TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1261 Konya Ula? Baba Kümbeti
1262 Sinop Muiniddin Süleyman Pervane Medresesi
1262 Konya Anber Reis Mescidi
1263 Konya-Ilg?n ?eyh Bedreddin Kümbeti
1264 Amasya- Merzifon Ulu Cami ve Muiniddin Süleyman Pervane Külliyesi
1266 Amasya Torumtay- Gök Medrese
1266 Amasya Gök Medrese içinde Seyfeddin Torumtay Kümbeti
1266 Sinop-Boyabat-Dura?an Muiniddin Süleyman Pervanenin Durak Han?
1267 Kayseri Sahibiye Medresesi ( Sahip Ata Fahrüddin Ali)
1267 Sinop Ulu Cami ( Muiniddin Süleyman Pervane )
1268 Konya ?nce Minareli Medresenin tamamlanmas?
1268 Ak?ehir Seyyid Mahmud Hayranî Türbesi ( son ?eklini 1409da ald?)
1271 Sivas Çifte Minareli Medrese
1271 Sivas Buruciye Medresesi
1271 Sivas Gök Medrese, Çe?mesi ( Sahip Ata Fahrüddin Ali )
1271 Tokat Gök Medrese ( Muiniddin Pervane Süleyman )
1271 Erzurum Çifte Minareli Medrese
1271 K?r?ehir Caca Bey Medresesi
1272 Afyon Ulu Cami
1272 K?r?ehir Caca Bey Türbesi
1272 Kastamonu Y?lanl? Darü??ifa ???
1273 Konya Celâleddin Camisi
1273 Bitlis-Ahlat Usta ?agirt ( Ulu ) Kümbeti
1275 Bitlis-Ahlat Hasan Padi?ah ( Ulu ) Kümbeti
1275 Eski?ehir-Sivrihisar Ulu Cami
1275 Kayseri Hac? Kılıç Camisi, Medresesi
1276 Kayseri Döner ( ?ah Cihan Hatun ) Kümbet
1276 Konya Döner Kümbet
1278 Afyon-Çay Medrese
1278 Afyon-Ak?ehir Yolu Çay Han
1279 Bitlis-Ahlat Çifte Kümbet (Bogatay Akan?n o?lu Hüseyin Timur-Hüsamedddin Akan?n k?z? Esen Tekin Hatun )
1279 Elaz?g-Harput Alaca Mescit
1279 Konya Sahip Ata Hanigâh?
1280 Kayseri Avgunlu Medresesi Kümbeti
1281 Kayseri-Develi Ulu Cami
1281 Bitlis-Ahlat ?irin Hatun-Bogatay Aka Kümbeti
1283 Konya Sahip Ata Hanigâh?, Türbesi
1283 Çorum-Mecitözü Elvan Çelebi Tekkesi
1285 Konya Ate?baz Yusuf Kümbeti
1288 K?r?ehir ?lhani Kümbeti
1290 Ankara Ahi ?erafeddin- Arslanhane Camii
1290 Bitlis-Nor?en-Güroymak Kalender Baba Kümbeti
1291 Tokat Sünbül Baba Zaviyesi
1297 Konya-Bey?ehir E?refo?lu Camisi
1299 Bilecik-Sö?üt Osmanl? Devletinin kurulu?u
1300 Tokat-Niksar Çöre?i Büyük Tekkesi
1301 Isparta-E?ridir Ta? Medrese ( Dündar Bey Medresesi )
1307 ?zmir-Ödemi? Güdük Minare Camisi
1307 K?r?ehir Ahi Evran-? Velî Külliyesi
1308 Kayseri Lala ( Lâle) Camii
1309 Amasya Bimarhane ( Sultan Olcayto Y?ld?z Hatun )
1309 Erzurum Karanl?k ( Sadreddin Türk Bey ) Kümbeti
1309 Ayd?n-Çine Ahmet Gazi Camii,
1310 Erzurum Yakutiye Medresesi (Sultan Olcayto ve Bulgan Hatun ad?na Hoca Yakut tarafından yaptırılmıştır)
1310 ?zmir-Ödemi?-Birgi Sultan ?ah ( Hatuniye ) Türbesi
1312 ?zmir-Ödeni?-Birgi Ulu Cami
1312 Mardin Savur Kapu Camisi
1312 Ni?de Hüdâvend Hatun Kümbeti
1314 Erzurum Ahmediye Medresesi
1314 Kütahya Vacidiye Medresesi ( Rasathane, Umur Bey bib Savc? Bey )
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »