www.sadibayram.com
www.sadibayram.com yayın hayatına başladı.

Sadi Bayram, Amasya ili Merzifon ilçesinde 10 Mart 1943’de doğdu. İlk ve orta tahsilini Merzifon’da yapan Sadi Bayram; Amasya, Kütahya ve Kayseri Liselerinde okuduktan sonra, 1963’de Kayseri Lisesinini bitirdi. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümüne girdi, 1968’de mezun oldu.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
MAKALELER
VAKIFLAR DERGİSİ'NDE 27. SAYIYA KADAR YAYINLANAN MAKALELER
VAKIFLAR DERGİSİ'NDE 27.SAYIYA KAFAR YAYINLANAN MAKALELER

VAKIFLAR DERGİSİ I. SAYI
Cumhuriyet Matbaası
İstanbul 1938

KÖPRÜLÜ, Fuad: Vakıf Müessesesi ve Vakıf Vesikalarının Tarihi Ehemmiyeti, S. I, s. 1-6 (Derginin sonunda 7 s. Fransızca özeti vardır), Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1938.
GABRİEL, Albert: Tarihi Türk Âbidel...

BİLİYOR MUYDUNUZ?