.

Sadi BAYRAM; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan Kendinden Desenli İki Kumaş, Vakıflar Dergisi, S.XV, Önder Matbaası, Ankara, 1981, s.139-156

Sadi BAYRAM; Kendinden Desenli ve Üzeri Yazılı Kumaşların Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan İki Örneği, II.Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 24-29 Eylül 1979,

Sadi BAYRAM; Bulgaristan'daki Türk Vakıflar ve Vakıf Abideleri, Vakıflar Dergisi, S.XX. Mas Matbaası, Ankara, 1988, s. 475-482.

Sadi BAYRAM-Hayrettin ERSAL; Bulgaristan'da Müftü Yardımcısı Yetiştiren Bir Vakıf Kuruluşu: Nüvvap, Vakıflar Dergisi, S.XX, Mas Matbaası, Ankara, 1989, s.415-442.

Sadi BAYRAM-Hayrettin ERSAL; İlk İlâhiyat Fakültemizi 1949'da Açmıştık! Osmanlının Son Damgası Medreset'ün-Nüvvab, Zaman Gazetesi, Ankara Ramazan Eki, 28 Nisan 1989, s.11.

Sadi BAYRAM; Ankara Etnoğrafya Müzesi'ndeki Madalyonlu Silsilenâme'de Doğu Anadolu ve Batı Asya, VIII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, C.II, s. 645-657, Lev.331-353.

Sadi BAYRAM; Musavvir Hüseyin Tarafından Minyatürleri Yapılan ve Halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Muhafaza Edilen Silsilenâme, Vakıflar Dergisi, S.XIII, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1981, s.253-338, (67 res.)

Sadi BAYRAM; Medallioned Genealogies (Silsilenâmesi), Fifth İnternational Congress Türkish Arts, Akademia Kiado, Budapest, 1978, s.161-166.

Sadi BAYRAM; Madalyonlu Silsilenâmeler, Milli Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları, S.3, Mart 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, s.69-73.

Sadi BAYRAM; "Haza Kitab-ü Silsilenâme" And "Subhatu'l Ahbar" Form The National Library of Austria, V.th, İnternational Congress Turkish Arth, Budapest, 1975, Magyar Nemzeti Muzeum, s.33-35.

Sadi BAYRAM; Medallioned Genealogies (Silsilenâme's), Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1975, 8 s.

Sadi BAYRAM; Medallioned Genealogies, Image, S.30, Desen Matbaası, Ankara, 1990, s.11-15.

Sadi BAYRAM; Osmanischen Portrat-Stammbaume, Newspot, Basın Yayın Genel Müdürlüğü yayınları, 10 Jahr 90/24, Ankara, 14 Juni 1990, s.8-(Almanca).

Sadi BAYRAM; Medallioned Genealogies, Newspot, Year 10-90/24 Ankara, 14 June 1990, s.8, (İngilizce).

Sadi BAYRAM; Genealogies en Medaillon, Newspot, Annee 10-90/24 Ankara, 14 Juin 1990, s.8, (Fransızca).

Sadi BAYRAM; Şeceretü'l-insâbi ve'l-müsemmat, Newspot, Ankara, 14.6.1990, s.9, (Arapça).

Sadi BAYRAM; The 1598 Zübdetü't-Tevarih At The Chester Beatty Library In İreland, Image, S.44, Desen Matbaası, Ankara, 1991, s.3-8.

Sadi BAYRAM; İrlanda-Dublin, Chester Beatty Library'de Minyatürlü Bir Osmanlı Tarihi (Zübdetü't-Tevarih), Kültür ve Sanat, T.İş Bankası Yayınları, Ajans Türk-Matbaası, Ankara, 1991, S.12, Aralık 1991, s.63-68; The Zubdat-ut Tawarikh of 1598 at The Chester Beatty Library In Irland, s.93.

Sadi BAYRAM; The Ayazma Mosque In Scutari, Image, S.37, Desen Matbaası, Ankara, 1991, s.20-23.

Sadi BAYRAM-Adnan TÜZEN, İstanbul Üsküdar Ayazma Camii ve Ayazma Camii İnşaat Defteri, Vakıflar Dergisi, S.XXII., Lâle Matbaası, Ankara 1991, s. 199-288.

Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK; Sahip Ata Fahrüddin Ali'nin Konya İmaret ve Sivas Gök Medrese Vakfiyeleri, Vakıflar Dergisi. S.XIII, Başbakanlık Basımevi, Ankara, 1981, s.31-70, (20 res).

Sadi BAYRAM; Sultan Reşad Devrinde Evkaf Bankası Kuruluş Çalışmaları, Vakıfların Ekonomik ve Sosyal Etkileri Semineri, V. Vakıf Haftası, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Matbaası, İstanbul 1988, s.215-220.

Sadi BAYRAM; İstanbul Vakıf Hat Sanatları Müzesi'nde Bulunan Tılsımlı İki Gömlek ve Kültürümüzdeki Yeri, Vakıflar Dergisi, S.XXII, Lâle Matbaası, Ankara 1991, s.355-364.

Sadi BAYRAM; Türk Minyatür, Hat, Yazı Resim, Tezhip ve Minyatür Sanatı Seçme Bibliyoğrafyası, Vakıflar Dergisi, S.XXIII, Tisamat Matbaası, Ankara 1994, s.

Sadi BAYRAM; Amasya-Taşova-Alparslan Beldesi Seyyid Nureddin er-Rufai'nin 655 H./1257 M. tarihli Arapça Vakfiyesi Tercümesi ile 996 H./1588 M. Tarihli Seyyid Fettah Veli Silsile-nâmesi, Vakıflar Dergisi, S. XXIII, Tisamat Matbaası, Ankara 1994, s.31/74.

Sadi BAYRAM; Silsilenameler ve Irlanda-Dublin Chester Beatty Library'de Bulunan 1597 Tarihli Zübbetü't-Tevarih, Vakıflar Dergisi, S. XXIV, Tisamat Matbaası, Ankara 1994, s.51-116.

Sadi BAYRAM; Merzifon Ulu Camisinin Yeri: Merzifon'da Türk İslâm Eserleri, Kültür ve Sanat, T.İş Bankası Yayınları, Yıl.2, S.5, Ajans-Türk Matbaası, Mart 1990, s. 69-77; The Location Of The Merzifon Muiniddin Pervane Mosque And Turkish Period Buildings In Merzifon, s.95.

Sadi BAYRAM; Merzifon'da Bilinmeyen Bir Türbe "Kümbet Hatun", IX.Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, s. 1355-1361, Lev.377-381.

Sadi BAYRAM; Açık Hava Halk Müzeleri Kurulma Yolunda, Folklor Açık Hava Müzelerinin Türkiye'de Kurulma İmkânları Sempozyumu Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları No.64, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1985, s.91-96.

Sadi BAYRAM; Yıldız Çini Fabrikasına Ait Birkaç Vesika, Suut Kemal Yetkin Armağanı, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Meteksan Matbaası, Ankara, 1984, s.101-105.

Sadi BAYRAM; Hacı Bayram-ı Veli ve Tarihe Bağlılık, I. Hacı Bayram-ı Veli Sempozyumu Bildirileri, 8-9 Mart 1990, Ankara Valiliği Kültür Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu Basımevi, Ankara, 1991, s. 32-36.

Sadi BAYRAM; Samsun-Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir Hazretleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.5, Samsun 1990, s.11-22.

Sadi BAYRAM; Mukaddes Kitaplara Göre, Güney-Doğu Anadolu'da Proto-Türk İzleri Üzerine Bir Deneme, X.Türk Tarih Kongresi, 22-26 Eylül 1986, Bildiri Özetleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986, s.83-86.

Sadi BAYRAM; Nuh'un Gemisi, Güney-Doğu Anadolu'da Proto Türk İzleri, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S.20, Ekim 1986, s. 36-42.

Sadi BAYRAM; Kaynaklara göre Güney-Doğu Anadolu'da Proto-Türk İzleri, Where Was The Fırst Homelland of Turks (Trace of Noah's Ark on The South-East Anatolia Ptoto-Turk's), Türk Dünyası Araştırmaları, S.62, Ekim 1989, Pamuk Ofset Matbaası, İstanbul, s. 9-118.

Sadi BAYRAM; Eski Eser Kaçakçılığı, Kolleksiyonculuk ve Müzecilik Tarihimize Bir Bakış, Eski Eser Kaçakcılığının Önlenmesinde Müzayedeler, Kolleksiyonculuk ve Yasalar Sempozyumu, Yıldız Üniversitesi-Antik Dekor Dergisi, İstanbul, 10-12 Ocak 1991, (Sempozyum Konuşması, Özetleri, Antik Dekor Dergisi, S.10, Asır Matbaacılık, İstanbul, 1991, s.147-149.)

Sadi BAYRAM; Fikir ve Sanat Dergileri ve Hükümetlerin Kültür Politikası, İkinci Türk Yayın Kongresi, 24-27 Ocak 1975, Bildiriler, C.I, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Sevinç Matbaası, Ankara, 1987, s.253-256.

Sadi BAYRAM; Yazılı Basınımızın Durumu; Birinci Kültür ŞÃ»rası 23-27 Ekim 1982, Bildiriler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1982, s.475-481.

Sadi BAYRAM; An Ahi Genealogy, Comite International D'Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes VIII. Symposium, Minnesota August 14-19, 1988.

Sadi BAYRAM, Keybettiğimiz Büyük Türkolog Cyula Nemeth, Milli Kültür, S.4, Nisan 1977, Kültür Bakanlığı Yayınları, Yenigün Matbaası, Ankara, 1977, s.74-77.

Sadi BAYRAM; Tarihte Türk Adı Ne Zaman Ortaya Çıktı, Milli Kültür, S.5 Mayıs 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, s.48-51.

Sadi BAYRAM; Geçtiğimiz Ayın Türk Sanatı Konferansları, Milli Kültür, S.6, Haziran 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, s.74-76.

Sadi BAYRAM; Türklerde Esnaf Teşkilâtı: Ahilik ve Loncalar, Milli Kültür, Temmuz 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, s.48-52.

Sadi BAYRAM; Anadolu'nun 906. Fetih Yıldönümü Münasebetiyle Malazgirt Zafer Abidesi, Milli Kültür, S.8, Ağustos 1977, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, s. 12-17.

Sadi BAYRAM; Kervansaraylarımız, Milli Kültür, S.8, Ağustos 1977, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, s.40-45.

Sadi BAYRAM; Milletlerarası İslâmda Rasadhaneler Sempozyumu, 19-23 Eylül 1977, Milli Kültür, S.10 Ekim 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, 1977, s.74-77.

Sadi BAYRAM; Kitaptan Kitaba, Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı 1700-1850, Milli Kültür, S. 10, Ekim 1977, Ongun Kardeşler Matbaası, Ankara, 1977, s.79-80.

Sadi BAYRAM; Bir Çınarın Arkasından, Türk Kültürü Araştırmaları Koşay Hatırasına Armağan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, S.XXIV/2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1986, s.1-2.

Sadi BAYRAM; Phil.Dr.Hamit Zübeyr Koşay'ın Hayatı, Türk Kültürü Araştırmaları Koşay Hatırasına Armağan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, S.XXIV/2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1986, s.3-7.

Sadi BAYRAM; Ölümünün 1.Yılında Phil.Dr.Hâmit Zübeyr Koşay, Türk Kültürü Araştırmaları Koşay Hatırasına Armağan, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, S. XXIV/2, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1986, s.9-51.

Sadi BAYRAM; Ahilik, Ahi Dost, S.1, Ekim 1990, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı Ankara Şubesi Yayınları, Kültür Ofset Matbaası, Ankara, s.15-18.

Sadi BAYRAM; Vakıfların Esnaf ve Sanatkar Açısından Önemi, Devlet Esnaf ve Sanatkarı Koruyucu ve Destekleyici Tedbirleri Alır, Anayasa Madde 173 Semineri, Bursa 5-6 Mayıs 1986, s.1-23.

Sadi BAYRAM; Yahya Kemal Beyatlı, Önasya, S.27, Kasım 1967, Şafak Matbaası, Ankara, s.23.

Sadi BAYRAM; Ziya Gökalp'i 44 Yıl Önce Kaybetmiştik, Önasya, S.37, Ekim 1968, Şafak Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Açık Mektup, Önasya, S.40, Aralık 1968, Şafak Matbaası, Ankara, s.3.
Sadi BAYRAM; Bize Göre Kültür Bakanlığı, Önasya, S.53-54, Ocak-Şubat 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Selçuklu Tarih ve Medeniyetini Araştırma Enstitüsü ve Malazgirt Zafer Anıtı, Önasya, S.55, Mart, 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Malazgirt Zaferi, Anıtı ve Düşündürdükleri, Önasya, S.58, Haziran 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; II.Milletlerarası Güney-Doğu Avrupa Tetkikleri Kongresi Münasebetiyle Kurum Asbaşkanı Prof.Dr.H.İnalcık ile Bir Mülâkât, Önasya, S.56, Nisan 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.22.

Sadi BAYRAM; Edebiyatımızda Bu Ay: Ömer Seyfettin, Önasya, S.53-54, Ocak-Şubat 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.29.

Sadi BAYRAM; Malazgirt Zaferinin 899.Yıldönümü Münasebetiyle, Önasya, S.59-60, Temmuz-Ağustos 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Sanat, Şair ve Şiir, Önasya, S.63, Kasım 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.18.

Sadi BAYRAM; Olaylar, İnsanlar, Neticeler, Önasya, S.64, Aralık 1970, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Türk Eğitim Vakfı, Türk Sanatı ve Türkoloji, Önasya, S.65, Ocak 1971, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.17.

Sadi BAYRAM; Yine Türk Sanatı, Önasya, S.66, Şubat 1971, Ayyıldız Matbaası s.3
.
Sadi BAYRAM; Reform Kabinesi, Kültür Bakanlığı ve Türk Tarihi, Önasya, S.67-68, Mart-Nisan 1971, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Bir Çınarın Ardından, Önasya, S.69, Mayıs 1971, Ayyıldız Matbaası, Ankara, s.3.
Sadi BAYRAM; Nihayet Kültür Bakanlığı Kuruldu, Önasya, S.70-71, Haziran-Temmuz 1971, Şenyuva Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Bir Zaferin Ardından, Önasya, S.72, Ağustos 1971, Şenyuva Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Gerçekleşmesi Arzulanan Hayaller, Önasya, S.73, Eylül 1971, Şenyuva Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; İki Törenin Düşündürdükleri, Önasya, S.74, Ekim 1971, Şenyuva Matbaası, Ankara, s.3.

Sadi BAYRAM; Ahiliğe Genel Bir Bakış, Ahilik Haftası, Ankara Valiliği, 1990.

Sadi BAYRAM; Ahilik, Vakıflar ve Loncalar, Ahilik Yolu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı Yayınları, S.15, Yorum Basın Yayın Sanayii, Ankara, Mayıs 1987, s.2-5.

Sadi BAYRAM; Ahi Zaviyeleri Birer Halk Üniversitesiydi, Ahilik Yolu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Vakfı Yayınları, S.33, Engin Ofset Matbaası, Ankara, Kasım 1988, s.9-10 (Röportaj).

Sadi BAYRAM; Ramazanlar Ahilik Döneminde de Renkliydi, Ahilik Yolu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Vakfı Yayınları, S. 38, Evren Matbaası, Ankara, Nisan 1989, s.18-19. (Röportaj)

Sadi BAYRAM; Selanik'te Bulunan Vakıflarımız ve Mimari Hâtıralarımız, IV. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul 19-23 Ekim 1981.

Sadi BAYRAM; Belediye Hizmetlerimiz; Önasya, S.2, Ekim 1965, Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1965, s.15-16.

Sadi BAYRAM; Dünyanın 7.Harikası, Halikarnas Mausoleum'ı, Turizm, Şark Matbaası, Ankara, Mart 1965, s.15.

Sadi BAYRAM; Fatih'in Vasiyetinden, Hakses, S.30, 2 Şubat 1990, Ayyıldız Matbaası, 1990, Ankara s.27.

Sadi BAYRAM; Taceddin Sultan ve Evradı, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.87, Mart 1994, Başak Ofset Matbaası İstanbul 1994, s.45-53.

Sadi BAYRAM; Lâdik ve Seyyid Ahmed-i Kebir er Rufai Hazretleri, Türk Dünyası Araştırmaları, S.74, Ekim 1991, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Renk Ofset, İstanbul 1991, s.139-156.

Sadi BAYRAM; Kilikien Aphrodisias in Asia Minor, Image, s.49, Yenidesen Matbaası, Ankara, 1992, s.22-29.

Sadi BAYRAM; IX.Vakıf Haftası Münasebetiyle Vakıflar ve Vakfın Menşei, Ahilik Yolu Dergisi, S.70, Aralık 1991, Grafiker Matbaası, Ankara, 1991, s.10-11.

Sadi BAYRAM; Ahilik, YOYAV, S.1, Önder Matbaası, Ankara, 1990, s.17-20.

Sadi BAYRAM; Ahlat ve Ahlat Vakıfları, Anadolu'da Türk Mührü Ahlat Semineri, Ahlat, 20-23 Ağustos 1992, Levent ofset Matbaacılık Ankara 1993, s. 153-155.

Sadi BAYRAM; Prof.Dr.Yılmaz Önge Bibliyoğrafyası 1935-1992, X.Vakıf Haftası Kitabı (Yılmaz Önge Restorasyon Semineri), Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Gaye Matbaası, Ankara 1993, s.305-310.

Sadi BAYRAM; Bir Çınarın Ardından¦Yılmaz Önge Dostumuz Hakkında Kısa Anekdotlar, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Prof.Dr.Yılmaz Önge Armağanı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1993 s.357-362.

Sadi BAYRAM; Anadolu'da XIII. Yüzyıl Bir Rufâi Zaviyesi, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Prof. Dr. Yılmaz Önge Armağanı, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1993 s. 179-186.

Sadi BAYRAM; Ayaş Vakfiyeleri Üzerine Bir Deneme, Tarihte ve Günümüzde Ayaş ve Bünyamin Ayaşi Sempozyumu, Ayaş 2-4 Temmuz 1993, Bildiriler, Kariyer Matbaacılık, Ankara 1993, s.143-156.

Sadi BAYRAM; Mühr-ü Süleyman ve Türk Kültüründeki Yeri, Türk Sanat Tarihinde İkonografik Araştırmalar, Güner İnal'a Armağan, Ankara 1993, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Armağan Dizisi: 4, s.61-72.

Sadi BAYRAM; "Medeniyetlerin Beşiği Anadolu ve Klikya Aphrodisdas"ı, Mozaik, C.3, S.25, Nisan 1994, Güven Ofset Matbaacılık, Mersin 1994, s.28-30.

Sadi BAYRAM; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv'inde Bulunan 1783-1810 tarihleri Arasında İşlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Defteri, III.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Ankara 25-29 Eylül 1993, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi, Bildiriler.

Sadi BAYRAM; Kitaplar Arasında, Bilge, S.1, Temmuz 1994, Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Cantekin Matbaacılık, Ankara 1994, s.55-58.

Sadi BAYRAM; Anadolu Selçuklu Vakfiyeleri, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi IV. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, 25-26 Nisan 1994, Konya, Selçuk Üniversitesi Yayınları, Konya 1995, s. 135-147.

Sadi BAYRAM; Vakıflar ve Kültürel Eserlerin Korunması, Türk Kültürü, S.375, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1994, s.408-420.

Sadi BAYRAM; Türk Kronoloji Tarihi (Deneme) 1990, (Basılmadı)

Sadi BAYRAM; Türk Mimarisi Kronolojisi (Deneme), 1990, (Basılmadı)

Sadi BAYRAM; IV. Ahlat Kültür Haftası Münasebetiyle Van Gölü ve Çevresi Vakıfları" IV. Ahlat Kültür Haftası Semineri, Ahlat, 22 Ağustos 1994, Ahlat Vakfı Yayınları No: 6 Ankara 1994 Monaliza Matbaası, s.123-146.

Sadi BAYRAM; "Kanuni Sultan Süleyman'ın Oğlu Şehzade Mehmed'in, Şehzade Külliyesi Vakfiyesi ve Türk Sanatındaki Yeri", Milletlerarası XII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 12-17 Eylül 1994, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2000, s.1017-1039, Lev.129-139.

Sadi Bayram; Girit Defterdarı Rıdvanzâde Hacı Mehmed Efendi oğlu Ali Efendi'nin 1748 Tarihli Vakfiyesi ve Tezyinatı, XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara 4-8 Ekim 1999, C.III, II.Ks. s.1287-1289

Sadi BAYRAM; Ahilik ve Bir Ahi Seceresi, An Akhi Geneolgical Tree, Belleten, S. 222, Ağustos 1994, Türk Tarih Kurumu Yayınları Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1994, S. 295-327.

Sadi BAYRAM; Mimar Sinan Eserlerine Toplu Bir Bakış, Uluslararası Mimar Sinan Semineri, 6-8 Nisan 1995, Kayseri .

Sadi BAYRAM; 727 H.\1327 M.Tarihinde Birgi'de Yazılan Kur'an-ı Kerim, Tezyinatı, Çalınması ve Bulunuşunun Hikayesi, V. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri, Konya 25-27 Nisan 1995, Konya 1996. S.115-132.

Sadi BAYRAM; Türk Vakıf Araştırmaları Enstitüsü Kurulmalıdır, Türkiye'de El Sanatları Geleneği ve Çağdaş Sanatlar İçindeki Yeri Sempozyumu, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi 22-24 Kasım 1995.

Sadi BAYRAM; Ahiliğe Genel Bakış, Ahlâk ve Hoşgörü, Erdem, Türklerde Hoşgörü Özel Sayısı II. C.8., S.23, Türk Tarih Kurumu Basımevi Ankara, Ocak 1996, s.583-598,

Sadi BAYRAM; Anadolu'daki İlk Rufailer ve Zeynel Abidin Ali er-Rufai el-Abdali, soyu hakkında Yeni Hipotezler, Erciyes Üniversitesi Kayseri ve Yöresi Tarih Semineri, Kayseri 11-12 Nisan 1996 , Erciyes Üniversitesi Tarih Araştırmaları Merkezi Yayınları No: 1, Erciyes Üniversitesi Matbaası Kayseri 1997, S.27-34.

Sadi BAYRAM; Giresun İli Vakıflarına Toplu Bir Bakış, Giresun Tarihi Sempozyumu Giresun 24-25 Mayıs 1996, Giresun Belediyesi Kültür Yayınları : 1, Mega Basın Yayın Şti.,İstanbul 1997, S.365-389.

Sadi BAYRAM;Vakıflar Genel Müdürlüğü Halı Müzesi'nde Bulunan Hayvan Figürlü Halılarda Ejder, Kertenkele, kaplumbağa Motifi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi tarafından tertiplenen Milletlerarası Türk Soylu Hakların Halı, Kilim ve Cicim Sanatı, Kayseri Erciyes Üniversitesi 27-31 Mayıs 1996 , Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Varan Matbaacılık, Ankara 1998, s. 65-75.

Sadi BAYRAM; X Milletlerarası Türk Sanatı Kongresi, Cenevre'de 17-23 Eylül 1995 tarihleri arasında yapıldı, Bilge, (Nevruz 1996-Bahar) S.8, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Yücel Ofset Ankara, 1996 S.109-110.

Sadi BAYRAM; Milli Kültür ve Biz V. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, Kültür Seksiyonu 12 Nisan 1997; Işık Matbaası, Ankara 1998, S.267-268; 341-342.

Sadi BAYRAM; Fatih Sultan Mehmet'in Eyüp Sultan Vakfiyesi, I.Eyüp ve Çevresi Semineri İstanbul 8-10 Mayıs 1997, Eyüp Belediyesi Yayınları, S..35-44.

Sadi BAYRAM; Eyüp Sultan Türbesinden 1919-20 tarihlerinde yapılan Çini Hırsızlığı ve Belgeleri II.Eyüp Sultan Sempozyumu, İstanbul 8-9 Mayıs 1998, İstanbul Eyüp Belediyesi Yayınları, Seçil Ofset İstanbul Kasım 1998, S.166-175.

Sadi BAYRAM; Vakıflar Genel Müdürlüğünün Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasından sonra Taşınır Kültür Varlıklarının Korunması ile ilgili çalışmalar, Taşınır Kültür Varlıklarının Yasadışı Trafiğinin önlenmesi Semineri 8 Mayıs 1997 Ankara,.

Sadi BAYRAM; Kültür Bakanlığı Tarihçesi, Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi ve Muasır Medeniyetler Seviyesi, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.111, Aralık 1997, İkbal Ofset,S.9-18.

Sadi BAYRAM; Belgelerle Kültür Bakanlığı Tarihçesi ve Kültürümüz, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Temmuz 1997, S.127, S.44.

Sadi BAYRAM; Cumhuriyetimizin 74.Yılında Başkent Ankara'nın Şehirleşmesini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün katkısı ve Milli Kültür Politikamız üzerine, Türk Dünyası Tarih Dergisi, (Basılacak.)

Sadi BAYRAM; Çırak Eğitimi ve Ahilik, Dönemeç, S.13. Ocak 1998, Mina Ajans Ankara. 1998, S.11-12.

Sadi BAYRAM; Ahiliğe Genel Bir Bakış, Ahlak ve Hoşgörü, Dönemeç S.14, Şubat 1998, Mina Ajans Ankara 1998, S.23.

Sadi BAYRAM; Türk Kültüründe Mühr-ü Süleyman'ın Yeni, Kültür ve Sanat Dergisi , T İş Bankası Yayınları, Mart 1998, S.37, Tisamat Basımevi Ankara, S.47-51.

Sadi BAYRAM; Milli Kültür, Günümüz Türkiyesi ve Muasır Medeniyetler Seviyesi, Milli Kültür Araştırmaları, 50.Kültür ve Sanat Yılında Dr. Mehmet ÖNDER'e Armağan Kitabı, Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Serisi, Milli Kütüphane Basımevi, Ankara 1996, S.267-279.

Sadi BAYRAM; XIV-XIX.Yüzyıl Vakfiyelerinden Türk Tezhip Sanatının Gelişimi ve Günümüzde Yorumlayanlar, Vakıf ve Kültür, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, S.1, Mayıs 1998, Plâka Matbaası Ankara 1998, S.54-58.

Sadi BAYRAM; Beypazarı Vakıflarına Genel Bir Bakış ve Nasuh Paşa Hanı, Beypazarı Sempozyumu, Beypazarı 22-23 Mayıs 1998.

Sadi BAYRAM; Taşınır Kültür Varlıklarımızın Korunması ve Yasadışı Trafiğinin Önlenmesi,Genel Kurmay Başkanlığı Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, İstanbul, 16-18 Eylül 1998, Askeri Müze ve Kültür Sitesi Harbiye / istanbul, İstanbul 1999, s.80-82.

Sadi BAYRAM; Hacı Bektaş-ı Veli Merzifon'da Piri Baba Pudapeşte'de Gülbaba ve v.b. Bektaşi Vakıfları, I.Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Sempozyumu Bildirileri, 22-24 Ekim 1998, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Merkezi Ankara, 1999. S.59-62.

Sadi BAYRAM; "XVIII-XIX. Yüzyıllarda Yapılan Vakfiye Tezyinatlarında Batı Sanatı İzleri" "Traces of Westem art on the illimination of Vakf Documents in the 18 and 19 Centuries", Hacettepe Üniversitesi tarafından tertiplenen Uluslararası "Sanatta Etkileşim" Sempozyumu/İnternational Symposıum "İnteractıons art" 25-27 Kasım 1998, Ankara,

Sadi BAYRAM; XIV-XIX. Yüzyıl Vakfiyelerinde Türk Tezyinat San'atının Gelişimi ve Günümüzde Yorumlayanlar, Vakıf ve Kültür , S.1, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Plâka Matbaası, Ankara, Mayıs 1998, s. 54-58.

Sadi BAYRAM; 2.000'li Yıllara Girerken Vakıflarımız, Vakıf ve Kültür, S.2, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Plâka Matbaası, Ankara, Ağustos 1998, s. 10-12.

Sadi BAYRAM; Cumhuriyetin 75.Yılında Ülkeye Genel Bir Bakış ve Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Başkentteki İmar Faaliyetleri, Vakıf ve Kültür S.3, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, Plâka Matbaası Ankara, Kasım 1998, s. 6- 11.

Sadi BAYRAM; Tarsus Vakıflarına Genel Bir Bakış, Cumhuriyetimizin 75.Yıldönümü Münasebetiyle Gazi Üniversitesi ile Tarsus Belediyesi'nin Düzenlediği Tarihte Tarsus Semineri 25-27 Aralık 1998,

Sadi BAYAM; Tarsus Vakıfları ve Tarsus'ta Bir Özbek Vakfı, Vakıf ve Kültür, S.4, İlkbahar Sayısı, Ajans-Türk Matbaası Ankara 1999, s.39-44.

Sadi BAYRAM; İzzet Mehmet Paşa Vakfiyesi ve Kütüphanesi, Tarih İçinde Safranbolu, 4-7 Mayıs 1999 Tarihinde Safranbolu'da Semineri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2003, s.49-62, 36 levha..

Sadi BAYRAM; Özel Müzeler Yönetmeliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Statute of the Private Museums and General Administration of Foundations, Yıldız Teknik Üniversitesi-Kültür Bakanlığı tarafından tertiplenen Cumhuriyetin 75.Yıldönümünde Müzeciliğimiz ve Geleceği Uluslararası Sempozyumu, İstanbul-Yıldız 14-16 Mayıs 1999.

Sadi BAYRAM; Türk Devletlerinin Kültür Politikası Ne Olmalıdır, Tarih Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi, S.151, Temmuz 1999, s.53-56.

Sadi BAYRAM; Türk Kültür Tarihimizde Halıcılık, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Rolü ve İstanbul Sultanahmed Halı Müzesi, Erdem, Halı Özel Sayısı, C.I, S.28, Dumat Ofset Matbaası, Ankara, Ekim 1999, s.65-74, 206-212.

Sadi BAYRAM; Balkanlar ve Kosova, Vakıf ve Kültür, S.4. İlkbahar 1999 Sayısı, Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1999, s.4-5.

Sadi BAYRAM; Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunun 700. Yıldönümü Münasebetiyle Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunun 12 Zilkâde 1262 H.- 2 Ekim 1846 Tarihli Teberrukât Eşyası Tesbit Defteri, Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla III.Eyüp Sultan Sempozyumu, 28/30 Mayıs 1999, Eyüp Belediyesi Yayınları, Seçil Ofset, İstanbul , Şubat 2.000, s.420-427.

Sadi BAYRAM; Sultan II.Abdülhamit'in 1888 Tarihli Vakfiyesi, Tezyinatı ve Osmanlı İmparatorluğunda İlk Toplu Konut Projesi, Milletlerarası XII. Türk Sanatları Kongresi, Hollanda Utrecht Ağustos 1999.

Sadi BAYRAM; Girit Defterdarı Rıdvanzâde Hacı Mehmed Efendi Vakfiyesi ve Tezyinatı, XIII. Milletlerarası Türk Tarih Kongresi, 4-6 Ekim Ankara 1999, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2002, C.III, II.Ks. s.1287-1289.

Sadi BAYRAM; Bulgaristan'da Bulunan Osmanlı Vakıflarından Bir Demet, Balkanlarda Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu, Bildiriler, 17-19 Mayıs 2000, Şumnu-Bulgaristan, C.1, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara 2001, s.127-135.

Sadi BAYRAM; Hicaz Demiryolları ve Vakıflar, Orta Doğu'da Osmanlı Dönemi Kültür İzleri Uluslararası Bilgi Şöleni Semineri / International Symposium on Ottoman Heritage in the Middle East/ Papers Submitted to International Symposium Ottoman Heritage in the Middle East, Hatay 25-28 Ekim 2000, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Can Reklamevi Basın Yayın Ofset Matbaacılık, Ankara 2002, C.I, s. 115-129.

Sadi BAYRAM; Bezm-i Âlem Valide Sultan Gurebâ-i Müslimin Hastahanesi, Prof.Dr.Zafer Bayburtluoğlu Armağanı Sanat Yazıları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Kayseri 2001,s.79-95.

Sadi BAYRAM; 893 H./1488 M. Tarihli Bir Akkoyunlu Vakfiyesi, Ortaçağ Semineri, Erciyes Üniversitesi, 8-10 Nisan 2002 Kayseri, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, 2002, s.187-191.

Sadi BAYRAM; İstanbul Fethinin 549.Yıldönümü Vesilesiyle: Ayasofya Camii, Müze Olması ve Düşündürdükleri, Türk Yolu, Temmuz 2002, Kuşak Ofset, Ankara, s.16-21.

Sadi BAYRAM; Niksar Vakıflarına Toplu Bir Bakış, XVIII:Vakıf Haftası, Niksar, 2001,

Sadi BAYRAM; Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa'nın Vakfiyeleri, Tezyinatı ve Türk Süsleme San'atındaki Yeri, Art Turc/Turkish Art, 10 th Congres international d'art turc, 17-23 September 1995 Geneve , Foundation Max Van Berchem, Geneve 1999, s.163-176.

Sadi BAYRAM;Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nde Bulunan 1783-1810 Tarihleri Arasında İşlem Görmüş Bir Mühür Tatbik Defteri,Uluslar arası Türk Kültürü Kongresi, 25-29 Eylül 1993 Ankara, Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Ankara 1999,s.305-315, 11 lev.

Sadi BAYRAM; Ragıp Efendi'nin 1913-1922 Sibirya ve Türkistan Hatıraları, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, S.203, Kasım 2003, s.41-49.

Sadi BAYRAM; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın II. Viyana Bozgununda Viyana'da Bıraktığı Silsile-nâme, ' Silsile-nâme' ( The Genealogical Tree ) Which Merzifonlu Kara Mustafa Pasha Had left In The II. Vienna Defaat- Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, 8-11 Haziran 2000, Merzifon, Can Matbaacılık, Şubat 2001, s. 399-415;

Sadi BAYRAM; Tarihin Derinliklerinde Merzifon, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Uluslararası Sempozyumu, 8-11 Haziran 2000, Merzifon, Can Matbaacılık, Şubat 2001, s. 493-514.

Sadi BAYRAM; Amasya Vakıflarına Genel Bir Bakış, Amasya Tamimi'nin 84. Yıldönümü ve Amasya ili Kültür e Turizm ve Eğitim Bilgi Şöleni, 31 Mayıs 2003/ Ankara Türk Dil Kurumu Salonu,

Sadi BAYRAM; Sultan III. Osman Vakfiyesi, Tezyinatı, Cilt Sanatı ve Türk Kültüründeki Yeri- The Deed Of Foundation Of Pious Sultan Osman The Third, Its Embellishments, Binding and Its Place İn Turkish Culture, XIIth Congress of Turkish Arts, 5-9 October 2003 in Amman.

Sadi BAYRAM; Türk Kültür Tarihi ve Bize Bıraktığı Stratejik Bir Kurum : Vakıflar, 21.Yüzyılda Türk Dünyası Jeopolitiği, Muzaffer Özdağ'a Armağan, Derleyenler, Prof.Dr.Ü.Özdağ-Dr.Y.Kalafat-M.S.Erol, Avrasya Stratejik Araştırmalar Yayınları, Ankara, 2003, C.II, s.307-322.

Sadi BAYRAM; Ünlü Türk Düşünürü Hacı Bayram-ı Veli ve Akkoyunlu Uzun Hasan'ın Ankara Hacı Bayram Türbesi'ne Vakfettiği Halen Danimarka'da David's Samlung Koleksiyonunda Bulunan Tarihi Şamdanın Düşündürdükleri, VIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya Üniversitesi 26-28 Nisan 2004 ,

Sadi BAYRAM; İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü'nün 80. Kuruluş Yıldönümü Münasebetiyle, Türkiyat Enstitüsüne Hizmet Edenler, Phil. Dr. Hâmit Zübeyr Koşay, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Rektörlük Mavi Salon, 12 Kasım 2004,

Sadi BAYRAM; Türk Kültüründe Ölüm, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma Merkezi Türk Kültüründe Ölüm Sempozyumu, İstanbul, 25-26 Kasım 2004,

Sadi BAYRAM; Çift Başlı Kartal, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, 18 Nisan 2005, İstanbul,

Sadi BAYRAM; Kıbrıs Fatihi Lala Mustafa Paşa'nın Erzurum Vakfiyesi, VII. Orta Çağ ve Sanat tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Erzurum 20-23 Nisan 2005,

Sadi BAYRAM;Lala Mustafa Paşa'nın Artvin'deki 971 H./ 1563 M. Tarihli Vakfiyesi, Karadeniz Araştırmaları,Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa ve Anadolu İncelemeleri Dergisi,S.6, Yaz.2005, s. 78-96.

Sadi BAYRAM; İstanbul-Eyüp Mahallesi Sakinlerinden Hafız İbrahim Ethem Efendi Vakfiyesi, İstanbul Eyüp Belediyesi Eyüp Semineri, 7-9 Mayıs 2005,

Sadi BAYRAM; Ik Nehri Boyundan gelen Tamyanlı, Atatürk'ün Etrafındaki İlim Adamlarından Phil.Dr. Hâmit Zübeyr Koşay, Türk Dil Kurumu, İstanbul Türkiyat Enstitüsü, Tataristan Devlet Akademisi, İstanbul Üniversitesi İşbirliği ile Yapılan Türk-Tatar İlişkileri Sempozyumu, 10-11 Eylül 2005 Kazan.

Sadi BAYRAM; Amerikalılar'ın Osmanlı Dönemindeki Eğitim Faaliyetleri ve Merzifon Anatolian Koleji'nin Tarihçesi, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Prof.Dr. Günsel Renda'ya Armağan Semineri, Ankara16-20 Kasım 2005,

Sadi BAYRAM; Amerikalılar'ın Osmanlı Dönemindeki Eğitim Faaliyetleri ve Merzifon Anatolian Koleji'nin Tarihçesi -I, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.229, Ocak 2006, s.41-48.

Sadi BAYRAM; Amerikalılar'ın Osmanlı Dönemindeki Eğitim Faaliyetleri ve Merzifon Anatolian Koleji'nin Tarihçesi -II, S.230, Şubat 2006, s.43-47

Sadi BAYRAM; ; Amerikalılar'ın Osmanlı Dönemindeki Eğitim Faaliyetleri ve Merzifon Anatolian Koleji'nin Tarihçesi-III, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.231, Mart 2006, s.18-23.

Sadi BAYRAM; Atik Valde Nurbanu Sultan'ın 990 H./1592 Tarihli Vakfiyesi, İstanbul Toptaşı Nurbanu Sultan Külliyesi ve Kültürümüzdeki Yeri, Atatürk Kültür Merkezi tarafından tertiplenen Uluslar arası VII. Türk Kültürü Kongresi, Ankara, 21-26 Kasım 2005, 6.Uluslararası Türk Kültürü Kongresi Bildiriler/ 6th International Congress on Turkish Culture, C.I,Ankara 2009, s.107-132.

Sadi BAYRAM;Çelebi Sultan Mehmed'in Merzifon Vakıfları, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarafından Tertiplenen .Ortaçağ-Türk Dönemi Kazı sonuçları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 03-06 Mayıs 2006 Ankara, Prof.Dr.H.Örcün Barışta'ya Armağan, Ankara 2009, s.103-124.

Sadi BAYRAM; Bulgarların İlk Başkenti Bulgar Şehri Üzerine Bir Panorama, XV.Türk Tarih Kongresi Ankara,11-15 Eylül 2006, Kongreye Sunulan Tebliğler, C.4,4.Kısım,Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2010, s.2111-2114.

Sadi BAYRAM; Yemen Fatihi Gazi Sinan Paşa'nın Kahire ve Şam Vakıfları, İCANAS 38 Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Milletlerarası Kongresi, Ankara 10-15 Eylül 2007.
Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları Ankara 2007, Özetler, s.439-441 . C.2,Ankara 2012,s.705-711.

Sadi BAYRAM; Çelebi Mehmed Arazisi Üzerine Kurulan Merzifon Anatolian Koleji ve Hastaneye Ait Bazı Belgeler, 11-12 Kasım 2010, Merzifon II. Sempozyumu.; Geçmişten Günümüze MERZİFON-II, ( Ed:Doç.Dr. Mustafa Çolak,) Sözkesen Matbaacılık, Ankara 2013, s. 43-77.

Sadi BAYRAM; Afganistan Tarihine Bir Bakış I, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.264, Aralık 2008, s.43-47.

Sadi BAYRAM; Afganistan Tarihine Bir Bakış II, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.265, Ocak 2009, ( s. 17-19 ).

Sadi BAYRAM;Bektaşilik ve Tasavvuf, Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.278,Şubat 2010, s.27-33;S.279, Mart 2010, s.56-60; S.280, Nisan 2010,s.50-53,

Sadi BAYRAM; Türk Kültürünün İzleri Üzerinde Araştırmalar: Etrüskleri'in İlk Vatanı Anadolu Mu? Truva Savaşı ve Etrüskler, Nail Tan'a Armağan Kitabı,( Ed. Prof.Dr.Tuncer Gülensoy-Hayrettin İvgin) Ankara 2011, s.208-226

Sadi BAYRAM; Osmanlı Döneminde 1895-1920 Yılları Arasında İstanbul Camilerinden çalınan Çiniler, 1.Uluslararası İstanbul Camilerinden Çalınan Kültür Varlıkları Sempozyumu 23-28 Mayıs 2011 ( Bildiriler Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından basılacak )

Sadi BAYRAM;Başkent Oluşunun 90. Yılında Ankara 1923-2013: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ankara İmâr Faaliyetlerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Rolü, Atatürk Orman Çiftliği ( Atatürk'ün Umumi Vekaleti ) ve Bazı İmâr Hatıraları, Ed. Prof.Dr. Ayşegül Köroğlu, Ankara üniversitesi Rektörlüğü, Ankara 07-08 Ekim 2013, Ankara Ün. Matbaası, Ankara 2014, s.55-66.

Sadi BAYRAM; Vakıflar Dergisi ve ..., Vakıflar Dergisi, 75.Yıl Özel Sayısı, Semih ofset, Ankara 2013, s.87-93.

Sadi BAYRAM; Birinci Cihan Savaşı'nın Kritik Günlerinde Bahriye Nazırı ve 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın Talebi Üzerine Alman İhtiyat Yüzbaşı Wiegand'ın Orta Doğu Âsâr-ı Atika Genel Müfettişliğine Tayini- In The Critical Days of The First World War, Due to Navy Minister and 4. Army Commander Cemal Pasha's Request Assigment of The Cerman Captain Wiegand Middle East Antiquity General Insception, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 208, Şubat 2014, s.1-12.

Sadi BAYRAM;Osmanlı Döneminde Latin Harflerine Geçiş Çalışmaları, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Nisan 2015, s.58-60.

Sadi BAYRAM: Osmanlı'da İlk Resmi Müze Adı Ne Zaman Ortaya Atıldı,Türk Dünyası Tarih Dergisi, S.343, Temmuz 2015, s.49-51.

Sadi Bayram; "Hayatını Vakıflara Vakfeden Mimar Y.Müh-Mimar, Prof.Dr. Yılmaz Önge", Restorasyon Yıllığı S. 11, Ahde Vefa Özel Sayısı, İstanbul Vakıflar I. Bölge Müdürlüğü, İstanbul 2015, s.95-104.

Sadi Bayram; Osmanlı Kazılarının Büyük Kısmına Komiser Olarak Katılan Theodor Makridi'ye At Bazı Belgeler, 15 s.

Sadi Bayram; İstanbul- Üsküdar Toptaşı Nurbânû ( Atik Valide ) Sultan Külliyesi, Samsun-Canik Belediyesi Yayınları, C.I, Ankara 2016, s. 507-545.

Sadi Bayram; Anakara'da yayımlanan Aylık Türkoloji Mecmuası, Önasya Dergisi, (Önasya Dergisi 09.09.1965-01.03.1972.), Koç Üniversitesi Vekam tarafından 01.12.2016'da tertiplenen konferans ,Keçiören Ankara.

Sadi Bayram; Abdurrahim el-Amasi'nin Sülâlesi ve Eserleri, ( Amasya Üniversitesi tarafından tertiplenen Amasyalı Alimler Sempozyumu, 28-30 Nisan 2017'de yapılacak )

Sadi Bayram; Amasya ve Merzifon Kütür Tarihinde 'idi-zâde ( Hacıbayramlar ) Ailesi ( hazırlanıyor)Web Sitem olan : http//www.sadibayram.com'da bulunan şiirimsi yazılar:

Web sitesinde; Şiirimsi Bir Kitap bölümü içinde :
Vefa Arıyorum Gözlerim Kapalı,( Hocalarım ve ilim -fikir adamı dostlarımın bir nev'i otobiyografileri )
O'nun Ardından, Kayseri Ortaçağ Kazıları Sempozyum Davetinin Düşündürdükleri,
Milenyum Rüyası,
Talih ve Tarih,
Canım Merzifon,
Yaşamak Ne Güzel,
Hayat Bu Kardeşim,
Bayramlar,
Tarihten Gereken Dersleri Aldık mı ?
Aziz ve Muhterem Dostum, Yolun Nereye ?
Benim de Hayallerim Vardı,
Hoş Geldin Barack Obama,
Bektaşi Nutku- Kendini Bil241 Makale ve yazı.
13.01.2017

DİPNOT :
Yayınlandığı Yer: www.sadibayram.com ,2017
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
  • Prof.dr. Semavi Eyice
  • Prof.dr.zafer Bayburtluoğlu Biyografisi Ve Bibliyografyası
  • Minyatürle Ilgili Seçilmiş Bibliyografya
  • Türk Hat, Yazı-resim, Cilt Ve Tezhip Sanatı Ile Ilğili
  • Vakıflar Dergisi'nde 27. Sayıya Kadar Yayınlanan Makaleler
  •