TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1489 Diyarbakır Aynî Minare Camisi
1491 Bursa Koza Han?
1491 ?stanbul Firuz A?a Camisi
1491 Bitlis-Ahlat Emir Bay?nd?r Künbeti ve Mescidi
1491 Manisa Hatuniye Camisi (II.Bayez?d?n e?i Hüsnisaz Hatun binti Abdülcelil ad?na )
1493 Karaman Arapzâde Camii
1495 ?stanbul Çandarl? ?brahim Pa?a Camisi
1497 ?stanbul-Çemberlita? Atik Ali Pa?a Camisi
1497 Bursa Ahmed Pa?a Medresesi
1498 ?stanbul-Zincirlikuyu Zincirlikuyu Camisi
1498 ?stanbul Atik Ali Pa?a Camisi
1498 Kahraman Mara?-Elbistan Ulu Cami
1501 ?stanbul-Bayez?d Sultan II.Bayez?d Külliyesi in?aas? ( Cami,Medrese ?mâret, Hamam)
1501 Amasya-Merzifon Alaca Minare Mescidi
1504 ?stanbul Bali Pa?a Camisi
1504 Üsküp Yahya pa?a Camisi
1505 Trabzon Gülbahar Ay?e Hatun Türbesi
1505 ?stanbul-Bayaz?d Bayaz?d Camii tamamlanmas? ( Kubbe çap? 18 m. Cimle kap?s? kitâbesi Amasyal? ?eyh Hamdullah hatt?.
1505 ?stanbul-Bayaz?d Bayaz?d Hamam?
1506 ?stanbul ?ehzâde Mahmud Türbesi (II.Bayerz?d?n Manisada ölen o?lu için annesi Ali bin Abdullah adl? mimara yaptırılmıştır)
1507 Osmanl? ülkesi KLÂS?K ÜSLÛBUN BA?LANGICI
1507 ?stanbul-Bayaz?d II.Bayaz?d Medresesi tamamlanmas?
1508 Bursa Prinç Han
1512 ?stanbul-Bayez?d II.Bayaz?d Türbesi (Yavuz Sultan Selim tarafından mimar Hayreddinne camiin güneyinde in?a ettirilmi?tir.)
1513 ?stanbul Mustafa-i Cedid Türbesi ( Yavuz Sultan Selimin karde?leri Ahmed,?ehin?ah Korkud için yap?lm??sa da Kanununin o?lu ?ehzâde Mustafa 1552de gömülünce, Fatihin o?lundan ay?rt etmek için ona Atik, buna cedid denilmi?tir.) C555
1514 Trabzon Gülbahar Ay?e Hatun Camisi, Mektebi, ?mareti, Darülkurra, Medresesi
1516 Atina Fatih Camisi
1516 Diyarbakır Fatih ( B?y?kl? Mehmed Pa?a ) Camisi in?aas? ba?lang?c?.
1518 ?am ?eyh Muhiddin-i Arabî Tekkesi ve ?mâreti
1519 Trabzon ?skender Pa?a Çe?mesi
1520 Diyarbakır Fatih( B?y?kl? Mehmed Pa?a Camiinin tamamlanmas? ).
1522 ?stanbul-Selimiye Yavuz Sultan Selim Külliyesi(Kanuni tarafından tamamlat?lm?? olup, kubbe çap? 24,5m.dir)
1523 Manisa Sultan Camisi
1523 Kocaeli-Gebze(Gekboze) Çoban Mustafa Pa?a Külliyesi ( Cami,?mâret, Medrese, Kervansaray, Türbe )
1523 ?stanbul-Selimiye Yavuz Sultan Selim Türbesi ( Kanuni tarafından babas?n?n camii avlusunda yaptırılmıştır).
1523 Manisa Valide Camii ve Külliyesi ( Cami,Medrese,Çifte Hamam,Darü??ifa,S?byan Mektebi, ?mâret, Hanigâh)
1524 Afyon-Sincanl? Sinan Pa?a Külliyesi ( Cami, ?mâret, Kervansaray)
1525 Eski?ehir Kur?unlu Kervansaray?
1527 ?stanbul-Samatya Hamam-? Hatun Camisi
1527 Diyarbakır Hüsrev Pa?a Deliller Han?
1528 ?zmir-Çe?me Kanuni Sultan Süleyman Kervansaray?
1528 Bilecik-Bözüyük Kas?m Pa?a Külliyesi ( Cami, ?mâret, Kervansaray )
1528 Sivilingrad Cisri ( Çoban ) Mustafa Pa?a Köprüsü
1529 Trabzon ?skender Pa?a Camisi
1529 Kocaeli-Gebze(Gekboze) Çoban Mustafa Pa?a Türbesi
1530 ?stanbul-Silivri Piri Mehmed Pa?a Külliyesi ( Cami,?mâret, Kervansaray )
1530 ?stanbul-Edirnekap? Emir Buharî Camisi
1530 Edirne Haseki Hürrem Sultan Camisi ve ?mâreti, Ta?l?müsellem Su Tesisleri
1532 ?stanbul-Karagümrük-Zincirlikuyu Üçba? Nureddin Hamza Medresesi
1532 ?stanbul-Kumkap? ?brahim Pa?a Zevcesi Mescidi
1533 Trabzon Ta?han
1536 ?am Hüsrev Pa?a Külliyesi
1537 Diyarbakır Had?m Ali Pa?a Camisi ve Medresesi
1538 Manisa Sultan Hamam?
1539 Osmanl? ülkesi Mimar Koca Sinan?n Mimarba??l??a getirilmesi
1539 ?stanbul-Haseki Haseki Hürrem Sultan Külliyesi ( Camisi, ?mâreti, Medrese ve Darü??ifas? )
1539 ?stanbul Pertev Pa?a Kervansara?
1540 ?stanbul-Silivrikap? d??? Merkez Efendi Camisi ( Yenikap? Mevlevihanesi civar? )
1541 ?stanbul-Fatih-D?raman Yunus Bey Medresesi
1543 ?stanbulü?ahzadeba?? ?ehzâde Mehmed Türbesi
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »