TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1450 Bursa Abdal Mehmed Pa?a Türbesi
1450 Bursa Çelebi Mehmedin k?z? Selçuk Hatun Camisi
1450 K?r?ehir Ahi Evran-? Velî Külliyesi ihyas?
1451 ?stanbul Rumeli Hisar?
1451 Kastamonu-Araç Küre-i Hadid ?smail Bey Camisi
1451 Edirne ??habeddin Pa?a Köprüsü
1452 Edirne Saraçhane Köprüsü ( ?ehabeddin Pa?a Köprüsü )
1452 Amasya-Merzifon Taceddin ?brahim Camisi (Çukur ?ad?rvan )
1453 ?stanbul Ayasofyan?n Camiye Çevrili?i
1453 ?stanbul Eski Saray ?n?aas?.
1453 ?stanbul Yedikule Hisar?
1453 Ankara-Beypazar?-Tekke Köyü Kara Davud Türbesi
1454 Bursa Tuz Han?
1454 Kastamonu Candaro?lu ?smail Bey Külliyesi ( Cami,Türbe,?mâret,Hamam,Han)
1455 Kastamonu-Küre Ak?emseddin Camisi
1457 Bursa-Karacabey Karacabey Camisi
1458 Van-Erci? Kadem Pa?a Hatun Kümbeti
1459 ?stanbul-Eyüp Eyüp Sultan Camisi ve Türbesi ( Fatih Sultan Mehmed tarafından yaptırılmıştır)
1460 ?stanbul-E?rikap? Yata?an Mescidi
1460 Sofya Mahmud Pa?a Camisi
1460 Ankara Mahmud Pa?a Bedesteni ( Anadolu Medeniyetleri Müzesi )
1462 ?stanbul-Fatih Fatih Camisi ve külliyesi in?aat?na ba?lanmas?
1462 ?stanbul Mahmud Pa?a Külliyesi
1463 Amasya-Merzifon Piri Baba Türbesi
1465 Bursa-?negöl ?shak Pa?a Camisi
1465 Bursa Selçuk Hatun Köprüsü
1466 ?stanbul Çinili Kö?k
1466 ?stanbul Murad Pa?a Camisi
1466 Kayseri Kale içi Fatih Sultan Mehmed Camisi
1469 Köstendil Koca Ishak Pa?a Köprüsü
1470 ?stanbul-Fatih Fatih Külliyesi tamamlanmas? ( Cami,Medreseler,?mâret,Tâbhane,Darü??ifa,Kervansaray, Hamam, Türbe )
1470 ?stanbul Büyük Bedesten
1470 Trabzon ?ç Kale ( Yukar? Hisar ) Camisi
1471 ?stanbul-Üsküdâr Rum Mehmed Pa?a Camisi ve Türbesi
1472 Afyon Gedik Ahmed Pa?a Camisi
1472 ?stanbul Topkap? Saray?
1474 ?stanbul Mahmut Pa?a Türbesi
1474 Manisa Ça?nigir Camisi
1474 Manisa Hac? Yahya Camisi
1474 Manisa Çe?nigir Camisi ( Sinan Bey bin Abdullah el Atik)
1475 ?stanbul Sandal Bedesteni ( Fatih Sultan Mehmed yapt?rmıştır)
1476 ?stanbul-Vefa Vefa Camisi
1476 Üsküp ?sa Bey Camisi
1477 Ankara Karya?d? Türbesi
1479 Bursa ?ehzâde Mustafa Türbesi ( Cem Sultan Türbesi diye de an?l?r, Cem burada yatmaktad?r)
1480 Manisa-Ala?ehir ?eyh Sinan Camisi
1482 Bursa-?negöl Ishak Pa?a Medresesi
1483 Amasya Kap?a?as? Medresesi
1484 Selânik Ishak Pa?a Camisi
1484 Edirne Sultan II. Bayez?d Külliyesi in?aas?na ba?lanmas?
1484 Manisa ?vaz Pa?a Külliyesi
1484 Çorum-Osmanc?k Sultan II. Bayez?d Köprüsü
1485 ?stanbul Davut Pa?a Camisi, Medresesi, Çe?mesi ve Türbesi
1485 Amasya Abdullah Pa?a Darülhadisi
1485 Semerkand Timur Camisi
1486 Amasya Sultan II. Bayez?d Külliyesi ( Cami, Medrese, Kervansaray, ?mâret)
1487 Kütahya Hisarbeyo?lu Mustafa Bey Camisi
1488 Edirne Sultan II.Bayez?d Külliyesi tamamlanmas? ( Cami,Medrese,Darü??ifa,Kervansaray, ?mâret,Hamam,)
1488 Edirne Sultan II. Bayez?d Köprüsü
1489 Amasya Kap?a?as? Medresesi
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »