TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1224 Ak?ehir Ferruh ?ah Mescidi
1226 Amasya Halifet Gazi Künbeti
1227 Sivas-Divriği Ulu Cami ve Darü??ifas? ( Turan Melik Darü??ifas? )
1228 Sivas-Divriği Turan Melik Kümbeti (Darü??ifa içinde)
1229 Konya-Aksaray Yolu Sultan Han?
1229 Tunceli -Mazgirt Elti Hatun
1229 Denizli- Çardak Çardak Han
1230 Antalya-Alanya Ak?ebe Sultan Türbesi
1231 Antalya-Alanya Kale Camisi
1231 Antalya-Alara Alara Han
1231 Antalya-Alara Alara Han
1231 Antalya-Alanya Kale Camisi
1232 Af?in-Elbistan Ashab-? Kehf Ribat?
1234 Tokat Ebül Kas?m Ali Tusî Türbesi
1235 Konya-Aksaray Yolu Zazadin ( Sadettin ) Han?
1235 Konya Kubadabad Saray? ( Çinili )
1235 Konya Bedreddin Sultan Camisi
1235 Çank?r? Darül Hadis
1235 Konya Hüseyin Pa?a Mescidi
1235 Ak?ehir Küçük Ayasofya Mescidi
1236 Antalya Yivli Minare Külliyesi
1236 Antayla-Burdur Yolu K?r?kgöz Han?
1236 Sivas-Divriği Divriği Kalesi, (Bir kap?s? 1236, di?eri 1242)
1236 Antalya-Alanya ?arapsa Han?
1236 Antalya-Burdur yolu K?r?kgöz Han
1237 Amasya Burmal? Minare Kümbeti
1237 Amasya Burmal? Minare Camisi
1238 Antalya ?eyh ?ucâeddin Türbesi
1238 Kayseri Hunat( Hond-Huand) Hatun Külliyesi (Cami,Medrese,Kümbet,Hamam)
1238 Kayseri Sultan Alâeddin Keykubâd?n e?i, II.Keyhüsrevin annesi Huand Hatunun ölümü
1238 Burdur-Bucak ?ncir Han
1238 Amasya-Tokat Yolu Hatun Han
1239 Antalya Atabey arma?an Medresesi
1239 Antalya Keyhüsrev Medresesi
1239 Mardin ?ehidiye Medresesi
1239 Musul Me?hedi ?mam Avnuddin Türbesi
1241 Kayseri-Erkilet H?z?r ?lyas Kö?kü
1241 Sivas-Divriği Kemanke? Nureddin Salih Kümbeti
1241 Tokat Sefer Pa?a Kümbeti
1242 Konya S?rçal? Medrese
1243 Ak?ehir-Ilg?n yolu Arg?t Han Köprüsü
1246 Konya Horozlu Han
1246 K?r?ehir Alâeattin Camisi
1246 K?r?ehir Melîk Gazi Kümbeti
1247 Kayseri Çifte Kümbet ( Alâeddin I.Keykubâd?n e?i Melîkül Adil Ebubekirin k?z? Melîke Adliye )
1247 Malatya (eski) Ulu Cami
1248 K?r?ehir Kesikköprü Han?
1249 Antalya Ahi Yusuf Mescidi ve Türbesi
1249 Afyon-Ishakl? (Sultanda?) Sahip Ata Fahrüddin Ali Kervansaray?
1250 Antalya Karatay Medresesi ( Darül Süleha )
1250 Ak?ehir Ta? Medresesi tamamlanmas?
1250 Antalya Karatay Medresesi ( Darüs süleha )
1250 Tokat Ye?il?rmak Köprüsü
1251 Konya Karatay Medresesi
1253 Denizli Akhan
1256 Kayseri-Bünyan Ulu Cami
1257 Amasya-Ta?ova-Alparslan Seyyid Nureddin Alparslan er-Rufâî Zaviyesi tamamlanmas?
1259 Konya Sahip Ata Camii,Türbesi ve Sebili
1260 Aksaray Kılıç Arslan Türbesi
1260 Konya ?nce Minareli Medrese
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »