www.sadibayram.com
www.sadibayram.com yayın hayatına başladı.

Sadi Bayram, Amasya ili Merzifon ilçesinde 10 Mart 1943’de doğdu. İlk ve orta tahsilini Merzifon’da yapan Sadi Bayram; Amasya, Kütahya ve Kayseri Liselerinde okuduktan sonra, 1963’de Kayseri Lisesinini bitirdi. Aynı yıl, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klâsik Arkeoloji Bölümüne girdi, 1968’de mezun oldu.



Ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
MAKALELER
ALEV?LERDE NAS?P ALMA TÖREN?
Türk Kültürü ?nceleme Serisi : 2


ALEV? TOPLUMUNDA NAS?P ALMA TÖREN?

Sadi BAYRAM



Bekta?i Nutkunun Devam? olarak incelenmelidir.

Ritüel gere?i, muhip namzetine, nasip alma töreni öncesi,
Haz?rl?k olarak nas?l ki hac ibâdetinde,
?hramdan ç?kt?ktan sonra tra? olunur,
Bekta?iler de, A...

BİLİYOR MUYDUNUZ?