TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1585 Kayseri Do?anc?ba?? Hac? Ahmed A?a tarafından yaptırılan Kur?unlu Cami
1586 ?stanbul-Kocamustafapa?a Ramazan Efendi ( Hoca Hüsrev ) Camisi
1587 ?stanbul-Tophane Kaptan-? Derya Kılıç Ali pa?a Türbesi
1587 Diyarbakır Melek Ahmed Pa?a Camisi
1588 ?stanbul-Süleymaniye Mimar Koca Sinan?n vefat? ve Süleymaniye Külliyesi kö?esine gömülmesi
1588 ?stanbul-Cerrahpa?a Cerrahpa?a Camisi
1591 ?stanbul-Eminönü Sepetciler Kö?kü ( Kasr-? Ali Sultan Bayez?d Kö?kü )
1594 ?stanbul Koca Sinan Pa?a sebili
1597 ?stanbul-Çatalca Damat Ferhat Pa?a Camisi
1598 ?stanbul- Eminönü Yeni Cami in?aat?na ba?lanmas?, 1660a kadar metruk, 1663 de tamamland?)
1599 ?stanbul-Ayasofya Sultan III. Murad Türbesi ( Mimar? Davud A?a. Türbede 6 büyük, 43 küçük lahit olmak üzere 49 ki?i gömülmü?tür.)
1606 ?stanbul-Vezneciler Kuyucu Murad Pa?a Sebili
1608 ?stanbul-Ayasofya Sultan III.Mehmed Türbesi ( Mimar Dalg?ç Ahmed A?a ba?lam??,Sedefkâr Mehmed A?a tamamlamıştır)
1609 ?stanbul-Sultanahmed Sultan III. Ahmed Külliyesi in?aas?na ba?lanmas?
1609 Bursa Kaygan Hamam? ( Koca Mehmed Pa?a )
1613 ?stanbul-Saraçhane Gazanfer A?a Medresesi ve Sebili
1617 ?stanbul-Sultanahmed Sultan I. Ahmed Camii ( Mimar Sedefkâr Mehmed A?a tarafından yap?lan eser cami ebad? 64x72 m. Kubbe çap? 23,5m. Yükseklik 43 m. Çinici Hasan tarafından temin edilen 21.043 adet çini kullan?lmıştır.)
1618 Ayd?n-Ku?adas? Öküz Mehmed Pa?a Kervansaray?
1619 ?stanbul-Sultanahmed Sultan I. Ahmed Türbesi (I.Ahmed,Kösem sultan,II.Osman,IV.Murad olmak üzere üç Osmanl? padi?ah?,ve bunlar?n 36 çocu?u yatmaktad?r)
1635 ?stanbul-Haseki Bayram Pa?a Külliyesi ve Sebili
1636 ?stanbul-Topkap?saray? Revan Kö?kü ( Sultan IV. Murad)
1638 ?stanbul-Topkap?saray? Ba?dad Kö?kü ( Sultan IV.Murad)
1640 ?stanbul-Topkap?saray? ?ftariyye kameriyyesi ( Sultan ?brahim )
1641 ?stanbul-Topkap?saray? Sünnet Odas? ( I.?brahim)
1644 ?stanbul-Dolmabahçe Hac? Emin A?a Sebili
1648 ?stanbul-Ayasofya Sultan ?brahim Sebili
1653 ?stanbul Koca Sinan Pa?a Sebili
1661 ?stanbul-Çemberlita? Köprülü Kütüphanesi
1663 ?stanbul-Eminönü Yeni Cami Külliyesinin Valide Turhan Sultan emri ile Mimarba?? Mustafa A?a tarafından tamamlanmas?,Kubbe 17,5 m. Yükseklik 36 m.))
1663 ?stanbul-Üskidar Çinili Cami
1666 Amasya-Merzifon Kara Mustafa Pa?a Külliyesi ( Cami, Muvakkithane, Kütüphane, Bedesten, Ta?han,Su Tesisleri)
1666 Amasya-Merzifon-Mar?nca Kara Mustafa Pa?an?n Annesi Abide Hatun Camisi
1677 Amasya-Merzifon Tuzpazar? Hamam?
1678 Amasya-Merzifon Kara Mustafa Pa?a Hamam?
1679 ?zmir-Tire Hüseyin A?a Köprüsü
1682 ?stanbul-Eminönü Yeni Cami Turhan Valide Sultan Türbesi ( Türbede Turhan Valde Sultan,Hatice Sultan,IV.Mehmed,II.Mustafa,III.Ahmed,I.Mahmud,III.Osman yatmaktad?r.)
1684 ?stanbul-Çar??kap? Merzifonlu Kara Mustafa Pa?a Sebili
1704 Ankara Hac? ?lyas Mescidi
1708 ?stanbul Çorlulu Ali Pa?a Camisi
1708 ?stanbul-Üsküdar Yeni Valde Camisi ( Gülnû? Emetullah Sultan ) ?n?aas?na ba?lanmas?
1714 Amasya-Merzifon Hac? Hasan Camisi
1718 ?stanbul-Haliç Aynal? Kavak Kasr?
1719 ?stanbul-Topkap?saray? III. Ahmed Kütüphanesi
1720 ?stanbul-?ehzâdeba?? Nev?ehirli Damat ?brahim Pa?a Sebili
1728 ?stanbul-Sultanahmed Sultan III. Ahmed Çe?mesi
1728 ?stanbul-Üsküdar Sultan III. Ahmed Çe?mesi
1730 Osmanl? Ülkesi Barok Üslubunun ba?lamas?
1732 ?stanbul-Tophane ?skelesi Sultan I. Mahmud Çe?mesi
1732 ?stanbul-Galata Bereketzâde Çe?mesi ( Defterdar Mehmed Efendi )
1733 ?stanbul-Azapkap? Azapkap? Çe?mesi ( Saliha Sultan tarafından yaptırılmıştır)
1734 ?stanbul-Vefa Hekimo?lu Ali Pa?a Camisi, Kütüphanesi ve Türbesi
1735 Trabzon Hamza Pa?a Türbesi
1748 ?stanbul-Nuruosmaniye Nur-u Osmaniye Külliyesi in?aas?na ba?lanms? ( Sultan I. Mahmud)
1755 ?stanbul-Nuruosmaniye Nur-u Osmaniye Külliyesi Sultan III. Osman tarafından tamamland?. Kubbe çap? 25,75 m. Medrese, ?maret ve Cami ile 142 dükkan )
1755 ?stanbul-Nuruosmaniye Sultan III. Osman?n annesi ?ehsuvar Sultan Türbesi
1759 Ankara Telli Hac? Halil Mescidi
1759 ?stanbul-Lâleli Lâleli Külliyesi , Sultan III. Mustafa emri ile Mimar Tahir A?a tarafından in?a edilmi?tir)
1760 ?stanbul-Üsküdar-Ayazma Sultan III. Mustafa annesi Mihri?ah Valde için yapt?rd??? Ayazma Külliyesi
1762 ?stanbul-Lâleli Koca Rag?p Pa?a Kütüphanesi ve Türbesi
1765 ?stanbul ?stanbul Depremi
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »