TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1565 Sakarya-Sapanca Rüstem Pa?a Külliyesi ( Cami, Hamam, Kervansaray)
1565 K?rklareli-Lüleburgaz Sokollu Mehmed Pa?a Köprüsü
1565 Alpullu Sinanl?, Mehmed Pa?a Köprüsü
1566 Ankara-Ulucanlar Cenab-i Ahmed Pa?a Camisi ve Türbesi
1566 Kütahya Lala Hüseyin Pa?a Camisi
1566 Halep Adliye Camisi ( Dukakinzâde Gazi Mehmed Pa?a tarafından yaptırılmıştır)
1566 ?stanbul-Süleymaniye Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
1566 Budin Sokollu Mehmed Pa?a tarafından yaptırılan Rudds Hamam?
1567 ?stanbul-Büyükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Kervansaray?
1567 ?stanbul-Büyükçekmece Büyükçekmece Köprüsü
1567 Edirne Yaln?zgöz Köprüsü
1567 Van Hüsrev Pa?a Camisi ve Medresesi
1568 ?stanbul-Edirnekap? Mihrimah Sultan Medresesi
1568 ?stanbul-Eyup Sokollu Mehmed Pa?a Medresesi ve Türbesi
1568 ?stanbul-Eyup Sokollu Mehmed pa?a tarafından e?i ?smihan Sultan için yapt?rd??? Medrese, Darülkurra ve Türbe
1568 ?stanbul-Silivri Sokollu Mehmed pa?a Köprüsü
1568 Edirne Ali Pa?a Çar??s?
1568 Silivri Silivri Köprüsü
1568 ?stanbul-Büyükçekmece Büyükçekmece Köprüsü
1569 Edirne-Havsa Sokollunun o?lu Kas?m Bey Külliyesi ( Cami, Hamam, Kervansaray?... )
1569 K?rklareli-Lüleburgaz Sokollu Mehmed Pa?a Külliyesi ( Cami, Medrese,Darülkurra, Hamam, Muvakkithane, Kütüphane)
1569 Bolu Mehmed pa?a Kervansaray?
1570 ?stanbul-Be?ikta? Sultan II.Selim tarafından yaptırılan ?air, Mutasavv?f , ?eyhülislamYahya Efendi Türbesi
1570 Konya-Karap?nar Sultan II. Selim Külliyesi ( Cami, Kervansaray, Hamam )
1570 Edirne Selimiye Külliyesi, Darülhadis Medresesi
1570 ?stanbul-Kad?rga Sokollu Mehmed Pa?a Külliyesi ( E?i ?smihan Sultan ad?na yaptırılmıştır)
1570 ?stanbul-Ayasofya ?ehzâdeler Türbesi
1571 ?stanbul-Azapkap? Sokollu Mehmed pa?a Camii
1571 ?stanbul Siyavu? Pa?a Kasr?
1572 ?stanbul-Üsküdâr ?emsi Ahmed Pa?a Darülhadis Medresesi
1572 Bitlis-Ahlat Kervan Yolu El-Aman Kervansaray?
1572 Diyarbakır Behram Pa?a Camii
1573 ?stanbul-Kas?mpa?a Piyale Pa?a Camisi
1574 Hatay-Payas Sokollu Mehmed Pa?a Külliyesi ( Cami, Kervansaray ve Bedesteni,)
1575 ?stanbul-fınd?kl? Arap Ahmed Pa?a Türbesi
1575 ?stanbul-Yedikule Hac? Evhad Camisi
1575 Edirne Selimiye Külliyesi tamamlanmas? ( Cami minaresi 70,89 m., kubbe çap? 31,5 m., kubbe yüksekli?i 43,28 m.)
1575 Diyarbakır Hasan Pa?a Kervansaray?
1577 ?stanbul-Ayasofya Sultan II. Selim Türbesi ( 44 ki?i gömülmü?tür)
1577 Vi?egrad Sokollu Mehmet Pa?a tarafından yaptırılan Dirina Köprüsü
1577 Gözleve Tatar Han Camisi ( K?r?m Han? I. Devlet Giray Han?n)
1577 Konya-Ilg?n Lala Mustafa Pa?a Külliyesi ( Camisi , Kervansaray?)
1577 Banyaluka Sokollu Ferhat pa?a Köprüsü
1578 ?stanbul-Topkap?saray? Sultan III. Murad Dairesi
1579 ?zmit Pertev Pa?a Camii ve Kervansaray?
1580 ?stanbul-Üsküdâr ?emsi Ahmed Pa?a Darülhadis Medresesi ve Camii tamamlanmas?
1580 ?stanbul-Tophane Kılıç Ali Pa?a Külliyesi, Cami, Medrese, Hamam, Türbe
1580 Edirne Selimiye Külliyesi S?byan Mektebi
1580 ?stanbul-Eyup Zal Mahmud Pa?a Camii, Medresesi - iki katl?- ve Türbesi, E?i ?ah sultan Türbesi
1580 ?stanbul-Üsküdâr-Topta?? Atik Valde Nurbanu Sultan Külliyesi ( Cami, Medrese, ?maret, Kervansaray,Darü??ifa, Darulkurra, Darülhadis,Hamam)
1581 ?stanbul-Divanyolu Mehmed A?a Medresesi, Mektebi ve Sebili
1582 ?stanbul Çinili Kö?kün tamiri
1582 ?stanbul-Fatih Malulzâde Medresesi
1583 Manisa Kur?unlu Kervansaray?
1583 Van Hüsrev Pa?a Künbeti
1583 Manisa Muradiye Camisi
1584 ?stanbul-Karagümrük Ni?anc? Mehmed Pa?a Camisi
1585 ?stanbul-E?rikap? Kazasker ?vaz Efendi Camii
1585 ?stanbul- Fatih Sadrazam Had?m Mesih Pa?a Camisi
1585 ?stanbul-Çar?amba Habe?î Mehmed Pa?a Camisi ( Mimar Davud A?an?n eseri)
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »