TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1544 ?stanbul-?ehzâdeba?? ?ehzâde Külliyesi in?aas?na ba?lanmas?
1544 ?stanbul-Fatih-Çar?amba Defterdar ?brahim Pa?a Medresesi
1544 Edirne-?psala Hüsrev Pa?a Kervansaray?
1545 ?stanbul Hüsrev Pa?a Türbesi ( ?amda külliyesi vard?r)
1545 Ankara Halac-? Mahmud Türbesi
1546 ?stanbul-Selimiye Yavuz Sultan Selim Mektebi ( Külliye ?çinde )
1546 ?stanbul-Eminönü Kepenkçi Hoca Sinan Medresesi
1547 ?stanbul-?ehzâdeba?? ?ehzâde Külliyesi medresesinin tamamlanmas?
1547 Halep Hüsrev Pa?a ( Hüsreviye ) Camisi
1548 Trabzon Hasan A?a Camisi
1548 ?stanbul-Üsküdâr Mihrimah Sultan Külliyesi ( Cami ve medrese )
1548 ?stanbul-?ehzâdeba?? ?ehzâde Külliyesinin tamamlanmas? ( Cami,Medrese,?mâret, Kervansaray, Mektep)
1549 Manisa Ni?anc? Pa?a Camisi
1550 ?stanbul-Hal?c?lar Yavuz Sultan Selim Medresesi ( Önceki Hat sanatlar? Müzesi)
1550 ?stanbul-Ca?alo?lu Rüstem Pa?a Medresesi
1550 ?stanbul-Galata Rüstem Pa?a ( Kur?unlu ) Kervansaray?
1550 ?stanbul-Eminönü Rüstem Pa?a Medresesi
1550 ?stanbul-Edirnekap? Mihrimah Sultan Külliyesi ( Cami ve medrese in?aas?na ba?lanmas? )
1550 Hatay-Belen Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi ( Cami, Kervansaray ve Hamam )
1550 Edirne Sarayiçi Köprüsü
1551 Diyarbakır ?skender Pa?a Camisi
1551 ?stanbul ?brahim Pa?a Kervansaray?
1551 ?stanbul-Silivrikap? Had?m ?brahim Pa?a Camisi
1551 Artvin-?av?at-Ardanuç ?skender Pa?a Külliyesi ( Cami, Türbe,Hamam, Su Maksemi,Tabhane, Arasta)
1552 ?stanbul-Süleymaniye Evvel ve Sani Medreseleri, Süleymaniye Mektebi
1552 Bursa Yeni Kapl?ca ( Çini kitâbeye göre Rüstem Pa?a tarafından yaptırılm??)
1553 ?stanbul-Sultanahmed Haseki Hürrem Sultan Çifte Hamam?
1553 Tekirda? Rüstem Pa?a Külliyesi ( Cami, Medrese, Kervansaray, Hamam )
1554 ?stanbul- Süleymaniye Süleymaniye Külliyesi ?mâreti
1554 Edirne Rüstem Pa?a Kervansaray? ( Restorasyonu, 1980 A?a Han Ödülü ald?)
1555 ?stanbul-Edirnekap? Mihrimah Camii
1555 ?stanbul-Eyup-Bahariye ?ah Sultan Mescidi
1555 ?stanbul-Süleymaniye Kanuni Sultan Süleyman tarafından Koca Sinana yaptırılan Süleymaniye Külliyesi
1555 ?am Kanuni Sultan Süleyman Külliyesi
1556 ?stanbul-Be?ikta? Katan-? Derya Sinan Pa?a Külliyesi ( Cami, Medrese)
1557 ?stanbul-Süleymaniye Süleymaniye Külliyesi su tesisleri
1557 ?stanbul-Süleymaniye Süleymaniye Külliyesi, Camii ( Kubbe çap? 26,5 m. , kubbe yüksekli?i 53 m., 18 ayr? bina)
1557 ?stanbul-Süleymaniye Süleymaniye külliyesi, Darülhadis Medresesi
1557 Hersek Karagözbey Hac? Mehmed Bey Köprüsü
1558 ?stanbul-Süleymaniye Hürrem Sultan Türbesi
1558 ?stanbul-Süleymaniye Süleymaniye Külliyesi Salis ve Rabi Medreseleri
1558 ?stanbul-Topkap? Gazi Kara Ahmed Camii ve Medresesi, Mimar Koca Sinan yapt?.
1558 ?stanbul-Zincirlikuyu Cedid ( Semiz) Ali Pa?a Medresesi
1558 Mostar Karagözbey Hac? Mehmed Pa?a Camisi
1558 Manisa Hüsrev A?a ( Araplar ) Hamam?
1560 ?stanbul-Esekap? Had?m ?brahim Pa?a Medresesi ( Ese Kap? Medresesi, Sinan?n in?aas?
1560 ?stanbul- Ayasofya-So?ukkuyu Cafer A?a Medresesi
1560 ?stanbul-Eminönü Rüstem Pa?a Külliyesi ( Cami, Medrese, Kervansaray, Çinileriyle me?hur )
1560 Edirne-Babaeski Semiz Ali Pa?a Camisi ( Sinan?n eseri)
1560 Erzurum Rüstem Pa?a Kervansaray?
1561 Isparta Firdevs Bey Camisi
1562 Erzurum Lala Mustafa Pa?a Camisi ( Sinan?n eseri )
1562 ?stanbul-Balat Ferruh Kethüda Camisi ( Sinan?n eseri)
1563 ?stanbul-Alt?mermer Ni?anc? Mehmed Bey Medresesi
1563 ?stanbul-Taksim K?rkçe?me su tesileri
1564 Edirne-Babaeski Ali Pa?a Kervansara?
1564 Diyarbakır Behram Pa?a Camii
1565 Edirne Selimiye Külliyesi in?aas?na Sinan tarafından ba?lanmas?
1565 ?stanbul-Topkap? Gazi, Vezir Kara Ahmed Medresesi, Mimar Koca Sinan yapt?.
1565 ?am Sultan Süleyman Medresesi ( Selimiye ad? ile de an?l?r)
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »