SİİRİMSİ BİR KİTAP - THE POETRY BOOK
BUSH VE KERRY MÜCADELSİNDE IRAK
BAŞKAN BUSH ve KERRY MÜCADELESİNDE IRAK

Sadi BAYRAM

Amerikan genel seçimlerine 24 gün kaldı.
Bush'a karşı, Kerry politik arenada savaşa devam ediyor,
Bush'un Irak konusunda yalan söylediği basında çıkan dokümanlarla açıklandı,
Kerry ise, Ermeni soykırımından bahsediyor,
Tarih belki 20 yıl sonra kimin doğru söylediğini yazacak,
Irak'a demokrasiyi biz getireceğiz,Saddam'ı devireceğiz diyenlerin yalanı,
Bugünlerden kesin olarak ortaya çıktı,
Bush'un niyeti,
Yeni bir Orta-Doğu haritası çizmek,
Büyük Orta-Doğu planı ile ,
Irak petrolüne el koymak, Irak'ı sömürmek¦
Bu arada Irak'da bulunan Kürt azınlığı kullanmak,
Daha sonra da silkeleyip bir tarafa atmak,
Soğuk savaş dönemi bittiği için dünya imparatorluğuna soyunmak,
Birleşmiş milletleri her sahada kullanıp, veto silahı ile kararları sabote etmek,
Çeşitli kanunları kendi anlayışına göre yorumlamak,
Irak'ta Vietnam'da yaptığı gibi sivil halk üzerine gelişigüzel ateş etmek,
Hastahaneleri bombalamak, müzeleri halk soydu bahanesiyle talan etmek,
Cami, medrese, Hz. Ali Türbesi gibi kutsal yerlere bomba atmak, İslâmiyet senbollerini havaya uçurmak,
Sivil halkı Amerikan doları ile, yani rüşvetle kendi yanına çekmek,
Türkiye'ye vermeyi taahhüt ettiği sekiz buçuk milyar doları,
Irak'a sen Türkmenleri korumak amacı ile girersen yeşil dolarları vermem ha..
Diyerek o sıralarda nakit ihtiyacı olan devlete- hazineye gözdağı vermek,
Kesin taahhüt ettiği konulardan kaçamak yolları bulmak,
İki yüzlülük politikalarını nasıl yaparım diye esrarengiz yollar aramak,
İşte Amerika politikası ve göstermelik demokrasisi¦
Nerede ise Saddam zülmünü arar hâle geldi Irak,
Türkmenler ezildi, Kürtler baş tacı oldu,
Teröre her zaman ve her yerde karşıyım diyenler,
PKK- Kadek'e kucak açtı, onları Türkmen Şii ve Sünnilere karşı kullandı.
11 Eylül'de teröre lânet edenler, Irak'ta Afganistan'da bin beterini yaptı,
Acaba, Bush tekrar mı iktidara gelse, yoksa Kerry mi ?
Hangisi daha demokratik,
Kerry koltuğa oturursa, Bush'un politikasını devam mı ettirir yoksa,
Bu bir aldatmaca mı, bilmece mi ?
Amerika'nın 1843 tarihinden beri Orta-Doğu'yu ele geçirme politika çalışmaları,
Bugünlerde zirveye ulaştı,
Zirvelere çıkmak zor ve zahmetlidir uzun zaman alır,
Ancak inişler çok hızlı ve ani olur, tıpkı Vietnam'da ki bataklık gibi,
Yirminci yüzyıl başlarında İngiliz ve Fransızlar da aynı oyunu oynadı,
Yirmi yıl sonra da nalları topladı,
Ben şimdi kötülerin iyisini tercih için Bush yerine Kerry'i destekliyorum,
Bush'un yaptığı fırıldakların açığa çıkmasını istiyorum,
Ancak benim söylediğim sözlerin yanlış çıkmasını ümit ederim,
Fakat tarih, yıllar sonra bir gün yazacak, Sadi Bayram haklıymış diyecek,
Amerika'nın gözünü Kürtler oyacak, enerjileri ele geçirip,
Amerikalıları Mezopotamya'dan kapı dışarı atacak,
Belki de Üçüncü Dünya Savaşı Orta- Doğu'da başlayacak¦

Osmanlı Devleti kaç milleti bağrında sulh ve sukûn içinde asırlarca yaşattı,
Türk, Rum, Ermeni, Musevi, Süryani, Arap, Kürt, Arnavut, Boşnak,
Karadeniz'den Yemen'e uzanan geniş topraklarda milleti huzur içinde yaşamadı mı ?
Mısır'a Fransız ve İngiliz ordusu girdi, mertlik bozuldu,
Meşhur İngiliz Ajanı Bayan Getrut Bell'in masa başında çizdiği harita,
Yani elbise bol geldi,
İhtilâller, darbeler biribirini sürükledi,
İngiliz ve Fransız hegemonyası Amerikalıların eline geçti,
Almanlar ise sadece avuçlarını yaladılar, destek çıkmaktan da geri durmadılar,
Orta-Doğu yüz yıldan beri barut kokusundan bir türlü bıkmadı.
Her halde çok sevmişti bu kokuyu,
Dışarıdan da güzel sesleriyle gazel okuyanlar da vardı,
Gazel, güzeli vurdu, savaş, ölüm ve kan, bütün çöle savruldu.


Ankara , 12 Ekim 2004

Yayınlandığı Yer: www.sadibayram.com ,12.10.2004
Yazar : Sadi BAYRAM
Konuyla İlgili Diğer Başlıklar:
 • Talih Ve Tarih
 • Amasya Uluslararası Alimler Sempozyumu Ardından
 • Benim De Hayallerim Vardı !
 • Hoş Geldin Sayın Hussein Barack Obama,
 • Kendini Bil Oğul 1
 • Canım Merzifon
 • Avrupa Birliği Ve Türkiye
 • Hayat Bu Kardeşim
 • Tarih Ve Günümüz Türkiyesi'nden Damlalar
 • O'nun Ardından ( Kayseri )
 • Tarihten Gereken Dersleri Aldık Mı ?
 • Aziz Ve Muhterem Dostum Yolun Nereye ?
 • Bektaşi Nutku ( Kendini Bil Ki Tanrıyı Bilesin ! )
 • Vefa Arıyorum Gözlerim Kapalı !
 • Milenyum RüyÂsı:
 •