TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1421 Ispara-Egridir ?eyh Berdai Zaviyesi
1421 Konya Hasbey Darülhuffaz?
1422 Edirne Gazi Mihal Bey Camisi
1423 Ankara Hac? ?vaz Mescidi
1424 Bursa Sultan II. Murad Camisi, Medresesi, imâret, Hamam ve Türbesi
1424 Aksaray Zinciriye Medresesi
1425 Ankara Hac?bayram Camisi
1426 Bursa Geyve Han
1427 ?zmir-Bergama Kuplu Hamam
1428 Amasya-Merzifon Medreseönü Camii veya di?er ismi ile Camii Cedit ( Çelebi Mehmed)
1428 Çorum-Osmanc?k ?mâret Camisi
1428 Edirne H?z?r A?a Camisi
1428 Kütahya II. Yakub Bey Külliyesi ( Medrese, Mescid, ?mâret, Türbe )
1428 Ankara KaracabeyTürbesi
1428 Ankara Karacabey Camisi
1429 Isparta Kutluk Bey Camisi
1429 Amasya-Gümü?hac?köy-Gümü? Yörgüç Pa?a Camisi
1429 Ankara Hac?bayram Türbesi
1429 Samsun-Havza Mustafa Bey ?mâreti
1429 Bursa Çelebi Mehmed o?lu ?ehzâde Ahmed Türbesi
1429 Edirne Yusuf Sinaneddin Pa?a Camisi ( Beylerbeyi Camisi )
1430 Amasya Atebek Yörgüç Pa?a Camisi
1430 Edirne Tahtakale Hamam?
1430 Kastamonu-Ta?köprü Rey Köyü Camisi
1431 Mersin-Mut Küçük Türbe
1431 ?zmir-Bergama Ta? Han
1431 Aksaray Ulu Cami
1432 Kayseri Hatuniye Medresesi ( Nas?reddin Mehmed )
1433 Kütahya Ishak Fakih Camisi
1433 Karaman ?brahim Bey Külliyesi ( ?mâret, Mescid, Medrese, Darülkurra,Tâbhane)
1433 Karaman ?brahim Bey Kümbeti
1434 Edirne Mezid Bey Camisi
1435 Ankara-Sulakyurt ?eyh Sami Camisi ve Türbesi
1435 Edirne Sultan II. Murad Camisi ( Darülhadis Camisi )
1435 Edirne ?ehzâdeler Türbesi
1435 ?zmir-Bergama Kur?unlu Cami
1435 Mardin Kara Yavlak Arslan o?lu Sultan Hamza Türbesi
1436 Amasya Yörgüç Pa?a o?lu Mustafa Bey Hamam?
1436 Bursa ?mâretli ?sa Bey Mescidi
1436 Çanakkale-Gelibolu Saruca Pa?a Hamam?
1436 Edirne Hac? ?ehabeddin Pa?a ( Kirazl? ) Mescid
1436 Kastamonu Hatun Sultan Türbesi
1437 Edirne Üç ?erefeli Cami in?aas?na ba?lanmas?
1438 Kayseri-P?narba?? Öksüz Türbe ( Süleyman bin Dulkâdir)
1439 Bursa ?eyh Pa?a Mescidi
1439 Bursa Hoca Ali Camisi
1439 Kastomonu-Küre Müderris H?z?r Bey Hamam?
1439 Üsküp ?shak Bey ( Alaca) Camisi
1440 Bursa Veledi Yinanç Mescidi
1442 ?zmir-Tire Ye?il ?mâret
1443 Bursa Bedreddin Mescidi
1443 Bursa-?znik ?brahim Pa?a o?lu Mahmud Çelebi Camisi
1443 Edirne Uzun Köprü ( Sultan Murad Köprüsü )
1443 Edirne-Uzunköprü Sultan Murad Hamam?
1444 Bitlis Hac? Begiye Mescidi
1444 K?rklareli-Vize Hamza Bey Camisi
1445 Bursa Pars Bey Türbesi
1446 ?zmir-Tire Yah?i Bey, Ye?il ?mâret Camisi
1447 Edirne Üç ?erefeli Cami in?aas? tamamlanmas? ( Minaresi 67,75 m.)
1450 Ankara Mukaddem Camisi ( 1975lerde istimlak edildi, yol geçti)
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »