TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1314 Tokat Nureddin ibni Sentimur Kümbeti
1318 Bilecik-Gölpazar? Mihal Gazi Camisi, Hamam?, Han?
1319 Antalya-Korkuteli Sinaneddin Medresesi ( Emir Sinaneddin Calis bin Yunus )
1322 K?r?ehir A??k Pa?a Türbesi
1324 Erzurum-Pasinler-Miyadin Ferruh Hatun Kümbeti
1324 Bursa-?znik Orhan Gazi ?mâreti
1324 Samsun-Lâdik Küçek Seyyid Ahmed-i Kebir er-Rufâi Türbesi, yenilenmesi 1886.
1325 Bursa-?znik-Yeni?ehir Orhan Gazi Mescidi
1325 Kastamonu-Küre Muzafferüddin Yavlak Arslan Medresesi
1325 Kastamonu-Küre Muzaferüddin Hamam?
1326 Bursa Hisar Camisi ( Sultan Orhan Beyin o?lu Alâeddin Bey-Pa?a )
1326 Amasya Gümü?lü Camisi ( Taceddin Mahmud Çelebi )
1327 Eski?ehir-Sivrihisar Alem?ah ( Melik ?ah Bey ) Kümbeti
1327 Kayseri-P?narba?? Acem Türbesi ?
1329 Kayseri-Ye?ilhisar Ulu Cami ( Sultan Eretna Bey )
1330 Afyon Kubbeli Mescid
1330 Ayd?n-Milas Hac? ?lyas Camisi
1330 Bursa-?znik Ayasofyan?n Camiye Çevrili?i
1331 Bilecik Orhan Gazi Külliyesi
1332 Kocaeli-?zmit Orhan Gazi Camisi
1332 Bursa Alâeddin Bey Türbesi
1333 Bursa-?znik Hac? Özbek Camisi
1333 ?zmir-Ödemi?-Birgi Ayd?no?ullar? Türbesi
1335 Bursa Orhan Bey Camisi ???
1335 Bursa Alâeddin Pa?a Camisi
1335 Afyon Arasta Mescidi
1335 Bolu-Göynük Gazi Süleyman Pa?a Camisi,Hamam?
1335 Van-Geva? Celme Hatun Kümbeti
1336 Ni?de Sungurbey Camisi
1336 Aksaray Zinciriye Medresesi
1337 Afyon-Sand?kl? Emirhisar Köyü Camisi
1338 ?zmir-Tire Çanakc? Mescidi
1339 Amasya-Suluova Genegi Mescidi
1339 Bursa Sultan Orhan Gazi Külliyesi, Cami, ?mâret,Tabhâne
1339 Kayseri Kö?k Medrese ( Emir Ertana Han?m?, Suli Pa?a ?)
1339 Kayseri Kö?k Medrese Kümbeti
1340 Bursa-?znik Süleyman Pa?a Medresesi
1340 Bursa Emir Han
1340 Bursa Çifte Hamam
1345 Bursa Lala ?ahin Pa?a Medresesi
1345 ?zmir-Ödemi? Süleyman ?ah Türbesi
1345 Kayseri-P?narba?? Emirzâde Mehmed Türbesi
1345 Manisa Kale ( Hacet ) Mescidi
1345 Manisa Saruhan Bey Türbesi
1347 Erzincan Ulu Cami ( Gülâbi Bey)
1347 Sivas Güdük Minare Türbesi ( Eratna o?lu ?eyh Hasan Türbesi).
1348 Bursa- Mustafa Kemal Pa?a Lala ?ahin Pa?a Medresesi
1348 Eski?ehir-Sivrihisar Mahmud Suzanî Zaviyesi
1349 Bursa-?znik Hac? Hamza Türbesi ( Mimari Hac? Ali )
1349 Kayseri Ali Cafer Türbesi
1349 Kayseri-P?narba?? S?rçal? Kümbet
1350 Ankara Ahi ?erafeddin Türbesi
1350 Kayseri Emir Ali ( Kümbeti) Türbesi
1352 Çorum-Mecitözü Elvan Çelebi Zaviyesi
1353 Kastamonu ?bni CamisiNeccar ( Eligüzel)
1354 Bursa Orhan Bey Türbesi
1354 Çanakkale-Ezine Kemall? Köyü Hamam?
1354 ?zmir-Tire Ulu Cami Medresesi ( Hac? Ali bin Mehmed)
1356 Mersin-Mut Lâl A?a Camisi
1356 Karaman Hac?beyler Camisi
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »