www.sadibayram.com
www.sadibayram.com yayın hayatına başladı.

Sadi Bayram, Amasya ili Merzifon ilçesinde 10 Mart 1943’de doğdu. İlk ve orta tahsilini Merzifon’da yapan Sadi Bayram; Amasya, Kütahya ve Kayseri Liselerinde okuduktan sonra, 1963’de Kayseri Lisesinini bitirdi. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümüne girdi, 1968’de mezun oldu.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
MAKALELER
ANADOLUNUN GOBEGINDE 1229 TARIHLI TASCI USTALARININ DANTEL GIBI ISLEDIGI DIVRIGI ULU CAMI VE DARUSSIFASI

ANADOLU?NUN GÖBE??NDE 1229 TAR?HL? TA?CI USTALARININ
DANETEL G?B? ??LED??? B?R ESER?:

Divri?i Ulu Camii ve Dar?ü??ifas?


Sadi BAYRAM-Erdo?an TAN


Türk kültür ve medeniyeti as?rlar boyu bat? medeniyetine kültür bak?m?ndan büyük hizmetler etmi?, Rönesans ve re form hareketlerine manivela olarak ayd?nl??a ç?kmas...

BİLİYOR MUYDUNUZ?