TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1357 Bursa Sultan I.Murad Saray? in?aas?.
1358 ?zmir-Menemen Ulu Cami
1358 Van-Geva? Halime Hatun Kümbeti
1360 Gümü?hane-Sinur Fahreddin Kutluk Bey Türbesi ( Akkoyunlu Devleti )
1362 Manisa Hac? ?lyas Bey Mescidi
1362 Amasya-Suluova-Yolp?nar Seyyid Necmeddin Yahya er-Rufâî Türbesi
1364 Isparta-?arkikaraa?aç Zeyneddin Suba?? tarafından yaptırılan Eski Hamam
1364 Mersin-Mut Hocentio?lu Osman türbesi
1364 Filibe Murad-? Hüdâvendigâr Camii ( Ulu Cami)
1365 Bursa Murad-? Hüdâvendi?âr Külliyesi
1366 Kastamonu-Kasaba Köyü Mahmud Bey Camisi
1366 Kastamonu-Kuzkaya Adil Bey Türbesi
1366 Bursa Murad-? Hüdâvendi?âr Mektebi
1366 Edirne Eski Saray ?n?aas?.
1366 Manisa Ulu Cami
1366 Manisa Ulu Cami ( ?shak Çelebi Külliyesi )
1368 Konya-Bey?ehir Ta? Medrese
1369 Eski?ehir-?nönü Alâeddin Camisi ( Hoca Yadi?âr bin Ali )
1369 Manisa Mevlevihane ( Saruhan o?lu ?shak Bey tarafından Osman bin emete yaptırılmıştır)
1371 Mardin Abdüllatif Camisi
1372 Amasya ?adgeldi Pa?a Saraçhane Camisi
1373 Anatalya-Alanya-Gülef?an Köyü Cami
1373 Antalya-Alanya-ObaKöyü Medresesi
1374 Afyon-?uhut Kubbeli Mescid
1374 ?zmir-Selçuk ?sa Bey Camisi
1374 Kastamonu-Araç Kötürüm Bayez?d Camisi
1375 Ankara Murad-? Hüdâvendigâr Köprüsü
1375 Ayd?n-Milâs-Beçin(Peçin) Ahmed Gazi Medresesi
1375 Isparta-E?ridir-Barla Çe?nigir Camisi
1375 Tokat-Turhal Dazya Köyü Zaviyeli Cami
1376 Manisa Ulu Cami Külliyesi Cami,Medrese,Türbe,
1377 Antalya Zinirk?ran Mehmed Bey ( Mahmud o?lu Mehmed) Türbesi
1377 Kütahya Kur?unlu Cami
1378 Afyon-Sand?kl? Ulu Cami
1378 Bursa-?znik Ye?il Cami in?aat?na ba?lanmas?
1378 Afyon-Sand?kl? Abdullah o?lu Bahaeddin ömer tarafından yaptırılan Ulu Cami
1378 Ayd?m-Milâs Ahmed Gazi Camii ( Ulu Cami)
1379 Bursa Ulu Cami
1382 Bolu-Mudurnu Y?ld?r?m Hamam?
1382 Bursa-Mudurnu Y?ld?r?m Camisi
1382 Bal?kesir-Band?rma-Edincik Ulu Cami (Abdullah Bey)
1382 Amasya ?adgeldi Pa?a ( Fahreddin Ahmed Bey ) Türbesi
1382 Çanakkale-Ezine-Kamall? Köyü Arslanbey Camisi
1382 Karaman Nefise Hatun ( Hatuniye) Medresesi
1385 Bursa Sultan I.Murad Cami ve Medresesinin tamamlanmas?
1385 Bursa Eski Kapl?ca ( I. Murad )
1385 Çanakkale-Gelibolu Çandarl? Halil Hayreddin Pa?a ( Ulu ) Camisi
1385 ?zmir-Bergama Koyun Köprüsü ( Felekeddno?lu Eynebey )
1385 Mardin Sultan ?sa Medresesi
1385 Mardin Sultan ?sa ( Zinciriye ) Medresesi
1385 Sinop ?sfendiyaro??lu Türbesi
1386 Kayseri-P?narba??-Melikgazi Köyü Halil Bey Türbesi
1387 Bursa-?znik Çandarl? Halil Hayreddin Pa?a Türbesi
1388 Amasya-Merzifon Çifte Hamam
1388 Bal?kesir Y?ld?r?m Bayaz?d Camisi ( Eski Cami ), Misafirhane, ?mâret
1388 Bursa-?znik Nilüfer Hatun ?mâreti
1388 Karaman Alâeddin Bey Künbeti
1388 Amasya-Merzifon Çifte Hamam
1389 Bursa-Nilüfer Çar??l? Köprü
1389 Bolu Orta Hamami( Yildirim Beyazid).
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »