TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1389 Bayburt Cami
1389 Van Ulu Cami
1390 Bursa Y?ld?r?m Bayaz?d Camisi ( Eski Cami ), Misafirhane, ?mâret
1391 Bursa-?znik Ye?il ( Hayrettin Pa?a ) Cami in?aat?n?n tamamlanmas?
1392 Ankara Ahi Ye?il Camisi
1392 Semerkand ?ah Zinde Camii
1394 Ayd?n-Milas Firuz Bey Camii
1394 Bursa Y?ld?r?m Bayez?d Darü??ifas?
1394 Bursa Candaro?lu Ali Pa?a Camisi
1394 Bursa-Karacabey Iss?z ( Eyne Suba?? ) Han
1395 Bursa Y?ld?r?m Bayez?d Külliyesi Medresesi
1395 ?stanbul Anadolu Hisar? ( Y?ld?r?m Bayez?d tarafından yaptırılmıştır )
1395 Sinop Sultan Hatun Türbesi
1396 Bitlis-Ahlat Erzen Hatun Türbesi ( Kas?m ?bni Sinan Ali tarafından in?a edilmi?tir) .
1396 Bursa Ulu Cami
1397 Bitlis-Ahlat Emir Ali Türbesi
1397 Edirne Y?ld?r?m Bayez?d Külliyesi
1397 Afyon Kabe Mescidi ( Hac? Mehmed bin Hac? Yusuf )
1397 Afyon Ak Mescid ( Hac? Hasan Kattani o?lu Hac? Hamza )
1397 Çank?r? ?maret Camisi ( Kas?m bin ?sfendiyar tarafından yaptırılmıştır)
1398 ?zmir-Bergama Y?ld?r?m Bayez?d Ulu Camisi
1401 Bal?kesir-Ta?p?nar Eynebey Hamam?
1401 Bingöl-K??? K??? Pir Ali Bey Camisi
1402 Edirne Sar? ( Sofu Bayez?d ) Camisi
1402 Elaz?g-Harput Kale Camisi
1402 Erzican-Kemah Togay Hatun Kümbeti ( ?maret ?)
1403 Ayd?n-Söke-Balat ( Milet) ?lyas Bey Camii, Hangah?,Kervansaray?,Medresesi ( Sucaeddin ?lyas bin Muhammed)
1403 Tebriz Camii Cuma
1404 Çanakkale-Hayrabolu Güzelce Hasan Bey Camii
1404 Edirne Eski Cami
1405 Semerkand Timur Türbesi
1406 Bursa Y?ld?r?m Bayez?d Türbesi ( Emir Süleyman Çelebi tarafından yaptırılmıştır)
1406 ?zmir-Menemen Kas?m Pa?a Türbesi
1407 Çanakkale-Gelibolu Azepler Namazgâh?
1409 Ni?de Ak Medrese
1412 Bursa Devlet ?ah Hatun ( Çelebi Mehmedin Annesi) Türbesi
1412 Amasya-Merzifon Devlet Hatün Kümbeti ( Selçuk Hatun ? )
1412 Konya Hasbey Darülhuffaz?
1412 Bal?kesir Umur Bey Mescidi
1412 Semerkand Kad?zâde-i Rumi Türbesi
1413 Bal?kesir-Band?rma K?zdede Türbesi
1413 Amasya-Merzifon Çelebi Mehmed Hamam?
1413 Amasya Çilehane Camii ( Ankara Beylerbeyi Pazaro?lu Yakub Pa?a )
1413 Ankara Ahi Elvan Camii
1414 Amasya Bayez?d Pa?a Camii
1414 Amasya-Merzifon Çelebi Mehmed Medresesi ?n?aas? ba?lamas?
1414 Edirne Eski Cami ( Çelebi Mehmed ) Tamalanmas?
1415 Bursa Ulu Cami tamamlanmas?
1415 Bursa Ye?il Cami in?aat?n?n tamamlanmas?
1415 Amasya-Gümü?hac?köy-Gümü? Hac? Halil Pa?a Medresesi ( Garip Haf?z?n da mezar? bu medrese avlusundad?r)
1415 Edirne Çelebi Mehmed Bedesteni
1417 Amasya-Merzifon Çelebi Mehmed Medresesi tamamlanmas?- tamiri .
1417 Edirne Timurta? Camisi
1418 Manisa Ali Bey Camisi (Vezir Kara Timurta? Pa?a o?lu Ali Bey)
1419 Çorum- Tekkeköy Abdalata Tekkesi
1420 Semerkand Ulug Bey Camisi
1421 Bursa Ye?il Külliyesi tamamlanmas?
1421 Bursa Ye?il Türbe (çiniler ile sandukay? Nakka? Ali haz?rlam??,Muhammed Mecnun yapmıştır.Ceviz geometrik geçmeli kündekârî kap? Tebrizli Mehmed o?lu Hac? Ali tarafından yap?lm?? olup külliyenin mimar? Hac? ?vaz Pa?ad?r.)
1421 Bursa Ishak ?ah Mescidi
1421 Ankara Hac? Musa Camii
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »