TÜRK SANATI İLE İLGİLİ KRONOLOJİ
(Toplam 822 kronoloji)
 
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »
Yıl Yer Açıklama
1193 Diyarbakır Mesudiye Medresesi
1196 Sivas-Divriği Emir Kameruddin Türbesi ?
1196 Merega Kümbet-i Kabut
1197 Sivas Ulu Cami ( Kızıl Arslan tarafından yaptırılmış olup, ikinci kitabeye göre 1213, Keykavus bin Keyhüsrev ve Yusuf adı okunmakta)
1198 Diyarbakır Zinciriye Medresesi
1198 Diyarbakır Mesudiye Medresesi
1200 Diyarbakır ?çkale (Artuklu Melik Salih Nas?reddin Mahmud Dönemi)
1201 Konya-Bey?ehir yolu Altunapa Han ( ?emseddin Altuanapa tarafından yaptırılmıştır)
1202 Kayseri Hasan Medrese ve Türbesi ( Altunapa )
1202 Kayseri Tekgöz Köprüsü
1203 Meyyafarik?n Keykâvus Medresesi
1203 Kayseri Tekgöz Köprüsü
1204 Mardin-K?z?ltepe Dunays?r Ulu Cami ( Artuk Arslan tarafından tamamlanmıştır)
1204 Mardin-K?z?ltepe Ulu Cami
1204 Mardin-Dunays?r Dunays?r Köprüsü
1205 Kayseri Ulu Camisi ( Ya??basan o?lu Muzafferüddin Mahmud tarafından yaptırılmıştır)
1205 Radkan Mili Radkan Kümbeti
1206 Kayseri ?ifahiye Medresesi ( Çifte Medrese- Gevher Nesibe Darü??ifas? )
1206 Kayseri Gevher Nesibe Sultan Türbesi
1207 Konya Mahmud Mescidi
1207 Konya K?nac? Mescidi
1208 Diyarbakır Surlar ( Ulu Beden-Yedi Burçlar )
1208 Diyarbakır Sultan Sucaeddin Türbesi
1210 Afyon-Sincanl?-Boyal?köy Hanigâh?
1210 Antalya-Burdur Yolu Evdir Han
1210 Kayseri Külük Camisi ( Ya??basan K?z? Ats?z Eltinin tamiri- Çinili)
1210 Konya Kılıç Arslan Türbesi
1210 Konya-Afyon Yolu Dokuzun Han?
1210 Köhne Ürgenç Fahreddin Razi Kümbeti
1210 Afyon-Boyal?köy Kurey? Baba Hanigâh?
1210 Konya Arslan Ta?c? ( Ak?nc?) Mescidi
1210 Kayseri Kale, Yo?un Burç
1211 Mardin-Koçhisar Harzem Medresesi
1213 Konya Be?are Bey Mescidi
1213 Konya Kütükminare Mescidi
1215 Konya Hac? Ferruh Ta? Mescid
1216 Ak?ehir Ta? Medrese
1218 Sivas ?ifahiye Medresesi ( Keykâvus Darü??ifas? )
1218 ?anl? Urfa-Harran Harran Köprüsü
1219 Aksaray-Nev?ehir yolu A?z? Kara Han ( Kervansaray? )
1219 Kayseri-Malatya Yolu Karatay Han?
1219 Konya Yar?m Kümbet
1219 Aksaray-Nev?ehir yolu Alay Han ( Kervansaray?)
1220 Sivas I.?zzeddin Keykâvus ?ifahane Kümbeti
1220 Konya Ulu Cami ( Alâeddin Camii )
1220 Tokat-Niksar K?rkk?zlar Türbesi
1220 Konya Be?are Bey Mescidi
1220 Konya Erdem?ah Mescidi
1222 Antalya-Alara Alara Han
1222 Bitlis- Ahlat ?eyh Necmeddin Havai Kümbeti
1222 Ankara Akköprü
1223 Konya -Afyon Yolu Kad?n Han?
1223 Konya-Bey?ehir - E?ridir Yolu Ertoku? Han?
1223 Isparta-Atabey Ertoku? Kümbeti
1223 Ni?de Alâeattin Camisi
1224 Kayseri Kale, Sultan Alâeddin Keykubad Burcu
1224 Kayseri Kekubadiye Yazl?k Saray?
1224 Konya Seyyid Muhiddin Türbesi
1224 Malatya Ulu Camisi (Sultan Alâeddin Keykubad tarafından yaptırılmıştır)
1224 Isparta-Atabey Ertoku? Medresesi
« Önceki sayfa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Sonraki Sayfa »