GENEL KONULAR - GENERAL ISSUES
ATATÜRKCÜLÜK Ve 2001'Lİ YILLARIN TÜRKİYESİ ÜZERİNE
ATATÜRKCÜLÜK Ve 2001'Lİ YILLARIN TÜRKİYESİ ÜZERİNE

Sadi BAYRAM
Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük Önder, aziz Atatürk; " Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir, fe...
KOMÜNİZMİN SEMBOLÜ LENİN YIKILDI, SIRA BİZANS'I DİZE GETİREN FATİH SULTAN MEHMED'E Mİ GELDİ ?

KOMÜNİZMİN SEMBOLÜ LENİN YIKILDI, SIRA BİZANS'I DİZE GETİREN FATİH SULTAN MEHMED'E Mİ GELDİ ?

Sadi BAYRAM

Aktüel Dergisi'nin 24. sayısı olan ve 19-...
ERMENİ SOYKIRIM ve KIZILDERİLİLER KANUN TEKLİFİ TELİN MEKTUBU
ERMENİ SOYKIRIM ve KIZILDERİLİLER KANUN TEKLİFİ TELİN MEKTUBU

SAYIN CUMHURBASKANIM,
SAYIN TURKIYE BUYUK MILLET MECLISI BASKANIMIZ,
SAYIN BASBAKANIMIZ,
SAYIN P...
KüLTüR BAKANLIĞI TARiHÇESİ ve MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
KüLTüR BAKANLIĞI TARiHÇESİ ve MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

Bu makale ; Belgelerle Kültür Bakanlığı Tarihçesi ve Kültürümüz, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Temmuz 1997, S.127,...
TAR?H?N DER?NL?KLER?NDE MERZ?FON
Amasya ilinin ?irin ilçesi Merzifon?un tarihi çok eskilere dayan?r. Jeolojik ara?t?rmalardan buran?n eskiden bir iç deniz-göl oldu?u san?lmaktad?r. Eski Tunç Ça?? yerle?mesi de mevcuttur.
...
TÜRK KÜLTÜRÜ VE YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YAPILAN FAALİYETLER
TÜRK KÜLTÜRÜ VE YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMAK İÇİN YAPILAN FAALİYETLER

Bu Bildiri, IV.Yoksullarla Dayanışma Haftası münasebetiyle 13.12.1996'da Yoyav'da sunulmuştur.
TÜRK KÜLTÜRÜ VE BİZ ( Kültür Envanteri )
TÜRK KÜLTÜRÜ VE BİZ ( Kültür Envanteri )
Sadi BAYRAM

Son yıllarda Türk'ün ilk ve son kalesi olan Anadolu'yu etnik gruplara bölerek ancak bu şekilde parçalamayı ...
TÜRK'ÜN YOLU NEREYE GİDİYOR ?
TÜRK'ÜN YOLU NEREYE GİDİYOR ?


Sadi BAYRAM

Türk'ün yolu nereye gidiyor dendiğinde, akla gelen ilk isimler, Gaspıralı İsmail, Namık Kemal, bilindiği...
MANİHEİZM DOĞUŞU, GELİŞİMİ ve TESİRLERİ
MANİHEİZM DOĞUŞU, GELİŞİMİ ve TESİRLERİ

Sadi BAYRAM

Dinler tarihine bakacak olursak, mukaddes kitaplarda adı geçen peygamberlerin arkeologların deyi...
Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : ESKİ ANKARALILARDAN DOSTUM SAYIN NURETTİN DAŞ İLE

Cumhuriyet'in Derinliklerinden Hatıralar : ESKİ ANKARALILARDAN DOSTUM SAYIN NURETTİN DAŞ İLE
Eski ANKARA HAKINDA BİR SÖYLEŞİ

Sadi BAYRAM

Sadi B...
AMER?KALILAR’IN OSMANLI DEVLET?’NDEK? E??T?M FAAL?YETLER? MERZ?FON ANATOL?AN KOLEJ? TAR?HÇES? ve Merzifon’da
Üç k?t’a insanlar?na ümmet ve cemaat statüsünde 625 sene hizmet veren Osmanl? ?mparatorlu?u, Yeniçerilerin ortadan kald?r?l?p nizami orduya geçmeleri esnas?nda, Tanzimat Ferman? ön...
TÜRK-TATAR KÜLTÜR ?L??K?LER? SEM?NER?
Kazan ?ehrinin Kurulu?unun 1000. Y?l? Münasebetiyle:

9-10 Eylül 2005 Kazan

Kazan ?ehrinin kurulu?unun 1000. y?l? münasebetiyle, Tataristan’?n Ba?kenti Kazan̵...
TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININYASA DIŞI TRAFİĞİNİN ÖNLENMESİ , KORUNMASI VE MEVZUAT HAZRETLERİ

TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININYASA DIŞI TRAFİĞİNİN ÖNLENMESİ , KORUNMASI VE MEVZUAT HAZRETLERİ

Vakıflar Genel Müdürlüğünün Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasından...
VAKIFLAR DERG?S??NDE YAYINLANAN MAKALELER

VAKIFLAR DERG?S? I. SAYI
Cumhuriyet Matbaas?
?stanbul 1938

KÖPRÜLÜ, Fuad: Vak?f Müessesesi ve Vak?f Vesikalar?n?n Tarihi Ehemmiyeti, S. I, s. 1-6 (Derginin s...
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASINDAN SONRA TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEKKE VE ZAVİYELERİN KAPATILMASINDAN SONRA TAŞINIR KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARI

Bu bildiri tarafımdan Vakıflar...
KüLTüR BAKANLIĞI TARiHÇESi ve MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
KüLTüR BAKANLIĞI TARiHÇESi ve MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ

Bu makale ; Belgelerle Kültür Bakanlığı Tarihçesi ve Kültürümüz, Türk Dünyası Tarih Dergisi, Temmuz 1997, S.127, ...
TOPLUMUMUZDA KADIN VE VAKIF KURAN KADINLARIMIZ
Türk kültür tarihinde kad?n?n çok önemli yeri bulundu?u hepimizin malumudur. Orta Asya bozk?rlar?na hükmetti?imiz zamanlarda bile kad?n, hükümdar?n sa? yan?nda oturur ve ona yard?mc? olurdu. B...
ANATOLIAN .THE CRADLE OF CIVILIZATIONS AND APHRODISISAS IN CILICCIA
ANATOLIAN : THE CRADLE OF CIVIZILATIONS AND APHRODISIAS
IN CILICIA

NEW NAME- TİSAN TATİL KÖYÜ

By, Sadi BAYRAM

Sadi BAYRAM, Anatolia:The Cradle ...
ANKARA'DA ROMA ANITI- RES GESTAE

ANKARA'DA ROMA ANITI- RES GESTAE

Sadi BAYRAM
Tarihte Merzifon
Tarihte Merzifon...
Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi I-V. Cilt

Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi I-V. Cilt (Takım Satılmaktadır), 2014, TTK


Özet :
Açıklama:Osmanlı İmpar...
Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:
Cumhuriyet'in Kuruluşunun 90. Yılında Başkent Ankara:

Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Ankara'da İmâr Faaliyetlerinde
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Rolü,
A...
NEDEN REFERANDUMDA HAYIR OYU VERECEĞİM !...
Neden Referandumda HAYIR Oyu Vereceğim ;

57 yıllık yazı hayatımda, bu güne kadar siyasî partileri direk ilgilendiren konularda görüş beyan etmedim. Ama bu referandum ortam...