TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Yıl Yer Açıklama
1765 Ankara Celâl Kattani Mescidi
1767 ?stanbul-Fatih Fatih Camii depremden y?k?l?nca Mimar Tahir A?a Barok üsluplaYeniden in?a etti, 1771de tamamland?)
1769 ?stanbul Zeynep Sultan Camisi
1773 ?stanbul-Lâleli Sultan III. Mustafa Türbesi ( Sultan III. Selim de buraya gömüldü. )
1774 ?stanbul-Üsküdar Beylerbeyi Camisi ( I.Abdulhamit Annesi Rabia Sultan ?çin yapt?rd?)
1783 ?stanbul-Lâleli Lâleli Camisi tamiri
1784 A?r?-Do?ubayaz?t ?shak Pa?a Saray?
1787 ?stanbul-Kabata? Koca Yusuf Pa?a Sebili ( Yeri birkaç defa de?i?tirildi)
1789 ?stanbul-Bahçekap? Sultan I. Abdülhamid Türbesi
1792 ?stanbul-Eyup Sultan III. Selimin annesi Mihri?ah Valde Külliyesi, Medrese,Çe?me, Sebil, Kütüphane, Türbe
1800 ?stanbul-Eyup III. Selimin k?zkarde?i ?ah Sultan Türbesi, Mektep ve sebil
1804 Bursa Emir Sultan Camisi ikinci in?aat?
1805 ?stanbul-Üsküdar Selimiye Camisi ( Sultan III. Selim )
1808 Osmanl? ülkesi Ampir ve Rönesans Uslubunun girmesi
1809 ?stanbul-Fatih Nak??dil Valide Sultan Sebili
1810 ?stanbul-Eyup Eyup Camisinin yenilenmesi
1817 ?stanbul-Fatih Fatih Camii haziresi Nak??dil Valde Sultan Türbesi ve Çe?mesi
1821 Trabzon Semerciler Camisi
1826 ?stanbul-Tophane Nusretiye Camisi ( Sultan II. Mahmud)
1835 Manisa Antakyevizâde Ahmed Vehbi Rufâî Tekkesi
1839 Trabzon Çar?? Camisi
1839 ?stanbul-Topkap?saray? Mecidiye Kasr?
1840 ?stanbul-Divanyolu Sultan II. Mahmud Türbesi (Sultan Aziz ile II. Abdulhamidde burada yatmaktad?r)
1843 ?stanbul- Aksaray-Yenibahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Gureba-i Müslimin Hastahanesi
1844 Trabzon Abdullah Pa?a Çe?mesi
1852 ?stanbul-Ortaköy Ortaköy Camisi
1853 ?stanbul-Dolmabahçe Dolmabahçe Saray? ( Sultan Abdülmecit rafa?ndan Hac? Emin Pa?a ve Serkis Balyan Efendi tarafından in?a edildi)
1854 ?stanbul-Dolmabahçe Dolmabahçe CamisiSaray? ( Sultan Abdülmecit , annesi Bazm-i Alem Valide Sultan ad?na in?a ettirildi)
1861 ?stanbul-Yavuzselim Yavuz Selim Haziresinde Sultan Abdülmecid Türbesi
1865 ?stanbul-Beylerbeyi Beylerbeyi Saray? ( Sultan Azdülaziz tarafından yaptırıld?)
1866 Trabzon Saraçhane Medresesi
1869 ?stanbul-Sultanahmed Fuad pa?a Türbesi
1870 Tokat-Niksar Hanigâh Camisi
1871 ?stanbul-Aksaray Valde Camisi ( Pertevniyal Valide Sultan ad?na yap?lmıştır)
1871 ?stanbul-Be?ikta? Ç?ra?an Saray? ( Sultan II. Mahmuddan yar?m kalan saray tamamlanm?? 1910da yanmıştır )
1886 ?stanbul-Y?ld?z Hamidiye Camisi ( Sultan II. Abdülhamid)
1886 Kayseri Zeynel Abididin el Kayserani Türbesinin Abdülhamit tarafından yenilenmesi
1890 ?stanbul-Dolmabahçe Dolmabahçe Camisinin yenilenmesi
1890 ?stanbul-Cihangir Cihangir ( Sultan II. Mahmud) Camisinin yenilenmesi
1909 ?stanbul-TaksimHürriyettepesi Mahmud ?evket Pa?a Türbesi ( Mimar Kemâleddin Beyin eseri )
1915 ?stanbul-Eyup Sultan V. Re?at Türbesi ( Mimar Kemaleddin Beyin eseri )
1925 Türkiye Mimar Kemâleddin Bey ile Mimar Vedad Beylerin Neo Klasik dönem eserleri
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14